De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIF tevredenheidsonderzoek '15

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIF tevredenheidsonderzoek '15"— Transcript van de presentatie:

1 DIF tevredenheidsonderzoek '15
Opvolging en vervolg

2 Facilitair Team – wat zijn de conclusies?
Medewerkers Schoonmaak werkplek/leslokaal/algemeen lage score (m.u.v. CHL) Opslaan documenten wisselende score Assortiment catering lage score op duurzaam/verantwoord/lactose intollerant Post & pakketten Den Bosch lage score De facilitaire teams scoren op alle locaties hoog Studenten Schoonmaak lage score (hoeveelheid afvalbakken en aanwezigheid van afval) Restaurant lage score (assortiment en prijs) Vakinhoudelijke kennis facilitaire medewerker wisselende score

3 Facilitair Team – wat zijn de acties?
Medewerkers & studenten: Verdiepende actie: Wat is de verwachting van de schoonmaak, wanneer doen we het goed? Verdiepende actie: Waar kan ik jou blij mee maken --> belevingsonderzoek? Medewerkers Verdiepende actie: Wat gaan we met de post doen? Verdiepende actie: Frisdrank/snoep automaat op Bijster? Inhoud automaten alle locaties? Studenten Quick win: koffievoorzieningen voor studenten OWB 215 in kaart brengen (excl. restaurant) Quick win: verbeteren toiletpapier

4 Huisvesting, Inkoop & Contractmanagement – wat zijn de conclusies?
Algemeen: Te weinig stopcontacten. CHL: Tekort aan werkplekken LDS: Te weinig tot geen (afsluitbare) stallingsmogelijkheden voor fietsen en auto’s OWB215:Klimaat Bijster: Klimaat Te weinig parkeerplaatsen

5 Huisvesting, Inkoop & Contractmanagement – wat zijn de acties?
Algemeen: T.a.v. te weinig stopcontacten wordt een verdiepend onderzoek gedaan naar de behoeftevraag. Welke opleidingen, lokaties, welke ruimtes. CHL: T.a.v. te weinig werkplekken hopen we met de komst van het Path-gebouw dat dit is verbeterd. LDS: Er is een start gemaakt met de realistatie van het ontwerp van het buitenterrein. Hierin zijn alle klantwensen meegenomen, incl. fietsenstalling. OWB215: T.a.v. het klimaat, Het project Revitaliseren zal dit moeten aanpakken en oplossen. Communicatie omtrent ontwikkelingen wordt hierin verzorgd in samenwerking met DMCS. Bijster: T.a.v. het klimaat. Het betreft een huurpand. De sturing op gebouwbeheer is lasting. Er is een nieuwe installatie aangebracht wat leidt tot verbetering. Beperkte parkeergelegenheid is een gegeven. De informatievoorziening naar de gebruikers moet aandacht krijgen en opgepakt worden.

6 ICT Back Office – wat zijn de conclusies?
Vragen gaan niet direct over dienstverlening van ICT Back Office. Antwoorden leveren wel input op voor ICT Back Office.

7 ICT Back Office– wat zijn de acties?
Wifi / Xythos actiepunt alle locaties: communiceren dat medewerker/student melding hiervan moet maken bij de servicelijn. "promoten" storing.avans.nl/selfservice.avans.nl

8 ICT Support – wat zijn de conclusies?
In algemene bevindingen zijn we tevreden over de ervaringen van gebruikers met ICT-Support en de door ons geleverde dienstverlening. De ervaringen voor wat betreft hardware (trage opstart, diversiteit SB) en software (voorbeeld: notebooksoftware, wijzigen wachtwoord op de mobiele tel) komen bekend voor. De ondersteuning wordt in het algemeen positief ontvangen en blijft afhankelijk van het individu! Kennisniveau in het gebruik van SB wordt gewaardeerd. Dit moeten we zeker vasthouden. Begrip is er bij het ondersteuningsgevoel op de LOV (verbouwingen bereikbaarheid achterin AGW ruimte). De bijster en Kunstacademies (bereikbaarheid, zichtbaarheid). Opvallend is dat studenten nog steeds te weinig werkplekken lijken te hebben, terwijl de intenties van Avans juist beperking van werkplekken zou opleveren!

9 ICT Support – wat zijn de acties?
We hebben de gemiddelde resultaten met die van de betreffende balies in de lokale overleggen van de helpdeskmedewerkers door de medewerkers zelf laten bekijken en doorgenomen met elkaar. Wat aardige discussies en leerpunten heeft opgeleverd. Afhankelijk van de bevindingen van docenten en studenten zijn de aandachtspunten met elkaar doorgesproken! acties liggen op het zachte vlak en vallen lastig hard te maken.  Meer aandacht geven aan de klant. Meer proactief voorkomen. Zichtbaar zijn door vaker over AGW domeinen te lopen (Minder vasthouden aan lastige regels maar eigen verantwoordelijkheid nemen en klant helpen, ook al valt het misschien buiten onze scope) In ons jaarplan 2016 is hier in een pilotachtig concept extra ruimte voor en dat willen we bezigen

10 Service Lijn – wat zijn de conclusies?
Geen schokkende aandachtspunten. Op de LD en BKL is men over de hele linie wat kritischer. Gespreksduur wordt een enkele keer als lang bestempeld (maar dat is persoonlijk en moeilijk in te schatten). Complimenten worden toch gegeven wanneer er geen vragen over de SL opgenomen zijn in de vragenlijst.

11 Service Lijn – wat zijn de acties?
Gespreksduur te lang – We zijn ons daarvan bewust en dat is binnen het team besproken.

12 Roosteren, Toetsen en Evenementen – wat zijn de conclusies?
Over de hele lijn geen uitschieters naar beneden. Wel over de hele breedte werk aan de winkel. Evenementen scoort hoger dan roostering. Het onderzoek levert nauwelijks nieuwe info op en is een onderzoek in algemene termen het ontbreekt aan specifieke punten. De roostering noodbouw HSL wordt als slecht ervaren. Het vermoeden bestaat dat dit met name gericht is op de kwaliteit van het gebouw en zijn faciliteiten niet zo zeer op het lesrooster. Door de medewerkers van het Hervenplein wordt ruimtegebrek ervaren. Uitwijken naar andere lokalen is vaak niet mogelijk.

13 Roosteren, Toetsen en Evenementen – wat zijn de acties?
Aandacht voor verbetering van de algemene beleving van de diensten van RET. Concrete acties binnen uitwerken visie RET, programma toetsen en project onderwijslogistiek; Als het gaat over de noodbouw aan de HSL, de klant bevragen op specifieke punten wat wordt als niet goed ervaren. Bevragen via de roosteraar en via servicemanagement; Met de roosteraars van het Hervenplein (ASH en JHS) in gesprek over de mogelijkheden om meer flexibel om te gaan het roosteren van de ruimten.


Download ppt "DIF tevredenheidsonderzoek '15"

Verwante presentaties


Ads door Google