De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: E. Duurkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: E. Duurkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: E. Duurkoop
Organist: A. Kroeze Schriftlezing: Lucas 1: 39-56 * *

2 Voor de dienst: NLB 442: 1 en 2

3 NLB0442

4

5 NLB0442

6

7 Welkom

8 Liedboek 433

9 Liedboek 433

10 Liedboek 433

11 Liedboek 433

12 Stilte-bemoediging-groet

13 Inleidende woorden

14 Gebed voor de nood van de wereld

15 Opwekking 430

16

17

18 © Maranatha Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)
Oorspr. titel: Lord, I lift Your name on high

19 Gebed om de Geest

20 Adventsproject+ adventslied

21 3. Maria gaat gehaast op weg
en bezoekt Elisabet. Die hoort Maria’s stem en voelt de baby in haar buik. God geeft hun een kindje raakt hen aan – door zijn Geest. Samen zijn ze dankbaar, prijzen Hem het allermeest.

22 God kent je als geen ander Hij heeft je zelf gemaakt.
Refrein: God kent je als geen ander Hij heeft je zelf gemaakt. Hij weet wat in je hart leeft aan twijfels angst en pijn. God laat je niet alleen staan, ziet altijd naar je om. Omdat Hij jou zo liefheeft raakt Hij jou met liefde aan.

23 Kinderen naar nevendienst

24 Schriftlezing Luc. 1: 39 t/m 56 (NBV)
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 Waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest

25 Schriftlezing Luc. 1: 39 t/m 56 (NBV)
42 En riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

26 Schriftlezing Luc. 1: 39 t/m 56 (NBV)
46 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47 Mijn hart juicht om God, mijn redder: 48 Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49 Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

27 Schriftlezing Luc. 1: 39 t/m 56 (NBV)
50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52 Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

28 Schriftlezing Luc. 1: 39 t/m 56 (NBV)
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' 56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

29 Liedboek 157a

30 Liedboek 157a

31 Liedboek 157a

32 Liedboek 157a

33 Liedboek 157a

34 Liedboek 157a

35 Overdenking

36 Liedboek 441

37 Liedboek 441

38 Liedboek 441

39 Liedboek 441

40 Liedboek 441

41 Liedboek 441

42 Kinderlied

43 32. Wat is het geweldig (Opwekking kids 308)
als wij als familie, als broers en als zussen voor elkaar klaar staan, al zijn we verschillend, elkaar respecteren, en samen in liefde met elkaar omgaan.

44 Dat is waar God van geniet en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen en dat is leven voor altijd. Daar geeft Hij zijn zegen en dat is leven tot in eeuwigheid.

45 als broers en als zussen voor elkaar klaar staan
Wat is het geweldig als wij als familie als broers en als zussen voor elkaar klaar staan al zijn we verschillend elkaar respecteren en samen in liefde met elkaar omgaan

46 Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet, geeft Hij zijn zegen en dat is leven voor altijd. Daar geeft Hij zijn zegen en dat is leven tot in eeuwigheid.

47 Voorbeden

48 Dienst van de Maaltijd van de Heer

49 Liedboek 344

50 Liedboek 344

51 Liedboek 344

52 Avondmaalscollecte bestemd voor stichting “Present”

53 Tafelgebed

54

55

56 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

57 Breken en delen

58 Dankgebed

59 Collecte bestemd voor de kerk

60 NLB0444

61 NLB0444

62 NLB0444

63 NLB0444

64 Zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: E. Duurkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google