De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Jennifer de Vries-Aydogdu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Jennifer de Vries-Aydogdu"— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Jennifer de Vries-Aydogdu
Oriënterende stage 1 Docent: Jennifer de Vries-Aydogdu

2 Programma vandaag Toelichting studiehandleiding
Samenstelling groepen en organisatie bijeenkomsten

3 Een geschikte stageplaats
30 weken 3 uur per week SPH doelgroep Niet te complexe werkzaamheden Contactpersoon vanuit instelling/organisatie Contactpersoon tekent stage overeenkomst en geeft een beoordelingsadvies

4 Beginvereisten 5 EC (140 uur)
90 uur stage in praktijk: 30 dagdelen van 3 uur in kwartaal 2, 3, en 4 Periode 16 november 2015 t/m 24 juni 2016 10 bijeenkomsten + 2 x 50 minuten consult Kwartaal 2: 4 stagebijeenkomsten Kwartaal 3: 4 stagebijeenkomsten + coachingsgesprekken 4e jaars Kwartaal 4: 2 stagebijeenkomsten + coachingsgesprekken 4e jaars Aanwezigheidsplicht en opdrachten

5 Leergemeenschap Begeleide en onbegeleide tijd
Belang van leren in een leergemeenschap Eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces

6 Competenties en leerdoelen
Beroeps oriënterend: Competenties 1 en 2, 4 en 12 + prestatie- indicatoren eindniveau jaar 1 Beginnende methodische hulpverleningsrelatie vormgeven Professionele communicatievaardigheden inzetten Eigen ideeën, gevoelens, opvattingen herkennen en hierop reflecteren

7 Literatuur Groen, M. (2015). Reflecteren de basis. Op
weg naar bewust en bekwaam handelen. Groningen/houten: Noordhoff 3e druk

8 Toetsing en beoordeling
Kwantitatief: urenverantwoording Kwalitatief: opdrachten op voldoende niveau, inbreng begeleidingsgesprekken, uitwerking toetsbare leerdoelen, praktijkadvies Praktijkplan en eindverslag volgens criteria + taal Begeleidingseisen: aanwezigheid, werkinbreng en actieve deelname Coachingsgesprekken met 4e jaars

9 Inleveropdrachten Logboek 1. Praktijkplan
Wie is de cliënt? (wordt opgenomen in eindverslag) 2. Eindverslag

10 Logboek Start nu met logboek over je ervaringen + activiteiten
Reflectie hierop (½ A4) 6 weken lang bijhouden na elke activiteit met de doelgroep Laten aftekenen door docent

11 1. Praktijkplan Inleiding Omschrijving organisatie
Beschrijving problematiek doelgroep Persoonlijke leerpunten/patronen Kern: Leerplan (gebaseerd op SMART) Inleveren op en zo nodig postvak docent in week 8 (vrijdag 22 januari uur)

12 Wie is de cliënt? Interview met cliënt:
Analyse netwerk en belangrijke waarden, ambities cliënt Beschrijf nieuwe inzichten voor jou Voorwaarden: Toestemming Professionele attitude

13 2. Eindverslag 1. Leerdoelen:
Wat heb je geleerd van deze praktijkervaring? Welke talenten heb je van jezelf ontdekt? Wat vond je leuk? Wat vond je lastig? Waar wil je verder aandacht aan besteden? 2. Onverwachte leerervaringen 3. Wie is de cliënt? 4. Uitwerking 2 activiteiten + reflectie 5. Conclusie 6. Vooruitblik Urenverantwoording Beoordelingsadvies van contactpersoon Inleveren week 5 van kwartaal 4 (woensdag 1 juni uur)

14 Organisatie Kwartaal 2 start gezamenlijk om 9.00 In subgroepen van 6 of 7 begeleid en onbegeleid 9.10: A + B 10.10: C + D Gezamenlijk afsluiten om 11.10

15 Subgroepen Groep A: Kirsten, Roxanne, Anais, Yahaira, Anouk, Danielle, Tessa Groep B: Kelly, Dayenne, Nikki, Luuk, Madelon, Valerie Groep C: Raysri, Michelle, Lisa, Jeanevive, Sophie, Ivanca Groep D: Isabella, Anniko, Kelvin, Willemieke, Thalassa, Nella

16 Opdracht 1 Afspraken over samenwerking werkwijze Bespreken:
- wat wil je toepassen bij feedback geven en ontvangen? - hoe helder is je luisterhouding? - welke valkuilen bij vragenstellen? - waar loop je stage? - welke doelgroep, welke activiteiten? - contactpersoon en introductie op stage? - wat is je eerste indruk/gedachten/gevoelens?

17 Opdracht 2 Brainstorm over je praktijkplan:
Kies een competentie met toetsbare leerdoelen Maak een mindmap

18 Voor volgende keer Lezen hoofdstuk 1 uit “Reflecteren de basis”
Ga verder met mindmap, andere competenties en toetsbare leerdoelen Lees document SMART-leerdoelen maken op natschool Start gezamenlijk A + B begeleid C + D onbegeleid Afronding gezamenlijk


Download ppt "Docent: Jennifer de Vries-Aydogdu"

Verwante presentaties


Ads door Google