De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 1. OUDERBETROKKENHEID  https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 1. OUDERBETROKKENHEID  https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 1

2 OUDERBETROKKENHEID  https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812

3 AGENDA  afspraken volgende week  Uitleg module  Introductie ouderbetrokkenheid  Woordspin ouderbetrokkenheid  Woordspin indien nodig aanvullen a.d.h.v. onderwerpen uit literatuur  Stellingen  Terugkoppeling opdracht ter voorbereiding van de les

4 UITLEG MODULE:  Modulehandleiding/ studiehandleiding Ouderbetrokkenheid natschool.  Deze module heeft een link met de module “Visie en werkwijze VVE” en staat in verbinding met de module “Praktijkonderzoek 2: ouderbetrokkenheid”.  Relatie met competentieprofiel: 2.1 F: “Kent de manieren en de noodzaak om de ouders/ opvoeders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind”.  3 EC (84 uur)  De opbouw en planning staat in de SHL. Kijk steeds goed in de planning wat je dient voor te bereiden voor de volgende bijeenkomst!  Literatuur staat in de SHL.  Toetsing: schriftelijke open vragen toets.

5 INTRODUCTIE OUDERBETROKKENHEID: Filmpje bekijken! https://www.youtube.com/watch?v=JA_bHQxfOOc  Introduceren Ouderbetrokkenheid: welke onderwerpen?

6 WOORDSPIN : BRAINSTORM OUDERBETROKKENHEID  Maak in groepen van vier personen een woordspin.  Schrijf alles wat in je opkomt over het onderwerp ouderbetrokkenheid op de flap op.  Denk aan: literatuur die jullie ter voorbereiding hebben gelezen.  Woordspin presenteren. Groepen vullen elkaar aan!

7 WOORDSPIN AANVULLEN A.D.H.V. LITERATUUR:  Belang van ouderbetrokkenheid:  Op één lijn zitten v.w.b. de opvoeding  Praktische ondersteuning van de organisatie, ouderparticipatie d.m.v. het leveren van diensten. Ouders leveren een bijdrage aan activiteiten van de instelling.  Medezeggenschap; ouderparticipatie in de vorm van meedenken/ mee beslissen over het beleid.  Ontwikkelingsondersteuning; bespreken van de vorderingen van het kind.  Pedagogische partnerschap; afstemming van de benadering van kinderen thuis en op de instelling.  Gemeenschapsfunctie; samenwerking tussen ouders en instelling t.b.v. vorming van een community.  Functies van ouderbetrokkenheid:  De ouders betrekken bij de ontwikkelingsstimulering  Opvoedingsondersteuning bieden aan ouders.  3 niveaus van ouderbetrokkenheid:  Het individuele kind  De (stam) groep  Het hele kinderdagverblijf

8 STELLING: Communicatie is hét grote struikelblok bij de samenwerking tussen ouders en een KDV/ PSZ.

9 STELLING: Samenwerken met ouders als partners vraagt van een KDV/ PSZ een cultuuromslag.

10 STELLING: KDV/ PSZ en ouders zouden d.m.v. een contract afspraken met elkaar moeten maken, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

11 STELLING: KDV/ PSZ benutten de expertise van ouders.

12 STELLING: Ouders moeten zich meer inspannen om de ontwikkeling van hun kinderen te verbeteren.

13 TERUGKOPPELING OPDRACHT Wat zie je terug van ouderbetrokkenheid op je praktijkplek?  Welke manieren hanteert je praktijkplek om ouderbetrokkenheid m.b.t. ontwikkelingsstimulering te stimuleren?  Welke opvoedingsondersteuning zie je terug op je praktijkplek?  Welke vorm van ouderparticipatie zie je terug op je praktijkplek?

14 VOLGENDE BIJEENKOMST:  Zie voorbereiding in planning SHL: opdracht!  Oriënteren op de praktijkplek.


Download ppt "OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 1. OUDERBETROKKENHEID  https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812https://www.youtube.com/watch?v=LXXjfFhmSzk&list=PL2C850FD4D0DFC812."

Verwante presentaties


Ads door Google