De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toledoteam Toledo+ Een Blackboard Content System Facelift.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toledoteam Toledo+ Een Blackboard Content System Facelift."— Transcript van de presentatie:

1 Toledoteam Toledo+ Een Blackboard Content System Facelift

2 Toledoteam Toledo Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen Brug tussen docenten, studenten, kennis, …

3 Toledoteam Toledo Blackboard Learning System Blackboard Community System QMPerception Tussenliggende databank Building blocks Koppelingen

4 Toledoteam Admin. data instelling A instelling B instelling C instelling D instelling E instelling F tussenliggende databank Perl xml writerIMS xmlJava xml parserPerl dbi Php dbiWeb services Bb building blockBb apiWeb servicesQMWISeBb building block Webmail ISP, kalender, … helpdesk BLACKBOARD Bb api [Java] Php dbi docentenmodule adminmodule inschrijfmodule Bb building block QMPerception Bibliotheek Omgeving Php dbi Web servicesXSLT 5 minnacht = write = read = read/write Koppelingen Single Sign On U-Solv-IT, Idiomatic, …

5 Toledoteam Nieuwe noden Onderwijsvernieuwingen Méér dan kennisverwerving Competenties / vaardigheden Studenten ‘actief’ in leeromgeving Begeleiding stages / eindwerken

6 Toledoteam Nieuwe noden (vervolg) Meer mogelijkheden om groepswerk te ondersteunen Een betere manier om opgeladen content te beheren en te ontsluiten Samenwerken tussen docenten faciliteren

7 Toledoteam Vooronderzoek (2005) OOP maakt beperkt vooronderzoek en testfase mogelijk Portfolio tools Repositories Shared workspaces

8 Toledoteam Randvoorwaarden Generieke oplossing Inpasbaarheid in Toledo –Authenticatie en authorisatie via de omgeving Schaalbaarheid Beperkte mogelijkheid tot inzetten van mankracht

9 Toledoteam Uitkomst Voorstel tot uitbreiden van Toledo met de 3de Bb module: content system Niet: Een ‘state of the art’ portfolio systeem Een ‘state of the art’ content systeem Een ‘state of the art’ collaboration tool Wel: Een antwoord op 80% van de gestelde vragen

10 Toledoteam Implementatie februari 2006 Toledo + Geleidelijke implementatie –20-tal pilootprojecten (2000-tal studenten) –Focus op e-portfolio Toegang via portaalrol Infosessie en workshops Community ‘E-portfolio’ Handleiding Chatsessies

11 Toledoteam Toegang Toledo + Personeelsleden –Lid worden van community Toledo + –Dag erna toegang tot tabblad Toledo + Studenten –Gekoppeld aan cursus/community –Lid worden van cursus/community = dag erna automatisch toegang tot Toledo + –Aanvraag via helpdesk / local admin (tool ‘Grant access to Toledo+’)

12 Toledoteam Grant access to Toledo+

13 Toledoteam Pilootprojecten Stagebegeleiding Scriptiebegeleiding Competentiegericht leren Studietrajectbegeleiding Projectwerk Internationalisering Docentenportfolio

14 Toledoteam Projectwerk

15 Toledoteam Projectwerk

16 Toledoteam Internationalisering

17 Toledoteam Internationalisering

18 Toledoteam Internationalisering

19 Toledoteam Internationalisering

20 Toledoteam Taalportfolio

21 Toledoteam Taalportfolio

22 Toledoteam Taalportfolio

23 Toledoteam Taalportfolio

24 Toledoteam Docentenportfolio

25 Toledoteam Evaluatie Vlot gebruikt door studenten Enkele technische problemen –Externe gebruikers –Webdav Probleem blijvende kopie en feedback Vereist goede ondersteuning –Introductiesessie –Draaiboek Nood aan extra functionaliteit

26 Toledoteam Vraag naar uitbreiding Feedback en blijvende kopie E-portfolio –Received portfolio’s verwijderen –Portfolio Template Nieuwe mogelijkheden –Groepswerk –Samenwerken aan documenten –Efficiënt contentbeheer

27 Toledoteam Probleem feedback Student is altijd eigenaar van portfolio –Kan steeds aanpassingen doen –Kan zelf leesrechten docent weghalen –Kan feedback (comments) wissen –Kan portfolio wissen Geen link met gradebook voor score Geen downloadmogelijkheid voor docent

28 Toledoteam Oplossing Formatieve feedback –Via Toledo +, leesrechten en comments Summatieve feedback –Via cursus/community en assignment –Student download portfolio: zipbestand –Student stuurt afgewerkt portfolio door via assignment –Docent geeft feedback en score (gradebook)

29 Toledoteam Overzicht aanpassingen Nieuw tabblad Nieuwe tools Uitbreiding folders

30 Toledoteam Nieuw tabblad Toledo+

31 Toledoteam Portfolio-tools Personal Portfolios: met download template mogelijkheid Received Portfolios: met optie tot verwijderen van ontvangen portfolios Portfolio Templates: tool om portfolio als template aan te bieden aan groep studenten (enkel voor portaalrol staff)

32 Toledoteam Manage portfolios

33 Toledoteam hyperlink naar personal portfolio’s van gebruiker ${portfolio.title} Manage portfolios

34 Toledoteam Item Templates 1 pagina met vooraf bepaalde inhoud Moet door systeembeheerder worden aangemaakt Is zichtbaar voor alle Toledo+- gebruikers Internet Explorer is aan te raden (visual text box editor werkt anders niet – BB 6.3)

35 Toledoteam Item Templates

36 Toledoteam Item Templates

37 Toledoteam Item Templates

38 Toledoteam Item Templates

39 Toledoteam Portfolio Templates Structuur aangeven (menu) Linken naar bepaalde standaard documenten Enkel zichtbaar voor studenten van een cursus/community Browseronafhankelijk

40 Toledoteam Template creëren

41 Toledoteam Template creëren

42 Toledoteam Template creëren

43 Toledoteam Template creëren

44 Toledoteam Template creëren Building block –Kopie van portfolio maken –Manage rechten op portfolio toewijzen aan account ‘portfolio_owner’ –Kopie van gelinkte items/folders maken en plaatsen in persoonlijke folder van ‘portfolio_owner’ –Gegevens wegschrijven in tussenliggende databank

45 Toledoteam Template creëren Tussenliggende databank –Tabel template info –Tabel koppeling template - course

46 Toledoteam my_user_id personal portfolio’s personal content My Portfolio My Portfolio content files portfolio_owner personal portfolio’s personal content 123 [portfolio id] TABLE shared_template ID 123 OWNER my_user_id TITLE My Template DESCRIPTION PUBDATE TABLE template_course shared_templates_id 123 course_id Studenten van die course zullen template kunnen downloaden Template creëren

47 Toledoteam Portfolio kopiëren Manage rechten juistzetten Content overzetten for (PortfolioItem portfolioItem : portfolioItems) { PortfolioItem cloneItem = (PortfolioItem) portfolioItem.clone(); cloneItem.setId(Id.UNSET_ID); cloneItem.setPortfolioId(destPortfolio.getId()); if (portfolioItem.getType().equalsIgnoreCase("entry")) { CSEntry entry = context.findEntry(portfolioItem.getFileEntryPath()); Template creëren

48 Toledoteam String principal = PortfolioPrincipal.calculatePrincipalID(destPortfolio); CSAccessControlEntry accessControlEntry = newEntry.getAccessControlEntry(principal); accessControlEntry.updatePermissions(true, false, false, false); context.commit(); // set the fileentrypath cloneItem.setFileEntryPath(newEntryPath); } PortfolioItemManager.save(cloneItem); context.commit(); Template creëren Portfolio kopiëren Manage rechten juistzetten Content overzetten

49 Toledoteam CSDirectory destEntryDirectory = context.createDirectory( destDirectory.getFullPath(), "entry_" + (itemNr++)); context.commit(); CSUtils.copy(entry, (CSDirectory) context.findEntry(destEntryDirectory.getFullPath())); // add portfolio rights to new entry String newEntryPath = destEntryDirectory.getFullPath() + ((destEntryDirectory.getFullPath().endsWith(pathSeparator)) ? "" : pathSeparator) + entry.getBaseName(); CSEntry newEntry = context.findEntry(newEntryPath); Template creëren Portfolio kopiëren Manage rechten juistzetten Content overzetten

50 Toledoteam Template downloaden

51 Toledoteam Template downloaden

52 Toledoteam Template downloaden

53 Toledoteam Template downloaden Building block –Toegangsrechten checken –Kopie van portfolio maken –Manage rechten op portfolio toewijzen aan student –Kopie van gelinkte items/folders maken en plaatsen in persoonlijke folder van student

54 Toledoteam my_user_id personal portfolio’s personal content My Portfolio My Portfolio content files portfolio_owner personal portfolio’s personal content 123 [portfolio id] TABLE shared_template ID 123 OWNER my_user_id TITLE My Template DESCRIPTION PUBDATE TABLE template_course shared_templates_id 123 course_id Checken of student lid is van cursus Template downloaden

55 Toledoteam Received Portfolios Sommige docenten/onderwijsbegeleiders ontvangen grote hoeveelheid portfolios –Geen sorteermogelijkheid op datum –Geen mogelijkheid tot verwijderen uit lijst –Lijst groeit elk jaar aan

56 Toledoteam Received portfolios

57 Toledoteam Leesrechten op ‘received portfolios’ verwijderen if (item.getIsSelected()) { if (item.getItem().getPortfolioAccess() instanceof PortfolioUserAccess) { CSContext context = null; try { context = CSContext.getContext(); context.isSuperUser(true); logger.info("Deleting Portfolio Access for portfolio " + item.getItem().getPortfolio().getTitle()); PortfolioUserAccessManager.deleteById(((PortfolioUserAccess) item.getItem().getPortfolioAccess()) Received portfolios

58 Toledoteam Course/community folder Persoonlijke folder is ‘persoonlijk’ Wat met: –Groepswerk / Samenwerking vakgroepen –Materiaal voor cursussen/communities Hoe efficiënter omgaan met bestanden –Bestandsgrootte –Versiebeheer –Updaten

59 Toledoteam Course / community folder Probleem standaardoplossing –Zelfde code als cursus/community –Elk jaar kopiëren: linkt naar oude cursus –Na 2 jaar: oude cursus weg –Dode links

60 Toledoteam Course/organization content Learning systemContent system a-F0678a-0607 a-F0678a-0708 Course content a-F0678a-0809 x x

61 Toledoteam Course/community folder Institution Content Voorlopig op aanvraag Jaarloze versie (zonder jaarsuffix) –Elk jaar gekoppeld aan course/community van dat academiejaar –Standaard leesrechten voor studenten en volledige rechten voor instructors en TA –Rechten zijn aanpasbaar

62 Toledoteam Course/organization content Learning systemContent system a-F0678a-0607a-F0678a a-F0678a-0708 Institution content

63 Toledoteam Voorbeelden

64 Toledoteam hyperlink naar default personal content folder Personal Content

65 Toledoteam hyperlink naar default personal content folder Personal Content

66 Toledoteam hyperlink naar course/community folder onder institution content Institution Content

67 Toledoteam Institution Content Building block –Cursus/organisatie memberships ophalen –Checken of er overeenkomstige folders bestaan in Institution Content –Hyperlinken van cursustitel en folder icoon toevoegen

68 Toledoteam Checken naar bestaande folders in Institution Content // check if content CSContext context = null; try { context = CSContext.getContext(); context.isSuperUser(true); blackboard.cms.filesystem.CSDirectory directory = null; String courseFolder = "/institution/" + courseIdTransformer.transform(course.getCourseId()); try { logger.debug(courseFolder); directory = (CSDirectory) context.findEntry(courseFolder); } catch (Exception exception) { logger.debug(exception.getMessage(), exception); } if (directory != null) { item.setContentUrl(MessageFormat.format(contentUrl, new Object[] { directory.getFullPath() })); int size = directory.getDirectoryContents().size(); item.setContainsContent(size > 0); Institution Content

69 Toledoteam Hyperlinken naar course folders en folder icoon plaatsen

70 Toledoteam Mogelijkheden Efficiënt contentbeheer –Versiebeheer –Linken vanuit verschillende plaatsen: plaatsbesparend + snel te updaten –Audiovisueel materiaal –Archief met zoekfunctie Samenwerken –Vakgroepen, OOI, OOF, … –Groepswerk studenten

71 Toledoteam Nieuwe ontwikkelingen 2008 Automatisch creëren van course folders en rechten Tool om quota te verhogen via exceldocument

72 Toledoteam


Download ppt "Toledoteam Toledo+ Een Blackboard Content System Facelift."

Verwante presentaties


Ads door Google