De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jamila Achahchah Wie zorgt voor mantelzorgers van niet westerse afkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jamila Achahchah Wie zorgt voor mantelzorgers van niet westerse afkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Jamila Achahchah Wie zorgt voor mantelzorgers van niet westerse afkomst

2 Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Definitie

3 Gemiddeld zorgen mantelzorgers van niet-westerse herkomst 44 uur per week voor een familielid (of vriend), bij autochtone mantelzorgers ligt dat gemiddelde op 21 uur. Mantelzorgers met een migrantenachtergrond meer kans om overbelast te raken dan autochtone mantelzorgers. Dat komt onder andere doordat zij gemiddeld jonger zijn dan autochtone mantelzorgers, waardoor de kans op overbelasting groter is. Cijfers

4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yg NgK2V2WzE Dilemma’s in beeld https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v= m-jpeuu2HMA https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=- ia5Vzj1tL8

5 Vanzelfsprekende taak als vrouw. Allochtone mantelzorgers krijgen vaak geen erkenning van hun omgeving. “Logisch dat ik de mantelzorger ben voor mijn vader, ik ben de oudste in het gezin. Mijn broertjes weten niet hoe het moet, ik heb altijd gezorgd voor de familie.” Mantelzorger H., 40 jaar Wat gaat er mis?

6 Participatie wordt beperkt “Ik moet solliciteren, maar wanneer ga ik dat doen? Ik heb hier echt geen tijd voor door alles wat ik aan het regelen ben. Mijn consulent heeft ook echt geen idee wat het betekent om een gehandicapt kind te hebben naast drie andere kinderen.” Wat gaat er mis?

7 Taal en jargon niet machtig “Mijn moeder heeft een beroerte gehad en kon in één keer niets meer. Ze heeft 24 uur zorg nodig. We moesten pgb aanvragen om de juiste zorg te kunnen verlenen, het was niet haalbaar voor mij om 24 uur thuis te blijven, ik heb kinderen en fulltime baan. Via de internist kwam ik erachter dat ik pgb kan aanvragen. Maar zo eenvoudig was het niet. Het invullen en het proces: zo energievretend en frustrerend! Ik ben hoogopgeleid en beheers de taal goed. Het probleem is het jargon. Ik moest nota’s van gemeenten lezen om te weten te komen wat ze precies verstaan onder begeleiding. En ook hoe je de dingen die je doet een label geeft volgens het gemeentelijk beleid. Omgekeerde wereld, niet waar? Ik pas mijn taal aan gemeenten om de juiste zorg voor mijn moeder te regelen.” Wat gaat er mis?

8 Hulpverlener weet ze niet (goed) te bereiken “Wie is eigenlijk niet bereikbaar? Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand weet wie mij kan helpen. Per toeval ontdekte ik dat de wijkverpleegkundige mij ook kan ondersteunen. Voor mij is het zo’n grote chaos dat ik denk: laat maar, ik hoef geen steun.” Wat gaat er mis?

9 Onzekerheid en gebrek aan mondigheid “Ik ben ondernemer in de zorg en ik krijg vaak vragen om dingen te regelen voor mijn cliënten. Ze proberen het wel zelf maar wanneer het niet lukt, komen ze toch bij mij. Zorg is niet van zelfsprekend, je moet mondig zijn, assertief en overtuigend kunnen spreken om de ondersteuning te krijgen.” Een zorgprofessional Wat gaat er mis?

10

11 Van “alles is cultuur” naar “cultuur is niet alles” 1980: hulpverlening aan turken en Marokkanen 1990: Migrantenhulpverlening 2000: Interculturele (Transculturele) hulpverlening 2010: Cultuur sensitieve hulpverlening 2015: maatwerk bieden

12 Wees cultuursensitief Achterhaal wat goede zorg is Zet de cultuursensitieve bril ook af! Bied maatwerk Wees gemotiveerd! Wat is er nodig?

13 Handreiking http://www.kis.nl/publicatie/zorg-voor-de- mantelzorger

14 Vragen?

15 Ze vragen geen hulp, dit zou betekenen dat ze gefaald hebben. Mantelzorgers zijn onbekend met hoe zorg en ondersteuning is georganiseerd in Nederland. Door overbelasting hebben ze geen tijd om ondersteuning te vragen. De taalbarrière, het niet beheersen van het zorgjargon en gebrek aan assertiviteit. Mantelzorger en hulpverlening hebben andere definitie van ‘goede zorg’. Waarom krijgen geïsoleerde mantelzorgers geen (goede) ondersteuning?

16 Hulpverleners hebben te weinig oog voor gebruiken, wensen en behoeften van allochtone mantelzorgers. Ze missen in veel gevallen de vaardigheden om cultuursensitief te werken. Voorbeeld: Het gebruik van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). Wantrouwen tussen mantelzorger en hulpverlener. Professionals hebben onvoldoende vaardigheden om de problemen van deze mantelzorgers tijdig te herkennen en, wanneer nodig, door te verwijzen naar de gespecialiseerde zorg. Professionals hebben te weinig kennis over achtergrond van deze doelgroepen Waarom krijgen geïsoleerde mantelzorgers geen (goede) ondersteuning?

17 Leg actief huisbezoeken af. Face-to-face contact Maak een sociale kaart van alle ondersteuners. Wie doet wat? Vraag of ze mantelzorger zijn Zorg dat uw boodschap duidelijk overkomt Bezoek informatiebijeenkomsten over ziektebeelden voor Nederlanders van niet-westerse herkomst. Leg contacten met sleutelfiguren. Informeer nieuwkomers (met name vluchtelingen) tijdens inburgeringsprogramma's. Probeer via huisartsen, moskeeën, en andere zorginstellingen mantelzorgers te bereiken Hoe bereikt u deze mantelzorgers?

18 “Het eerste wat je moet doen is vergeten dat ik zwart ben. Ten tweede mag je nooit vergeten dat ik zwart ben.” De paradoxale relatie tussen hulp- verlening en cultuur

19 Praktijk: (culturele) verschillen overbruggen (Allochtoon) cliënt (autochtoon) zorgverlener Welke doelgroep kenmerken ? Welke competenties nodig om zorg op maat te bieden aan een cliënt met deze doelgroep kenmerken Taal (cultuur) Ethnische (cultuur) Klasse (cultuur) Gender (cultuur) Leeftijd (cultuur) Migranten (cultuur) Gvestigden-nieuwkomers (cultuur) Dominante – minderheids (cultuur) Post-moderne – traditionele (cultuur) Gelovigen – atheisten (cultuur) Kansarmoede (cultuur) Hulpverleners – client (cultuur)


Download ppt "Jamila Achahchah Wie zorgt voor mantelzorgers van niet westerse afkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google