De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije Project: Oriëntatie op het beroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije Project: Oriëntatie op het beroep."— Transcript van de presentatie:

1 Jennifer de Vries-Aydogdu Vrije@hr.nl Med.hr.nl/vrije Project: Oriëntatie op het beroep

2  Kick-off:  Inhoud van de module  Werkwijze en opzet bijeenkomsten  Voorkennis  Start projectgroepen Inleiding

3  Kwartaal 1:  Verschillende doelgroepen binnen de SPH  Organisatie werkveld van de SPH  Projectmatig werken  Onderzoeksvaardigheden  Kwartaal 2:  Individueel onderzoek naar een specifieke doelgroep/problematiek  Beroepsproduct: spel  Onderzoeksvaardigheden Inhoud van de module

4 1.De student heeft zich georiënteerd op de (geschiedenis van) het beroep van SPH, het werkveld en op de methoden die gangbaar zijn. 2.De student heeft inzicht in de verschillende, complexe problematieken (inclusief verslaving) binnen de themadoelgroep en is in staat om de leefsituatie van een specifieke doelgroep te analyseren. 3.De student kan beschrijven hoe de hulpverlening georganiseerd is en heeft zicht op hoe het verwijzings- en indicatietraject voor een bepaald zorgaanbod verloopt. 4.De student heeft zich de beginselen aangeleerd van projectmatig samenwerken en kan reflecteren op zijn rol en leerproces binnen de projectgroep. 5.De student kan de basis onderzoeksvaardigheden toepassen binnen het project. Competenties en leerdoelen

5  Donk, C. van der & Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.  Heemskerk, Petrina & Vosters (2011). Werken in de SPH. Bussum: Uitgeverij Coutinho.  Aanbevolen literatuur  Daarnaast ga je zelf op zoek naar geschikte literatuur en hbo-bronnen  Studiehandleiding altijd meenemen naar de les! Literatuurlijst

6  2 kwartalen  4x50 min. ingeroosterd (3x50 min. project & 1x 50 min. onderzoeksvaardigheden)  Daarnaast zelf afspreken  7 EC = 196 uur! Weetjes

7 ToetsonderdeelCijferWegingCijfer x weging= SamenwerkingscontractO / Vvoorwaardelijk- Onderzoeksvaardigheden toets. n.v.t.Voorwaardelijk- Onderzoeksplan O / V/Gvoorwaardelijk- Onderzoeksverslag groepO /V /Gvoorwaardelijk- BeroepsproductO /V / Gvoorwaardelijk- Individueel verslag1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Totaal = Toetsing en beoordeling

8  Onderzoek SPH doelgroepen, problematiek, werkveld, beroep etc.  Ontwerp een creatief, aantrekkelijk en informatief spel, waarmee kennis overgedragen wordt naar andere en nieuwe eerstejaars SPH studenten. Projectopdracht

9 Kwartaal 1 samenwerkingscontractonderzoeksplanonderzoeksverslagpresentatie Kwartaal 2 individueel onderzoekprocesverslag beroepsproduct Onderdelen

10  Hoorcollege en werkcollege / projectgroepen (4 X 50 minuten)  Hoorcollege (50 minuten): onderzoeksvaardigheden  Werkcollege (50 minuten): gezamenlijke oriëntatie op themadoelgroepen/verwerkingsopdrachten  Werken in eigen projectgroep (100 minuten)  Begeleid/onbegeleid  Lesweken: voor invulling lessen zie studiehandleiding  Week 2: Kick-off  Week 3: Inleveren samenwerkingscontract  Week 4: Aan de slag  Week 5: Inleveren onderzoeksplan  Week 6 en 7: Werkveldbezoeken en SPH-bouwdag  Week 7 : Toets onderzoeksvaardigheden  Week 8: Aan de slag  Week 9: Presentaties  Week 10: Inleveren onderzoeksverslag Opzet bijeenkomsten – kwartaal 1

11  Voorbereiding voor de les  Bestuderen van de literatuur  Studiehandleiding volgen en elke les bij je hebben  Tijdens de les  Aanwezig: JA  Te laat: NEE (max 10 min)  Eten en drinken: JA (zelf opruimen)  Telefoongebruik: NEE Afspraken Rol docenten: De docent heeft een coachfunctie De docent is beoordelaar Onderzoeksvaardigheden- en projectdocent werken samen

12  Ouderenzorg  Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking  Volwassenpsychiatrie  Jeugdzorg (incl. kinder- en jeugdpsychiatrie)  Justitiabelen Doelgroepen

13 Expeditie Robinson: 1. Wat smokkel je mee naar een onbewoond eiland? 2. Wat ga je het eerst doen als je aankomt op het eiland? 3. Waar ben jij goed in wat samenwerking betreft? 4. Wat of wie ga jij het meest missen op een onbewoond eiland? 5. Welke hulpbron zou jij inschakelen? Kennismakingsspel

14  INDIVIDUEEL: Wat versta jij onder projectmatig werken?  Wat zijn jouw ervaringen met projectmatig werken?  Wat is het doel van projectmatig werken?  Wat zijn voor- en nadelen bij projectmatig werken volgens jou?  Waar moet je aan denken bij het werken in groepen?  Vergelijk jullie antwoorden:  Welke overeenkomsten hebben jullie? Welke verschillen zijn er?  Welke thema’s komen naar voren? Wat vinden jullie het belangrijk?  Bespreek vervolgens in het groepje:  Wat is volgens jullie van belang bij het vormen van een projectgroep  Wat is van belang bij de start van een project  Welke vaardigheden zijn van toepassing? Wat zijn mogelijke aandachtspunten? Opdracht 1: Projectmatig werken

15  Doe de Belbintest en zoek uit wat jouw rol betekent http://www.thesis.nl/testen/belbin/de-teamrollen-van-belbin  Bespreek de uitslagen in je projectgroep (en notuleer dit voor in het samenwerkingscontract) o Geef uitleg over jouw rol en of jij jezelf hier in herkent (wat wel/wat niet) o Welke rollen zijn er binnen de projectgroep? Wat zijn de verschillen/ overeenkomsten? o Bespreek de verschillen rollen, de voorkeuren en verdeel de rollen voor dit project Belbintest

16  Zie blz. 12 studiehandleiding.  Maak met elkaar een samenwerkingscontract en plaats dat op n@tschool (iedereen) voor het einde van de volgende projectbijeenkomst. Samenwerkingscontract

17  Maak een mindmap over jullie doelgroep (wat weten, denken, verwachten jullie)

18  Voorbereiding:  Lezen van de studiehandleiding  Samenwerkingscontract afronden  Bestuderen: Werken in de SPH – inleiding en verantwoording + hoofdstuk 1  Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – 3.1 t/m 3.3 Voor volgende week


Download ppt "Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije Project: Oriëntatie op het beroep."

Verwante presentaties


Ads door Google