De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 3  Inleiding attitude interview  Oefenen met attitude interview a.d.h.v. de practicum-vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 3  Inleiding attitude interview  Oefenen met attitude interview a.d.h.v. de practicum-vragen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Week 3

3  Inleiding attitude interview  Oefenen met attitude interview a.d.h.v. de practicum-vragen.

4 Gesprek waarin wordt gevraagd naar de mening van iemand over een bepaald onderwerp

5  Mening; wat vind, voel je  Emotionele en gedragsaspecten  Eigen mening buiten beschouwing  Cognitieve component  Emotionele component  Actionele component  Alle drie van belang  Attitude interview: luisteren naar gevoelens!

6  Cognitieve component; hoe ziet hij of zij iets (feiten)?  Emotionele component; wat vindt/ voelt hij ervan (gevoelens/ beleving/ ervaring)?  Actionele component; wat gaat hij doen (handelswijze/ Wat bepaalt zijn gedrag) ?  Emotionele component is doorslaggevend voor het gedrag van mensen

7  Denk aan het doel van het interview. Het doel zit verwerkt in de openingsvraag. Je kan voorafgaand een feitenvraag stellen. Bijv: “Ik wil in dit gesprek te weten komen wat je vindt van je werk, maar kun je vooraf kort aangeven wat je doet in je werk?”

8  Kapstok; aanwijzingen voor de hoofdlijn.  Container; concretiseren (doorvragen of samenvatten)  Bij container uitpakken eerst positief dan verder  Vragen op een open e-in manier 4.5 blz. 63

9  Wat niet:  Vraag naar keuze  Of of vraag  Waaromvraag  Wat wel:  Vragen naar gevoel, belang, betekenis  Luister zonder interpretatie  Eigen mening eruit  samenvatten

10  Waar is dat op gebaseerd?  Waarom denk je dat? (afstemmen op cliënt)  Wat dacht je toen?  Wat voelde je toen?  Wat bedoel je daarmee?  Kun je daar wat meer over vertellen?  Wat vind je er zelf van?  Kunt u daar een voorbeeld van geven?

11  Stel jezelf voor  Doel van gesprek  Onderwerp  Tijd en structuur  Vragen?

12  Samenvatten blz. 62

13  Vraag naar keuze  Vraag naar of/ of  Vraag naar waarom  Vraag naar gevoel  Vraag naar belang of betekenis

14

15  Slotsamenvatting; begin met doel, accent op attitude  Ruimte voor reactie/aanvulling  Terugblik op de gespreksvoering  Evt. afspraak voor vervolg  Bedankt

16  In tweetallen  Keuze uit oefening 5 (p. 72) t/m oefening 8 (p. 75)

17  Met als startvragen: - Wat vind je van je werk? - Wat vind je van het huis waar je woont? - Wat vind je van je stageplaats? Doel: gericht leren doorvragen

18

19  Lezen hoofdstuk 4 en 5  Bijhouden logboek.  Voorbereiden gesprek attitude interview & probleemverhelderend gesprek.


Download ppt "Week 3  Inleiding attitude interview  Oefenen met attitude interview a.d.h.v. de practicum-vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google