De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen. 14.1 Inkoopcreditnota Mark Peters A. Ontvangst handelsgoederen 710 Inkopen3.000 Aan 700 Voorraad goederen3.000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen. 14.1 Inkoopcreditnota Mark Peters A. Ontvangst handelsgoederen 710 Inkopen3.000 Aan 700 Voorraad goederen3.000."— Transcript van de presentatie:

1 14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen

2 14.1 Inkoopcreditnota Mark Peters A. Ontvangst handelsgoederen 710 Inkopen3.000 Aan 700 Voorraad goederen3.000 B. Ontvangst factuur 140 Crediteuren3.630 Aan 710 Inkopen3.000 Aan 180 Te verrekenen BTW 630

3 14.2 Verkoopcreditnota mevrouw Verstraten a.700 Voorraad Goederen15.000 Aan 710 Inkopen15.000 b.181 Verschuldigde BTW 4.200 850 Opbrengst verkopen 20.000 Aan 130 Debiteuren24.200

4 14.3 Mevrouw de Boer Was130 Debiteuren 726 805 Verleende korting 0 Aan 181 Verschuldigde BTW 126 Aan 850 Opbrengst verkopen 600 CN815 Verleende kortingen 600 181 Verschuldigde BTW 126 Aan 130 Debiteuren726

5 14.4 Leasekosten bedrijfsauto Achteraf Je weet (contract) april: 460 Autokosten 500 Aan 191 Nog te betalen bedragen 500 Je ontvangt de factuur april / mei 191 Nog te betalen bedragen 500 180 Te verrekenen BTW 105 Aan 140 crediteuren 605 Je betaalt 10 mei 140 Crediteuren 605 Aan 110 Bank 605

6 14.5 Betaling internetkosten vooraf Je boekt n.a.v. het bankafschrift 140 Crediteuren 121 Aan 110 Bank 121 Je ontvangt de factuur 190 Vooruitbetaalde bedragen 100 180 Te verrekenen BTW 21 Aan 140 crediteuren 121 Je weet (contract): 460 Autokosten (lease) 100 Aan 190 Vooruitbetaalde bedragen 100

7 14.6 Ontvangen goederen magazijn a. Ontvangst goederen in magazijn: 700 Voorraad goederen 12.000 Aan 710 Inkopen 12.000 b. Ontvangst factuur (korting niet boeken bij inkoop) 710 Inkopen 12.000 180 Te verrekenen BTW 2.520 Aan 140 crediteuren 14.520 c. Boek Met BTW 140 Crediteuren 14.520 14.520 Aan 920 Korting voor contant 120 99,17 Aan 180 Te vorderen OB 20,83 Aan 110 Bank 14.400 14.400

8 14.7 Loonoverzicht mei a. Naar aanleiding van de loonstaat 410 Loonkosten35.000 Aan 165 Af te dragen loonheffingen11.000 Aan 160 Te betalen nettolonen24.000 Werkgeversdeel loonheffing 415 Sociale lasten 5.000 Aan 165 Af te dragen loonheffingen5.000 b.Betaling nettolonen 160 Te betalen nettolonen 24.000 Aan110 Bank 24.000 c.Betaling loonheffing 165 Af te dragen loonheffingen 5.000 Aan Bank5.000

9 14.8 Kasstaat 28 mei a.Opmaken kas 100 kas 2.300 211 kruisposten pin en creditcard7.230 Aan 182 Verschuldigde BTW1.530 Aan 850 Opbrengst verkopen 8.000 810 Inkoopwaarde verkopen 6.500 Aan 700 Voorraad goederen 6.500

10 14.9 Aanschaf LAptop 020 Inventaris 1.100 180 Te verrekenen BTW 231 Aan 140 Crediteuren1.331

11 14.10 Factuur ivm verzonden goederen a.130 Debiteuren 108.900 921 Verleende korting10.000 Aan 181 Verschuldigde BTW 18.900 Aan 850 Opbrengst verkopen 100.000 b. 810 Inkoopwaarde van de verkopen 70.000 Aan 700 Voorraad 70.000

12 14.11 Privé goederen onttrekking 060 Prive opnamen 121 181 Verschuldigde BTW 21 Aan 700 Voorraad goederen100

13 14.12 Voorraadverschil 910 Voorraadverschillen 520 (daling EV) Aan 700 Voorraad 520

14 14.13 Aanschaf en afschrijving a. Boekwaarde na 3 jaar Aanschafwaarde 38.000 030 Afschrijving in 3 jaar 30.000 - 031 Boekwaarde 8.000 b.Verkoop per kas 100 Kas 9000 + 1890 10.890 031 Afschrijving vervoersmiddelen 30.000(38.000- 8000) Aan 180 Te verrekenen BTW 1.890 Aan 030 Vervoersmiddelen38.000 Aan 031 Afschrijving vervoermiddelen 8.000 Aan 900 incidentele baten en lasten 1.000

15 14.14 Reparatie door loodgieter a Ontvangst factuur 470 Huisvestingskosten1000 180 Te verrekenen BTW 210 Aan 140 Crediteuren 1.210 b. Ontvangst bankafschrift 140 Crediteuren1.210 Aan 920 Korting voor contant 20 Aan 110 Bank1.190

16 14.15 Kastekort 440 Verkoopkosten 410 911 Kasverschillen 15 (EV omlaag) Aan 100 Kas 425 Normaliter stuur de voetbalvereniging het bedrijf een factuur voor de bijdrage aan het feest (geen BTW). 440 Verkoopkosten Aan 140 Crediteuren 140 Crediteuren Aan 100 Kas

17 14.16 Maandelijkse afschrijving Indirect afschrijven (aanschafwaarde staat op de balans) 490 Afschrijvingskosten Aan 011 Afschrijving gebouwen1.000 Aan 021 Afschrijving inventaris 150 Aan 031 Afschrijving vervoermiddelen 400 Direct afschrijven is hier niet aan de orde omdat de grootboekrekeningen 011, 021 en 031 in het rekeningschema staan.


Download ppt "14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen. 14.1 Inkoopcreditnota Mark Peters A. Ontvangst handelsgoederen 710 Inkopen3.000 Aan 700 Voorraad goederen3.000."

Verwante presentaties


Ads door Google