De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de (ped)agogiek werkcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de (ped)agogiek werkcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de (ped)agogiek werkcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag Vragen hoorcollege? Test jezelf Oefenen

3 Test jezelf! 5 MC-vragen om te oefenen!

4 Vraag 1 Wie spreekt van ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’? a. Langeveld b. Ter Horst c. Malschaert d. Brinkman

5 Vraag 2 Wat is geen opvoedingsdimensie volgens Kuipers? a. Opvoeden tot zelfstandigheid b. Het kind kennis en regels bijbrengen c. Het kind leren deelnemen aan de samenleving d. Nadruk op een betere toekomst

6 Vraag 3 Sonja kijkt iedere maandag naar CSI, waarin gewelddelicten worden opgelost. In de eerste weken vindt ze de beelden erg heftig. Na een aantal maanden doet het zien van geweld haar eigenlijk niets meer, ze is er ongevoelig voor geworden. Als zij op een dag tijdens het koken ruzie heeft met haar vriend, pakt ze opeens een mes en bedreigt hem met de dood. Normaal losten ze ruzie op door te praten. Welke theoretische verklaring verklaart het agressieve gedrag van Sonja in deze casus het beste? a.De theorie van Feshbach (catharsis) b.Demand characteristics c.Excitation transfer d.De sociale leertheorie

7 Vraag 4 Als de ouders van Jakob (12 jaar) hem verbieden zijn net aangeschafte computerspel GTA V te spelen, is er sprake van: a.Restrictieve begeleiding b.Actieve begeleiding c.Gezamenlijke mediabeleving d.Expliciete mediabeleving

8 Vraag 5 Stelling: De kritiek die ouders uiten over games kan ervoor zorgen dat kinderen die games juist aantrekkelijk gaan vinden a. Juist b. Onjuist

9 Opdracht Hoe ben jij opgevoed? Bespreek in drietallen Wie zijn/waren jouw primaire en secundaire opvoeders? Waar hadden jouw primaire opvoeders vragen over/ wat vonden ze lastig (aan jou) denk aan: primaire ontwikkelfuncties, emoties, communicatie en/of de relatie tussen ouders en kinderen Met welke overige opvoedkundige beïnvloeding had je te maken. Geef voorbeelden en wat leerde je ervan? Geef bij elk van de volgende opvoedingsaspecten een voorbeeld uit jouw opvoeding: Verzorging, bescherming, kennis & vaardigheden, regels, inleiden en inwijden Ben jij mondig? Hoe merk je dat? Hebben jouw ouders de volgende dimensies nagestreefd? En hoe, concrete voorbeelden! – Het kind opvoeden tot zelfstandigheid – Het kind leren deelnemen aan de samenleving – Nadruk op een betere toekomst

10 Social Media en jij  Hoe vaak kijk jij op fb per dag?  Hoe vaak zit jij op Whatsapp?  En op twitter?  Hoe voel jij je als je jouw telefoon bent vergeten?  Op welke momenten leg jij jouw telefoon weg?  Wat vind jij a-sociaal gedrag op dit gebied?  Wat zeggen jouw ouders over ‘jouw telefoongedrag’?  Wat zou jij jouw kinderen meegeven in mediagebruik? https://www.youtube.com/watch?v=eHM9ofCHCzg Wat is jouw mening hierover?? 10

11 Opdracht: Media Stel je bent ouder van een zoon/dochter van... (zelf invullen) jaar oud. Je weet niet zo goed wat hij/zij allemaal bekijkt op tv en het internet. Omdat je veel werkt en dus overdag niet thuis bent kun je je moeilijk verdiepen in het aanbod. Je besluit eens op internet te gaan zoeken naar informatie over media en opvoeding. 1. Wat is er allemaal beschikbaar voor ouders? Richt je op tv, internet of gamen. Noteer 3 websites met informatie. 2. Maak een top 3 van tips over mediaopvoeding aan de hand van deze websites. 3. Koppel de tips aan de typen mediaopvoeding: restrictieve begeleiding, actieve begeleiding, gezamenlijke mediabeleving en zicht houden (internet)

12 Vervolg opdracht: Media 4. Welke programma’s/games of websites zijn wel geschikt en welke niet? 5. Ga op zoek naar een voorbeeld van overige opvoedkundige beïnvloeding (boek, tv-programma, game of app). Wat is het opvoedende aspect, wat is het doel, wat leert het kind?) 6. Ga op zoek en bekijk naar een voorbeeld van mogelijke negatieve beïnvloeding van een tv programma. Wat leert het kind hiervan? Pas een van de mogelijke verklaringen over de invloed van media er op toe (catharsis, sociale leertheorie, priming, excitation transfer, sociale vergelijkingstheorie) en leg uit!


Download ppt "Inleiding in de (ped)agogiek werkcollege 3 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google