De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan van den Brandt Klaas Vos

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan van den Brandt Klaas Vos"— Transcript van de presentatie:

1 Jan van den Brandt Klaas Vos
Informatiebijeenkomst Hoogveld Jan van den Brandt Klaas Vos

2 Agenda informatiebijeenkomst
    Agenda informatiebijeenkomst Aanleiding bijeenkomst (wijkraad) Ennatuurlijk; introductie, portfolio, technieken Stadsverwarming Hoogveld techniek & toekomst Mijn meterkast: afleverset & warmtemeter Warmtewet Contactgegevens Ennatuurlijk Afsluiting

3     Ennatuurlijk Wie? Voorheen ELES: Essent Local Energy Solutions. Ennatuurlijk is ontstaan in 2014 door de verkoop van de warmtenetten door Essent aan PGGM en Dalkia (nu Veolia). Klanten Aan bijna particuliere en zakelijke klanten, verspreid over heel Nederland, leveren we duurzame warmte, koude en elektriciteit. Ennatuurlijk maakt energie lokaal We leveren duurzame energieoplossingen op het gebied van warmte, koude en elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten. Samen met onze klanten streven wij naar het realiseren van duurzame en innovatieve energieoplossingen, die comfortabel, betaalbaar en eenvoudig te gebruiken en begrijpen zijn. Medewerkers 130 medewerkers die elke dag weer voor u klaar staan! Meer informatie

4     Ons portfolio

5 Onze technieken; een aantal van onze projecten
    Onze technieken; een aantal van onze projecten Warmte uitkoppeling SAPPI Maastricht, Amer Centrale Geertruidenberg met warmte levering aan Tilburg & Breda e.a. Warmte- en koude opslag Paleiskwartier ‘s-Hertogenbosch, De Admirant Eindhoven e.a. Warmtekrachtkoppeling Ceramique Maastricht, Het Loon Heerlen, Molenbossen Venlo e.a. Biomassa Hoogveld Sittard, RWZI & Zuidbroek Apeldoorn Biogas Boer van Beek Zeewolde Klik hier voor onze bedrijfsfilm (3 min.) Klik hier voor een overzicht van onze projecten in Nederland

6     Warmte Bij warmte uitkoppeling wordt er gebruik gemaakt van warmte die vrijkomt bij een energieomzetting. Voorbeelden hiervan zijn het opwekken van elektriciteit of diverse industriële processen. Op heel veel plaatsen in de industrie komt warmte vrij die niet gebruikt wordt. Deze 'warmte', wordt dan met koelwater, koeltorens of luchtkoelers vernietigd. Dit terwijl deze warmte ook nuttig had kunnen worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen. De warmte wordt uitgekoppeld en via een hoofdtransportnet naar onderstations gedistribueerd. Na de onderstations wordt de warmte op een juist temperatuurniveau door het secundaire distributienet aan woningen en bedrijven geleverd, waarmee u uw woning/bedrijf kunt verwarmen en warm tapwater kunt bereiden. Het warmteverlies in de hoofdtransportleidingen wordt zoveel mogelijk beperkt door het vacuümgeïsoleerd leidingsysteem. Met het gebruik van deze warmte wordt er fossiele brandstof gespaard. Hierdoor vindt er minder uitstoot van broeikasgassen plaats.

7 Biomassa vormt de basis warmte voor Hoogveld
    Biomassa vormt de basis warmte voor Hoogveld Snoei- en rest hout zijn vormen van biomassa. Door verbranding van deze producten wekt de BES (Bio Energiecentrale Sittard) warmte en elektriciteit op in de bioketel. De biowarmte gebruikt Ennatuurlijk in haar warmtenetten om haar klanten te voorzien van warmte. Warmteproductie GJ (2014) ofwel 2 mln. m3 aardgas eq. is 90% behoefte Hoogveld Elektriciteitsproductie circa 9 mln. kWh/jaar goed voor huishoudens Hoogveld is het meest duurzame grootschalige warmte object van Limburg CO2 besparing van 49 kg/GJ

8     Warmte opwek Hoogveld De opgewekte warmte wordt geleverd aan consumenten en 1 grootzakelijke klant. De basis warmte 90 % wordt geleverd door BES met maximum van 4 MW Bij storingen/gepland onderhoud en bij grote warmtevraag wordt met aardgas bijgestookt Volledige achtervang met 3 cv ketels van elk 4 MW ( max m3/h ) en dubbele pompgroep. Sturing op basis van warmtevraag op de onderstations

9 Distributienet Hoogveld
    Distributienet Hoogveld De warmte distributie vindt plaats d.m.v. een 3,5 km lang primair transportnet, welke warmte levert aan 1 grootzakelijke klant en 3 onderstations. Elk onderstation levert warmte aan 3 tot 4 uitgaande secundaire leidingdelen Via de secundaire leidingdelen wordt warmte geleverd aan 50 tot 150 consumenten Het totale secundaire net in de wijk Hoogveld heeft een lengte 28 km. Geen scheiding dus SV water circuleert door binnen installatie bij de consument Toegepast leiding materiaal staal met PE buitenmantel Voorzien van lekdetectie draden om voortijdig lekkages op te sporen.

10 Temperatuur en druk Hoogveld
    Temperatuur en druk Hoogveld Temperatuur Zowel de primaire als secundaire aanvoer temperatuur wordt weersafhankelijk geregeld op basis van vaste stooklijnen. Drukverschil De distributiepompen worden gestuurd op drukverschil. Dit wordt gemeten op de eindpunten van het net. Daarmee wordt onder alle conditie de juiste hoeveelheid warmte geproduceerd en geleverd. Regeltechniek is eind 2014 vervangen en vernieuwd.

11     Mijn meterkast Met thermostatische radiator ventielen Centrale aansturing via kamerthermostaat Hier dienen nog foto’s te komen van 2 meterkasten Drukverschil regelaar staat standaard ingesteld op 20 kPa. Tapwater thermostaat standaard instelling 60°C stand 4 Instellingen niet wijzigen

12 Mijn meterkast; Eigendomsgrenzen en verantwoordelijkheden
    Mijn meterkast; Eigendomsgrenzen en verantwoordelijkheden Eigendoms/ leveringsgrens Ennatuurlijk Hier dienen nog foto’s te komen van 2meterkasten Leveringsgrens Ennatuurlijk is tot aan de secundaire afsluiters van de binneninstallatie. Voor storingen of lekkages aan appendages voor deze afsluiters kunt u contact opnemen met onze 24 uurs storingsdienst bereikbaar op tel; – Voor storingen aan de binneninstallatie dient u contact op te nemen met uw huisinstallateur

13 Gebruik warmte & afleverset
    Gebruik warmte & afleverset De afleverset zorgt voor een constant drukverschil over de cv binnen installatie. Zo wordt stromingsgeluid over de radiatoren voorkomen. De instelling dan ook niet wijzigen. De afleverset levert ook uw warmtapwater. Om snel en van de juiste temperatuur warmtapwater te leveren is deze voorzien van een warmhoudfunctie. De tapwater thermostaat standaard instelling welke 60°C is niet wijzigen. Te hoge instelling van de tapwater thermostaat kan leiden tot sluimerverbruik doordat de regelafsluiter niet meer afsluit. Bij langdurige afwezigheid kunnen de SV afsluiters dicht gezet worden. Echter let op, kans op bevriezing! Voor optimaal warmte comfort zet alle radiator thermostaatknoppen in een ruimte op dezelfde stand. Regelmatig ontluchten van de radiatoren leidt tot verbeterde warmteafgifte en comfort en voorkomt een “borrelend” geluid over de radiatoren. Het is belangrijk dat de radiatoren onbelemmerd de warmte kunnen afgeven. Verwijder obstakels. Afleverset en extra informatie vindt u hier!

14     Warmtemeter De warmtemeter meet continue de doorgestroomde hoeveelheid warmwater en de afkoeling ervan. Regelmatige controle en noteren van de stand leidt tot een lagere energie rekening. Warmte afname wordt op de meter weergegeven in GJ Een GJ komt overeen met 35,2 m3 aardgas Door de knop langer dan een seconde in te houden kan het protocol doorlopen worden GJ, totaal m3, bedrijfsuren, Ta, Tr, Delta T, actuele flow in l/h, vermogen kW, informatie code. Deze dient op 0 te staan. Zo niet neem dan direct contact op met onze storingsdienst. Hoe controleer ik of mijn warmtemeter goed functioneert? Klik hier om de test uit te voeren Uw warmtemeter is een belangrijk instrument om te controleren of uw installatie en afleverset nog correct werkt. Kijk hier regelmatig op. Uw stook gedrag bepaald hoeveel u verbruikt en dus hoe hoog of laag de factuur zal uitvallen.

15 Warmtewet Van kracht per 1 januari 2014 (start ontwikkeling 2003)
    Warmtewet Van kracht per 1 januari 2014 (start ontwikkeling 2003) Betrokkenen: politiek, expertbureaus, belangenverenigingen, consumentenorganisaties Bescherming afnemers (warmte = primair product) Voor huishoudelijke en kleinzakelijke afnemers (max 100 kW, woning circa 25 kW) Wat regelt de wet? Betrouwbare levering Redelijke voorwaarden Goede kwaliteit van dienstverlening

16 Warmtewet Per nieuwe aansluiting → overeenkomst met:
    Warmtewet Per nieuwe aansluiting → overeenkomst met: Tariefinformatie (met maximum tarieven) Kwaliteitseisen, voorwaarden & dienstverlening Regelgeving omtrent afsluitingen Compensatie n.a.v. storingen In geval van meningsverschillen gelegenheid zich tot geschillencommissie te wenden ACM houdt toezicht (namens EZ)

17     Warmtewet & tarief Principe berust op het Niet-meer-dan-anders (NMDA), d.w.z.: maximumprijs bij warmtelevering niet hoger mag zijn dan de kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron referentie gas: gemiddeld huishouden referentie warmte: gemiddeld huishouden zonder gasaansluiting Bijzonderheden: Afleverset excl. of incl. Warm tapwaterapparaat Separaat tarief warmtemeter Maximumprijs is exclusief deze kosten (1 & 2) en mogen in rekening worden gebracht alleen als hier kosten voor worden gemaakt Er wordt onderscheid gemaakt in gebruiksonafhankelijke- en gebruiksafhankelijke kosten kortom een vast & een variabel deel Maximum prijs (vast + variabel deel) is identiek voor alle verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW (woning ≈ 25 kW)

18     Warmtewet Tarief 2015 (excl. Btw)

19 Toekomst warmte Zuid-Limburg; Het Groene Net
    Toekomst warmte Zuid-Limburg; Het Groene Net Project kenmerken Afzet GJ aan bestaande klanten CO2 reductie van ton per jaar Initiatief gemeenten Sittard, Stein en Beek Restwarmte van BES en USG Status Oprichting HGN is een feit Gestart wordt medio 2016 aanleg kraal 1 Omvat levering GJ

20 Ennatuurlijk – Contactgegevens
    Ennatuurlijk – Contactgegevens Heeft u vragen of informatie nodig, neem contact op met Ennatuurlijk via onderstaande contactgegevens Klantenservice Maandag t/m vrijdag 8.00 – uur op Ook via social media op de hoogte blijven Klantenpanel Q2 2016 Opgeven via

21 Ennatuurlijk – Hoe verder?
    Ennatuurlijk – Hoe verder? Slides van deze informatieavond worden gedeeld via Wijkplatform Klantenpanel, Q (datum ntb) Opgeven via


Download ppt "Jan van den Brandt Klaas Vos"

Verwante presentaties


Ads door Google