De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel De geschiedenis van Israel. Kaarten De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Uittocht – woestijnreis - intocht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel De geschiedenis van Israel. Kaarten De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Uittocht – woestijnreis - intocht."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel De geschiedenis van Israel

2 Kaarten

3 De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Uittocht – woestijnreis - intocht Richterentijd Koningentijd –Saul, David en Salomo –Twee koninkrijken: Israel en Juda Ballingschap Perzische tijd Alexander de Grote, Ptolemaeën, Seleuciden 334 Hasmoneeën 142 Romeinse tijd 69

4 De oude verhalen Schepping De eerste mensen Zondvloed Aartsvaderverhalen: –Abraham, Sara –Izaak, Rebekka –Jacob (Israel), Rachel en Lea –Jozefverhalen

5 Na de slavernij Uittocht uit Egypte (Mozes) Tocht door de Sinai –Openbaring van de Wet Verovering Kanaän (Jozua) Richterentijd (o.a. Gideon, Simson, Samuel)

6 Koningentijd Saul stam Benjamin David stam Juda Jeruzalem wordt hoofdstad Salomo Bouw van de tempel Scheuring van het rijk (922): –Noordrijk of Israel (tot 721) 10 stammen –Zuidrijk of Juda 2 stammen Profeten en koningen Ballingschap verwoesting van de tempel 586 diaspora

7 Na de ballingschap Perzische tijd bouw tweede tempel (Zerubbabel) Alexander de Grote (334) Ptolemaeën Seleuciden –Antiochus IV Epiphanes, ontheiliging van de tempel (175) Hasmoneeën (142-63)

8 Romeinse tijd Romeinen (va. 69 v. Chr.) –Herodes de Grote (39-4); de tempel verfraaid –“Religio licita” –Stadhouders en tetrarchen –Partijen binnen het jodendom: Farizeeën Sadduceeën Zeloten Essenen Joodse opstand 66-70; verwoesting van de tempel Bar Kochba ( )

9 Geschiedenis van Israel Thema’s: Monotheisme God openbaart zich Godsbeeld: –Schepper –Heer van de geschiedenis –Persoonlijke redder Eschatologie Messianisme Israel en de volkeren

10 Jodendom na Jezus 70 verwoesting van de tempel; Farizeeën blijven de enige groep met invloed 100 Jamnia: vaststelling canon Tenach Ontstaan Talmoed: – 200 Misjna Jehuda ha-Nasi – Gemara Joden vijandig behandeld in christelijke cultuur: antisemitisme Verschillende stromingen: Kabbala Chassidisme Reform-jodendom Zionisme Emancipatie onder invloed van de Franse Revolutie Integratie en assimilatie De holocaust of Sjoa Staat Israel


Download ppt "De Bijbel De geschiedenis van Israel. Kaarten De geschiedenis van Israel Tijdperken: Aartsvaders In slavernij in Egypte Uittocht – woestijnreis - intocht."

Verwante presentaties


Ads door Google