De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NFU-project Dedicated Schakeljaar Jan Borleffs (Voorzitter project) Leen Blok (Project manager) Liesbeth Dirksen (Onderwijskundige)

Verwante presentaties


Presentatie over: "NFU-project Dedicated Schakeljaar Jan Borleffs (Voorzitter project) Leen Blok (Project manager) Liesbeth Dirksen (Onderwijskundige)"— Transcript van de presentatie:

1 NFU-project Dedicated Schakeljaar Jan Borleffs (Voorzitter project) Leen Blok (Project manager) Liesbeth Dirksen (Onderwijskundige)

2 Agenda Achtergrond en inhoud (Jan Borleffs)
Tussenstand project, toelichting workshop (Leen Blok) Aan de slag Plenaire terugkoppeling

3 Achtergrond Regeerakkoord Rutte II: Bezuiniging MVO
Overleg VWS met OMS, STZ, NVZ, NFU, KNMG, Jonge Orde… Korting op ziekenhuis niveau (90 M) Instroom aios (72 M) Verkorting/Versnelling opleidingsduur (56 M) Naast de generieke korting van 2% op de opleidingsvergoedingen in 2013 (15 miljoen) en de afspraken in het zorgakkoord met de NFU over de opleidingsvergoedingen (oplopend van 14 miljoen in 2015 tot 33 miljoen in 2018) is er ook een generieke korting op de staffelbedragen voor algemene ziekenhuizen afgesproken (oplopend van 14 miljoen in 2014 tot 42 miljoen in 2016). Het aantal publiek bekostigde opleidingsplaatsen voor medisch specialisten daalt structureel met 100 plaatsen (86 plaatsen in 2014, daarna 100 plaatsen vanaf 2015 wat leidt tot een bezuiniging van 12 miljoen in 2014 en oploopt tot 72 miljoen in 2020). Het op individuele basis gemiddeld sneller doorlopen van de opleiding wat leidt tot een bezuiniging oplopend van 14 miljoen in 2018 tot 56 miljoen in 2022. NFU Dedicated Schakeljaar OMS Individuele Verkorting

4 Achtergrond Schakeljaar nieuw ?

5 Verkorting/Versnelling opleidingsduur nieuwe regelgeving CGS (juli 2014)
Begin van de opleiding: Eerder verworven competenties Promotie Anios periode Dedicated schakeljaar Anders (b.v. andere studie) Tegen het einde van de opleiding: Versnelde competentie verwerving 5

6 Verkorting/Versnelling opleidingsduur afspraak
Concreet: In 2022 doet 80% van de aios een half jaar korter over de opleiding NB: Opleidingsduur niet onder de EU norm

7 Verkorting/Versnelling opleidingsduur afspraak: 80% aios, 0,5 jaar t.o.v. nulmeting
RGS nulmeting (2013): 54 dagen korter (1,79 mnd) Vertaling naar afspraken met VWS (NB iedere aios!!) 2018: 2,99 mnd 2019: 4,19 mnd 2020: 5,39 mnd 2021: 5,99 mnd 2022 en volgende: 6,59 mnd 7

8 Gemiddelde reeds gerealiseerde verkorting
Nulmeting 2013 Gemiddelde reeds gerealiseerde verkorting 8

9

10 Dedicated Schakeljaar Wat houdt het in ?
betere afstemming M3 op vervolgopleiding semi-artsstage/oudste coschap plus onderzoeksstage één discipline of als een profiel extra eisen in de vorm van taken, verantwoordelijkheden en toetsing ontwikkeling competenties van 1ste jaars aios directe instroom vervolgopleiding bij aanvang vervolgopleiding: opleider maakt inschatting van verkorting aios legt deze inschatting vast in MijnRGS

11 Dedicated Schakeljaar Wat houdt het in ?
verzilveren tijdens eerste 2 jaar van vervolgopleiding maximaal 0,5 jaar belangrijk: beoordelend opleider bepaalt of en wanneer er verzilverd wordt opleidingsduur niet onder EU norm Dus: huisartsgeneeskunde / sociale geneeskunde doen wel mee  bijdrage kwaliteitsverbetering, geen verkorting

12 Opleidingsduur NL vs EU richtlijn
specialisme NL EU Anaesthesiologie 5 3 Neurologie 6 4 Cardiologie Nucleaire geneeskunde Cardiopulmonale chirurgie Oogheelkunde Dermatologie/venereologie Orthopedie Maag-, darm-, leverziekten Pathologie Heelkunde Plastische chirurgie Huisartsgeneeskunde Psychiatrie 4,5 Inwendige geneeskunde Radiologie Keel-, neus-, oorheelkunde Radiotherapie Kindergeneeskunde Reumatologie Klinische genetica - Revalidatiegeneeskunde Klinische geriatrie Sociale geneeskunde Longziekten en tuberculose Urologie Medische microbiologie Verlosk. en gynaecologie Neurochirurgie Verstand. gehandicapt. gnk. Bron: Richtlijn 2005/36/EG

13 Dedicated Schakeljaar De winst !
bijdrage aan “opleidingscontinuum” directe instroom in vervolgopleiding korter traject eerstejaars student >> jonge klare specialist eerder aan het werk, langer aan het werk stimuleert Ma-student eerder na te denken over toekomst positieve ervaring: draagt bij aan motivatie voor gekozen richting negatieve ervaring draagt bij aan “herbezinning” bezuiniging medisch specialistische vervolgopleiding

14 Agenda Achtergrond en inhoud (Jan Borleffs)
Tussenstand project, toelichting workshop (Leen Blok) Aan de slag Plenaire terugkoppeling

15 Dedicated Schakeljaar De regio’s
2 smaken LUMC, Erasmus MC, Radboudumc, VUmc/AMC : Sollicitatie op dedicated schakeljaar. Wetenschapsstage, het keuzecoschap en de semi artsstage (oudste coschap) allemaal in het teken van “dezelfde” vervolgopleiding - Nauw contact met vervolgopleider). MUMC, UMCU en UMCG Iedere student kan dedicated schakelen. Studenten bouwen een portfolio met competenties op niveau 1ste jaars aios. Hulp van vervolgopleider, hulp van de masteropleiding.

16 Dedicated Schakeljaar Work in progress

17 Dedicated Schakeljaar Workshop
3 groepen (rood, zwart en blauw), 3 stellingen  discussieren Wat wilt u zien in een schakelstudent op grond waarvan u later verkorting in de vervolgopleiding wilt geven (b.v. volwassenheid, blending-in, etc). Is dit objectief meetbaar? Wat wilt u de schakelstudent “extra” laten doen op grond waarvan u later verkorting in de vervolgopleiding wilt geven (b.v. grotere caseload, meer verantwoordelijkheid, etc). Wat uit de voorgeschiedenis van de studenten laat u meewegen op grond waarvan u later verkorting in de vervolgopleiding wilt geven (b.v. verloskunde, fysiotherapie, etc).

18 Dedicated Schakeljaar Workshop
Iedereen, behalve de studenten, rouleert 1 x (flappen blijven liggen op de oorspronkelijke tafel) Aanvullen van de input Terugkoppeling door studenten op stelling 1, 2 en 3 Valorisatie van de gegeven input kennis omzet naar commercieel haalbare producten


Download ppt "NFU-project Dedicated Schakeljaar Jan Borleffs (Voorzitter project) Leen Blok (Project manager) Liesbeth Dirksen (Onderwijskundige)"

Verwante presentaties


Ads door Google