De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Kilometerheffing Stand van zaken december

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Kilometerheffing Stand van zaken december"— Transcript van de presentatie:

1

2 Infosessie Kilometerheffing Stand van zaken december 2015 2

3 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: - Historiek - Actoren - Principes ppelijke 3

4 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: registratie - algemeen concept - formule ppelijke 4

5 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: OBU Betalingsmogelijkheden - Handhaving 5

6 Belgische kilometerheffing
Deel II Netwerk in België - Tarieven Ppelijke 6

7 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs: - Studie UPTR/BDO : ‘Financiële gezondheid transportsector’ - ITLB studie - up to date Doorrekeningsmodule UPTR / ITLB - Reactie OTM 7

8 Belgische kilometerheffing
Deel IV. De ‘flankerende maatregelen’ 1. ‘Position paper’ Wallonië 2. De Vlaamse ‘engagementen’ 3.‘Plan’ Brussel 8

9 Belgische kilometerheffing
Deel IV. De ‘flankerende maatregelen’ - Vragen ? 9

10 Belgische kilometerheffing
ppelijke 10

11 Belgische kilometerheffing
Bruto -opbrengst Vlaanderen 2017: € 504 M (Ben Weyts november 2015) ppelijke Groen : 134 miljoen euro flankerende maatregelen Blauw : 181 miljoen euro netto opbrengst Rood : 189 miljoen euro werkingsmiddelen 11

12 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: historiek  21 jan 2011: politiek akkoord hervorming verkeersfiscaliteit  31 januari 2014: Interregionaal samenwerkingsakkoord legt scope en taken vast van de nieuwe Interregionale Opdrachthoudende Vereniging van Publiek Recht VIAPASS,  Mei 2014: benoeming Raad van Bestuur  17 juli 2014: publ van de statuten van Viapass (BS 25/07/2014) ppelijke 12

13 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: historiek  5 bieders geselecteerd door de Gewesten in openbare aanbesteding; Skyways (consortium T-systems en Strabag)  15 juli 2014: BAFO van Skyways wordt aanvaard door de Gewesten.  22 juli 2014: Skyways richtte een nieuwe firma op, Satellic NV, naar Belgisch recht  25 juli 2014: contract Close tussen Viapass and Satellic NV ppelijke 13

14 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: historiek  12 augustus 2015: alle decreten rond invoering Kilometerheffing in Staatsblad gepubliceerd  1 oktober 2015: start registratie OBU’s  1 april 2016: start kilometerheffing ppelijke 14

15 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: actoren 1. Viapass : Missies ‘contractbeheerder’ tav Satellic Monitoren van gegevens –en geldflow Communicatie Regulator tussen de ‘Services Providers’ Coherentie en consultatie in 3 toldomeinen (‘taks versus retributie ‘) Audits bij SSP ; Coördinatie van handhaving ; 15

16 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: actoren Viapass  Openbare aanbesteding 1,6 miljard € / 12 jaar DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)  Contract Viapass - Satellic N.V. 16

17 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: actoren Satellic n.v.  Belgische onderneming  Consortium (T Systems - Strabag) (Single …) Service Provider Bouwt en financiert systeem en baat uit 17

18 Architecture Développement Intégration Opération du système
100% 45% 76% 24% 100% Architecture Développement Intégration Opération du système Belgique Allemangne

19 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: principes Elke inlandse of buitenlands vrachtwagen zwaarder dan 3,5 ton moet op Belgische wegen een werkende OBU hebben vanaf 1 april 2016. 19

20 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: principes De Obu detecteert via satellietsignalen waar het voertuig zich bevindt en welke route het volgt. 20

21 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: principes Het systeem past het tarief toe dat op het wegtype van toepassing is. De Obu berekent de te betalen tol. Het tarief is afhankelijk van de maximum toegelaten massa (MTM), de emissieklasse en het type weg. De tol wordt berekend op basis van hoeveel kilometers er gereden worden en waar. 21

22 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: principes Het tarief wordt bepaald aan de hand van vier parameters: het aantal gereden kilometers het wegtype de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) de EURO-emissieklasse. 22

23 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: principes De eigenaar krijgt een overzicht van het te betalen bedrag. Vaste, flexibele en mobiele controlepunten doorheen België controleren of de vrachtwagens een werkende OBU hebben. 23

24 Registratie van het voertuig
On Board Unit is enkel vereist indien het motorvoertuig van de vrachtwagen/samenstel een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 3,5 ton heeft. GEEN OBU MTM <= 3,5t MTM <= 3,5t MTM > 3,5t OBU MTM > 3,5t

25 Belgische kilometerheffing
Enige uitzonderingen momenteel: - voertuigen voor essentiële overheidstaken, - medische interventiediensten, - voertuigen bos- & landbouw en visteelt. 25

26 algemeen concept Mappen van de GNSS positie met kaartobject
Positionnering Identificatie van de positie van het voertuig obv GNSS signalen Kaart Matching Mappen van de GNSS positie met kaartobject Toldetectie Bepalen of de gematchte positie aan tol onderhevig is Tarificatie Berekenen van de tol gebaseerd op tariefmodel Financieel Management Accumulatie van alle “charge records” op de gebruikersfactuur en betaling en clearing proces

27 Belgische kilometerheffing
Formule Heffing = km x (BT + a x A + b x G + c x En + d x Er + e x Ep + f x Ex) BT= basistarief A = variabele in functie van wegtype (voorlopig nul) G = variabele in functie van gewichtsklasse v/h voertuig (MTM) * van 3,5 tot 12 ton / 12 tot 32 ton / 32 ton en meer En = variabele in functie van emissieklasse v/h voertuig (EuroNorm) Er = variabele in functie van tijd (voorlopig nul) Ep = variabele in functie van plaats (voorlopig nul) Ex = toeslag in functie van veroorzaakte externe kosten (voorlopig nul) Daarnaast nog mogelijkheden in samenwerkingsakkoord: - Invoeren “tariefzone” in functie van rijrichting - Apart tarief voor meer dan 32 ton op secundaire wegen 27

28 Belgische kilometerheffing
Deel I. Inningssysteem: Hoe werkt het systeem? 1. Elke binnen- of buitenlandse vrachtwagen van meer dan 3,5 ton op de Belgische wegen moet beschikken over een On Board Unit (OBU). 28

29 Deel I. Inningssysteem: Hoe werkt het systeem?
Waar kan ik een OBU verkrijgen? Tegen betaling van een waarborg: - Via opgestuurd per post, - Afhaling bij een servicepunt verspreid over België en aan grensovergangen  In dit geval, moet men een registratietijd van minuten voorzien. 29

30 Belgische kilometerheffing
Waar kan ik een OBU verkrijgen? 30

31 Website & Road User Portal

32 ALLE NODIGE DOCUMENTEN UPLOADEN
Registratie van het voertuig ALLE NODIGE DOCUMENTEN UPLOADEN Te registreren data : Land van herkomst van het voertuig Kentekennummer MTMS : Maximaal Toegelaten Massa van de Slepen De emissieklasse Kentekenbewijs bevat meeste van deze gegevens MTMS ook te vinden op gelijkvormigheidsattest, constructieplaat, technische fiche en identificatieverslag Emissieklasse ook te vinden op gelijkvormigheidsattest en EURO- certificaat

33 Registratie van het voertuig : MTMS
Maximaal Toegelaten Massa van de Slepen Steeds de massa ingeven van het maximale totaalgewicht. Geen onderscheid tussen lege of beladen toestand van de vrachtwagen. Geen onderscheid tussen rijden met slepen of zonder, als er een sleepinrichting is.

34

35

36 Betalingsmogelijkheden
Gegarandeerde betalingsmethode Waar betalen? Service punten Waarborg (135€) kredietkaarten tankkaarten bankoverschrijving (#) Cash Gebruik van de wegen = tol Pre-paid Post-paid Betalings-wijze

37 Belgische kilometerheffing
Installatie van de OBU? De OBU beschikt over zuignappen en wordt bevestigd tegen de voorruit van de cabine van de vrachtwagen. Vervolgens wordt het aangesloten op de sigarettenaansteker. Zodra de OBU aanstaat en het lampje groen brandt, kan de chauffeur gebruikmaken van de Belgische wegen. 37

38

39 Belgische kilometerheffing
Interoperabiliteit van de OBU ? « Satellic bouwt het eerste EETS-compatibele systeem (European Electronic Toll Service) in Europa. Op termijn zullen vrachtwagens de OBU van Satellic ook kunnen gebruiken om in andere landen tol te betalen.» 39

40 Belgische kilometerheffing
Handhaving : 40

41 Belgische kilometerheffing
Handhaving : 41

42 Belgische kilometerheffing
Handhaving : 42

43 Belgische kilometerheffing
43

44 Belgische kilometerheffing
Deel II Netwerk in België - Tarieven ppelijke 44

45

46 Taxe kilométrique belge
Partie II. L’impact pour les transporteurs : Les réseaux soumis à la taxe kilométrique 46

47 Tarieven kilometerheffing vrachtwagens
3,5-12 ton 12-32 ton >32 ton EURO 0 0,146 € 0,196 € 0,200 € EURO 1 EURO 2 EURO 3 0,126 € 0,176 € 0,180 € EURO 4 0,095 € 0,145 € 0,149€ EURO 5 0,074 € 0,124 € 0,128 € EURO 6

48 Taxe kilométrique belge
Partie II. L’impact pour les transporteurs : Les réseaux soumis à la taxe kilométrique 48

49 Tarieven kilometerheffing vrachtwagens INTRA BRUSSEL
3,5-12 ton 12-32 ton >32 ton EURO 0 0,188 € 0,263 € 0,292 € EURO 1 EURO 2 EURO 3 0,163 € 0,238 € 0,267 € EURO 4 0,132 € 0,207 € 0,236 € EURO 5 0,109 € 0,184 € 0,213 € EURO 6 0,099 € 0,174 € 0,203 €

50 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs: M 50

51 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs : 1. Studie UPTR / BDO: ‘Financiële gezondheid transportsector’: 5900 vennootschappen geanalyseerd ( ) Dramatische resultaten … - 13% van de bedrijven hebben een negatief eigen vermogen - 29% van de ondernemingen hebben een negatief exploitatieresultaat - 25% kampt met liquiditeitsproblemen! (25% van de firma’s heeft een liquiditeitsratio van lager dan 0,80!) De betalingstermijn voor de transportfacturen: 65 dagen !!! (tegen 38 dagen voor het gemiddeld van de andere sectoren) - … M 51

52 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs : De tarieven (Euro VI + 32 ton): 1. Vlaams Gewest: 0,128 €/km 2. Waals Gewest: 1,128 €/km + BTW 3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: -> 0,128 €/km: Ring -> 0,203 €/km: stedelijk netwerk M 52

53 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs: 2. ITLB Kostprijsberekening algemeen nationaal transport 1° Eurovignet - Eurovignet = € / jaar - Gemiddeld afgelegde kilometers (ITLB): km  € / = 0,01732 € / km M 53

54 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs: 2. ITLB : Kostprijsberekening Algemeen nationaal transport 2° Kilometerheffing - Gemiddelde afgelegde kilometers (ITLB): km  x 0,128 € / km = 9.236,74 € / jaar M 54

55 Belgische kilometerheffing
Deel III. impact voor de transporteurs: Kostprijsberekening -Studie ITLB: Up to date Berekeningswijze ITLB (algemeen nationaal transport): - Voertuig 2+2 assen met 38 ton MTM - Categorie EURO VI, - Afleggen van km/jaar. - Een basistarief van 0,128 € /km in het Waals Gewest (+ BTW) en in het Vlaams Gewest (zonder BTW) en van 0,203 € /km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zonder BTW). - De kosten gekend op datum van 01/09/2015 (waarborg van 135 € voor de OBU, prefinanciering van de kilometerheffing in verhouding tot de gemiddelde betalingstermijn van transportfacturen, financiële commissie van de ‘derde betaler’, installatie en andere administratieve kosten …). M 55

56 Belgische kilometerheffing Kostprijsberekening-Studie ITLB: Up to date
Deel III. impact voor de transporteurs: Kostprijsberekening-Studie ITLB: Up to date Berekeningsbasis ITLB ( algemeen nationaal transport) : - Afschaffing eurovignet voor het nationaal transport   - Verlaging van de verkeersbelasting - Een Blegisch parcours verdeeld over de 3 Gewesten: % van de kilometers afgelegd in het Vlaams Gewest % van de kilometers afgelegd in het Waals Gewest 8% overgebleven km in Brusselse Regio. M 56

57 Belgische kilometerheffing Berekeningsmethode-Studie ITLB : Up to date
Deel III. De impact voor de transporteurs : Berekeningsmethode-Studie ITLB : Up to date Resultaten ITLB (algemeen nationaal transport ): M 57

58 Belgische kilometerheffing Berekeningsmethode- Studie ITLB: Up to date
Deel III. impact voor de transporteurs: Berekeningsmethode- Studie ITLB: Up to date ResultatenITLB (algemeen nationaal transport): + 12,40 % voor de transport uitgevoerd op het Brussels stedelijk netwerk M 58

59 Belgische kilometerheffing
Deel III. De impact voor de transporteurs: 3. Doorrekenen module UPTR / ITLB: Nationaal vervoer - Internationaal vervoer M 59

60 M 60

61 M 61

62 62

63 63

64 Belgische kilometerheffing
Deel III. impact voor de transporteurs: Reactie van de verladers(OTM): “Geen enkele (wettelijke)doorrekening (aan de verladers ) kan zijn, aangezien er flankerende maatregelen voor de vervoerders voorzien worden” … GeM 64

65 Belgische kilometerheffing
Deel IV. De ‘flankerende maatregelen’ 1. Waalse ‘Position paper’ 2. Vlaamse ‘engagementen’ 3. ‘Plan’ Brussel 65

66 Belgische Kilometerheffing
De Waalse “position paper” Verhoging Maximaal Toegestane Massa(MTM). ‘Technische controle’ Integratie van de cursussen ADR in de permanente vorming investeringstegemoetkoming  reductie CO² / fijn stof  vermindering geluidsoverlast Terugbetaling eurovignet Verlaging verkeersbelasting (> 12 ton) Afschaffing verkeersbelasing (+3,5 t. < 12 t.) 66

67 Engagement VlaReg: Fiscale maatregelen
100% aftrekbaar van de vennootschapsbelasting én zelfs van de personenbelasting Eurovignet wordt afgeschaft 81 miljoen euro gederfde inkomsten Verkeersbelasting kleine vrachtwagens afgeschaft + Verkeersbelasting grote vrachtwagens verlaagd tot het Europese minimum 9 miljoen euro gederfde inkomsten

68 Engagement VlaReg: Loonlastenverlaging
40 miljoen euro vermindering van directe en indirecte loonkost In samenspraak met de transportsector In samenwerking met Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport vb. betere instroom via opleiding… vb. tegemoetkomingen levenslang leren…

69 Engagement VlaReg: Extra investeren in het wegennet
± 100 miljoen euro extra om te investeren in de wegen (bovenop ± 350 miljoen euro huidig investeringsbudget) Alle eventuele toekomstige boetes Investeren in autosnelwegen én het primair netwerk RO R1 De ontsluiting van de Waaslandhaven A12 Noord-Zuidverbinding

70 Engagement VlaReg: Flankerend beleid
Sector-ondersteunende maatregelen, zoals: Dubbele technische controle ADR-voertuig afschaffen Regelgeving gecombineerd vervoer vereenvoudigen Lessenpakket uitbreiden Oneigenlijk gebruik landbouwvoertuigen aanpakken

71 Engagement VlaReg: Toekomst & Innovatie
PIEK-project LZV-projecten Bijkomend onderzoek naar de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens

72 Conclusie (1/2)

73 Conclusie (2/2) Met de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens
Buitenlandse gebruikers betalen mee Het vrachtwagenpark vergroent Fikse verlaging loonkost Fikse verlaging verkeersbelasting Administratieve en technische vereenvoudiging Extra investeringen in ons wegennet

74 Belgische kilometerheffing
Deel IV. - Vragen ? 74

75 M 75

76 Loontoeslagen Anciënniteitstoeslag Overurentoeslag Nachttoeslag
Toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen Contact : UPTR Havenlaan , 1000 Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ 76


Download ppt "Infosessie Kilometerheffing Stand van zaken december"

Verwante presentaties


Ads door Google