De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levenslooppsychologie Hoorcollege 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levenslooppsychologie Hoorcollege 8"— Transcript van de presentatie:

1 Levenslooppsychologie Hoorcollege 8
Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

2 De ouderdom (60 jaar tot overlijden)

3 Lichamelijke en cognitieve ontwikkeling

4 Gezondheid Kans op ziekte ↑ Welke ziekten?
Hartkwalen, kanker, beroerte, infectieziekten Minstens één chronische ziekte 15-25% een psychische aandoening: Depressie Dementie: geheugenverlies en afname geestelijk vermogens (meest voorkomend: Alzheimer)

5 Ouder worden en ziekte Wat zijn risicofactoren voor ziekte?
Genetische aanleg: kanker en hartfalen Omgevingsfactoren: levensstijl Psychologische factoren: attitude Economische situatie: toegang tot zorg

6 Hoe kun je actief leven (gezond oud zijn) verlengen?
Gezondheid Hoe kun je actief leven (gezond oud zijn) verlengen?

7 Intelligentie Schaie: sequentieel onderzoek = combi van
longitudinaal en cross-sectioneel Vanaf 25 jr: sommige vaardigheden gaan achteruit, anderen blijven stabiel 67 jr: alle vaardigheden enigszins achteruit Omgevings- en culturele factoren spelen rol

8 Het geheugen tijdens de ouderdom
Episodische herinneringen zijn gevoelig voor leeftijd Niet gevoelig voor leeftijd: - semantische herinneringen - impliciete herinneringen Korte termijn geheugen gaat steeds minder goed werken Autobiografisch geheugen: herinneringen aan eigen leven → Pollyannaprincipe

9 Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling

10 Erikson tot nu toe Vertrouwen versus wantrouwen stadium (0-18 mnd)
Autonomie versus schaamte en twijfel stadium (18 mnd-3 jr) Initiatief versus schuldgevoel (3-6 jaar) Vlijt versus minderwaardigheid (6-12 jaar) Identiteit versus identiteitsverwarring (12-20 jaar) Intimiteit versus isolatie (20-40 jaar) Zorg voor de volgende generatie versus stagnatie (40-60 jaar)

11 Erikson Ik-integriteit versus Wanhoop (60 – einde leven)
Terugkijken op eigen leven, tevreden zijn en weinig spijt Ontevredenheid, spijt van gemiste kansen, ongelukkig, wanhopig

12 Peck Ontwikkelingstaken:
Herdefiniëren van het ik versus preoccupatie met de werkrol Transcendentie van het lichamelijke versus preoccupatie met het lichaam Transcendentie van het ik versus preoccupatie met het ik

13 Levinson 60-65 jaar = overgangsstadium
Acceptatie zichzelf zien als ouderen Acceptatie van bijrol / verlies macht Bron van steun en informatie voor jongeren

14 Neugarten 4 persoonlijkheidstypen
Gedesintegreerde en ongeorganiseerde type Passief-afhankelijke type Afwerende type Geïntegreerde type

15 Gelukkig ouder worden Disengagement theory: geleidelijk terugtrekken
Geleidelijk terugtrekken uit actieve leven op lichamelijk, psychologisch en sociaal niveau Wederzijds proces: maatschappij laat ouderen steeds meer links liggen Door terugtrekken: tijd voor reflectie

16 Gelukkig ouder worden Activity theory: activiteitenniveau gelijk houden Hobby’s, activiteiten en sociale interacties uit middelbare leeftijd voortzetten Vervangende activiteit zoeken voor verlies activiteiten zoals werk

17 Gelukkig ouder worden Continuity theory: tussen onthechting en activering in Vasthouden van gewenst niveau van betrokkenheid met maatschappij Dus persoonsafhankelijk: actief persoon dient actief te blijven Daarnaast spelen factoren als gezondheid, attitude t.o.v. ouder worden een rol

18 Het huwelijk Pensionering: verandering relatie
Zorg voor een ouder wordende partner Overlijden partner Aanpassingsproces weduwschap Voorbereiding - verdriet,rouwen - adaptatie

19 Het einde van het leven

20 De dood en rouw Het overlijden van een kind blijkt het meest moeilijk te verwerken Jonge kinderen hebben misvattingen over de dood (tijdelijke toestand, slaap) -> kan leiden tot schuldgevoelens V.a. ongeveer 9 jaar zien kinderen het definitieve en universele karakter van de dood Adolescenten: persoonlijke fabels Jong-volwassenen: boos i.v.m. optimisme in deze fase Middelbare leeftijd: realistische kijk ,maar moeite met acceptatie Ouderen zijn minder bang, realistischer en filosofischer

21 Stervensproces Kubler-Ross: 5 fasen van omgaan met de aan- staande dood 1. ontkenning 2. woede 3. onderhandelen 4. depressie 5. acceptatie

22 Succes met de toets!!!


Download ppt "Levenslooppsychologie Hoorcollege 8"

Verwante presentaties


Ads door Google