De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerdaagse Conflicthantering Dag 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerdaagse Conflicthantering Dag 2"— Transcript van de presentatie:

1 Meerdaagse Conflicthantering 2014-2015 Dag 2

2 Agenda conflicthantering 2
Feedback / beoordeling 7-I conflictanalyse. Thema vandaag: Persoonlijk aspecten Film: stress bij kinderen. Trio-gesprek: Tijdslijn: “wat heeft me sterker gemaakt, wat kwetsbaarder? Inleidende film “Tegen beter weten in (1)”… de transactionele analyse. Aansluitend gesprek: is mijn conflictstijl deels coping- strategie? Inleidende film: “Niet langer tegen beter weten in”; formuleren helpende gedachten. Feedback/beoordeling persoonlijke aspecten.

3 testjes https://www.123test.nl/integriteit-test/ (1)
https://www.123test.nl/integriteit-test/ (1) https://www.123test.nl/conflict/ (bijeenk 1) (3) (bijeenk 2) https://www.123test.nl/jung-persoonlijkheidstest/ (2) https://www.123test.nl/persoonlijke-waarden-test/ (4) competentie-onderhandelen.html (4) https://www.123test.nl/leary/ (1) eventueel is er ook: https://www.123test.nl/bigfive/

4 In trio: Feedback / beoordeling conflictanalyse.
Deze week hebben jullie elkaars analyse gelezen, aanvullende vragen gesteld, feedback gegeven. Wissel in trio uit: wat heb je bijgesteld? Wat is je duidelijk geworden t.a.v. macht/afhankelijkheid, conflictstijl etc.? Invullen beoordelingsformulier: 2 (5 min. pp)

5 Uitwisseling: Ervaring met experimenteren in nieuwe conflictstijl
Haaien Schildpadden Kwallen Uilen Teddyberen Check beoordelingsformulier 1.

6 Inleidende film: “Vroege emoties”
I-schijf. Uitwisseling in 2 groepen. Bron: 8PKDtPJE

7 Persoonlijke aspecten. Tijdslijn “vormende gebeurtenissen”
Trek een lijn van 0–jaar tot nu. Beschrijf boven de streep bij een bepaalde leeftijd, met een enkel woord stress/angstvolle situaties / gebeurtenissen, die je (evt. met anderen) hebt overwonnen en die je sterker hebben gemaakt. Hetzelfde onder de streep over stressvolle situaties die je kwetsbaarder hebben gemaakt. In je trio hierover doorpraten: Hoe heb je geleerd/ geprobeerd de ‘kwetsbare situaties’ te hanteren?

8 Copinggedrag = de manier van omgaan met situaties, problemen, gedachten en gevoelens. Handel je adequaat of is er een teveel / te weinig? actief handelen: ‘t aanpakken van ‘t probleem en ‘t oplossen passief blijven: het probleem ontkennen of vermijden sociale steun zoeken: samen met anderen het probleem proberen op te lossen depressief gedrag: gevoelens van uitzichtloosheid ontwikkelen, piekeren, jezelf de schuld geven geruststellende gedachten hebben: geloven dat het probleem wel opgelost geraakt of dat het wel goed komt gevoelens uitdrukken: spanning, frustratie en agressie er uit gooien, wat komt opborrelen maar laten opborrelen palliatief reageren: zich richten op andere dingen buiten het probleem zelf, zoals bijvoorbeeld verslaving

9 Copingstrategie (gebaseerd op Conflictstijl Killman)
metafoor gedrag Issue Relatie Haai Doordrukken Teddybeer Toegeven Schildpad vermijden Kwal Snel compromis Uil: doorpraten In trio: Herkenning van gedrag om stressvolle- situaties te hanteren / overleven?

10 Copingstrategie ouders
metafoor gedrag Issue Relatie Haai Doordrukken Teddybeer Toegeven Schildpad vermijden Kwal Snel compromis Uil: doorpraten In trio: Herkenning van gedrag van ouders a) individueel (bv. met buren, op ’t werk), b) in hun onderlinge relatie , c) in de rol van opvoeder. Welke stijl heb je gekopieerd? Waar (bewust) jezelf een alternatief aangeleerd?

11 Inleidende film Transactionele analyse
“Tegen beter weten in” (I-schijf) Daarna beetje theorie Terugkoppeling in trio’s.

12 TA (transactionele analyse) -rollen
De voedende ouder (geruststellend, verzorgend, aanmoedigend, begripvol, steunend etc.) De stem is vaak liefdevol, sussend, troostend, zacht, bezorgd. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag? De kritische ouder (moralistisch, oordelend, autoritair, eisend). De stem is doorgaans scherp, beslist, monotoon, uit de hoogte, ongeduldig. Berne spreekt over 2 ouder-rollen, de volwassen en 3 kinderrollen. Op zich zijn de termen discutabel. In coachingsgesprekken kunnen ze m.i. vervangen worden door termen van de persoon zelf. Bv. het gedrag van die persoon lijkt op “het manipulerende gedrag van mijn moeder” of “Ik voelde me toen miskent, net als zo vaak vroeger als kind”. Juist in conflictsituaties zal de houding van de ander als bv. belerend worden ervaren en oude situaties / gedrag triggeren. Overigens: de dramadriehoek of Karpman-driehoek is o.a. onderdeel van werken met systemen: Dit is een vrij bekend begrip afkomstig uit de TA. In de dramadriehoek wordt ervan uit gegaan dat een mens tijdens transacties één (of meer) van drie rollen kan vervullen: de Aanklager, de Redder of het Slachtoffer. Het is een methode voor het analyseren van bijvoorbeeld discussies of meningsverschillen en dus bij uitstek geschikt voor metacommunicatie. Desgewenst goed het uitstapje te maken: Een ouder spreekt een kind bij het ophalen van het dagverblijf fel aan (aanklager): “Opschieten nou, papa zit in de auto te wachten. Die spullen ruimt de leidster wel op….” Het kind is slachtoffer (zat nog lekker te spelen) groepsleidster denkt “doe niet zo abrupt, kom dan ook eerder etc.” en spreekt ouder daarop aan: “Hij ruimt heus wel op, zal ik je even helpen…mama heeft haast he…” Eigenlijk camoufleert de groepsleidster de boodschap als aanklager: “kom dan ook op tijd….”. De moeder kan zich vervolgens aanpassen of daar als kritische ouder op reageren. Bijzonder in dit voorbeeld is dat de rolverdeling ook anders kan lopen: b) De groepsleidster denkt “waarom ik?”(slachtoffer). c) Kind (redder) Nee mam, ik wil zelf opruimen, ga het snel doen.

13 Het aangepaste kind (gehoorzaam, passief, onderdanig, bedelend)
Het aangepaste kind (gehoorzaam, passief, onderdanig, bedelend). De stem is vaak monotoon, huilerig, langzaam. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag? Het rebellerende kind (opstandig, klagend, eisend, manipulerend,). De stem is vaak fel, koppig, knorrig, luid, grommend. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag?

14 De stem is i.h.a. vast, zakelijk, gelijkmatig.
Volwassene in jezelf: niet oordelend, realistisch ruimdenkend, geïnteresseerd, zelfverzekerd. De stem is i.h.a. vast, zakelijk, gelijkmatig. Ken je iemand in je omgeving met dit gedrag? Herken je dit gedrag bij jezelf? Hoe helpend is dit gedrag? Vrije kind in jezelf: nieuwsgierig, ontspannen, spontaan, grenzeloos. De theorie wordt vervolgens gekoppeld aan eigen situaties. Wie herkent dat hij/zij qua toon in de rol van een ouder of kind schiet? Wat roept dat bij de ander op? In een eerdere module was er irritatie over het moeten haasten voor een leslokaal op het academieplein terwijl er op het museumpark meerdere (niet ISO-) lokalen permanent leegstonden. Dit heeft in het kader van deze module geleid tot een actie richting directie. Ook zijn er als lesmateriaal verschillende concepten geschreven. De docent kan deze voorlezen: Vraag is: Vanuit welke rol is deze brief geschreven welk gevoel roept dit bij jou op als je de directeur zou zijn hoe zou je reageren? In welke rol past die reactie?

15 in trio verder: Herken je deze houdingen bij jezelf?
Dominante ouder: “Je moet het Zó doen”. Beschermende/pamperende ouder “Kijk ik laat je even zien hoe…” Rebellerende kind: “Jij weet ‘t toch zo goed, nou dan…” Aanpassende/afhankelijke kind. “Help, ik weet echt niet hoe…” Wat is het effect??? Time for change??

16 Persoonlijke aspecten: RET
Film: ‘Niet langer Tegen beter weten in’ over A-B-C model, De storende/belemmerende Belief s(overtuiging) die tot herhaling en stagnatie leiden. Onderzoek wat duidelijk kan maken dat het geen feit maar slechts een gedachtegang was. Patronen die je in ‘t hier en nu als volwassene kunt wijzigen.

17 Voor de liefhebbers thuis
Nog meer RET (15 min). https://www.youtube.com/watch?v=yTazNQnp7s0

18 RET / herkenning? Hoe gaat je huidige ‘waarheid’ verder?
Ik (zelfbeeld) kan er niets aan doen, want…. Bv. Ik ben… (strijdbaar, stom, onhandig) Ik moet… (presteren, de beste zijn) Ik mag niet… (boos worden, moet de wijste zijn…) Jij (relatie-beeld) bent en doet ook altijd…… Bv. Hij/zij is (egoïstisch, arrogant, looser) Hij/zij moét …(beleefd zijn, rekening houden met mij) hij/zij is gewoon beter / sterker / slimmer /knapper dan ik. Het is gewoon zo… (maatschappij-beeld)……. Bv. Het gaat nou eenmaal altijd zo (gewoonten, wetten). Het moet gewoon aangenaam, goed geregeld en comfortabel zijn “ambtenaren zijn …. “. “de opleiding is…” “Het is Gods wil…” In trio: stap 1: Bevragen op waarheid of ?

19 In trio: stap 1: Onderzoek de belemmerende gedachte.
Is de gedachte waar? Voor iedereen? Altijd? In alle omstandigheden? Of? Waarom moet het absoluut op die manier gaan? Of? Is het echt onoverkomelijk als het anders zou gaan? Of juist ‘t proberen waard?

20 Belemmerende gedachten achter ‘t gedrag: - passen bij het aanpassende of rebellerende kind, de beschermende en kritische ouder zijn normerend, eisend, oordelen, overheersend, star. Zo gaat het altijd... Zo zal het dus ook blijven gaan! Helpende gedachten achter gedrag: luister naar de volwassene en het vrije kind in jezelf: creatief, ziet de uitzondering, minder kokervisie, biedt meer inzicht, schept kansen, meer initiatief, minder faal- en schuldgevoelens, meer balans, …. Niet langer: zo zal het dus ook blijven gaan; het kan ook anders!!

21 In trio: formuleer een helpende gedachte
In trio: formuleer een helpende gedachte. Stel je eens voor…Hoe zou ‘t gaan als je bijv: Je je minder aantrekt van wat anderen vinden… Het gewoon zegt…en probeert… (vrije kind) Je mening uit ….(waarom zou die onjuist zijn?), en vraagt hoe de ander dat ziet? (volwassene) Bespreek in je groepje hoe dat een situatie zou kunnen beïnvloeden. Noteer je nieuwe constructieve gedachte. Verwerk die in “Persoonlijke aspecten”.

22 Spreek je uit!! (In houding en woord)
Rondlopen, Uitstralen en laat je nieuwe gedachte HOREN.

23 beoordelingsformulier
Persoonlijke aspecten. 3

24 Voor volgende week 7-I op N@tschool geplaatst?
Persoonlijke aspecten op Testen met reflectie op Lezen: 5 en 6. Nadenken en afspreken: gesprek over ‘omgaan met gevoel van agressie’. Meenemen schriftelijk in paar regels: een conflict-onderhandelingssituatie, jouw positie en comflictstijl.

25 Afronding Wat neem je mee voor jezelf?
Kijk je nu anders naar de mens (jij en de ander) in het conflict? Succes met ‘t verdere uitwerken. Komende week: agressie. Is er sprake van agressie (bv. intimidatie, pesten, binnen je stage-instelling? (hv-client; hv onderling, in team; in de organisatie), is er beleid?)


Download ppt "Meerdaagse Conflicthantering Dag 2"

Verwante presentaties


Ads door Google