De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 1 med.hr.nl/gharh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 1 med.hr.nl/gharh."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 1 H.El-Gharbaoui@hr.nl med.hr.nl/gharh

2 Vandaag Kennismaking Wat weten jullie al van onderzoek? Handleiding Theorie Start opdracht

3 Wat weten jullie al van (praktijk) onderzoek?

4 Studiehandleiding Per viertal studiehandleiding lezen, bespreken en minimaal 4 vragen opschrijven Over 20 minuten terugkomen

5 Bespreking vragen en knelpunten

6 Stellingen Kinderen die naar opvang gaan socialer Kinderen van gescheiden ouders minder intelligent

7 PAUZE (15 min.)

8 Onderzoek als alledaagse activiteit Onderzoek doen: een introductie door twee collega’s van de Kenniskring Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam: Joop Berding en Toby Witte hoorcollege 1 Berding en Witte hoorcollege 1 Berding en Witte

9 Waarom onderzoekende houding belangrijk voor een hbo-pedagoog? Je bent dan in staat om voortdurend in te spelen op de specifieke kenmerken van cliënten en de dynamiek van je werkomgeving Voordeel: je bent voortdurend op zoek naar mogelijkheden om je dagelijkse handelen en eigen professionaliteit te verbeteren

10 Onderzoekende houding Opdracht: schrijf zoveel mogelijk vaardigheden, eigenschappen, persoonskenmerken, etc. op waar je aan denkt bij een ‘onderzoekende houding’?

11 EBP en PBE Waar staan deze afkortingen voor? Wat betekenen deze begrippen?

12 Evidence- en practice based onderzoek Evidence-based practice: het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal en evidence om beslissingen te nemen met individuele clienten om de zorgverlening te verbeteren Practice-based evidence: kennis over handelen van een professional ontstaat in de specifieke context van de beroepspraktijk

13 Wat is onderzoek? Via een systematische manier tot kennis komen Twee hoofdredenen om onderzoek te doen: 1. Theorievorming en theorietoetsing (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek) 2. Verbetering van praktijk (praktijkonderzoek) - ontwikkelonderzoek/ontwerponderzoek

14 Waarom PO? Bepalen van stand van zaken, effecten, resultaten, opinies, meningen, etc. Hoe vaak en door wie wordt er gepest op onze school? Hoe komt het dat we niet voldoende cliënten bereiken? Wat is de betrokkenheid van ouders bij uit huis geplaatste kinderen? Wat zijn de effecten van de nieuwe cursus voor obesitas kinderen? Wat is het verschil tussen behandeling X en Y bij drugsverslaafden? Wat zijn de resultaten van remedial teaching bij 3 kinderen? Hoe kunnen docenten beter omgaan met problemen van leerlingen?

15 Wat is praktijkonderzoek? 1. Het gaat om een vraag / probleem van professionals 2. De kennis is bruikbaar voor de praktijk, toepasbaar in de praktijk 3. Het doel is het verbeteren van die praktijk Vraagstelling complex Antwoorden beperkt geldig Dubbelrol van de onderzoeker

16 Leercyclus (Kolb) Methodisch handelen (regulatieve cyclus, plancyclus) Onderzoekscyclus (volgens Donk/Lanen, Migchelbrink, etc.) Verschillende cycli

17

18 Definitie praktijkonderzoek Onderzoek dat wordt uitgevoerd door zorg- en dienstverleners, waarbij op een systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden worden verkregen op vragen die ontstaan in de eigen beroepspraktijk, gericht op de verbetering van deze praktijk

19 Praktijkonderzoek in zorg en welzijn Wat zijn factoren in deze sector waar je specifiek rekening mee moet houden? Waarom en hoe? Beschikbaarheid collega’s Aanwezigheid cliënten Verblijfslocatie van cliënten Begeleidingssetting Organisatiestructuur Beschikbaarheid ruimtes Dagelijkse dynamiek Werkdruk Belangenverstrengeling Visie op zorg en welzijn Taalgebruik

20 Ethische aspecten Checklist Vraag toestemming en geef terugkoppeling Bewaak de vertrouwelijkheid van de data Reflecteer kritisch op de keuzes die je maakt Opdracht: oefening 3 op blz. 86

21 Praktijkonderzoek gericht op… Individuele handelen Handelen als team, afdeling De ontwikkelingen in de organisatie en directe omgeving Samenwerking tussen organisaties Ontwikkeling van beroepsgroepen en opleidingen Verschillende belanghebbenden, verschillende eindproducten/aanbevelingen

22 In deze module: alleen literatuuronderzoek Je op topic oriënteren en dit afbakenen/richten Alleen vakliteratuur gebruiken Goed zoeken: neem de tijd! Goed plannen Literatuur verzamelen Literatuur lezen, analyseren & conclusies trekken Goed rapporteren Goed verwijzen (APA)

23 Aan de slag met opdracht 1 in groepjes van 6 Meegenomen krantenartikel = topic Je gaat je oriënteren op je topic en het wat meer richten (fase 1 en 2 v/d cyclus); wat is bijvoorbeeld het maatschappelijk belang van je topic? wat voor vragen roept het op? Verdere uitleg hierover is ook nog te vinden in Van der Donk (2011), de huiswerkhoofdstukken Je doet dit zoveel mogelijk samen met je groepje; zij zijn je ‘critical friends’ Uiteindelijk geef je een heldere omschrijving van wat je wil gaan onderzoeken. Dit wordt je onderwerp Neem opdracht 1 mee naar de volgende le s

24 Volgende week Lezen hoofdstuk 3.1 t/m 3.5 van der Donk en van Lanen Opdracht 1 inleveren aan het begin van de les


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 1 med.hr.nl/gharh."

Verwante presentaties


Ads door Google