De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is premedicatie bij de tandarts nog wel van deze tijd? MARTINE VAN STAVEREN, TANDARTS GEHANDICAPTENZORG KATRIEN POULS, AVG ‘S HEEREN LOO APELDOORN 20 NOVEMBER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is premedicatie bij de tandarts nog wel van deze tijd? MARTINE VAN STAVEREN, TANDARTS GEHANDICAPTENZORG KATRIEN POULS, AVG ‘S HEEREN LOO APELDOORN 20 NOVEMBER."— Transcript van de presentatie:

1 Is premedicatie bij de tandarts nog wel van deze tijd? MARTINE VAN STAVEREN, TANDARTS GEHANDICAPTENZORG KATRIEN POULS, AVG ‘S HEEREN LOO APELDOORN 20 NOVEMBER 2015, STUDIEMIDDAG “GEZOND BEGINT BIJ DE MOND”

2 Opbouw presentatie  Doelstelling  Voorstellen  Anxiolyse  Procedurele sedatie  Lachgas  Anesthesie  Toekomst

3 Doelstelling Onderzoeken of we gezamenlijk een eerste stap kunnen zetten in best practice als het om sedatie bij de tandarts gaat.

4 Voorstellen Wie is wie?

5  Een kwart van de Nederlanders is bang voor de tandarts  Zo'n 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de tandarts, dat ze niet meer durven te gaan (tandartsfobie) Bron: Angst voor de tandheelkundige behandeling(2006) van prof. dr. A. de Jongh, tandarts angstbegeleiding en Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT)

6 Aangepast voorlichtingsmateriaal wordt structureel ingezet ONEENS EENS

7 Er is een gedragsdeskundige betrokken bij mijn praktijk ONEENS EENS

8 Anxiolyse  Benadering tandarts  Benadering begeleiders  omgevingsfactoren  farmacon

9 Gedrag beïnvloedende maatregelen  Duidelijkheid/voorspelbaarheid  Werken volgens vaste structuur  Op tijd beginnen  Communicatie op niveau  Tell-show-feel-do  Stoel gewenning  Expertise spreekuren bv autisme

10 Al dan niet sederen Wat speelt een rol bij deze patiënt?  angst  pijn  beiden

11 Doel van de sedatie 1. Comfort voor de patiënt 2. Bij dragen aan optimale diagnostische of therapeutische condities

12 Sedatie-mogelijkheden  Procedurele sedatie  Lachgas sedatie  Algehele anesthesie

13 Sedatie-mogelijkheden  Procedurele sedatie  Lachgas sedatie  Algehele anesthesie Welke optie heeft uw eerste voorkeur als u geconfronteerd wordt met een angstig patiënt waarbij een reguliere controle niet goed lukt?

14 Sedatie-mogelijkheden  Procedurele sedatie  Lachgas sedatie  Algehele anesthesie Welke optie heeft uw eerste voorkeur als u geconfronteerd wordt met een angstig patiënt waarbij een behandeling niet goed lukt?

15 Verantwoordelijkheid bij sedatie De tandarts stelt de indicatie voor sedatie - Procedure sedatie: AVG/huisarts is verantwoordelijk voor het voorschrijven van het farmacon - Lachgas sedatie: Tandarts is zelf verantwoordelijk - Algehele anesthesie: Anesthesist is verantwoordelijk voor narcose procedure

16 Procedurele sedatie Uitgangspunt: Angst verminderen zodat de procedure zorgvuldig en veilig kan worden uitgevoerd  Bewustzijn daling  Geen pijnbestrijding  Geen amnesie De combinatie van analgetica (in het bijzonder de centrale analgetica zoals opioïden) en sedativa onderling potentiërend werken

17 Procedurele sedatie Gebruikte middelen:  Midazolam  Lorazepam  Oxazepam  Anders Welk middel heeft uw eerste voorkeur?

18 Midazolam  Toedieningsweg; iv, oraal, rectaal als intranasaal.  Farmacokinetiek: TmaxT1/2 I.V.2,5 minuut1¾ -2 uur Oraal½-1½ uur2-3½ uur Rectaal½ uur2-3½ uur Intranasaal5-45 minuten1¾ -2 uur

19 Midazolam Interacties  Grotendeels eiwit gebonden (96-98%)  Metabolisering via CYP3A4 Remmers CYP3A4: claritromycine, erytromycine, roxitromycine, grapefruitsap, norfluoxetine, ketoconazol, diltiazem, verapamil. Inductoren CYP3A4: carbamazepine, fenytoine en St Janskruid.  Cave: co-medicatie met een sederende werking

20 Midazolam  Dosering: Oraal: tot 15 mg Rectaal: tot 15mg Intranasaal:2,5-5 mg  Bijwerkingen: ademhalingsdepressie!  Antidotum: Flumazenil i.v. 0,2mg daarna 0,1 mg per minuut. Werking na 30-60s seconden.

21 midazolamlorazepamoxazepam toedieningsvorme n Oraal/im/rect/nas aal Oraal/im/ivoraal Tmax oraal½-1½uur2 uur2-3 uur T1/22-3½ uur12-16 uur4-15 uur antidotumJaja

22 Advies CBO-richtlijn Eisen van de CBO richtlijn in voorschrijven als in bewaking en evaluatie van de patiënt:  Risico-inventarisatie, exclusiecriteria  Verantwoordelijke tijdens de ingreep  Bewaking van de cliënt voor, tijdens en na de ingreep  Evaluatie

23 Procedurele sedatie Gebruikte middelen:  Midazolam  Lorazepam  Oxazepam  Anders  Geen medicatie Welk middel heeft nu uw voorkeur?

24 Ik heb de mogelijkheid lachgas te gebruiken in mijn praktijk ONEENS EENS

25 Lachgas is mijn middel van voorkeur als ik een patiënt wil sederen. ONEENS EENS

26 Lachgassedatie  Mix van N2O en zuurstof, max 50% N2O  Toediening via titratiemethode  Goede afzuiging Concept document: Voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde door middel van zuurstof-lachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënistes (D.L.M. Broers et al)

27 Lachgassedatie Voordelen:  Goed te sturen  Snel uitgewerkt  Behoud bewustzijn en daarmee ook communicatiemogelijkheden  Weinig bijwerkingen

28 Lachgassedatie Nadelen:  Enige coöperatie noodzakelijk (dus bij mensen met verstandelijke beperking vaak lastiger)  Eisen behandelteam, lachgasapparatuur, behandelruimte  Alleen ASA I en ASA II  Dubbele verantwoordelijkheid

29 Ik heb de mogelijkheid met een anesthesie team samen te werken op mijn praktijk ONEENS EENS

30 Eens: Ik kies eerder voor anesthesie dan voor procedurele sedatie of lachgas ONEENS EENS

31 Oneens: Ik kies eerder voor anesthesie dan voor procedurele sedatie of lachgas ONEENS EENS

32 Voor- en nadelen van anesthesie Voordelen:  Patiënt is “in slaap”  Werkt snel  Snel uitgewerkt (1/2 uur goed wakker) Nadelen:  Anesthesist en faciliteiten noodzakelijk  I.V.  Misselijkheid  Ademhaling/hartproblemen

33 Sedatie  Procedurele sedatie  Lachgas  Anesthesie Welke techniek heeft nu uw voorkeur?

34 Toekomst  Meer onderzoek  Toepasbaarheid van I.V. (CBO voorkeur)  Procedurele sedatie teams

35 Vragen/opmerkingen?


Download ppt "Is premedicatie bij de tandarts nog wel van deze tijd? MARTINE VAN STAVEREN, TANDARTS GEHANDICAPTENZORG KATRIEN POULS, AVG ‘S HEEREN LOO APELDOORN 20 NOVEMBER."

Verwante presentaties


Ads door Google