De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Sing-in Nova Musica. Samenzang: Once in royal Davids city, Stood a lowly cattle shed, Where a mother laid her Baby, In a manger for His bed: Mary.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Sing-in Nova Musica. Samenzang: Once in royal Davids city, Stood a lowly cattle shed, Where a mother laid her Baby, In a manger for His bed: Mary."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Sing-in Nova Musica

2 Samenzang: Once in royal Davids city, Stood a lowly cattle shed, Where a mother laid her Baby, In a manger for His bed: Mary was that mother mild, Jesus Christ, her little Child.

3 He came down to earth from heaven, Who is God and Lord of all, And His shelter was a stable, And His cradle was a stall: With the poor, and mean, and lowly, Lived on earth our Saviour holy.

4 For He is our childhood's pattern; Day by day, like us, He grew; He was little, weak, and helpless, Tears and smiles, like us He knew; And He cares when we are sad, And he shares when we are glad.

5 And our eyes at last shall see Him, Through His own redeeming love; For that Child so dear and gentle, Is our Lord in heaven above: And He leads His children on, To the place where He is gone.

6

7 In excelsis Deo

8 Glad Tidings of Joy

9 Joy in Judea

10

11 Samenzang: God rest ye merry gentlemen Let nothing you dismay Remember Christ our Savior Was born on Christmas day To save us all from Satan's power When we were gone astray Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy Oh tidings of comfort and joy

12 From God our heavenly Father A blessed angel came And unto certain shepherds Brought tidings of the same How that in Bethlehem was born The Son of God by name. Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy Oh tidings of comfort and joy

13 Oh fear not said the angel Let nothing you affright This day is born a savior Of the pure virgin bright To free all those who trust in him From Satan's power and might Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy Oh tidings of comfort and joy

14 Now to the Lord sing praises All you within this place And with true love and brotherhood Each other now embrace This holy tide of Christmas All others doth deface Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy Oh, tidings of comfort and joy

15 Samenzang: While shepherds watched their flocks by night, All seated on the ground, The angel of the Lord came down, And glory shone around.

16 “Fear not!” said he (for mighty dread Had seized their troubled mind); “Glad tidings of great joy I bring To you and all mankind.

17 “To you, in David’s town this day Is born of David’s line A Savior, who is Christ the Lord; And this shall be the sign:

18 “The heavenly Babe you there shall find To human view displayed, All meanly wrapped in swathing bands, And in a manger laid.”

19 Thus spake the seraph and forthwith Appeared a shining throng Of angels praising God, who thus Addressed their joyful song:

20 “All glory be to God on high, And on the Earth be peace; Good will henceforth from heaven to men Begin and never cease!”

21

22 Bright star shining

23 Via Bethlehem

24

25 Unto us

26 PAUZE

27

28 We would see Jesus

29

30 Samenzang: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

31 Komt allen tezamen, komt verheugd van harte Bethlehems stal in den geest bezocht. Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren. Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.

32 De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.

33 Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.

34 O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefd' in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

35 Samenzang: Herders, Hij is geboren in 't midden van de nacht, die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht. Vrolijk, o herderkens, zongen ons d'engelkens, zongen met blijde stem: haast u naar Betlehem.

36 Als wij daar zijn gekomen, ziet, een klein Kindeken leit op 't stro nieuwgeboren, zoet als een lammeken. D'oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan. 't Weende uit druk en rouw in deze straffe kou.

37 't Kindje begon te slapen, de Moeder sprak ons aan: lieve herders, tezamen, wilt zoetjes buiten gaan! U lie zij peis en vree! Dat brengt mijn Kindje mee, want 't is uw God en Heer. Komt morgen nog eens weer.

38 Samenzang: Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

39 Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

40 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

41

42 Mary sat a-rocking’

43

44 Samenzang: Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind! Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde. Dus hemel en aarde, zingt! Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

45 Jubel het uit, de Heer regeert wees blij, verhef je stem! Zing als de schepping juicht aanbiddend voor Hem buigt een vreugdelied voor Hem een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

46 Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht! Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren de liefde die Hij bracht, de liefde, de liefde die Hij bracht!

47 Samenzang: Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

48 Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor.

49 Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

50 Hope is born tonight

51

52 We wensen u fijne feestdagen


Download ppt "WELKOM Sing-in Nova Musica. Samenzang: Once in royal Davids city, Stood a lowly cattle shed, Where a mother laid her Baby, In a manger for His bed: Mary."

Verwante presentaties


Ads door Google