De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UMIG 6.0 Session d’information pour fournisseurs Informatiesessie voor leveranciers 18 November 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UMIG 6.0 Session d’information pour fournisseurs Informatiesessie voor leveranciers 18 November 2015."— Transcript van de presentatie:

1 UMIG 6.0 Session d’information pour fournisseurs Informatiesessie voor leveranciers
18 November 2015

2 Agenda

3 Agenda

4 Market Operations Stuurgroep
1. Introductie Market Operations governance model Niveau Platform Betrokken partijen STRATEGICAL Marktcomité DGOs TSOs Leveranciers Regulatoren TACTICAL Market Operations Stuurgroep Regulatoren* Gefaciliteerd door Atrias *: als observator OPERATIONAL Werkgroepen

5 Rollen en verantwoordelijkheden
1. Introductie Market Operations governance model Platform Rollen en verantwoordelijkheden Marktcomité Bepalen van visie en maken van strategische keuzes ter nastreving van deze visie Valideren van marktafspraken Behandelen van geschillen komende uit de Stuurgroep Market Operations Stuurgroep Bepalen scope, prioriteit en organisatie werkgroepen Machtigen trajectleider Opvolgen en sturen van de vooruitgang van deliverables, scope en planning Behandelen van geschillen komende uit de werkgroepen Rapporteren over werktrajecten naar het Marktcomité Werkgroepen Opleveren van resultaten in de vorm van deliverables op een tijdige en kwalitatieve manier Garanderen van betrokkenheid van alle marktpartijen Rapporteren status/issues naar de Stuurgroep

6 Agenda

7 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Publicatie MIG 6.0
Publicatie MIG 6.0 op 1 2

8 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Publicatie MIG 6.0
1 Marktprocessen (Implementatiegids) NAAM INFORMATIE 01 General Algemene introductie tot MIG6, verschillende marktrollen en volledige begrippenlijst 02 Business Requirements Business processen, use case diagrammen en sequentiediagrammen per domein 03 Information Models Berichtinhoud en -structuur, OCL constraints, collaboration diagrammen … 04 XML Schema’s XML schema’s van de Information Models 05 Interchange Agreement Position Paper MIG6 B2B Communication

9 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Publicatie MIG 6.0
2 UMIG 6.0 HTML Model DOEL: Doorklikbaar model dat de modelling informatie centraal beschikbaar stelt: Berichtinhoud en –structuur OCL Constraints Use Case Diagrammen Activity Diagrammen Collaboration Diagrammen Transaction Use cases Transaction View Diagrammen LINK:

10 Sector’s Corner Login: uitgebreide en gedetailleerde informatie
MIG6.0: Key changes voor leveranciers Extra informatie op de Sector’s Corner Login Sector’s Corner Login: uitgebreide en gedetailleerde informatie LINK: Voor toegang tot deze private sharepoint, stuur een naar

11 MIG6.0: Key changes voor leveranciers MIG 6.0 Documentatie structuur
Naamgeving Structuur: UMIG <Type> - <Domein> - <Niveau> - <Naam> Domein: ST = Structure ME = Measure BI = Bill SE = Settle OP = Operate XD = Cross Onderwerp van het document Type Document: GE = General & Cross BR = Business Requirements IM = Information Models Niveau van detail van het document (1 tot 4) => Kan gebruikt worden als lezing volgorde Voorbeeld: UMIG 6.0 – BR – ME – 02 – Measure Process

12 MIG6.0: Key changes pour les fournisseurs
Le MIG6.0 représente pour les fournisseurs un certain nombre de changements importants Key Technical Changes Key Business Changes Standards Format

13 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Technische Key Changes
Een standaard gebruiken of zelf ontwikkelen? Welk bestandsformaat gebruiken? 2012 Altijd een bestaande standaard gebruiken indien mogelijk UML  Modelmatige taal om objectgeoriënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te kunnen maken. UN/CEFACT  Bedrijfsstandaard onder de verantwoordelijkheid van de commissie van de Verenigde Naties die de UMM2 standaard heeft geschreven (onderdeel van UML). ebIX®  “European forum for energy Business Information eXchange” baseert zich op UMM2 om in de energie sector het gebruik van elektronische informatie uitwisseling te ontwikkelen en standaardiseren. UMIG 6.0  Selectie van elementen relevant voor de Belgische markt. UMIG 6.0 Methodology & Standard Format XML  Voorgesteld door ebIX®, is gemakkelijk om te lezen, intuïtief, goedkoper (dan EDI) te implementeren. XML

14 MIG6.0: Key changes pour les fournisseurs Business Key Changes
Le MIG6.0 représente pour les fournisseurs un certain nombre de changements importants New Data Model Business Key Changes Preswitching Smart Meter Ready MIG6.0 Modular Approach Local Production Enabled Information On the Fly Detailed Settlement Information New Profiles

15 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Modular Approach in Structuring
GROEPERING SCENARIO’s in MIG 6.0 MIG 4.1 (40 SCENARIO’S) MIG 6.0 (15 MODULES & 47 LABELS) MODULE START ACCESS Scenario Supplier Switch Scenario Customer Switch Scenario Combined Switch Scenario 38 Scenario 39 Scenario 40 Label Supplier Switch Label Customer Switch Label Combined Switch Ex-ante tests per scenario Ex-ante tests hoofdzakelijk per module Modulaire aanpak Het groeperen van de MIG4.1 scenario’s wil niet zeggen dat het concept van scenario’s volledig verdwijnt in MIG6. Een scenario wordt voortaan een ‘label’ genoemd in MIG6. Ex-ante en ex-post testen Ex-ante testen (steeds op moduleniveau) verifiëren of een binnenkomend bericht behandeld kan worden door het CMS. Ex-post testen (steeds op labelniveau) verifiëren of de marktregels nageleefd worden. Ex-post testen worden enkel uitgevoerd op geaccepteerde berichten en leiden nooit tot een weigering van een bericht. MODULE15 Label 45 Label 46 Bepaalde scenario EX-ANTE tests in MIG4.1 worden EX-POST tests in MIG6 BEHANDELING TRANSACTIE IN TOEGANGSREGISTER EX-POST TESTEN OP BASIS VAN LABEL EX-ANTE TESTEN (hoofdzakelijk) OP BASIS VAN MODULE INKOMEND BERICHT TRANSACTIE AFGEBROKEN: ERROR BERICHT RECHSTREEKSE BEHANDELING ONRECHSTREEKSE BEHANDELING

16 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Modular Approach in Structuring
Document Referentie Inhoud UMIG BR - ST Structuring Process 3.3 Naar een modulaire aanpak (start/stop) De groepering van scenario’s in modules en labels en het concept van ex-ante en ex-post testen.

17 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Preswitching (PRSW)
SITUATIE 1: REGISTREREN VAN EEN NIEUW LEVERINGSCONTRACT KLANTEN-CONTACT PRESWITCH-ING BASIC CONTRACT-ACCEPTATIE PRESWITCH-ING LIGHT CONTRACT-AANVRAAG CONTRACT-REGISTRATIE Basisinfo zoals in MIG maandelijkse snapshot Ondersteunende informatie contractaanvraag + prsw ID Klantencontact De klant contacteert de leverancier om een nieuw contract af te sluiten, maar hij kent zijn EAN niet. Preswitching BASIC Op basis van kenmerkende eigenschappen van de klant (naam, adres …), lanceert de leverancier een Preswitching BASIC aanvraag om de EAN van de klant terug te vinden in het Toegangsregister. Contractacceptatie Op basis van de BASIC informatie kan de leverancier contractonderhandelingen opstarten met de klant. Preswitching LIGHT Indien de klant akkoord gaat met het contractvoorstel, lanceert de leverancier veprlicht een Preswitching LIGHT aanvraag om noodzakelijke informatie te bekomen om een correcte contractaanvraag te lanceren in de markt. Volgend op een Preswitching LIGHT heeft de leverancier de mogelijkheid om de index die hij van de klant ontvangen heeft, te verifiëren door middel van de Index Plausibility Check. Contractaanvraag Op basis van de verkregen LIGHT informatie, is de leverancier in staat om een correcte contractaanvraag te lanceren in de markt. Contractregistratie Het Central Market System verwerkt de contractaanvraag van de leverancier en registreert het contract in het Toegangsregister. Preswitching FULL De leverancier wil uitgebreide informatie (historische gegevens, geregistreerde modules …) van een punt dat hij op dat moment zelf in portefeuille heeft of van een punt dat hij voor een bepaalde periode in portefeuille had. SITUATIE 2: INFORMATIE OPVRAGEN VAN EEN BESTAAND LEVERINGSCONTRACT NOOD AAN UITGEBREIDE INFORMATIE UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR PRESWITCH-ING FULL Uitgebreide klanteninformatie

18 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Preswitching
Document Referentie Inhoud UMIG BR - ST Preswitching De volledige uitleg omtrent doel, scope en werking van Preswitching.

19 MIG6.0: Key changes voor leveranciers New Data Model
1 single Access Point (EAN) 1 headpoint DGO DGO Service Delivery point A Service Delivery point B 1 single Access Point (EAN) Service Component off-take Service Component injection Supplier Supplier 1 Supplier 2

20 MIG6.0: Key changes voor leveranciers New Data Model
SDP = HP + SC (+POD ID) ServiceDeliveryPoint Headpoint ServiceComponent (+PointOfDeliveryID) Kleinste switchable eenheid (=contract) Klantcentraal (uniek) Klant service Technische supplier key (optional) Marktlaag Verbindings-laag Fysieke laag Contract Registration steps The DGO is the master of asset: it defines the unique identifier and the available services on it. The CMS communicates this information to the Market (and Service) layer(s). The customer opts for a specific service on his installation and contacts the Market to sign a contract. The Market verifies the availability of this combination and notifies the CMS, via the SDP, that a contract has been signed for this service Commercialization of production HP SDPPRIM = HP + SCPRIM + POD ID Communicatiesleutel Consumptie SDPSEC = HP + SCSEC+ POD ID Productie

21 MIG6.0: Key changes voor leveranciers New Data Model
Document Referentie Inhoud UMIG GE - XD Introduction 3. ARCHITECTUUR VAN HET MARKTMODEL - ARCHITECTURE DU MODÈLE DE MARCHÉ Extra uitleg over het gelaagd model, SDP en communicatiesleutel. UMIG BR - ST Structuring Process 3.2 De switching eenheid – L’unité de switching Extra uitleg over de switching-eenheid

22 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Lokale Productie
Service Service Component 1 Leverancier SDP1 Zuivere Afname Compensatie Max( ,0) Valorisatie Injectie - Beperkte Vermarkting Injectie & Beperkte Vermarkting Productie = & Zuivere Productie = 2 Leveranciers SDP2 Vermarkting Injectie Vermarkting Productie Afname Injectie Hoofdmeter Lokale Productie: HeadPoints die zowel energie afnemen als injecteren. Links op de slide staat een schematische weergave van de fysieke installatie van een HeadPoint met lokale productie. Vanaf MIG6 zijn er meerdere types contracten mogelijk voor HeadPoints met locale productie. Hiervoor zijn de administratieve concepten “Service” en “Service Component” geïntroduceerd. De introductie van het concept “SDP” laat vanaf MIG6 toe om 2 contracten op één HeadPoint te hebben. Productiemeter Productie Consumptie

23 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Lokale Productie
Document Referentie Inhoud UMIG GE - XD Introduction 4. Lokale producties – Productions locales Extra uitleg over services bij lokale productie UMIG BR - ST - 04 – Service Catalogue Geheel document. Lijst van Services en Service Components

24 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Smart Meter Ready
Metering Prepayment Meetregime 1 Meetregime 3 Kwartier N/A Dag Dagelijks (D+1) Informatief N/A, maandelijks of 6-maandelijks Billing Relevant Maandelijks of jaarlijks Klassieke Budgetmeter De processen beschreven in MIG6 laten toe om voor slimme meters – naast de normale meetgegevens voor facturatie – extra meetgegevens uit te wisselen met de markt: Kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas (zoals voor AMR in MIG4). Informatieve Volumes: om de klant te informeren over zijn/haar verbruik op frequentere basis dan alleen bij de facturatie. Dagelijkse volumes voor “Prepayment” (voorafbetaling) = de Smart versie van de klassieke budgetmeter. Bij een toekomstige grootschalige uitrol van Slimme Meters, kunnen deze extra meetgegevens verschillende voordelen geven: Meer volledige en meer correcte meetgegevens, en dus minder rechtzettingen van facturaties. Snellere afhandeling van Structure processen (bijvoorbeeld Supplier Switch) Correctere berekening van Allocatie (zie volgende slides) Settlement Standaard Slimme Meter Meetregime 1 Meetregime 3 Consumptie / Afname / Injectie Maandelijks of Jaarlijks Volume Productie

25 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Smart Meter Ready
Document Referentie Inhoud UMIG BR - ME - 02 – Measure Process 3.7 Dimensies van meetgegevens 4.3 Meter Read For Information – Smart 4.5 Periodic Meter Read For Prepayment Detaillering van uitgewisselde meetgegevens. UMIG BR - ME - 02 – Structuring Process 5.11 Prepayment Beschrijving van de uitgewisselde berichten in het kader van Prepayment.

26 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Detailed Settlement Information
Off-take VS Injection Net losses Telemeters Volumes aggregated Production & injection points Classic meters & residue MIG6.0 Off-take VS Injection Net losses Production & injection points Telemeters Volumes available per point Production & injection points Small local production included Smart meters included Smart meters Classic meters & residue New curves & « time of use » Prosumers

27 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Detailed Settlement Information
Allocation Engine Par SDP Par Time-of-use Par direction EXV RLP AMR Résultats Allocation Granularité reçue par le Fournisseur Reconciliation Engine Input de Réconcil. (VIA-Volumes) VIA VI VA Résultats Réconcil.

28 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Detailed Settlement Information
Allocation Month (M) M +1 Daily Electricity Provisional Allocation Monthly Allocation Daily Calculation Period (M)+5wd (M+1)+10wd (M+1)+25wd 100% Allocation Quality Increasing Allocation Quality Timing

29 MIG6.0: Key changes voor leveranciers Detailed Settlement Information
Document Référence Contenu UMIG BR - SE Allocation Process Electricity 4.3.4 : Handle Electricity Pre-Allocation – II. Provisional Allocation Informations supplémentaires concernant l’allocation provisionnelle quotidienne 4.4 : Handle Monthly Electricity Allocation Informations supplémentaires concernant le calcul de l’allocation mensuelle pour l’électricité UMIG BR - SE Allocation Process Gas 4.4 UMIG 6.0 – BR – SE – 02.B: Handle gas monthly allocation Informations supplémentaires concernant le calcul de l’allocation mensuelle pour le gaz UMIG BR - SE Reconciliation Process 4.4.6 Berekeningen: basisprincipes - Calculs: principes de base Informations supplémentaires concernant le détail des résultats de réconciliation par Time-of-use, direction et point d’accès 4.5.7 Reconciliation by Access Point Informations supplémentaires concernant le détail des résultats de réconciliation par point d’accès

30 MIG6.0: Key changes voor leveranciers New Profiles
Profielen in MIG4.1 Profielen in MIG6.0 Voor alle types 15’ / 60’ volumes Voor consumptie/afname 15’/60’ volumes SLPs (Synthetic Load Profile) Jaarlijks profiel Federaal profiel Per klantcategorie (SLP21,…) Beperkte input RLP0Ns (Real Load Profile) Zone gebonden profiel Uitgebreide input (op basis van vorige allocaties) SLPex voor exclusief nacht Voor productie/injectie SPP (Synthetic Production Profile) Voor solar accesspunten Nood aan profielen om volumes te splitten (Settlement/Gridfee) en om schattingen te kunnen doen (Metering) Nieuwe profielen beter in lijn met de werkelijkheid Correctere schattingen voor Metering Meer nauwkeurige Settlement, welke leidt tot betere forecasting bij de leverancier, welke leidt tot een reductie in imbalance costs.

31 MIG6.0: Key changes voor leveranciers New Load Profiles
Document Referentie Inhoud UMIG BR - SE Allocation Process Electricity UMIG BR - SE Allocation Process Gas 2.2 Concepten en begrippen Uitleg over SLP, RLP en SPP Handle Electricity Pre-Allocation – III. Portfolio Electricity 4.4.3 Handle Electricity Allocation – I. Monthly Electricity Allocation Gebruik van profielen UMIG BR - BI Gridfee Billing v3.3.1 Splitregels

32 Lecture des données de comptage Creation des UTIL-FEE &
MIG6.0: Key changes pour les fournisseurs Information On the Fly in Gridfee & Settlement TS Données de comptage  UTIL-TS FEE Données de Gridfee  UTIL-FEE VI Données de réconciliation  UTIL-VI GRD CMS Fournisseur Lecture des données de comptage Creation des UTIL-FEE & UTIL-VI Vérification & Couplage & Envoi Réception des données TS & FEE & VI Step 1: génération des données de comptage, création et envoi du msg Util-TS au CMS Step 2: sur base des données de comptage reçues du GRD, génération des données de facturation (msg Util-Fee) et de réconciliation (msg Util-VI) Step 2bis: vérification de la consistance des données de comptage, de facturation et de réconciliation Step 3: couplage des données et envoi des messages Util-TS, Util-Fee et Util-VI au fil de l’eau au fournisseur Step 4: réception des messages Util-TS, Util-Fee et Util-VI simultanément TS TS TS TS TS FEE VI FEE VI TS VI FEE VI FEE

33 MIG6.0: Key changes pour les fournisseurs Information On the Fly in Gridfee & Settlement
Document Référence Contenu UMIG BR - BI Gridfee Billing 4.3.6 Calculate Individual Gridfee Informations supplémentaires concernant l’envoi simultané de l’UTIL-TS et de l’UTIL-FEE au balance supplier UMIG BR - SE - 02 – Reconciliation Process 2.2 Concepts et définitions Informations supplémentaires concernant l’envoi simultané de l’UTIL-TS et de l’UTIL-VI au balance supplier

34 Agenda

35 Agenda

36 The « Market Implementation Guides » The « Central Market System »
Atrias in a nutshell Since May 2001,for Atrias has the mission of : Market Facilitation: Market Parties, Collaboration, Documentation, Standardization … The « Market Implementation Guides » Build & Maintain: IT system, Migration, Data, Security, Requirements, Monitoring, Services… The « Central Market System »

37 The Central Market System
Pour les GRDs et le Marché, probablement le projet le plus important depuis la libéralisation ! Atrias doit construire un tout nouveau système centralisé en remplacement des Clearing House actuelles: Pour gérer les master data Techniques et Relationnels Pour gérer le Registre d’Accès et les interactions entre acteurs de marché Pour envoyer aux bons acteurs les données de comptage collectées et validées par les GRDs Pour gérer les tarifs et calculer la redevance de réseau Pour consolider et contrôler l’infeed entre les GRDs et les TSOs Pour calculer l’allocation par BRP Pour calculer la réconciliation volumique et financière Pour arriver à ce résultat et afin de supporter complètement le MIG6, les GRDs doivent revoir fondamentalement leurs architectures système, leurs processus internes et leurs organisations Une migration importante de données doit être effectuées entre les systèmes actuels et le CMS Une transition entre les processus et systèmes MIG4 et les processus et systèmes MIG6 doit être organisée et effectuée par tous les acteurs de marché !

38 The Central Market System
CMS Front end Layer DGO Portal B2B Market Portal Supplier CMS Service Layer B2B Layer Process Layer DGO Business Reusability Layer Integration Layer TSO CMS Back end Layer

39 Global implementation planning
High Level

40 Focus op de marktaktiviteiten
Market Integration Testing Preparation [2015 – 2016] UMIG 6.0 Release 4.0 (for implementation / final) UMIG 6.0 Release 3.4 (for implementation) 31/1/2016 30/6/2016 2015 Oct Dec 2016 Apr Jun Aug Oct Dec 2017 Today Test Strategy 1/10/ /12/2015 E2E Testing - Scoping 1/1/ /12/2016 Objectifs Aligner et engager toutes les parties autour d’une approche de tests marché Déterminer un scope avec des priorités Déterminer une méthode afin d’effectuer les tests fonctionnels E2E avec des systèmes en interaction Aligner les visions sur les tests de la transition Déterminer la gouvernance, les processus et les outils de suivi Aligner tous les acteurs autour d’un planning intégré Audience Toutes les parties sont invitées à participer à l’élaboration de cette stratégie.

41 Focus op de marktaktiviteiten
Market Integration Testing Execution [2017] GO / No GO Buid, Test enviroments Ready Production environment Ready 31/10/2017 GO Live I (TBD) 1/1/2017 1/7/2017 17/1/2018 Freeze all market systems GO Live II (TBD) 1/9/2017 24/1/2018 2017 Jan Mar May Jul Sep Nov 2018 2018 Window Connectivity Test Environment(s) 1/1/ /1/2018 E2E Testing - Prepare 1/1/ /4/2017 E2E Testing - Pre-Certification 1/1/ /4/2017 E2E Testing - Execute 1/5/ /10/2017 Certification 1/5/ /1/2018 Window Connectivity Production Environment 1/7/ /1/2018 3 grandes étapes: Connectivité entre systèmes  Mandatory Certification des systèmes  Mandatory Exécution de tests End-to-End  Optional

42 Focus op de marktaktiviteiten
Tests de Connectivité Objectif S’assurer que les environnements sont connectés (infrastructure et applications) afin que les utilisateurs puissent effectuer leurs opérations. Scope Environnements de test Environnements de production Approche Un fenêtre de connectivité est ouverte et un planning de test est mis en place pour tester la connectivité de chaque acteur avec le CMS Output Des environnements connectés Audience Environnements de test : toutes les parties qui participent aux tests end-to-end. Environnements de production: tous les acteurs de marché. Timing Environnements de test (optionnel) : à partir de janvier 2017 Environnements de production (mandatory): à partir de juillet 2017

43 Focus op de marktaktiviteiten
Certificatie testen Objectief Verifiëren dat de uitgewisselde boodschappen van de verschillende systemen MIG 6 compliant zijn. Scope MIG6 boodschappen (~inter-actoren testen) Aanpak Een “venster” wordt geopend en de (pre-)certificatie planning wordt afgesproken met elke betrokken partij. Pre-certificatie is ook geldig als certificatie. Output Gecertificeerde systemen. Audience Pre-certificatie : deelnemers aan de E2E markt testen. Certificatie : alle deelnemers aan de markt. Timing Pre-certificatie: Januari – April 2017 Certificatie: Vanaf mei 2017

44 Focus op de markt aktiviteiten
End-to-End tests Objectif Vérifier fonctionnellement que les systèmes connectés supportent les processus du MIG6 de bout en bout et objectiver le risque restant au moment du go / no-go. Scope Détailler, préparer et exécuter les cas de tests convenus entre les parties lors de l’élaboration de la stratégie de test. Approche Scoping: détailler le scope de la stratégie en cas de test concrets Prepare: documenter les scénarios qui couvrent les cas, préparer les données, planifier l’exécution de manière efficiente, opérationnaliser les processus et outils. Execute : exécuter, rapporter, gérer les defects et les release de correction. Output Objectivation de l’intégration effective des systèmes et identification des risques avant le go-live. Audience Toutes les parties sont invités à participer aux tests. Timing Scoping & prepare: Janvier – Avril 2017 Execute: Mai – Octobre 2017

45 Program Governance Harmonia Market Test Coordinatie Groep Objectief
De volgende platformen zullen opgezet worden om de programma’s op te volgen : Harmonia Market Test Coordinatie Groep Objectief Algemene coördinatie en integratie van de locale programma’s en projecten. Beheert escalatie vanuit de Market Testco Group. Het opzetten van de test strategie Coördinatie van de testing activiteiten Frequentie Maandelijks (derde dinsdag van de maand) 2015 : Twee wekelijks Vanaf 2016 in functie van master test plan. Publiek Project / program leads van de markt partijen Test coördinatoren van de markt partijen Voorzitter Atrias MO Manager (Stefan De Schouwer) Atrias Test Manager (Laure Vandermeiren) NB: Harmonia rapporteert aan de Markt Stuurgroep.

46 Agenda

47 Connectiviteit Via B2B communicatie (berichten)
Toegang tot het CMS Via B2B communicatie (berichten) Rechtstreekse communicatie van Supplier Back-End naar CMS via het internet of via leased line Communicatie via beveiligd B2B communicatieprotocol gedefinieerd in MIG6 Interchange Agreement Leased Line Internet Supplier BE CMS

48 Connectiviteit Via Supplier Portal: over Internet
Toegang tot het CMS Via Supplier Portal: over Internet Publiek Internet == onveilige omgeving => Communicatie met Supplier Portal beveiligd met https => Toegang tot Supplier Portal alleen via 2-factor authenticatie Supplier Internet CMS Nieuwe token bij elke login via: SMS Telefoon App 1e factor = password 2e factor = token

49 Connectiviteit Via Supplier Portal: leased line
Toegang tot het CMS Via Supplier Portal: leased line Leased Line == ligne directe du Supplier BE vers le CMS Authentication additionnelle (2-factor) pour l’accès au Supplier Portal du CMS pas nécessaire car tout accès se fait via l’environnement protégé du Supplier => uniquement mot de passe Supplier Leased Line CMS

50 Agenda

51 Transition Principles
Van waar het belang van Transitie voor de start van MIG 6? Transitie van MIG 4 naar MIG 6 Transitie naar Nieuw datamodel XML communicatie Nieuwe processen Federaal clearing house Meer transact. processen ... = => Transitie scope niet te vergelijken met vorige MIG releases => Nood aan een uitgebreide Transitie-aanpak

52 Principes de la Transition
Principes de base pour la Transition: PAS de fonctionnement parallèle entre MIG 4 et MIG 6 Messages avant Go-live = MIG4 & après Go-live = MIG 6 Processus avant Go-live = MIG4 & après Go-live = MIG 6 Toutes parties suivent le même plan central Coordonné par Atrias Contrôlé par des moments Go / No-Go MIG 4 MIG 6

53 Transition Approach: Basics
De “Transition approach” beschrijft de aanpak van de Transitie van MIG 4 naar MIG 6: STOP van MIG 4 START van MIG 6 MIG 6 processen op de gegevens van de periode van voor Go-Live Belangrijke data in het kader van de Transitie: ED Split BU stop Go-live I Go-live II 01/01/2018 18/01/2018 +-26/01/2018 TBD POINT OF NO RETURN

54 L’Approche de la Transition: Arrêt MIG 4
Arrêt contrôlé MIG 4 ED Split BU stop Go-live I Go-live II Go-live I + 1 semaine 1. Terminer processus MIG 4 : Structuring avec ED en Dec 2017 Index Dec 2017 Exécution d’Allocation Dec 2017 Gridfee Dec 2017 2. Mise en GRD: TMD Jan 2018 Index Jan 2018 3. Mise en Attente VAN: TMD Jan 2018 Index Jan 2018

55 Transition Approach: Start MIG 6
Gecontroleerde START MIG 6 ED Split BU stop Go-live I Go-live II Go-live I + 1 week 1. Transformatie open MIG4 processen naar MIG6 Structuring (Vb. SS) Rectification 1. NIET afgewerkte MIG 4 processen: 2. Transformatie MIG4 berichten naar MIG6 berichten Vb > ST-INT-1 3. Replay the movie in MIG 6 2. DGO: 3. Buffer VAN:

56 L’Approche de la Transition: Importante
ED Split BU stop Go-live I Go-live II Go-live I + 1 semaine 1. Transformation processus MIG4 en cours au MIG6 1. Processus MIG4 en cours: Pas de “Effective date scénarios Structuring” Workarounds pour des scénarios critiques (*) 2. Transformation des messages MIG4 au messages MIG6 3. Replay the movie dans MIG 6 2. DGO: 3. Mise en Attente VAN: (*) - Move-In - Removal Power Limiter - Installation Power Limiter 2.3 nr 4.6 kW

57 Transition Approach: MIG 6 on Pre Go-live data
MIG 6 processen op de gegevens van de periode van voor Go-Live Aparte afspraken voor: Preswitching: Data van voor EDsplit kan worden geconsulteerd via de MIG 6 preswitch Settlement : Specifieke berekeningsregels om een MIG 4-like reconciliatie te realiseren in MIG 6 voor volumes van voor 01/01/2018 Rectification: Specifieke afspraken omtrent het gebruik van referenties voor MIG 6 rectificaties van data van voor 01/01/2018 Gridfee: Het CMS moet Gridfee kunnen berekenen van voor 01/01/2018

58 L’Approche de la Transition: Documentation
L’Approche de la Transition est disponible sur le website d’Atrias

59 Leveranciersessie – November 2015 Questions & Answers
N’hésitez pas à poser des questions sur le MIG6.0 ou sur Market Operations

60 Agenda


Download ppt "UMIG 6.0 Session d’information pour fournisseurs Informatiesessie voor leveranciers 18 November 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google