De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 13 voor 26 december 2015. Ík zei echter: Zij zijn maar geringe mensen, zij gedragen zich als dwazen, omdat zij de weg van de HEERE niet kennen, het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 13 voor 26 december 2015. Ík zei echter: Zij zijn maar geringe mensen, zij gedragen zich als dwazen, omdat zij de weg van de HEERE niet kennen, het."— Transcript van de presentatie:

1 Les 13 voor 26 december 2015

2 Ík zei echter: Zij zijn maar geringe mensen, zij gedragen zich als dwazen, omdat zij de weg van de HEERE niet kennen, het recht van hun God. (Jeremia 5:4) Lucifer vervormde Gods natuur voor de engelen. Op die manier won hij een derde van de engelen voor zijn zaak (Openbaring 12:4). Helaas, was hij ook in staat om Gods beeld voor de mensheid te misvormen. In Jeremia wordt het ware karakter van God gerechtvaardigd.

3 “Ík zei echter: ‘Zij zijn maar geringe mensen, zij gedragen zich als dwazen, omdat zij de weg van de HEERE niet kennen, het recht van hun God.” (Jeremia 5:4) EEN FONTEIN VAN LEVEND WATER “Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden”. (Jeremia 2:13) “Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden”. (Jeremia 2:13) SCHEPPER “‘Zou u voor Mij niet bevreesd zijn’, spreekt de HEERE, ‘of zou u voor Mijn aangezicht niet beven? Ik, Die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening, die zij niet zal over- schrijden. Al kolken haar golven, zij zullen niets kunnen uitrichten, al bruisen zij, zij zullen hem niet overschrijden.’” (Jeremia 5:22) RECHTER “Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: ‘Zie, Ik ga hen straffen: de jongemannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en hun dochters zullen sterven van de honger.’” (Jeremia 11:22) LIEFDE “Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: ‘Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goeder- tierenheid.’” (Jeremia 31:3) VERGEVINGS- GEZIND “Ik zal hen rei- nigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezon- digd hebben. Ik zal al hun on- gerechtigheden vergeven, waar- mee zij tegen Mij gezondigd heb- ben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen.” (Jeremia 33:8) GOD IS… Voortdurend roept God ons op tot bekering van onze zonden, en de wegen te verlaten die ons naar vernietiging leiden.

4 “en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen’?” (Jeremia 7:10) De Joden veranderden alle religieuze rituelen in zinloze ceremonieën. In Jeremia’s tijd was hun officiële religie gebaseerd op: Openlijke ongehoorzaamheid aan de Geboden: “Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan.” (Jeremia 7:9). Naar de tempel gaan en offers brengen om zich vergeven te voelen. Blijven zondigen niet zou moeten zijn: Dat is een duidelijk voorbeeld van hoe onze relatie met God niet zou moeten zijn: gedurende de week onze eigen wil doen  de kerk bezoeken om ons heilig te voelen  en doorgaan te leven zonder God.

5 “Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.” (Jeremia 17:7) Z oals het oude Israël, kan de Kerk haar zending als volk van God, wel of niet vervullen. H oe dan ook, de redding van elk persoon is daarvan niet afhankelijk. Wij worden niet als een kerk gered, maar ieder van ons individueel. D aarom is het boek Jeremia vol van individuele oproepen tot bekering, om God te vertrouwen en tot een positieve verandering in het leven. (Jeremia 9:23-24; 17:7; 17:10; 29:13). O nze zaligheid is afhankelijk van onze respons op die persoonlijke oproep.

6 "Ieder moet rekeningschap van zichzelf aan God afleggen. Hij heeft ons Zijn wet gegeven als een spiegel waarin we kunnen kijken en de gebreken in ons karakter kunnen ontdekken. We horen niet in deze spiegel te kijken met het doel om de fouten van onze buurman weer- spiegeld te zien, of om te zien of hij aan de standaard voldoet, maar om in onszelf de gebreken te zien, opdat wij die mogen ver- wijderen. Kennis is niet alles wat we nodig hebben; wij moeten het licht volgen. Het wordt niet aan ons overgelaten om voor ons zelf te kiezen en gehoorzaam te zijn aan hetgeen waarmee wij instemmen, en ongehoorzaam te zijn wanneer het ons het beste uitkomt. Gehoorzaamheid is beter dan offerande." E.G.W. (Getuigenissen voor de Kerk, deel 3, hoofdstuk. 11, page 116)

7

8

9 Door de bestudering van het boek Jeremia hebben wij het belang geleerd van trouw, gehoorzaamheid, ware persoonlijke religie, het luisteren naar Gods stem, opwekking en reformatie, het afzweren van afgoderij en valse religie, en het deel uitmaken van de laatste Gemeente. “De glorieuze mogelijkheden die Israël in voor- uitzicht gesteld werden, konden alleen worden gerealiseerd door gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dezelfde verhevenheid van karakter, dezelfde volheid van zegen - zegening van geest, ziel en lichaam, zegen op het huis en in het veld, zegen voor dit leven en voor het toekomstig leven - is voor ons mogelijk door gehoorzaamheid alleen.” E.G.W. (Christ’s Object Lessons, cp. 23, pg. 305 / Lessen uit het Leven van Alledag hoofdstuk 23)


Download ppt "Les 13 voor 26 december 2015. Ík zei echter: Zij zijn maar geringe mensen, zij gedragen zich als dwazen, omdat zij de weg van de HEERE niet kennen, het."

Verwante presentaties


Ads door Google