De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het deskundigenbericht in het civiele recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het deskundigenbericht in het civiele recht"— Transcript van de presentatie:

1 Het deskundigenbericht in het civiele recht
Marco Zwagerman Studiedag iMMO 6 oktober 2012 Het medisch tuchtrecht is gebaseerd op de big. beeradvocaten

2 Indeling Rol van de deskundige De kennisparadox
Eisen aan de deskundige Eisen aan het deskundigenbericht

3 Rol van de deskundige Aanvullen kennislacune
Medisch adviseur versus (partij)deskundige beer advocaten

4 De kennisparadox A-G Spier in conclusie bij NAK-dames (HR 8 juli 2011, LJN BQ3519):” Het vellen van oordelen over niet-juridische kwesties is, in procedures, uiteindelijk aan de rechter toevertrouwd. (…) Hij moet dan een knoop doorhakken, maar de wijze waarop hij dat doet, heeft onvermijdelijk iets willekeurigs. Immers moet hij oordelen vellen over kwesties waar hij geen verstand van heeft.” beer advocaten

5 Eisen aan de deskundige
Professionele autonomie Onpartijdig en naar beste weten: artikel 198 lid 1 Rv. zorgvuldigheid Deskundigheid: Actuele kennis medisch verantwoord oordeel beeradvocaten

6 Eisen deskundigenrapport
Nederlandse civiele recht biedt beperkte handvatten art. 198 lid 4 Rv.: het bericht is met redenen omkleed Hoge Raad 20 april 2001, NJ 2001,362: sauveert beperkte motivering: de eigen wetenschap of ervaring van de deskundige kan als voldoende motivering gelden

7 Eisen deskundigenrapport 2
WMSR (NVvN, NOV, NVvP, NVvH & GAV) Deskundigheid; Zorgvuldigheid Intersubjectieve toetsbaarheid Relevantie en zuinigheid Consistentie Begrijpelijkheid

8 RTG Amsterdam 26-05-09 Objectief en onafhankelijk;
Vanuit de eigen deskundigheid; In zakelijke bewoordingen; Geen vermenging van feiten, beweringen en persoonlijke opvattingen; Niet vooringenomen en met respect voor afwijkende standpunten beeradvocaten

9 Tuchtrechtelijke status medische rapportage
Art. 1, lid 2 onder A BIG: alle verrichtingen, (…) -het geven van raad daaronder begrepen- rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende (…) zijn gezondheidstoestand te beoordelen. beeradvocaten

10 Deskundigenrapport beeradvocaten
Het rapport moet op inzichtelijke en consistente wijze uiteenzetten op welke gronden de conclusie steunt; Deze gronden dienen aantoonbaar voldoende steun te vinden in de feiten, omstandigheden en bevindingen van het rapport; Deze gronden moeten de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen; De rapportage beperkt zich tot het deskundigheidsgebied van de rapporteur; beeradvocaten

11 Deskundigenrapport 2 5. De methode van onderzoek, gekozen ter beantwoording van de voorgelegde vragen, kan tot het beoogde doel leiden dan wel de rapporteur overschrijdt daarbij niet de grenzen van de redelijkheid en billijkheid Zie o.a. CTG 14 april 2005, 2004/163 beeradvocaten

12 Uitwerking Tuchtrechtelijke eisen gesteld aan deskundigenrapport gelden ook voor medisch advies De deskundigheid en zorgvuldigheid worden vol getoetst, de conclusies marginaal Maak het zo toetsbaar mogelijk: verwijzing naar medisch dossier en literatuur etc. Benut de behandelaar beeradvocaten


Download ppt "Het deskundigenbericht in het civiele recht"

Verwante presentaties


Ads door Google