De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbel en Koran. Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbel en Koran. Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbel en Koran

2 Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom kies je voor deze keuzecursus Bijbel en Koran? Wat verwacht je van deze cursus Bijbel en Koran?

3 Voorstellen: Hans Bruning Theoloog Docent Pabo E-mail: j.bruning@hr.nl

4 Keuzecursus Bijbel en Koran Doelen Literatuur Beoordeling Lesdata Huiswerk

5 Religie Een definitie: "Religie is een complex van handelingen, voorstellingen en ervaringen van enkelingen en groepen die betrekking hebben op een andere, meestal als hoger ervaren werkelijkheid."

6 Soorten definities Substantieel (of essentialistisch) Functioneel Fenomenologisch  Vb. Ninian Smart Normatief of objectief

7 Ninian Smart The World Religions, Cambridge 1998 7 dimensies van levensbeschouwingen 7 terreinen van de werkelijkheid Ritueel/praktisch Emotioneel/ondervinding Verhalend/mythisch Doctrinair (leerstellingen) Moreel (waarden) Sociaal/institutioneel Materiëel De natuurlijke dingen De gemaakte dingen De andere mensen De maatschappij De geschiedenis De persoon/het zelf Het geheel/een omvattend perspectief/het geheim

8 Dialoog Dialoog of “trialoog”? Tradities zijn divers:  In de tijd  In de ruimte  Ook hier en nu veelvormig Tradities zijn verwant  Abrahamitische religies: Monotheisme (almachtige God, Schepper) Beeldenverbod Ethiek Laatste oordeel

9 Dialoog: de valkuilen De eigen traditie als norm hanteren  De hermeneutische cirkel Verschillende methoden gebruiken  Bijv. wetenschappelijk, religieus Selectief kijken  Zien wat je graag wil zien Sterke met zwakke kanten vergelijken Ideaal met werkelijkheid vergelijken

10 Een “Heilige boek” – wat is dat? Heilig voorwerp Goddelijk Geinspireerd Onaantastbaar In gebruik

11 Hoe komt een Heilig boek tot stand? Gods hand (Mechanische) inspiratie beschrijving van visioenen  (Ezechiël e.a., Openbaring van Johannes) “horen” (dictaat) heiligverklaring achteraf “neergezonden”

12

13 Historisch overzicht van de Heilige Boeken Tora (Wet)  Afgesloten ca. 500 v. Chr., na de ballingschap  5 boeken Profeten (Nebiim) – ca.200 v. Chr.  Vroege Profeten: geschiedenis  Late profeten: woorden van de profeten 3 grote profeten 12 kleine profeten Een aantal niet niet-gecanoniseerde geschriften

14 De Septuaginta Griekse vertaling van de joodse boeken Omvat de Wet, de Profeten en een aantal overige geschriften Volgorde veranderd:  Wet  Historische boeken  Dichterlijke boeken  Profetische boeken

15 Afsluiting Tenach Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem werd het nodig de Schriften af te grenzen: synode van Jamnia Tenach: 22 (24) boeken  Tora  Nebiim  Chetubim De geschriften, maar veel minder dan in de LXX Uitleg van Tenach in de Talmoed:  Misjna (ca. 200, Jehuda haNasi)  Gemara

16 De bijbel Bijbel=boeken, nl. 66 stuks; omvat OT en NT  OT = Oude Testament (39) Bevat de joodse Schriften De extra boeken in de LXX worden deuterocanoniek (RK) of apocrief (Prot.) genoemddeuterocanoniek  NT = Nieuwe Testament (Grieks) (27) 4 evangeliën + Handelingen der apostelen Brieven, m.n. die van Paulus Apocalyps Apocriefen Vulgata: vertaalproject van de hele bijbel in het Latijn, begonnen door Hieronymus (ca. 400)

17 Koran Een nieuwe openbaring in het Arabisch Vanaf 611 in stukken geopenbaard Herhaalt de voorgaande openbaringen  Bijbelse en niet-bijbelse Vervangt deze omdat ze onzuiver zijn overgeleverd Is de laatste openbaring, omdat Mohammed het “zegel der Profeten” is Tekst vastgesteld door Uthman, ca. 650 Gevolgd door veel uitleg en aanvullende verhalenuitleg en aanvullende verhalen


Download ppt "Bijbel en Koran. Vragen Tot welke religie reken je jezelf? Ben je goed thuis in die religie? Ben je enigszins thuis in de (een) andere religie? Waarom."

Verwante presentaties


Ads door Google