De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen"— Transcript van de presentatie:

1 14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen

2 14.1 Inkoopcreditnota Mark Peters
A. Ontvangst handelsgoederen 710 Inkopen Aan 700 Voorraad goederen B. Ontvangst factuur 140 Crediteuren Aan 710 Inkopen Aan 180 Te verrekenen BTW

3 14.2 Verkoopcreditnota mevrouw Verstraten
a. 700 Voorraad Goederen Aan 710 Inkopen b. 181 Verschuldigde BTW 850 Opbrengst verkopen Aan 130 Debiteuren

4 14.3 Mevrouw de Boer Was 130 Debiteuren Verleende korting 0 Aan 181 Verschuldigde BTW 126 Aan 850 Opbrengst verkopen 600 CN 815 Verleende kortingen Verschuldigde BTW 126 Aan 130 Debiteuren 726

5 14.4 Leasekosten bedrijfsauto Achteraf
Je weet (contract) april: 460 Autokosten Aan 191 Nog te betalen bedragen Je ontvangt de factuur april / mei 191 Nog te betalen bedragen 180 Te verrekenen BTW Aan 140 crediteuren Je betaalt 10 mei 140 Crediteuren Aan 110 Bank

6 14.5 Betaling internetkosten vooraf
Je boekt n.a.v. het bankafschrift 140 Crediteuren Aan 110 Bank Je ontvangt de factuur 190 Vooruitbetaalde bedragen 180 Te verrekenen BTW Aan 140 crediteuren Je weet (contract): 460 Autokosten (lease) Aan 190 Vooruitbetaalde bedragen

7 14.6 Ontvangen goederen magazijn
a. Ontvangst goederen in magazijn: 700 Voorraad goederen Aan 710 Inkopen b. Ontvangst factuur (korting niet boeken bij inkoop) 710 Inkopen 180 Te verrekenen BTW Aan 140 crediteuren c Boek Met BTW 140 Crediteuren    Aan 920 Korting voor contant ,17 Aan 180 Te vorderen OB   ,83 Aan 110 Bank     

8 14.7 Loonoverzicht mei a. Naar aanleiding van de loonstaat
410 Loonkosten Aan 165 Af te dragen loonheffingen Aan 160 Te betalen nettolonen Werkgeversdeel loonheffing 415 Sociale lasten Aan 165 Af te dragen loonheffingen Betaling nettolonen 160 Te betalen nettolonen Aan110 Bank Betaling loonheffing 165 Af te dragen loonheffingen Aan Bank

9 14.8 Kasstaat 28 mei Opmaken kas 100 kas 2.300
211 kruisposten pin en creditcard Aan 182 Verschuldigde BTW Aan 850 Opbrengst verkopen 810 Inkoopwaarde verkopen Aan 700 Voorraad goederen

10 14.9 Aanschaf LAptop 020 Inventaris 1.100
180 Te verrekenen BTW Aan 140 Crediteuren

11 14.10 Factuur ivm verzonden goederen
a.130 Debiteuren 921 Verleende korting Aan 181 Verschuldigde BTW Aan 850 Opbrengst verkopen b. 810 Inkoopwaarde van de verkopen Aan 700 Voorraad

12 14.11 Privé goederen onttrekking
060 Prive opnamen 181 Verschuldigde BTW Aan 700 Voorraad goederen

13 14.12 Voorraadverschil 910 Voorraadverschillen 520 (daling EV)
Aan 700 Voorraad

14 14.13 Aanschaf en afschrijving
a. Boekwaarde na 3 jaar Aanschafwaarde Afschrijving in 3 jaar Boekwaarde Verkoop per kas 100 Kas 031 Afschrijving vervoersmiddelen ( ) Aan 180 Te verrekenen BTW Aan 030 Vervoersmiddelen Aan 031 Afschrijving vervoermiddelen Aan 900 incidentele baten en lasten

15 14.14 Reparatie door loodgieter
a Ontvangst factuur 470 Huisvestingskosten 1000 180 Te verrekenen BTW Aan 140 Crediteuren b. Ontvangst bankafschrift 140 Crediteuren Aan 920 Korting voor contant Aan 110 Bank

16 14.15 Kastekort 440 Verkoopkosten 410
911 Kasverschillen (EV omlaag) Aan 100 Kas Normaliter stuur de voetbalvereniging het bedrijf een factuur voor de bijdrage aan het feest (geen BTW). 440 Verkoopkosten Aan 140 Crediteuren 140 Crediteuren Aan 100 Kas

17 14.16 Maandelijkse afschrijving
Indirect afschrijven (aanschafwaarde staat op de balans) 490 Afschrijvingskosten Aan 011 Afschrijving gebouwen Aan 021 Afschrijving inventaris Aan 031 Afschrijving vervoermiddelen Direct afschrijven is hier niet aan de orde omdat de grootboekrekeningen 011, 021 en 031 in het rekeningschema staan.


Download ppt "14 Bijzondere inkoop en verkoopboekingen"

Verwante presentaties


Ads door Google