De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 november 2015, ronde 3 Marie-Jeanne Klijs Patrick Schmidt Ria Brands Duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod en de inzet van Ervaringsdeskundigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 november 2015, ronde 3 Marie-Jeanne Klijs Patrick Schmidt Ria Brands Duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod en de inzet van Ervaringsdeskundigen."— Transcript van de presentatie:

1 19 november 2015, ronde 3 Marie-Jeanne Klijs Patrick Schmidt Ria Brands Duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod en de inzet van Ervaringsdeskundigen

2 Programma Vrijwilligerswerk voor en met mensen met een beperking Project: Samen talenten benutten Werken met ervaringsdeskundigen: ErvaarMEE Marie-Jeanne Klijs Patrick Schmidt

3 Wat speelt in sociale domein Overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij Decentraliscaties van AWBZ en Jeugdzorg naar WMO, WLZ, Participatiewet, Jeugdwet Zelfregie en eigen kracht als uitgangspunt Groter beroep op vrijwilligers gemeenten

4 Sociale domein richt zich op

5 Gevolgen Mensen met beperkingen meer aangewezen op de buurt voor invulling van (vrije) tijd Gemeente krijgt meer regie en dus beleidsvrijheid Prikkel tot samenwerking tussen zorg en welzijn Lokale invulling Verschraling middelen

6 Participatie en beperking Wat wij weten, zijn cijfers van de Participatiemonitor uit 2013 (bron Nivel) Enkele relevante cijfers: 35% van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking heeft betaald werk 21% wil meer participeren in de maatschappij (uitstapjes, bezoek familie, vrienden, dingen leren) 26% die nu geen werk hebben zou betaald werk willen doen 19% van de mensen met een verstandelijke beperking doet onbetaald werk

7 Vrijwilligers met een beperking Wat we weten: 19 % van de mensen met een beperking doet vrijwilligerswerk (800.000) Ca. 27 % van de mensen met een fysieke beperking doet vrijwilligerswerk Groeipotentieel wordt geschat op 5% (40.000) Dat 20 % mensen met een beperking actiever willen zijn, maar zij vragen niet om vrijwilligerswerk. Als vergelijking: Ca. 40 % van Nederlandse bevolking doet vrijwilligerswerk

8 Vrijwilligersorganisaties Er zijn geen cijfers van organisaties over het aantal actieve vrijwilligers met een beperking Reden: er wordt niet naar gevraagd en is niet relevant. Er zijn vrijwilligers met beperkingen die als “gewone” vrijwilliger meedoen Denken aan het inschakelen van vrijwilligers met een beperking zit bij organisaties niet tussen de oren.

9 Waarom vrijwilliger worden? Met vrijwilligerswerk: Participeer je Geef je iets terug aan de maatschappij Wordt jouw ervaringsdeskundigheid een voordeel voor anderen Vergroot je je netwerk Vergroot je je kans op betaald werk Doorbreek je de eenzaamheid Verhoog je je kwaliteit van leven Vergroot je je zelfvertrouwen Krijg je meer voldoening Geef je een beter beeld van mensen met een beperking

10 Waarom niet? Betaald werk willen Geen inzicht in eigen kwaliteiten Geen (positief) beeld van vrijwilligerswerk Onzekerheid voelen bij mensen zonder beperking Fysieke voorwaarden ontbreken Vervoer te duur Geen passend vrijwilligerswerk te vinden …

11 Vrijwilligersorganisaties Mensen met een beperking zijn welkom omdat: Het niets uitmaakt wie er actief is als je maar bijdraagt aan de doelstelling. Het goed is om een steentje bij te dragen aan een inclusieve maatschappij. Diversiteit belangrijk is. Alle (extra) vrijwilligers nodig zijn. Ervaringsdeskundigheid ingezet wordt. De organisaties een afspiegeling willen zijn van de samenleving. …..

12 Vrijwilligersorganisaties Twijfelen omdat: De juiste begeleiding ontbreekt. De organisatie niet weet wat te verwachten. Andere vrijwilligers het lastig vinden. Ik er gewoon helemaal niet aan denk als mogelijkheid. Er al meer/teveel(?) kwetsbare mensen bij ons actief zijn. ….

13 Zorgaanbieders Willen toeleiden naar vrijwilligerswerk omdat: Ik hen iets anders wil aanbieden dan het dagactiviteitencentrum. Het goed is als zij deel uitmaken van de maatschappij. Ik mensen zie opbloeien. Het een uitdaging is om maatwerk te leveren. Mijn netwerk vergroot wordt. Opstap naar werk soms mogelijk is. Talenten herkennen centraal staat. ….

14 Zorgaanbieders Twijfelen om te bemiddelen naar vrijwilligerswerk: Ik ken het vrijwilligerswerk en de mogelijkheden onvoldoende. Ik weet niet hoe ik het aan moet pakken. Het matchen van vrijwilliger aan organisatie is een hele kluif. Beschik niet over goede voorbeelden en materiaal. Het gaat ten koste van activiteitencentra. Te duur. …

15 Project: Samen Talenten benutten Genoeg aanleiding en inzichten om de voorloper Anders Actief uit te breiden. Op zoek gaan naar goede werkwijzen en benutten wat al ontwikkeld is. Nieuwe materialen maken. Bundelen van krachten. Samen middelen inzetten en zoeken.

16 Partners Met financiële hulp van Oranje Fonds, Ministerie van VWS Eigen middelen van MEE en Heliomare

17 Doel Meer mensen met een beperking kunnen vrijwilligerswerk doen waardoor hun participatie vergroot wordt. Dit draagt bij aan hun ontwikkelingskansen, gevoel voor eigenwaarde en de zichtbaarheid in de samenleving.

18 Bereiken door Op pilot locaties o.a. Deventer en Almere: Mensen met een beperking inzicht geven in hun talenten die zij kunnen en willen inzetten voor het doen van vrijwilligerswerk. (Keten)samenwerking tot stand brengen tussen de professionele zorg- en welzijnsorganisaties en het vrijwilligerswerk zodat het proces van werving tot duurzaam vrijwilligerswerk goed geregeld is. Organisaties die met vrijwilligers werken, motiveren de doelgroep een plaats te bieden. Landelijke verspreiding om anderen te inspireren.

19 Doelgroep Mensen met lichte verstandelijke beperkingen Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Mensen met een fysieke beperking waardoor participatie extra aandacht vraagt

20 Uitgangspunt 1 Iedereen heeft talent

21 Uitgangspunt 2 Een manier van kijken

22 Uitgangspunt 3 Een manier van denken

23 Uitgangspunt 4 Doen wat nodig is

24 Uitgangspunt 5 Bieden wat helpt

25 Uitgangspunt 6 Cocreatie

26 Belang voor alle betrokkenen Mensen met beperkingen toeleiden naar vrijwilligerswerk om: hun ontwikkeling en participatie een impuls te geven; aan te sluiten bij ontwikkelingen in sociale domein; vrijwilligerswerk te verrijken met hun talenten; meer vrijwilligers (1+1 kan 2 zijn).

27 Aanpak in vogelvlucht 3 pilots in Zaandam, Deventer en Almere Lokaal bekendheid geven aan project via bijeenkomsten en PR Inventariseren wensen vrijwilligersorganisaties en doelgroep Elke pilotlocatie voert 2x dezelfde cyclus uit Werven en trainen vrijwilligers met een beperking Werven en trainen plaatsende organisaties Werven en trainen begeleiders Volgen resultaten door monitor Materialen aanpassen en ontwikkelen Evalueren en verspreiden

28 Beoogd resultaat eind 2016 50 nieuwe vrijwilligers 30 nieuwe vrijwilligersorganisaties Duurzame samenwerkingsrelaties ontwikkeld Pakket ondersteunende materialen beschikbaar Kennis over hoe het beter kan…

29 Ervaringsdeskundigen Werken met ervaringsdeskundigen bij en vanuit MEE Van ambassadeurs naar ervaringsdeskundigen

30 Vriendenkringen

31 Een terugblik op MEE op weg

32  Ga zo door!  Vooral het ervaringsverhaal maakte het goed!  Je bent een topambassadeur!  Helder en duidelijk!  Door deze presentatie gaat het nog meer leven!  Dankzij jou weet ik nu meer!  De stellingen zijn een goede werkvorm!  Je zorgt voor interactie en weet de aandacht vast te houden.  En zo nog veeeeel meer mooie complimenten! Tips en tops

33 Ambassadeurs

34 Transitie versus transformatie kennis van ervaringsdeskundigen en professionals

35 Van formeel naar informeel

36 Ervaringsdeskundige De gerijpte en doorleefde ervaring te benutten door: Soortgelijke ervaringen van anderen te verhelderen Lotgenoten te helpen Als klankbord te dienen voor beleidswijzigingen Of technische innovatie s die gericht zijn op verbetering van het betreffende ervaringsdomein Ondersteunen bij programma’s van organisaties

37 MEE Veluwe en MEE IJsseloevers 37 gemeenten

38 Poule met ervaringsdeskundigen

39 Delen ervaringen met elkaar oa met MEE Utrecht, Gooi & Vecht

40 Mogelijkheden en grenzen

41 Naar nieuwe kansen Vanuit visie dat iedereen mee mag en kan doen

42 Professionals met Ervaringsdeskundigen trekken samen op Vertrouwen, Kennis en Bezieling

43 Patrick Schmidt

44 Marie-Jeanne Klijs https://www.youtube.com/watch?v=r_sU0pAE-fE

45 299.80

46

47 Valkuilen

48 Ervaringsdeskundige

49 Ik wil helpen met mijn ervaring!

50 Vragen?

51 Statement Nooit meer praten en werken zonder ervaringsdeskundigen en mantelzorgers!


Download ppt "19 november 2015, ronde 3 Marie-Jeanne Klijs Patrick Schmidt Ria Brands Duurzaam vergroten van vrijwillig aanbod en de inzet van Ervaringsdeskundigen."

Verwante presentaties


Ads door Google