De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levenslooppsychologie Hoorcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levenslooppsychologie Hoorcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Levenslooppsychologie Hoorcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag De peuter- en kleutertijd (3-6 jaar) Sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling Morele ontwikkeling en agressie

3 Sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling

4 Erikson Babytijd Vertrouwen versus wantrouwen stadium (0-18 mnd) - afhankelijk van reactie van verzorgers op behoeften kind Autonomie versus schaamte en twijfel stadium (18 mnd-3 jaar) - afhankelijk van stimulatie door ouder

5 Persoonlijkheidsontwikkeling Erikson Initiatief versus schuldgevoel (3-6 jaar) verlangen om onafhankelijk te zijn versus schuldgevoel bij onbedoelde consequenties van gedrag

6 Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbeeld ontstaat: - Vaak nog niet accuraat en optimistisch (“ik kan heel goed…”) - Cultuur: collectivistisch of individualistisch

7 Genderidentiteit Gender = gevoel mannelijk of vrouwelijk te zijn

8 Genderidentiteit Uit zich bijv. in spel: - Jongens doen meer wilde spelletjes - Meisjes: georganiseerde spelletjes en rollenspellen Voorkeur voor dezelfde sekse om mee te spelen vanaf 2/3 jaar Deze voorkeur is sterker dan voorkeur voor etniciteit Genderconstantie rond 4/5 jaar

9 Genderverwachtingen eigenschappen Mannen Competentie Onafhankelijkheid Kracht Concurrentiedrang Vrouwen Warmte Expressiviteit Zorgzaamheid Onderworpenheid

10 https://www.youtube.com/watch?v=qlWYhAZ 77BU https://www.youtube.com/watch?v=qlWYhAZ 77BU

11 Theorieën over gender Biologische theorie Psychoanalytische theorie Sociale leertheorie Cognitieve theorie

12 Biologische theorie Hormonen Hersenstructuur Evolutie

13 Psychoanalytische theorie Freud: Identificatie met de ouder van dezelfde sekse

14 Sociale leertheorie Kinderen leren gendergedrag door anderen te observeren Boeken & media Directe manier (lief meisje, stoere jongen) https://www.youtube.com/watch?v=9d6Q72Gq850

15 Cognitieve theorie Genderidentiteit: perceptie van zichzelf als mannelijk of vrouwelijk Genderschema: ordenen van info (filter) Genderconstantie: mensen blijven permanent mannelijk of vrouwelijk (4/5 jaar) http://www.youtube.com/watch?v=c49nWlZMq3Q

16 Sociale ontwikkeling: vriendschap Voor 3 e jaar: naast elkaar spelen zonder sociale interactie Na 3 e jaar: ontstaan van echte vriendschappen - Verschil in relatie: volwassene = verzorging kind = vermaak

17 Sociale ontwikkeling: spel SpelcategorieUitlegPeuter/kleuter tijd Functioneel spelOm actief te zijn, niet om ‘doel’ te bereikenBegin Constructief spelManipuleren objecten met als doel iets produceren/bouwen Eind Sociaal spel Parallel spelNaast elkaar spelen met zelfde spelMeer bij begin Toekijkend spelKijken hoe anderen spelenMeer bij begin Associatief spelInteractie aangaan door speelgoed/materiaal uit te wisselen/delen Meer einde Coöperatief spelEcht samen spelen (afwisselen, wedstrijdje)Meer einde https://www.youtube.com/watch?v=_atjsUmO5As

18 Theory of mind Iemands kennis en opvattingen over de mentale wereld = reden waarom het spel van kinderen steeds verandert Kunnen zich steeds beter in anderen inleven Kinderen met Autisme blijven moeite houden met TOM https://www.youtube.com/watch?v=oazK2fkRU1A

19 Sociale ontwikkeling: het gezinsleven OpvoedingsstijlOuders Kind - Autoritairstreng, koud, straffendteruggetrokken, weinig sociaal, niet erg vriendelijk - Permissiefvage, inconsistente afhankelijk, weinig feedback, weinig eisen/regelssociaal, weinig zelfbeheersing - Onverschilliggeen belangstelling, emotioneel afstandelijk, ongeïnteresseerd en afwijzend,voelen zich ongeliefd emotioneel afstandelijk (meest nadelige effect) - Ondersteunendconsequent, liefdevol, onafhankelijk, vriendelijk, ondersteunend, regels, pratenassertief en coöperatief (meest positieve effect)

20 Het gezinsleven Opvoedingsstijl hangt af cultuur http://www.npo.nl/metropolis-opvoeding/09-06- 2010/VPRO_1141718

21 Morele ontwikkeling en agressie

22 Morele ontwikkeling Rijping rechtvaardigheidsgevoel, besef goed of fout Morele stadia van Piaget Heteronome moraliteit (4-7): beschouwen regels als vast en onveranderlijk - Immanente rechtvaardigheid (= bij overtreden direct straffen) Beginnende coöperatie (7-10): spel socialer, leren formele regels Autonome coöperatie (>10 jaar): bewust van formele regels, en besef door dat deze door mensen zijn opgesteld

23 Morele ontwikkeling sociale leertheorie Positieve bekrachtiging van een juiste morele reactie Observeren en imiteren

24 Agressie = het intentioneel toebrengen van schade bij anderen In de peuter/kleuter tijd is enige agressie normaal: Begin: om iets te bereiken Later: agressie neemt af (frequentie als duur) - Door sociale/persoonlijkheid ontwikkeling - Emotionele zelfregulatie neemt toe: vermogen aard en intensiteit van emoties aan te passen - Strategieën worden effectiever omgaan met negatieve emoties gebruik van taal vaardigheid van onderhandelen

25 Agressie Instrumentele agressie= agressie gemotiveerd om concreet doel bereiken Relationele agressie= niet-fysieke agressie die bedoeld is om ander psychisch te kwetsen (schelden, negeren) Extreme en permanente agressie = zorgwekkend

26 Einde


Download ppt "Levenslooppsychologie Hoorcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google