De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Orientatieweek opleiding verpleegkunde Schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Orientatieweek opleiding verpleegkunde Schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Orientatieweek opleiding verpleegkunde Schooljaar 2014-2015

2 Veranderingen oriëntatieweek De week verplaatst van eind januari naar de laatste schoolweek van december. Meeloop dag inplannen Workshops/presentaties op school Creatieve afsluitende dag

3 Evaluatie oriëntatieweek Evaluatie studenten: respons 60 (69) Evaluatie contactpersonen werkvelden: respons 9 (15) Evaluatie bijeenkomst BPV coördinatoren en BPV bureau Evaluatie per e-mail voor de docenten

4 Scores studenten over de meeloop dag (Helemaal)mee eens of (helemaal) mee oneens Goede voorbereidingen door de slb-er (75%-25%) Voorbereidende opdracht was duidelijk (48%- 52%) Het maken van afspraak verliep soepel (73%-27%) De 3 de of 4 de jaars studenten heeft geholpen met de opdracht. (75%-25%)

5 Scores studenten over de meeloop dag Studenten zijn goed opgevangen door de 3 de en 4 de jaar. (90%-10%) Ze hebben veel geleerd over de taken van de verpleegkundige en de doelgroep.(93%-7%) Ze hebben meer inzicht gekregen in het werk van de verpleegkundige. (91%-9%)

6 Scores studenten presentatie/ workshop Studenten vonden de presentaties op school interessant (75%-25%). Ik heb er veel geleerd (67%-33%). Aanwezigheid van een zorgvrager was een meerwaarde (95%-5%). De presentatie internationale BPV heeft mij een goed beeld gegeven van mogelijkheden voor BPV in het buitenland (90%-10%)

7 Scores pathologisch anatomisch museum Ik kon het museum goed vinden (72%-28%). Bezoek pathologisch anatomisch museum vinden de studenten interessant (97%-3%). Door de lessen anatomie kon ik de dingen die ik in het museum zag beter begrijpen (75%-25%)

8 Scores creatieve dag 100% vond het kerstontbijt gezellig. De opdracht daagde mij uit om op creatieve manier te denken en handelen (66%- 34%) 74 % vond de creatieve opdracht leuk. Ik vond de aftekenkaart voor de oriëntatieweek een handig systeem (52%-48 %)

9 Scores werkvelden meeloop dag Ik vond de studenten goed voorbereid voor meeloop dag (89%-11%). Ik was geïnformeerd over de opdracht (100%) (Waren de medewerkers op de afdeling voldoende geïnformeerd?) Het maken van de afspraak voor de meeloop dag verliep soepel (89%-11%)?? Ik vond de aftekenkaart een handig systeem (56%-22%-22%n.v.t)

10 Scores werkvelden presentaties Ik vond de studenten goed voorbereid voor de workshops/presentaties(89%-11%) Ik vond de studenten betrokken met een actieve werkhouding (89%-11%) 100% vond de begeleiding door de docenten van het ROC goed. 100% vond de facilitaire voorzieningen goed. Digitale voorzieningen in het lokaal waren goed (89%-11%)

11 Conclusies De studenten zijn erg positief over de oriëntatie week. Ze vinden het leuk en leerzaam. De aanwezigheid van zorgvragers bij de presentaties vinden ze zeer interessant. De docenten geven aan dat studenten beter zicht krijgen op de praktijk, dat de onderlinge sfeer verbeterd en dat studenten er positieve energie van krijgen. Voor de studenten (1 klas) is het verwarrend en ingewikkeld als ze de meeloop dag en de BPV tegelijk moeten voorbereiden. Verder was er kennismaking op de dinsdag van de meeloopdag. De scores uit de werkvelden zijn overwegend positief. De aftekenkaart verdient aandacht. Ze geven aan dat studenten de school e-mail te laat checken. Het BPV bureau heeft er veel extra werk mee maar wil dit graag doen omdat ze het een meerwaarde vinden voor de studenten. De matching verliep bij enkele instellingen niet soepel. (sprintklas niet op dinsdag)

12 Concept verbetervoorstel Voorbereidingen oriëntatieweek opnemen in het SLB programma eerste leerjaar. Extra aandacht voor de voorbereiding van de SLB-ers. Studenten blijven wijzen op het dagelijks lezen van hun e-mail. Voorbereidende opdracht met de inmiddels ontvangen feedback studenten aanpassen. Communicatie met de studenten verbeteren en inplannen in hun lesprogramma: - 3 de jaars informeren tijdens de 1 ste terugkomdag. - 4 de jaars informeren in de 1 ste 5 schoolweken. - 1 ste jaars tijdens de SLB les in periode 2.

13 Concept verbetervoorstel Matching studenten verbeteren door: - de koppelingen van de 3 de en 4 de jaars studenten aan de werkvelden over te laten. - taakverdeling verbeteren tussen BPV bureau en de BPV coördinator. Cynthia doet de matching Margret pakt de problemen op van individuele studenten en plant wekelijks tijd in haar agenda. De kennismaking BPV niet tegelijk met meeloop dag plannen. Creatieve opdrachten uitdagender maken. Spelregels aftekenkaart duidelijker maken en studiepunten aan koppelen.


Download ppt "Evaluatie Orientatieweek opleiding verpleegkunde Schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google