De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enquête onder de leden Gemeente-toerustingsavond naar aanleiding van de gehouden enquête EVANGELISATIE najaar 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enquête onder de leden Gemeente-toerustingsavond naar aanleiding van de gehouden enquête EVANGELISATIE najaar 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Enquête onder de leden Gemeente-toerustingsavond naar aanleiding van de gehouden enquête EVANGELISATIE najaar 2014 1

2 . Thema van deze avond: Missionaire gemeente?(!) … want de liefde van Christus dringt ons! 2

3 Enquête onder de leden Leeftijdsopbouw gemeenteleden kerk Alle leden van de gemeente (328 leden op 15 nov. 2014) Inventarisatie Leeftijden leden Aantal leden 6

4 Enquête onder de leden Verdeling leeftijdsgroepen leden Aantal deelnemers per leeftijdsgroep totaal deelnemers 72 = 1/3 Aantal deelnemers 7

5 Enquête onder de leden Gesloten vragen zijn vragen waar je met Ja, nee of geen idee/weet ik niet kan antwoorden - - ne 1e deel enquête 8

6 Enquête onder de leden Denkt u wel eens na over onze gemeente mbt onze missionaire identiteit, met name tav het evangelisatiewerk? JA NEE GEEN IDEE / WEET IK NIET Vraag 1a In procenten 9

7 Enquête onder de leden Is er in onze gemeente voldoende saamhorigheid, betrokkenheid en onderlinge liefde? JA NEE GEEN IDEE / WEET IK NIETin procenten Vraag 1c 10

8 Enquête onder de leden Vindt u dat wij naar buiten toe een gastvrije gemeente zijn? JA NEE GEEN IDEE / WEET IK NIETin % Vraag 2a 11

9 Enquête onder de leden Hoe kunnen we onze nieuwkomers/gasten zich welkom laten voelen? Gastheer - Aanspreken - Evangelisatie materiaal bij ingang 124 antw. Vraag 2b 12

10 Enquête onder de leden Zou u “buitenstaanders” uit uw omgeving willen uitnodigen voor een dienst? Ja - Nee - Nee - geen antwoord (geen behoefte) (geen durf) In %. Vraag 2c 13

11 Enquête onder de leden Ja, ik ben bereid bij het evangelisatiewerk de helpende hand te bieden. Ja - Nee - SomsIn % Vraag 3a 14

12 Enquête onder de leden Heeft u ervaring met evangelisatiewerk? Zo ja kunt u aangeven waarmee?. Ja (direct) - Ja (indirect) - NeeIn % Vraag 3b 15

13 Enquête onder de leden Heeft u behoefte aan praktische en/of Bijbelse toerusting voor evangelisatiewerk? Ja - Nee - Geen idee / weet ik nietIn % Vraag 3c 16

14 Enquête onder de leden In mijn omgeving weten de mensen dat ik een christen ben Ja (de meeste)-Ja (sommige) – Nee, geen behoefte of durfIn % Vraag 3d 0 17

15 Enquête onder de leden Ik praat regelmatig met “buitenstaanders” over mijn geloof Ja - Ja soms - Nee, geen behoefte of durf nietIn % Vraag 3e 4 18

16 Enquête onder de leden 2e deel enquête vragen waar meerdere antwoorden op gegeven konden worden Item A Toerusting gemeente Item B Publiciteit ontvangst gasten Item C Buitenkerkelijken in de buurt Item D Actieve evangelisatie 19

17 Enquête onder de leden Item A Toerusting gemeente De kerkenraad dient de gemeente bewust te maken van haar taak én deze te stimuleren een missionaire houding aan te nemen, dit nav de grote opdracht uit Matth. 28 vers 19 welke luidt: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen” UITGANGSPUNT: 20

18 Enquête onder de leden vervolg item A Toerusting gemeente - in de verkondiging aandacht voor onze naaste - een visie hebben op het missionair gemeente zijn - moet door de hele gemeente gedragen worden - de hele gemeente moet hierbij betrokken te zijn - er dienen toerustingsavonden belegd te worden - een missionaire gemeente vraagt veel verandering - heldere boodschap in begrijpelijke taal - de keuze van de liederen maar ook ruime aandacht voor onze “randkerkelijke” in de eigen gemeente! RELEVANTE ITEMS WORDEN GENOEMD: 21

19 Enquête onder de leden vervolg item A Toerusting gemeente Inbreng per leeftijdsgroep in % Analyse: - 20 personen reageren op deze vraag - totaalvisie gemeente een vereiste - eigentijdse (schriftuurlijke) prediking - toerusting gemeente Samenvatting / conclusie: - behoefte toerusting wordt het meest door de ouderen gevoeld (70%) - een proces van lange adem - gaat niet zonder veel vrijwilligers 22

20 Enquête onder de leden Item B Publiciteit, ontvangst gasten Het is belangrijk dat gasten van buiten de gemeente in de diensten hartelijk ontvangen worden én, indien gewenst, te worden voorzien van informatie-materiaal Tevens dient de gemeente zich meer bekend te maken buiten de kerkmuren, bijvoorbeeld in de buurt rond de kerk 23

21 Enquête onder de leden vervolg item B Publiciteit, ontvangst gasten - uitnodigingsfolders voor (bijzondere) kerkdiensten - folder wat wij belijden en geloven - folder met info over de gemeente met aanvangstijden - folder clubs,(wijk)zorg, pastorale- en diaconale zorg - gasten aanspreken bij de deur en gastvrij ontvangen - proberen met gasten in gesprek te komen - een goed werkende (actuele) website - meer PR-activiteiten, publikatie activiteiten in bladen Relevante items worden genoemd: 24

22 Enquête onder de leden vervolg item B Publiciteit, ontvangst gasten Inbreng per leeftijdsgroep in % Analyse: - 34 personen reageren op deze vraag - persoonlijk contact gasten is belangrijk - informatie-materiaal beschikbaar - laten we daar alvast mee beginnen ! Samenvatting / conclusie: - behoefte aan publiciteit en hartelijk ontvangst gasten wordt het meest door de ouderen gevoeld (70%) 25

23 Enquête onder de leden Item C Buitenkerkelijken uit de buurt - als kerk de omgeving uitnodigen bij bijzondere diensten en zangavonden - een Alpha- en/of een (laagdrempelige) Bijbelcursus aanbieden - diaconale hulp of bijstand aanbieden - een stand op de braderie met evangelisatiemateriaal - de kerk openstellen bij activiteiten in het dorp als koningsdag, monumentendag, bevrijdingsdag ALS RELEVANTE ITEMS WORDEN GENOEMD: 26

24 Enquête onder de leden vervolg item C Buitenkerkelijken uit de buurt Inbreng per leeftijdsgroep in % Analyse: 12 personen reageren op deze vraag - alleen passieve activiteiten genoemd - komt u maar, u vraagt, wij reageren - de kerkdeuren staan voor iedereen open Samenvatting / conclusie: Uiteraard zijn de onder C genoemde zaken belangrijk maar kan eigenlijk alléén een onderdeel zijn van een actief wervende inbreng. ZIE HIERVOOR ITEM D 27

25 Enquête onder de leden Item D Actieve evangelisatie (in de buurt) - God heeft ons uitgezonden om te getuigen - Het Woord van God is levendig en krachtig - God wil niet slechts een paar volgelingen …gebruiken maar God wil ons allemaal inschakelen - Wij hebben alléén maar te zaaien Gedane uitspraken : 28

26 Enquête onder de leden Vervolg Item D Actieve evangelisatie (in de buurt) - (open) inloopdiensten voor buitenkerkelijken - activiteiten, eventueel samen met andere kerken - bij kerkelijke activiteiten de buurt uitnodigen - maandelijkse koffieochtend in de zijzaal - periodiek (maandelijks) een maaltijd serveren - duinwandeling of filmavond met nabespreking - evangeliseren op de braderie met stand - diaconale hulp bieden, schuldhulp, voedselhulp - x maal per jaar welkomst- of evangelisatiedienst Voorgesteld wordt ( bijvoorbeeld ) : 29

27 Enquête onder de leden Vervolg Item D Actieve evangelisatie (in de buurt) Analyse : Dat gaat erop lijken, tal van acties zijn genoemd, echter zijn er nog meer activiteiten te benoemen als; - clubs voor buitenkerkelijke jeugd, allochtonen, - eenzame ouderen. Visiedocument / beleidsplan: Vooraf maken een duidelijk visiedocument-beleidsplan - waaruit zal moeten blijken waar onze missie ligt - welke kwaliteit hebben we hiervoor in huis? - welke toerusting is hiervoor nodig? 30

28 Enquête onder de leden Vervolg Item D Actieve evangelisatie (in de buurt) Samenvatting en conclusie : - diverse activiteiten mogelijk met naburige kerken - diverse kerken ? (eenheid in verscheidenheid) - welke activiteiten samen of ieder voor zich ? - zit als kerken elkaar niet in de weg - na inventarisatie keuzes maken (je kan niet alles). “Het gaat niet om zieltjes voor de eigen gemeente, maar dat mensen door onze positieve uitstraling en motivatie als Christen met het evangelie in aanraking komen”. 31


Download ppt "Enquête onder de leden Gemeente-toerustingsavond naar aanleiding van de gehouden enquête EVANGELISATIE najaar 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google