De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘Oog Voor Elkaar’. Oog voor elkaar, verbindt elkaar 6 projecten ‘oog voor elkaar’ in Vlaanderen Ons Centrum werkt mee aan één van deze projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘Oog Voor Elkaar’. Oog voor elkaar, verbindt elkaar 6 projecten ‘oog voor elkaar’ in Vlaanderen Ons Centrum werkt mee aan één van deze projecten."— Transcript van de presentatie:

1 Project ‘Oog Voor Elkaar’

2 Oog voor elkaar, verbindt elkaar 6 projecten ‘oog voor elkaar’ in Vlaanderen Ons Centrum werkt mee aan één van deze projecten Samenwerking tussen VWAWN – CGG – CAW

3 Globaal doel Bruggen bouwen tussen 0 de – 1 ste – 2 de lijn Toegankelijkheid van welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede verbeteren in Leopoldsburg

4 Van waar komt oog voor elkaar? Thema leefde al voor opstart project Merkbare psychische problemen bij mensen in armoede Hoge drempels GGZ  afhaken Geen toegankelijk aanbod in Leopoldsburg

5 Ons Centrum en GGZ Ons Centrum zet al enkele jaren in op GGZ: - Opendeur op woensdagen - Praatgroep met een psycholoog (op vrijwillige basis) - Goed gevoel groep - Gooi het eruit sessies - Begeleide groepssessies door CGG in Ons Centrum - …

6 Wat willen we bereiken? Binnen het project Oog voor elkaar  Een goed gevoel voor iedereen  Drempelverlagend werken  Beleidsadviezen en ervaringen delen  Zowel mensen in armoede als professionals  Beleidsbeïnvloeding op alle niveaus  I.s.m CAW en CGG, werkt Ons Centrum een theatervoorstelling uit  Studienamiddag

7 Wat willen we bereiken? Extra doelstellingen van VWAWN Ons Centrum  Dossier opmaken ‘iedereen verdient een goed gevoel’  Reportage rond ‘armoede en geestelijke gezondheidszorg’  Betere samenwerking tussen verschillende organisaties i.f.v mensen in armoede

8 Ondersteuning RIMO Limburg CERA SALK (gemeente Leopoldsburg) Koning Boudewijnstichting Verdere ondersteuning steeds welkom op verschillende niveaus

9 Proces Fase 1: Ontdekken  10/02/2015: Eerste samenkomst in Ons Centrum, samen met CAW, CGG en DAGG Fase 2: Dromen  05/03/2015 in Bussel: uitwisseling van dromen  05/05/2015 in Ons Centrum: concretiseren van dromen  30/04/2015: vormingsmoment rond armoede en geestelijke gezondheidszorg  09/06/2015 in Brussel: voorstelling project aan CERA

10 Proces Fase 3: Ontwerpen  06/10/2015: project scherp stellen  5 thema’s voor 12/11/2015 Fase 4: Realiseren  12/11/2015: voorstelling project aan de partners  Werken rond 5 thema’s  Wat loopt er goed? Welke zaken zouden er beter kunnen?  03/12/2015: presentatie samenkomst van 6 trio’s

11 Aan de slag met de 5 thema’s: Wachtlijsten Eerste contact hulpverlener Toegankelijkheid Doorverwijzing Samenwerking

12 Wachtlijsten Bestaat er een filterfunctie? Zelfredzaamheid van de mensen? Meer financiële middelen > minder wachtlijsten Vaste begeleider bij steeds terugkerende problemen

13 Eerste contact met de hulpverlener Eerste telefonisch contact met de hulpverlener Eerste contact met de hulpverlener  Open  Eerlijk  Respectvol  Vertrouwelijk Voldoende tijd en nodige comfort voorzien Hulpverlening heeft zijn beperkingen  Hulpverleners zijn ook maar mensen

14 Toegankelijkheid Doelgroep – hulpverlener(s)  Betere bekendheid van het aanbod  Vertrouwensband opbouwen  Outreachend werken Meer bruggen bouwen Krachtgericht werken: empowerment Doelgroep sensibiliseren: hulp vragen is niet zwak maar sterk!

15 Doorverwijzing Wat is er juist aan de hand?  Doorvragen door de hulpverlener  Vertrouwen opbouwen met de hulpverlener  Tijd nemen om een goed gesprek te hebben Weten welke organisatie wat doet Op maat werken  Samen naar de doorverwezen organisatie gaan  Beschikbaar zijn Oplossing is niet altijd de hulpverlener

16 Samenwerking tussen verschillende diensten Wat loopt er goed?  Netwerken blijft zeer belangrijk  Telefonische contacten  Doorverwijzen van het CAW naar allerlei diensten Waar loop je tegen aan?  Cliënt moet zijn verhaal opnieuw doen  Niet weten met welke vraag je naar waar moet gaan  Diensten kennen elkaars werking niet  Te weinig aanbod in Noord – Limburg

17 Iedereen verdient een goed gevoel Beleidsdossier (december 2015) Theaterstuk (vanaf maart 2016)  Onder leiding van regisseur Ingrid Dullens Reportage

18 Samenwerking 1. Bevraging bij hulpverleners van CAW en CGG  Hoe kijken jullie naar dit thema binnen jullie organisatie?  Op welke manier gaan jullie rond het thema armoede aan het werk?  Welke knelpunten ervaren jullie rond dit thema?  Wat loopt er wel al goed en hoe kan dit nog beter?  Welke uitdagingen/voorstellen zien jullie zelf ? 2. Dialoogmoment  Tussen hulpverleners en mensen in armoede (Ons Centrum)

19 Samenwerking 3. Studiedag  Voorstelling beleidsdossier  Netwerkmoment 4. Promotie  Promoten van het theaterstuk en beleidsdossier 5. Samenwerking verder uitbouwen  Elkaar informeren, signaleren, toeleiden,..  CAW heeft bevestigd dat ze hier aan samenwerken  CGG?


Download ppt "Project ‘Oog Voor Elkaar’. Oog voor elkaar, verbindt elkaar 6 projecten ‘oog voor elkaar’ in Vlaanderen Ons Centrum werkt mee aan één van deze projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google