De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laatste bespreekpunten iMMO-studiedag, Evert Bloemen & Elsbeth Kors

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laatste bespreekpunten iMMO-studiedag, Evert Bloemen & Elsbeth Kors"— Transcript van de presentatie:

1 Laatste bespreekpunten iMMO-studiedag, 15-3-2014 Evert Bloemen & Elsbeth Kors
Protect vragenlijst in GCA dossier Uitvragen herbelevingen en flashbacks Meer aandacht voor alcohol- en drugsgebruik Andere stressfactoren Alternatieve hypothesen bij causaliteit Betrouwbaarheid onderzoek Curatieve zorgen delen Gebruik interne deel website

2 Protect Score in GCA medisch dossier

3 Protect vragenlijst

4 Protect Vragenlijst en iMMO
Is te gebruiken als informatiebron voor iMMo-rapportage Naar verwijzen als aanwijzing voor psychische klachten Wel uitleg geven De Protect vragenlijst is een in Europees verband ontwikkelde vragenlijst die helpt om psychische gevolgen van traumatische ervaringen in een vroeg stadium op te sporen. GCA gebruikt die in de eerste fase van de intake om psychische symptomen op te sporen Vooral te gebruiken bij: 5a.5 Diagnostische overwegingen en 5b interpretatie tbv psychiatrisch steunbewijs 6b Interpretatie psychodiagnostische onderzoek als aanwijzing voor psychische symptomen rond IND gehoren (vraagstelling D)

5 Uitvragen herbelevingen en flashbacks
Belangrijk dit goed na te vragen Elementen van traumatische ervaring? Zijn ruimte en daders zichtbaar? Let op reuk- en gehoorherbelevingen Dit ook weergeven in rapportage Details gebruiken als onderbouwing voor bewijskracht

6 Meer aandacht voor alcohol- en drugsgebruik
Te weinig aandacht hiervoor in rapportages Komt vaak voor als zelfmedicatie (alcohol, canabis) Vooral bij uitgeprocedeerde asielzoekers (bij HASA)  Meenemen in anamnese

7 Andere stressfactoren
iMMO focust op gevolgen van ondergaan geweld Asielzoekers zijn onderhavig aan meerdere stressoren Lang verblijf in AZC Vreemdelingendetentie in NL Lang bestaan in illegaliteit of op straat Verkrachting in NL Dreiging van uitzetting Culturele stressor (eerverlies, schaamte, stigma) Laat in rapportage zien dat je dit meeweegt in beoordeling van causale relatie tussen geweldservaring en symptomen, IP, § 105(e) en § 287(v)

8 Alternatieve hypothesen bij causaliteit
Benoem bij interpretatie andere mogelijk oorzaken voor ontstaan van litteken of symptomen Volgens gradaties Istanbul Protocol Niet consistent: kan niet passen, is absoluut Consistent: is eigenlijk aspecifiek want meerdere andere oorzaken mogelijk benoem er een aantal Zeer consistent: enkele andere oorzaken mogelijk  benoemen Typerend: wordt gewoonlijk gezien, maar toch is andere oorzaak nog mogelijk  eventueel alternatief benoemen. Vaak ook omdat je bijna nooit zeker kunt zijn van context gebeurtenis Kenmerkend: is absoluut medisch bewijs, geen alternatieve oorzaak

9 Betrouwbaarheid onderzoek
Sommige rapporteurs zeggen er wat over, anderen niet Kritische opmerkingen van IND hierover, verwijzend naar IP, § 105 (f), § 287 (v) en § 290 Nu standaard opgenomen in format van iMMO-rapportage 5a.6 Overwegingen over betrouwbaarheid van onderzoek Mate van betrouwbaarheid Oorzaak van onbetrouwbaarheid Hier kort iets over zeggen in paar zinnen. Dit kan aan de hand van het klinisch beeld, het begrip ‘intern consistent’ (betrokkene zegt op verschillende momenten dezelfde dingen) of ‘extern consistent’ (wat betrokkene hier zegt heeft hij ook elders gezegd).

10 Voorbeeldteksten 5a.6 Betrokkene is eenduidig in dit onderzoek wat betreft de klachten en emoties die ze op verschillende momenten laat zien. Het huidige relaas komt overeen met wat hierover in andere informatiebronnen staat opgetekend. Het klinisch beeld is in hoge mate vergelijkbaar met de beschrijving daarvan op andere plekken. De anamnese, het psychiatrisch onderzoek en het psychodiagnostisch onderzoek bevestigen dit beeld. Dit maakt dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de door betrokkene verstrekte informatie over het geweldsrelaas en medische klachten. Wanneer betrokkene op verschillende momenten in verschillende bewoordingen over hetzelfde wordt bevraagd komen er steeds min of meer dezelfde antwoorden. Daarnaast wordt bij inzoomende vragen steeds een realistisch en gedetailleerd en verrassende antwoorden verkregen die gepaard gaat met bijpassende emoties. Dit betekent dat de interne consistentie van het onderzoek voldoende is . Daarnaast komt hetgeen betrokkene vertelt grotendeels overeen met hetgeen is opgetekend in de beschikbare informatie (externe betrouwbaarheid). De anamnese en de observaties tijdens het psychiatrisch onderzoek tonen geen inconsistenties. Ook de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek zijn in lijn met het psychiatrisch onderzoek. Doordat het onderzoek door twee rapporteurs op twee verschillende momenten is gedaan is er nog een extra check van de betrouwbaarheid. Er zijn geen verschillen geconstateerd qua klachten en relaas. Er is dan ook geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek. Op de vragenlijst voor PTSS-klachten (de HTQ: zie paragraaf 6a) komt betrokkene tot een vrij lage score. Er is dan ook geen sprake van 'overrapportage' van klachten. De hoge score op de BSI (een algemene vragenlijst voor psychopathologie) is in lijn met de klachten die tijdens de anamnese en het psychiatrisch onderzoek naar voren komen.

11 Curatieve zorgen delen
Wat kun je doen als rapporteur bij lichamelijk of psychisch problematiek die aandacht behoeft van zorgverleners Reserveren voor serieuze zorgen Een briefje schrijven ter plekke voor GCA / huisarts / behandelaar Op iMMO-papier (liefst) Geef je mee aan betrokkene, eigen verantwoordelijkheid Korte uitleg iMMO en jouw rol als onderzoeker Wat je constateert en waarover zorgen gaan Aandacht vragen hiervoor Bellen (intercollegiaal) kan ook maar niet altijd goed bereikbaar Melding maken van deze zorgen en je actie in rapportage

12 Gebruik interne rapporteursdeel website
Literatuurlijst (in progress) Nuttige websites, voor studie Helpt met speuren naar literatuur als onderbouwing Nieuwe bronnen welkom Vragen ??


Download ppt "Laatste bespreekpunten iMMO-studiedag, Evert Bloemen & Elsbeth Kors"

Verwante presentaties


Ads door Google