De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen

2 Korte situering Op vraag van Koning Boudewijnstichting en Platform voor Voluntariaat vzw 5 Provinciale Steunpunten Het Punt vzw te Brussel (Brussels Gewest) Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 16 april 1998: oprichting Oost-Vlaams Steunpunt

3 Doelstellingen Steunpunt Aanbieden dienstverlening aan vrijwilligers en organisaties Ontwikkelen van beleid dat vrijwilligerswerk stimuleert

4 Taken Steunpunt (1) Partner voor vrijwilligersorganisaties door deskundigheidsbevordering Vorming organiseren voor verantwoordelijken vw- organisaties en besturen Basiscursus, modules, studiedagen Ondersteuning vormingsinitiatieven: Sprekerspool (wet en vrijwilligersmanagement) Voordrachten verzorgen Inhoudelijke ondersteuning initiatieven van derden Seniorenambassadeurs

5 Taken Steunpunt (2) Werving vrijwilligers Bemiddeling: vraag en aanbod bij elkaar brengen d.m.v. www.vrijwilligerswerk.be www.vrijwilligerswerk.be Gratis plaatsen van vacatures d.m.v. www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerkwww.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk Organisaties: kunnen lijst met kandidaat-vw consulteren Vrijwilligers: kunnen kandidatuur opgeven

6 Taken Steunpunt (3) Info en advies Verlenen van advies (tel, per e-mail, …) rond diverse thema’s Verspreiden van info bij relevante actoren Aanbod van brochures en diverse publicaties (te bestellen via de website)

7 Taken Steunpunt (4) Promotie Zorgen voor voldoende bekendheid en waardering van het vw-werk Specifieke acties : Kennismakingstoeren, vrijwilligersbeurzen Lichtreclames, spots op regionale tv, persconferenties Week van de vrijwilliger, internationale dag van de vrijwilliger Divers actiemateriaal ter beschikking stellen Sensibilisering bijzondere doelgroepen

8 Taken Steunpunt (5) Samenwerking met lokale besturen/decentralisering Lokale en regionale samenwerkingsverbanden zoeken (RWO’s) Ondersteuning lokale besturen bij uitwerking eigen vrijwilligers(werk)beleid Specifieke vorming

9 Taken Steunpunt (6) Visie-ontwikkeling Volgen, eventueel stimuleren van maatschappelijk debat over de rol en mogelijkheden van vw in onze samenleving Signaleren knelpunten en behoeften vw naar hogere en lagere overheden Verder uitbouwen expertise

10 Taken Steunpunt (7) Aanbieden gratis vrijwilligersverzekering 1 juli 2007 Ondersteuning Nationale Loterij en samenwerking Belfius verzekeringen Tijdelijke en occasionele initiatieven Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen

11 Taken Steunpunt (8) Vrijwilligersacademie Samenwerking Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen, Vormingplus Waas-en-Dender, Vormingplus Gent-Eeklo en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender Vormingsaanbod voor vrijwilligers: Open aanbod cursussen Op maat

12 Contactgegevens Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen Steunpuntcoördinator: Naïma Lafkioui Bezoekersadres : W. Wilsonplein 2, 9000 Gent T : 09-267 75 44 en F : 09-267 75 99 e-mail : vrijwilliger@oost-vlaanderen.bevrijwilliger@oost-vlaanderen.be Website: www.oost vlaanderen.be/vrijwilligerswerk


Download ppt "Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google