De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpsraad Acht Openbare vergadering 14 december 2015 20:00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpsraad Acht Openbare vergadering 14 december 2015 20:00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpsraad Acht Openbare vergadering 14 december 2015 20:00 uur

2 Een woord van de voorzitter

3 In memoriam

4 Agenda van vanavond  Een mogelijke winkelvoorziening op Acht

5 Doel van de vergadering De aanwezigen weten op het einde:  A) welke stappen de afgelopen periode zijn gezet;  B) wat de uitkomsten van de enquête ook alweer waren;  C) wat het advies van de Winkelcommissie is;  D) wat het standpunt van de Dorpsraad is;  E) wat de vervolgstappen zijn.

6 Tijdlijn  25 februari: Dorpsraad maakt enquête bekend  23 maart – 12 april: ‘Dorpsadvies’ Winkelvoorziening  11 mei: Uitslag ‘Dorpsadvies’ Winkelvoorziening

7 Tijdlijn  8 juni: Instellen Adviescommissie  6 juli en 5 oktober: Updates van de Adviescommissie  16 november: Presentatie advies aan Dorpsraad

8 Tijdlijn  14 december: Advies van de Adviescommissie en standpunt Dorpsraad wordt bekend gemaakt

9 25 februari 23 maart – 12 april Dorpsraad Acht maakt enquête bekend en deze wordt verspreid

10 Dorpsadvies 2015  Continue stroom van meningen over supermarkt  Enquête die inzicht moet geven in de wenselijkheid van een winkelvoorziening op Acht  Geen sturend karakter, maar een open structuur  Normen voor een representatief karakter

11 Dorpsadvies 2015  Geen beloften, maar eventuele acties  Positief antwoord: mee aan de slag  Negatief antwoord: geen agendapunt 2015-2017  Steekproef: circa 1540 huishoudens  Huishoudens hebben 1 stem  Geldigheid voor representativiteit: 15%

12 Dorpsadvies 2015  Onderzoek: 20 maart 2015 – 12 april 2015

13 11 mei De uitslagen van de enquête worden gepresenteerd

14 Uitslag  Deelname: 700 huishoudens  Opkomstpercentage: 45,5%

15 Heeft u behoefte aan een winkelvoorziening op Acht?

16 Wat voor soort winkelvoorziening vindt u wenselijk? AntwoordmogelijkheidAanta l Percentage Full service (Albert Heijn en Plus) 18534% Buurtsuper (Coop en Spar) 10219% Value-for-money (C1000, Emte en Jan Linders) 25747% Service discount (Deen en Jumbo) 24845% Merken discount (Dirk van den Broek en Nettorama) 11421% Hard discount (Aldi en Lidl) 16330% Afhaalpunt online bestellingen397% Rijdende SRV-wagen346% Anders163%

17 Welke locatie(s) in Acht vindt u geschikt voor een winkelvoorziening? AntwoordmogelijkheidAanta l Dierenweide181 Merwedeveld104 Dorpskern78 Industriegebied76 Hoek Anthony Fokkerweg/Cor Gehrelslaan 71 Pand Waalstraat56 Veld bij sportvelden42 Maasstraat/Dinkelstraat35 Hoek Maasstraat/Waalstraat25 Rijnstraat23

18 Waarom heeft u geen behoefte aan een winkelvoorziening?

19 8 juni Een Adviescommissie Winkelvoorziening wordt ingesteld

20 Adviesorgaan  Adviseren van Dorpsraad over aspecten in de plannen tot realisatie van een supermarkt door ondernemers Milieu, verkeer, overlast, behoud dorpskarakter en toekomstperspectief

21 Adviesorgaan  Zeven adviseurs die;  In Acht wonen;  Het vermogen hebben om op niveau over beleidszaken te spreken;  Met beide benen in de Achtse samenleving staan, een praktische inslag hebben en over een groot netwerk beschikken  Voldoende tijd beschikbaar hebben

22 Adviesorgaan  Samenstelling:  Koen Jacobs, voorzitter  Yvonne van Vroenhoven, secretaris  Sylvia van den Burg  Wilma Gevers  Frans Hut  Gerrit de Laat  Sharon van Roovert

23 Adviesorgaan

24 6 juli 5 oktober Adviescommissie ligt stand van zaken toe

25 16 november De Adviescommissie bespreekt haar advies met de Dorpsraad

26 3 december De Dorpsraad en de Adviescommissie hebben overleg met de gemeente Eindhoven

27 14 december De Adviescommissie presenteert haar advies

28 Adviesrapport mogelijke winkelvoorziening op Acht

29 Proces  Enquête  Vorming van de Adviescommissie  Opstellen criteria  Beoordelen van mogelijke locaties  Benaderen supermarkt ondernemers en de gemeente Eindhoven  Plannen ondernemers toetsen aan criteria  Plannen ondernemers toetsen aan eisen gemeente  Beoordeling en advies

30 Criteria  Wensen omringende bewoners;  Behoudt dorpskarakter;  Verkeersoverlast;  Geluidsoverlast;  Milieu;  Veiligheid;  Wensen Achtenaren volgens enquête;  Geschikt voor alle huishoudens;  Prijs/kwaliteit;  Assortiment;  Bereikbaarheid;  Toekomst;  Gemeentelijk standpunt.

31 Ideaalschets  Zo ruim mogelijk is;  In het centrum van het dorp;  Makkelijk te bereiken;  Een ontmoetingsplaats;  Voorzien van parkeergelegenheid;  Makkelijke aanvoer voor vrachtwagens;  Makkelijke aan en afvoerroute voor vrachtwagens;  Verkeerstechnisch een goede route;  Passend in het beeld van visie Acht;  Geen hoogbouw in het centrum;  Mogelijkheden voor postagentschap/ stomerij/ etc.

32 Mogelijke locaties

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Conclusie locaties  Niet groot genoeg bevonden  In technisch opzicht met de bevoorrading niet mogelijk  Afgekeurd door de gemeente Eindhoven  Alleen een supermarkt in het centrum van Acht  Beoogd verzorgingsgebied  Concurrentie voor supermarkten in andere wijken  Overgebleven geschikte locaties: Dierenweide en Waalstraat 5

43 Mogelijke supermarkten Aangeschreven supermarkten:  Albert Heijn  Aldi  Emté  Jan Linders  Jumbo  Lidl  Plus  Spar Supermarkten die geen interesse hebben:  Emté  Jumbo  Lidl Supermarkten die wel interesse hebben:  Albert Heijn  Aldi  Jan Linders  Plus  Spar

44 Albert Heijn  Grote full service supermarkt  Aan de rand van Acht  Hoek Marathonloop/ A. Fokkerweg  Geen optie

45 Aldi  Aldi heeft veel bezoekers nodig  Hard discount winkel  Veld tegenover de Shell aan de A. Fokkerweg  Groot verzorgingsgebied nodig  Geen optie

46 Waarom zijn Albert Heijn en Aldi geen optie?  In de detailhandelsnota van de gemeente Eindhoven is aangegeven dat er geen plek is voor een nieuwe supermarkt in Eindhoven met uitzondering van Acht.  Dit omdat elk verzorgingsgebied in Eindhoven een supermarkt heeft, alleen in Acht is er nog geen.  Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen dicht bij huis naar een supermarkt kan is er in Acht nog plek.  Dit houdt in dat de supermarkt in het centrum van Acht moet komen omdat het gaat om de versterking van het centrum van Acht en de vitaliteit van de kleine kern. Buiten het centrum van Acht is er geen marktvraag.  Wanneer er een supermarkt zou komen aan de rand van Acht heeft dit een aanzuigende werking van consumenten uit de nabij gelegen wijken. Dit gaat ten koste van de supermarkten in de nabij gelegen wijken.  Als de gemeente toestaat om een supermarkt te bouwen op deze locaties dan moeten ze andere soortgelijke verzoeken elders in de gemeente ook toestaan, dit is niet mogelijk

47 Plus  Grote value for money winkel  Veld tegenover de Shell aan A.Fokkerweg of Dierenweide  Alleen als alles gunstig uitpakt  Te weinig concrete plannen van ontvangen  Geen optie

48 Jan Linders  Prijsniveau: middenmoot, 2% onder Albert Heijn;  Full service;  Familiebedrijf;  70% inwoners van Acht dient de boodschappen bij hun te halen;  Liefst geen hoogbouw;  Winkeloppervlakte 1500 m2;  70 Parkeerplaatsen;  Weg verleggen;  Duurt minimaal 1 tot 2 jaar tot realisatie;  Twee maal per dag grote vrachtwagen van 16,5 meter;  Levering tussen 07.00 en 19.00 uur;  Bakker komt voor 07.00 uur;  Zondag wel openingstelling, geen levering;  Streekproducten;  Lokale sponsoring d.m.v. acties verenigingen;  Betrekt buurtbewoners voor inspraak bouw;  Winkel heeft wekelijks 100 acties;  Met oplossing van dierenweide (minder parkeerplaatsen, stuk voor haringvliet).

49 Spar  Prijsniveau: 9% boven Albert Heijn;  Full service (in de vorm van buurtsuper);  Franchisers, 45 % eigendom Sligro;  Oppervlakte 400 m2, Waalstraat 5 is voldoende;  Huidige parkeerplaatsen, voldoende volgens de Spar;  Paaltjes verzetten;  Kleine vrachtwagen levering, vers 1 x per dag, houdbaar 1 x per week;  Vrachtwagen van 13 meter;  Openingstijden van 08:00 – 20:00 uur, beperkt op zondag;  Levering tussen 07:00 – 21:00 uur, wordt rekening gehouden met bijv. naar schoolgaande kinderen;  Kan binnen 4 weken gerealiseerd zijn mits overeenkomst contract;  Zondag openingstelling, zonder levering.

50 Plannen getoetst aan criteria 8x positief Spar 8x positief Jan Linders De leden van de Adviescommissie waren niet unaniem over de keuze Jan Linders of Spar. Zo waren 4 van de 7 leden voor de Jan Linders op de Dierenweide mits een oplossing voor de Dierenweide. 2 van de 7 leden waren voor de Spar in het bestaande pand aan de Waalstraat 5. Eén lid was nog zwevend.

51 Advies De Adviescommissie adviseert de Dorpsraad Acht dan ook om middels een referendum de keuze aan de inwoners van Acht voor te leggen. De keuze in het referendum zou dan als volgt moeten zijn:  Keuze A: Jan Linders op de Dierenweide met een oplossing voor de Dierenweide;  Keuze B: De Spar in het bestaande pand aan de Waalstraat 5;  Keuze C: Geen van beide genoemde supermarkten.

52 14 december De Dorpsraad licht haar standpunt toe en bespreekt de vervolgstappen

53 Over de adviescommissie

54 Standpuntbepaling Dorpsraad  De uitslag van de enquête;  De uitkomsten van de Adviescommissie;  Standpunt van de gemeente Eindhoven;  De langetermijnvisie van de Dorpsraad over Acht.

55 Uitgangspunten Dorpsraad  Vergroten van de leefbaarheid;  Lange termijn gericht;  Aantrekkelijke woonomgeving.

56 Leefbaarheid op lange termijn  Wij willen een levendig centrum waar bewoners elkaar ontmoeten;  Wij willen een dorpskarakter met ruimte voor een dierenweide;  Wij willen een aantal voorzieningen waaronder een supermarkt met:  Uitgebreid assortiment;  Meerdere functies (stomerij, postagentschap)

57 Is een referendum nodig?  Enquête: 78% heeft behoefte aan een winkelvoorziening.

58 Keuze: Jan Linders of Spar  De uitslag van de enquête;  De uitkomsten van de Adviescommissie;  Standpunt van de gemeente Eindhoven;  De langetermijnvisie van de Dorpsraad over Acht.

59 Kijkend naar de enquête  Hoog opkomstpercentage (45,5%)  19% heeft behoefte aan een Spar  Relatief duurder dan andere supermarktformules en beperkt assortiment;  47% heeft behoefte aan een Jan Linders  Value-for-money winkel met goedkopere prijzen en een groot assortiment.

60 Kijkend naar de enquête Locaties:  Waalstraat 5: 56 keer  Dierenweide: 181 keer

61 Het advies van de commissie  Alle criteriapunten wegen even zwaar;  Jan Linders en Spar scoren even hoog;  Geen unanimiteit binnen de commissie.

62 Gemeentelijk standpunt  Alleen ruimte voor supermarkt in het centrum;  Geen mogelijkheden aan de buitenkant.

63 Standpunt van de Dorpsraad  Combinatie van enquête, Advies en langetermijnvisie over het dorp;  Op de lange termijn: Jan Linders  Ontmoetingsplaats;  Mogelijkheden voor extra faciliteiten;  Uitgebreid assortiment voor wekelijkse boodschappen;  Voldoende parkeergelegenheid.

64 En de dierenweide dan?  Moet blijven bestaan, in andere vorm.

65 Het dorpskarakter  Dierenweide;  Allesomvattend plan met een supermarkt;  Herwaardering van het centrum.

66 Een bouwcommissie  Uitstraling van het pand;  Inrichting van het perceel;  Ontwerpen centrum van Acht.  Belanghebbenden;  Adviescommissie Winkelvoorziening;  Kracht op Acht.

67 Maar de korte termijn dan?  Jan Linders in het pand van Waalstraat 5, mits toezegging van de gemeente Eindhoven.

68 Samenvattend  Voorkeur voor Jan Linders;  Dierenweide kan deels blijven bestaan;  Allesomvattend plan: Acht op lange termijn leefbaar met een levendig en sterk dorpscentrum.

69 Vervolgstappen  Samenwerken met partijen gemeente, Jan Linders, Dorpsraad en Bouwcommissie;  Procedures van de Gemeente en Jan Linders  Onzekerheden

70 Verhelderende vragen

71 Volgende bijeenkomst  Nieuwjaarsreceptie: 1 januari 12:00-16:00 uur

72 Dorpsraad Acht Openbare vergadering 14 december 2015 20:00 uur


Download ppt "Dorpsraad Acht Openbare vergadering 14 december 2015 20:00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google