De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeradvocaten Het deskundigenbericht in het civiele recht Marco Zwagerman Studiedag iMMO 6 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeradvocaten Het deskundigenbericht in het civiele recht Marco Zwagerman Studiedag iMMO 6 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 beeradvocaten Het deskundigenbericht in het civiele recht Marco Zwagerman Studiedag iMMO 6 oktober 2012

2 Indeling 1.Rol van de deskundige 2.De kennisparadox 3.Eisen aan de deskundige 4.Eisen aan het deskundigenbericht

3 beer advocaten Rol van de deskundige Aanvullen kennislacuneAanvullen kennislacune Medisch adviseur versus (partij)deskundigeMedisch adviseur versus (partij)deskundige

4 De kennisparadox A-G Spier in conclusie bij NAK- dames (HR 8 juli 2011, LJN BQ3519):” Het vellen van oordelen over niet-juridische kwesties is, in procedures, uiteindelijk aan de rechter toevertrouwd. (…) Hij moet dan een knoop doorhakken, maar de wijze waarop hij dat doet, heeft onvermijdelijk iets willekeurigs. Immers moet hij oordelen vellen over kwesties waar hij geen verstand van heeft.”A-G Spier in conclusie bij NAK- dames (HR 8 juli 2011, LJN BQ3519):” Het vellen van oordelen over niet-juridische kwesties is, in procedures, uiteindelijk aan de rechter toevertrouwd. (…) Hij moet dan een knoop doorhakken, maar de wijze waarop hij dat doet, heeft onvermijdelijk iets willekeurigs. Immers moet hij oordelen vellen over kwesties waar hij geen verstand van heeft.” beer advocaten

5 Eisen aan de deskundige Professionele autonomie Onpartijdig en naar beste weten: artikel 198 lid 1 Rv.Professionele autonomie Onpartijdig en naar beste weten: artikel 198 lid 1 Rv. zorgvuldigheidzorgvuldigheid Deskundigheid:Deskundigheid:  Actuele kennis  medisch verantwoord oordeel beeradvocaten

6 Eisen deskundigenrapport Nederlandse civiele recht biedt beperkte handvattenNederlandse civiele recht biedt beperkte handvatten art. 198 lid 4 Rv.: het bericht is met redenen omkleedart. 198 lid 4 Rv.: het bericht is met redenen omkleed Hoge Raad 20 april 2001, NJ 2001,362: sauveert beperkte motivering: de eigen wetenschap of ervaring van de deskundige kan als voldoende motivering geldenHoge Raad 20 april 2001, NJ 2001,362: sauveert beperkte motivering: de eigen wetenschap of ervaring van de deskundige kan als voldoende motivering gelden

7 Eisen deskundigenrapport 2 WMSR (NVvN, NOV, NVvP, NVvH & GAV) www.knmg.artsennet.nl :WMSR (NVvN, NOV, NVvP, NVvH & GAV) www.knmg.artsennet.nl : 1.Deskundigheid; 2.Zorgvuldigheid 3.Intersubjectieve toetsbaarheid 4.Relevantie en zuinigheid 5.Consistentie 6.Begrijpelijkheid

8 RTG Amsterdam 26-05-09 Objectief en onafhankelijk;Objectief en onafhankelijk; Vanuit de eigen deskundigheid;Vanuit de eigen deskundigheid; In zakelijke bewoordingen;In zakelijke bewoordingen; Geen vermenging van feiten, beweringen en persoonlijke opvattingen;Geen vermenging van feiten, beweringen en persoonlijke opvattingen; Niet vooringenomen en met respect voor afwijkende standpuntenNiet vooringenomen en met respect voor afwijkende standpunten beeradvocaten

9 Tuchtrechtelijke status medische rapportage Art. 1, lid 2 onder A BIG: alle verrichtingen, (…) -het geven van raad daaronder begrepen- rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende (…) zijn gezondheidstoestand te beoordelen.Art. 1, lid 2 onder A BIG: alle verrichtingen, (…) -het geven van raad daaronder begrepen- rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende (…) zijn gezondheidstoestand te beoordelen. beeradvocaten

10 Deskundigenrapport 1.Het rapport moet op inzichtelijke en consistente wijze uiteenzetten op welke gronden de conclusie steunt; 2.Deze gronden dienen aantoonbaar voldoende steun te vinden in de feiten, omstandigheden en bevindingen van het rapport; 3.Deze gronden moeten de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen; 4.De rapportage beperkt zich tot het deskundigheidsgebied van de rapporteur; beeradvocaten

11 Deskundigenrapport 2 De methode van onderzoek, gekozen ter beantwoording van de voorgelegde vragen, kan tot het beoogde doel leiden dan wel de rapporteur overschrijdt daarbij niet de grenzen van de redelijkheid en billijkheid 5. De methode van onderzoek, gekozen ter beantwoording van de voorgelegde vragen, kan tot het beoogde doel leiden dan wel de rapporteur overschrijdt daarbij niet de grenzen van de redelijkheid en billijkheid Zie o.a. CTG 14 april 2005, 2004/163 beeradvocaten

12 Uitwerking Tuchtrechtelijke eisen gesteld aan deskundigenrapport gelden ook voor medisch adviesTuchtrechtelijke eisen gesteld aan deskundigenrapport gelden ook voor medisch advies De deskundigheid en zorgvuldigheid worden vol getoetst, de conclusies marginaalDe deskundigheid en zorgvuldigheid worden vol getoetst, de conclusies marginaal Maak het zo toetsbaar mogelijk: verwijzing naar medisch dossier en literatuur etc.Maak het zo toetsbaar mogelijk: verwijzing naar medisch dossier en literatuur etc. Benut de behandelaarBenut de behandelaar beeradvocaten


Download ppt "Beeradvocaten Het deskundigenbericht in het civiele recht Marco Zwagerman Studiedag iMMO 6 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google