De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemgerichte benadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemgerichte benadering"— Transcript van de presentatie:

1 Systeemgerichte benadering
Het geheel is meer dan de som der delen

2

3

4 Grondleggers Salvador Minuchin Paul Watzlawick Ivan Boszormenyi-Nagy
Ludwig von Bertalanffy

5 Systeemleer Geheel is meer dan de som der delen Regels
Circulaire causaliteit Het streven naar homeostase Circulaire feedbackprocessen Equifinaliteit

6 Communicatietheoretische benadering (Watzlawick)‏
Gebaseerd op 5 axioma’s Een axioma is een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling. Een axioma dient als grondslag om iets te bewijzen

7 Axioma 1: Communiceren doe je altijd Je kunt niet niet-communiceren
Alles wat je doet, ook niets doen, heeft invloed

8 Axioma 2: Je spreekt altijd dubbel
Elke communicatie bevat een inhouds- en een betrekkingsaspect

9 Axioma 3: Elk zijn waarheid
Interpunctieproblemen, men is het oneens over de oorzaak van een verschijnsel

10 Axioma 4: Met woorden of zonder ?
Mensen communiceren zowel digitaal als analoog (en vaak inconsistent)‏

11 Axioma 5: Wie heeft het voor het zeggen ?
Elke uitwisseling van communicatie is ofwel symmetrisch ofwel complementair

12 Laatste regel (geen axioma) toegevoegd door Weerman
Psychische problemen zijn een vorm van communicatie

13 Structurele gezinstherapie
Grondlegger: Minuchin: Joods-Russische familie in Argentinië Gezin of Systeem eenheid van behandeling Aandacht voor ‘pathogene’ gezinsstructuren ‘Los-zand’ gezinnen ‘Kluwen’ gezinnen

14 Structurele benadering
De structuur van een systeem is van grote invloed op het psychisch welbevinden van de deelnemers In een gezonde structuur zijn deelnemers betrokken op elkaar en durven ze zich kwetsbaar opstellen naar elkaar Tegelijkertijd bestaat er in zo'n systeem ook nog ruimte voor individuele behoeften van de verschillende deelnemers

15 LOS ZAND- EN KLUWENSYSTEMEN
Kluwensysteem: de betrokkenheid van de deelnemers zo hevig is dat men elkaar geen vrijheid meer laat Los zandsysteem: een tekort aan betrokkenheid tussen de deelnemers van een systeem er heerst onverschilligheid en de mogelijkheid ontbreekt emoties met elkaar te delen

16 COALITIEVORMING BINNEN EEN SYSTEEM
Verschillende subsystemen (vader-moeder of moeder-dochter etc.)‏ Perverse triade: soort verbond buiten het subsysteem De gevolgen van perverse triades: * Uit elkaar vallen van systeem of * Ernstige symptomen Parentificatie: kind krijgt ouderrol

17 DE ZONDEBOK Zondebok: alle problemen van een systeem worden bij een persoon gesitueerd Kind dat betrokken raakt tussen de spanningen tussen ouders Deviant gedrag zorgt voor evenwicht: Homeostatische gezinnen

18 Structurele gezinstherapie
Belangrijke begrippen Betrokkenheid, cohesie, hiërarchie, triades en coalitie Doel therapie Coalitie ontwarren en grenzen tussen subsystemen versterken Technieken Joining Feedback geven Enactment: ingaan op, uitlokken van reële gebeurtenissen Hier en nu Huiswerkopdrachten worden nauwelijks gebruikt

19 DE LEVENSCYCLUS VAN HET GEZIN
Kinderloos Uitbreiding Stabilisatie Huisverlaten Lege nest Alleen achterblijven 'overgangen als mogelijke crisismomenten'

20 Intergenerationele of contextuele benadering (Nagy)‏
4 dimensies: 1° dimensie: de feiten 2° dimensie: de psychologie 3° dimensie: de interacties 4° dimensie: de relationele ethiek

21 1e dimensie: de feiten Om de mensen met wie we werken beter te begrijpen is het belangrijk dat we kijken naar de feiten die zich in het leven van hen of van hun familieleden hebben voorgedaan

22 1e dimensie: de feiten Om de mensen met wie we werken beter te begrijpen is het belangrijk dat we kijken naar de feiten die zich in het leven van hen of van hun familieleden hebben voorgedaan

23 2e dimensie: de psychologie
Hoe mensen gebeurtenissen hebben verwerkt, gevolgen op de persoonlijkheidsstructuur, hoe zij zich voelen, hoe zij zichzelf en de anderen beleven, moeten in de behandeling zeker aan bod komen.

24 3e dimensie: de interacties
De contextueel therapeut onderkent het belang van communicatiepatronen en wederzijdse beïnvloedingsmechanismen tussen mensen.

25 4e dimensie: relationele ethiek
De relationele ethiek in een relatie is de balans van betrouwbaarheid, wederkerige rechten en plichten. In elke relatie is er een balans van geven en nemen.

26 Loyaliteit (contextuele benadering)‏
Mensen blijven loyaal aan het oorspronkelijke gezin, ook lang nadat ze, ogenschijnlijk door eigen keuze of door noodzaak, alle banden daarmee hebben verbroken

27 Primaire loyaliteit Verticale loyaliteit Horizontale loyaliteit
3 soorten loyaliteit Primaire loyaliteit Verticale loyaliteit Horizontale loyaliteit

28 Primaire loyaliteit Primaire loyaliteit ontstaat door de geboorte.
Feitelijk dankt het kind zijn existentie aan de ouders: zonder hen zou het niet zijn. Primaire loyaliteit kan niet worden verbroken: ze is gebonden aan de existentie. Wel kan ze worden ontkend

29 Verticale loyaliteit De elkaar opvolgende generaties worden verbonden door verticale loyaliteit. Door haar existentiële waarde blijft deze levenslang bestaan. Het is een drijfveer in de existentie.

30 Horizontale loyaliteit
Ook tussen vrienden en partners ontstaat loyaliteit. Die vindt haar fundament in de eerlijkheid van de relatie, in de balans van geven en ontvangen. De horizontale loyaliteit mist het asymmetrisch karakter van de verticale loyaliteit.

31 Contextuele benadering
Balans van geven en nemen Entitlement: gerechtigde aanspraken Erkenning Roulerende rekeningen Destructief recht Meerzijdige partijdigheid


Download ppt "Systeemgerichte benadering"

Verwante presentaties


Ads door Google