De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding schoolsecretariaten Beleidsdomein Onderwijs en Vorming – 12 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding schoolsecretariaten Beleidsdomein Onderwijs en Vorming – 12 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding schoolsecretariaten Beleidsdomein Onderwijs en Vorming – 12 november 2015

2 Wegwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Structuur beleidsdomein Missie en visie van AgODi Taken van de afdeling SO – I&L Dienstverlening Meewerken aan beleid Structuur van de afdeling SO – I&L Structuur Taken SBT Taken verificatie

3 Minister Beleidsraad Managementcomité Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs AGION Agentschap voor Onderwijsdiensten AgODi Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen AHOVOKS Departement Onderwijs en Vorming Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

4 Administrateur-Generaal Guy Janssens Personeel Basisonderwijs en CLB's Patricia Van Reet Scholen Basisonderwijs, CLB’s en DKO Katrien De Becker Personeel Secundair Onderwijs en DKO Roger Meert Secundair Onderwijs – Scholen en leerlingen Caroline Vanbrabant ICT Advies en Ondersteuning Onderwijs- personeel Stafdienst Algemeen directeur Roger Meert

5 Missie en visie van AgODi Missie AgODi: Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Visie AgODi 2014: Klant staat centraal Efficiëntieverhoging Competentieontwikkeling Optimaal gebruik kantoorruimte Samenwerking

6 Dienstverlening Scherpe doelstellingen – beheersovereenkomst Klanten: scholen in : 943 scholen gewoon voltijds secundair onderwijs 48 centra leren en werken 121 scholen buitengewoon secundair onderwijs (Ouders en) leerlingen: 1 februari leerlingen gewoon voltijds secundair onderwijs leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs leerlingen buitengewoon secundair onderwijs derden Klantentevredenheidsonderzoek 2012

7 SO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing ION GON SOL Reiskosten onderwijs aan huis Internaten Werkingsbudget Extra voor internen met schooltoelage CDV/CDO Werkingsmiddelen Financiering voortrajecten Krediet AV en LGA Navorming trajectbegeleiding Andere IBIS LOP Vlaamse Scholierenkoepel Begeleiders diversiteit K-diensten Maritieme opleiding …. Werkingsmiddelen

8 SO Directeur Uren-leraar LBV GOK-uren ICT-coördinatie Teeltleiders Topsportcoördinatoren TOAH OKAN Extra uren SG Globale puntenenveloppe BUSO Directeur Teeltleiders Lesuren Klassendirectie Uren paramedici Slapende waak Klassenraad Bijscholing/begelei ding Minderheidscursus Gods/zed. ICT-coördinatie GOK-uren GON-eenheden ION-lesuren Lesuren TOAH Lesuren POAH Afwijkingsuren (ASS) Extra uren SG Globale puntenenveloppe Internaten Beheerder Studiemeesters/opvoeders Slapende waak Omkadering

9 Programmaties SO t.e.m : programmatiestop. Jaarlijks een 300-tal aanvragen. Vanaf : nieuwe regelgeving. Er zijn 4 categorieën: de vrij programmeerbare structuuronderdelen (19) de niet programmeerbare structuuronderdelen programmeerbare structuuronderdelen mits ruil (20) de structuuronderdelen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering na advies Vlor, AgODi en onderwijsinspectie. (180, waarvan 73 (40,5%) goedgekeurd) Omvorming bestaat niet meer Overheveling (9)

10 Programmaties BUSO Aanvragen voor schooljaar : advies VLOR, inspectie, AgODi type 9: 84 scholen (70%), 171 aanvragen (verschillende OV’s) 66 scholen gunstige beslissing 4 scholen gedeeltelijk gunstige beslissing 14 scholen ongunstige beslissing type 3: 6 scholen, 9 aanvragen 4 scholen gunstige beslissing 2 scholen ongunstige beslissing Aanvragen voor schooljaar : indienen uiterlijk 30/11/2015

11 Ouders en leerlingen – gelijke kansen Leerplichtcontrole en spijbelactieplan Startbanenprojecten Jojo/Veve Commissie Leerlingenrechten (secretariaat) Informatiepunt voor ouders en leerlingen Huisonderwijs Openbaarheid van bestuur - schooldoorlichtingen

12 Meewerken aan beleid Tijdige en correcte implementatie nieuwe regelgeving 65 beleidsprojecten: 40 projecten

13 Afdeling SO – I&L Startbanenproject JoJo (Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) Startbanenproject VeVe (Verkeersveiligheid) SBT gewoon onderwijs SBT buitengewoon onderwijs Verificatiekorps gewoon voltijds, deeltijds en buitengewoon onderwijs Cel ondersteuning In de afdeling basisonderwijs: Lokale overlegplatforms (LOP’s) cel speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Aanvragen inclusief onderwijs (ION) Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

14 Inschrijving Schoolsecretariaat geeft inschrijving door in Discimus Discimus Verificatie teldag Berekening Dienstbrief op Mijn Onderwijs

15 Vervolg Schoolorganisatie: uren en opdrachten verdelen Zending naar werkstation Uitbetaling loon Controle op aantal ingerichte uren

16 Taken schoolbeheerteam (SBT) Berekening en/of nazicht dienstbrieven omkadering en toelagen Hulp bij elektronische zendingen Leerplichtcontrole Onderwijs aan huis Ondersteuning schooladministratie Gehomologeerde diploma’s Informatiepunt ouders & leerlingen (rechten en plichten)

17 Taken verificatie Telling leerlingen (o.a. regelmatigheid) Ondersteuning Discimus Toezicht op zending studiebewijzen (Problematische) afwezigheden en tucht Gebruik toelagen (boekhouding

18 Innovatie Informatisering processen Discimus Digitaal schooldossier Mijn Onderwijs Databundel Dataloep

19 Contactpersonen Afdelingshoofd: Caroline VANBRABANT 02/ Secretariaat: Christine VAN PARIJS Chantale VAN LIERDE 02/ fax: 02/ Adjuncten van de directeur: Peter BEX 02/ Steven BRUNEEL 02/ Tine DEBRUYNE 02/ Katrien DEMAN 02/ Pieter LEMAHIEU 02/ Ann VAN CAUSENBROECK 02/ Lise VAN PROEYEN 02/ Marc VAN DE MEIRSSCHE 02/ Karen WENS 02/ Melle SCHOOLAERT 02/

20 Contactpersonen Schoolbeheerteams Gewoon SO en DBSO: Antwerpen: Marleen CALLAERT 02/ Irène VAN WILDER 02/ West-Vlaanderen: Marleen CALLAERT 02/ Tamara CHRISTENS 02/ Limburg: Veerle MERCKAERT 02/ Nele VANVAERENBERGH 02/ Vlaams-Brabant: Veerle MERCKAERT 02/ Sylke BESBRUGGE 02/ Oost-Vlaanderen: Veerle MERCKAERT 02/ Buitengewoon SO: Mieke VAN DE CASTEELE 02/ Marion DE CLERCQ 02/ Sanne VERSMISSEN 02/ Nele VANVAERENBERGH 02/ Contactpersonen:


Download ppt "Opleiding schoolsecretariaten Beleidsdomein Onderwijs en Vorming – 12 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google