De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerdaagse Conflicthantering 2014-2015 Dag 2. Agenda conflicthantering 2  Feedback / beoordeling 7-I conflictanalyse.  Thema vandaag: Persoonlijk aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerdaagse Conflicthantering 2014-2015 Dag 2. Agenda conflicthantering 2  Feedback / beoordeling 7-I conflictanalyse.  Thema vandaag: Persoonlijk aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 Meerdaagse Conflicthantering 2014-2015 Dag 2

2 Agenda conflicthantering 2  Feedback / beoordeling 7-I conflictanalyse.  Thema vandaag: Persoonlijk aspecten  Film: stress bij kinderen.  Trio-gesprek: Tijdslijn: “wat heeft me sterker gemaakt, wat kwetsbaarder?  Inleidende film “Tegen beter weten in (1)”… de transactionele analyse. Aansluitend gesprek: is mijn conflictstijl deels coping- strategie? Inleidende film: “Niet langer tegen beter weten in”; formuleren helpende gedachten.  Feedback/beoordeling persoonlijke aspecten.

3 testjes  https://www.123test.nl/integriteit-test/ (1)  https://www.123test.nl/conflict/ (bijeenk 1)  http://test.e-gezondheid.be/hoe-agressief-bent-u/test/789 (3)  http://transactional-analysis.org/test.htm (bijeenk 2)  https://www.123test.nl/jung-persoonlijkheidstest/ (2)  https://www.123test.nl/persoonlijke-waarden-test/ (4)  http://www.reynaarde.nl/talentontwikkeling/test-je- competentie-onderhandelen.html (4)  https://www.123test.nl/leary/ (1)  eventueel is er ook: https://www.123test.nl/bigfive/

4 In trio: Feedback / beoordeling conflictanalyse.  Deze week hebben jullie elkaars analyse gelezen, aanvullende vragen gesteld, feedback gegeven.  Wissel in trio uit: wat heb je bijgesteld?  Wat is je duidelijk geworden t.a.v. macht/afhankelijkheid, conflictstijl etc.?  Invullen beoordelingsformulier: 2 (5 min. pp)

5 Uitwisseling: Ervaring met experimenteren in nieuwe conflictstijl  Haaien  Schildpadden  Kwallen  Uilen  Teddyberen Check beoordelingsformulier 1.

6 Inleidende film: “Vroege emoties”  I-schijf.  Uitwisseling in 2 groepen.  Bron: http://www.youtube.com/watch?v=Z5O 8PKDtPJE http://www.youtube.com/watch?v=Z5O 8PKDtPJE

7 Persoonlijke aspecten. Tijdslijn “vormende gebeurtenissen”  Trek een lijn van 0–jaar tot nu.  Beschrijf boven de streep bij een bepaalde leeftijd, met een enkel woord stress/angstvolle situaties / gebeurtenissen, die je (evt. met anderen) hebt overwonnen en die je sterker hebben gemaakt.  Hetzelfde onder de streep over stressvolle situaties die je kwetsbaarder hebben gemaakt. In je trio hierover doorpraten: Hoe heb je geleerd/ geprobeerd de ‘kwetsbare situaties’ te hanteren?

8 Copinggedrag = de manier van omgaan met situaties, problemen, gedachten en gevoelens. Handel je adequaat of is er een teveel / te weinig?  actief handelen: ‘t aanpakken van ‘t probleem en ‘t oplossen  passief blijven: het probleem ontkennen of vermijden  sociale steun zoeken: samen met anderen het probleem proberen op te lossen  depressief gedrag: gevoelens van uitzichtloosheid ontwikkelen, piekeren, jezelf de schuld geven  geruststellende gedachten hebben: geloven dat het probleem wel opgelost geraakt of dat het wel goed komt  gevoelens uitdrukken: spanning, frustratie en agressie er uit gooien, wat komt opborrelen maar laten opborrelen  palliatief reageren: zich richten op andere dingen buiten het probleem zelf, zoals bijvoorbeeld verslaving

9 Copingstrategie (gebaseerd op Conflictstijl Killman) In trio: Herkenning van gedrag om stressvolle- situaties te hanteren / overleven? metafoorgedragIssueRelatie HaaiDoordrukken TeddybeerToegeven Schildpadvermijden KwalSnel compromis Uil:doorpraten

10 Copingstrategie ouders In trio: Herkenning van gedrag van ouders a) individueel (bv. met buren, op ’t werk), b) in hun onderlinge relatie, c) in de rol van opvoeder. Welke stijl heb je gekopieerd? Waar (bewust) jezelf een alternatief aangeleerd ? metafoorgedragIssueRelatie HaaiDoordrukken TeddybeerToegeven Schildpadvermijden KwalSnel compromis Uil:doorpraten

11 Inleidende film Transactionele analyse “Tegen beter weten in” (I-schijf)  Daarna beetje theorie  Terugkoppeling in trio’s.

12 TA (transactionele analyse) -rollen De voedende ouder (geruststellend, verzorgend, aanmoedigend, begripvol, steunend etc.) De stem is vaak liefdevol, sussend, troostend, zacht, bezorgd. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag? De kritische ouder (moralistisch, oordelend, autoritair, eisend). De stem is doorgaans scherp, beslist, monotoon, uit de hoogte, ongeduldig. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag?

13 Het aangepaste kind (gehoorzaam, passief, onderdanig, bedelend). De stem is vaak monotoon, huilerig, langzaam. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag? Het rebellerende kind (opstandig, klagend, eisend, manipulerend,). De stem is vaak fel, koppig, knorrig, luid, grommend. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag?

14 Volwassene in jezelf: niet oordelend, realistisch ruimdenkend, geïnteresseerd, zelfverzekerd. De stem is i.h.a. vast, zakelijk, gelijkmatig. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag? Vrije kind in jezelf: nieuwsgierig, ontspannen, spontaan, grenzeloos. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag?

15 in trio verder: Herken je deze houdingen bij jezelf?  Dominante ouder: “Je moet het Zó doen”.  Beschermende/pamperende ouder “Kijk ik laat je even zien hoe…”  Rebellerende kind: “Jij weet ‘t toch zo goed, nou dan…”  Aanpassende/afhankelijke kind. “Help, ik weet echt niet hoe…” Wat is het effect??? Time for change??

16 Persoonlijke aspecten: RET  Film: ‘Niet langer Tegen beter weten in’ over  A-B-C model,  De storende/belemmerende Belief s(overtuiging) die tot herhaling en stagnatie leiden.  Onderzoek wat duidelijk kan maken dat het geen feit maar slechts een gedachtegang was.  Patronen die je in ‘t hier en nu als volwassene kunt wijzigen.

17 Voor de liefhebbers thuis  Nog meer RET (15 min).  https://www.youtube.com/watch?v=yTazNQnp7s0 https://www.youtube.com/watch?v=yTazNQnp7s0

18 RET / herkenning? Hoe gaat je huidige ‘waarheid’ verder? Ik (zelfbeeld) kan er niets aan doen, want…. Ik ben… (strijdbaar, stom, onhandig) Bv. Ik ben… (strijdbaar, stom, onhandig) Ik moet… (presteren, de beste zijn) Ik moet… (presteren, de beste zijn) Ik mag niet… (boos worden, moet de wijste zijn…) Ik mag niet… (boos worden, moet de wijste zijn…) Jij (relatie-beeld) bent en doet ook altijd…… Bv. Hij/zij is (egoïstisch, arrogant, looser) Bv. Hij/zij is (egoïstisch, arrogant, looser) Hij/zij moét …(beleefd zijn, rekening houden met mij) Hij/zij moét …(beleefd zijn, rekening houden met mij) hij/zij is gewoon beter / sterker / slimmer /knapper dan ik. Het is gewoon zo… (maatschappij-beeld)……. Bv. Het gaat nou eenmaal altijd zo (gewoonten, wetten). Bv. Het gaat nou eenmaal altijd zo (gewoonten, wetten). Het moet gewoon aangenaam, goed geregeld en comfortabel zijn“ambtenaren zijn …. “. “de opleiding is…” “Het is Gods wil…” Het moet gewoon aangenaam, goed geregeld en comfortabel zijn“ambtenaren zijn …. “. “de opleiding is…” “Het is Gods wil…” In trio: stap 1: Bevragen op waarheid of ?

19 In trio: stap 1: Onderzoek de belemmerende gedachte.  Is de gedachte waar? Voor iedereen? Altijd? In alle omstandigheden? Of?  Waarom moet het absoluut op die manier gaan? Of?  Is het echt onoverkomelijk als het anders zou gaan? Of juist ‘t proberen waard?

20 Belemmerende gedachten achter ‘t gedrag : - passen bij het aanpassende of rebellerende kind, de beschermende en kritische ouder. - zijn normerend, eisend, oordelen, overheersend, star. Zo gaat het altijd... Zo zal het dus ook blijven gaan!  Helpende gedachten achter gedrag: luister naar de volwassene en het vrije kind in jezelf: creatief, ziet de uitzondering, minder kokervisie, biedt meer inzicht, schept kansen, meer initiatief, minder faal- en schuldgevoelens, meer balans, …. Niet langer: zo zal het dus ook blijven gaan; het kan ook anders!!

21 Je je minder aantrekt van wat anderen vinden… Het gewoon zegt…en probeert… (vrije kind) Je mening uit ….(waarom zou die onjuist zijn?), en vraagt hoe de ander dat ziet? (volwassene) In trio: formuleer een helpende gedachte. Stel je eens voor…Hoe zou ‘t gaan als je bijv: Je je minder aantrekt van wat anderen vinden… Het gewoon zegt…en probeert… (vrije kind) Je mening uit ….(waarom zou die onjuist zijn?), en vraagt hoe de ander dat ziet? (volwassene)  Bespreek in je groepje hoe dat een situatie zou kunnen beïnvloeden.  Noteer je nieuwe constructieve gedachte.  Verwerk die in “Persoonlijke aspecten”.

22 Spreek je uit!! (In houding en woord)  Rondlopen, Uitstralen en laat je nieuwe gedachte HOREN.

23 beoordelingsformulier  Persoonlijke aspecten. 3

24 Voor volgende week  7-I op N@tschool geplaatst?  Persoonlijke aspecten op N@tschool?  Testen met reflectie op N@tschool.  Lezen: 5 en 6.  Nadenken en afspreken: gesprek over ‘omgaan met gevoel van agressie’.  Meenemen schriftelijk in paar regels: een conflict-onderhandelingssituatie, jouw positie en comflictstijl.

25 Afronding  Wat neem je mee voor jezelf?  Kijk je nu anders naar de mens (jij en de ander) in het conflict?  Succes met ‘t verdere uitwerken.  Komende week: agressie.  Is er sprake van agressie (bv. intimidatie, pesten, binnen je stage-instelling? (hv-client; hv onderling, in team; in de organisatie), is er beleid?)


Download ppt "Meerdaagse Conflicthantering 2014-2015 Dag 2. Agenda conflicthantering 2  Feedback / beoordeling 7-I conflictanalyse.  Thema vandaag: Persoonlijk aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google