De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting van de asielprocedure Hoe zit de asielprocedure in elkaar en waar liggen de linken met onderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting van de asielprocedure Hoe zit de asielprocedure in elkaar en waar liggen de linken met onderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting van de asielprocedure Hoe zit de asielprocedure in elkaar en waar liggen de linken met onderwijs?

2 Registratie & Toewijzing Registratie (binnen 8 werkdagen): Waar: DVZ Grens Gesloten centrum Gevangenis Wat: Foto Vingerafdrukken Persoonlijke documenten Verklaring o Identiteit o Reisroute Vragenlijst Verblijfplaats NMBV: Fiche voor dienst Voogdij

3 Registratie & Toewijzing Toewijzing (DVZ) Opvangplaats met materiële hulp Open centrum LOI (lokaal opvanginitiatief) Niet-toewijzing Eigen keuze betekent geen materiële hulp Plaatsgebrek / recht op maatschappelijke dienstverlening vanwege OCMW spreidingsplan Toewijzing bepaalt wie schoolkosten draagt: centrum, asielzoeker of OCMW

4 Opvang Opvang toegewezen door Fedasil/rode kruis Collectief centrum o Verplaatsing ▫Eerst na 30 dagen ▫Na sanctie ▫Na 4 maanden kan individuele woning Indien plaats Geen keuze o Onderwijs ▫Leerplicht ▫60-dagen regel ▫Schoolkosten betaald door opvangcentrum Lokaal opvanginitiatief (LOI) o OCMW Bij meervoudige asielaanvraag kan Fedasil opvang weigeren Kind of jongere kan verhuizen gedurende de hele asielprocedure. Schoolwissels mogelijk. Na 60 dagen moeten kinderen ingeschreven zijn in een school (of huisonderwijs)

5 Opvang NBMV Observatiefase o Observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) ▫Begeleid of niet ▫Minderjarig of niet ▫Medische, psychologische & sociale profielschets Stabilisatie (na 2 tot 4 weken) o Collectieve opvangstructuur ▫Afzonderlijke leefgroep ▫Begeleid in schoolloopbaan en progressief voorbereid naar autonomie Begeleide autonomie In het proces naar een meer individuele opvangstructuur kan de jongere mogelijk van school veranderen.

6 Begeleiding Materiële hulp Individuele sociale begeleiding Juridische hulp Medische hulp Psychologische hulp Taalkundige bijstand Voldoende eigen bestaansmiddelen Niveau leefloon Fedasil kan beslissen geen materiële hulp toe te kennen Wel nog medische hulp De school kan ook beroep doen op de taalkundige bijstand. Het is aan te raden om het asielcentrum te bezoeken voor een gesprek met ouders met taalkundige bijstand.

7 Oproep en gehoor CGVS Oproep Oproep tot gehoor door CGVS Via voogd in kader van NBMV Gehoor Reden tot verlaten land Tolk vertaalt vragen asielmedewerker en antwoorden asielzoeker Advocaat Bijwonen maar niet tussenkomen tijdens gehoor Einde gehoor kan toelichten waarom in aanmerking komen Vertrouwenspersoon mits toestemming CGVS NMBV Door protection officer opgeleid in het kader van NBMV Voogd mag tussenkomen tijdens gehoor

8 Dagelijks leven Werk Beperkte voorwaarden in opvangcentrum Dagelijkse toelage Na 4 maanden geen beslissing CGVS directe toegang arbeidsmarkt Opleidingen Geen toegang tot beroepsopleidingen VDAB Directe toegang tot volwassenonderwijs Inburgeringstraject 3 maanden na erkenning Als beslissing te lang aansleept: verplichte cursus Maatschappelijke Oriëntatie Asielzoeker krijgt direct toegang tot volwassenenonderwijs. Na 6 maanden ook tot beroepsopleidingen VDAB. Een grote toestroom in het volwassenenonderwijs wordt verwacht.

9 De beslissing: positief Erkend als vluchteling Zelfde rechten en plichten als Belg Kinderen o Samen toegekomen met ouders ▫Erkend als vluchteling o Geboren na erkenning ▫Zelf een aanvraag indienen o Aangekomen na erkenning ▫Zelf aangeven bij DVZ Schoolwissel is mogelijk na erkenning van de status omdat ze zich vrij mogen vestigen in een stad of gemeente.

10 De beslissing: positief Erkend als subsidiair beschermde Werkvergunning (arbeidskaart C) o Beroepsactiviteiten met een loon Kinderen o Samen toegekomen met ouders ▫Erkend als subsidiair beschermde o Geboren na erkenning ▫Zelf een aanvraag indienen o Aangekomen na erkenning ▫Zelf aangeven bij DVZ Schoolwissel is mogelijk na erkenning van de status omdat ze zich vrij mogen vestigen in een stad of gemeente.

11 De beslissing/gezinshereniging Vluchteling/subsidiair beschermde Voorwaarden: o Voldoende huisvestiging o Ziektekostenverzekering o Toereikende, voldoende en regelmatige bestaansmiddelen Voorwaarden vervallen in geval van vluchteling als: o Band van verwantschap o Aanvraag gezinshereniging 1 jaar na erkenning NBMV Enkel ouders Door gezinshereniging kan onderwijs een tweede toestroom van kinderen en jongeren verwachten in basis- en secundaire scholen. Daarnaast ook een nieuwe toestroom in volwassenenonderwijs.

12 De beslissing: negatief Bevel tot grondgebied te verlaten NBMV: Bevel tot terugbrenging (indien niet voldoende matuur) Opvangcentrum of woning verlaten Materiële hulp stopt Aanvraag tot verlenging materiële hulp Eenheid gezin Overmacht: o Zwangerschap o Lopend schooljaar o … Medische redenen De materiële hulp stopt maar er kan gevraagd worden om dit te verlengen als er nog kinderen school lopen. De asielzoeker kan ‘verdwijnen’ uit angst om opgepakt en uitgewezen te worden. Kinderen kunnen ongewettigd afwezig zijn.

13 De beslissing: negatief De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) Tijdens beroep kan asielzoeker niet teruggedreven worden Materiële hulp blijft Beslissing CVGS hervormen/bevestigen De Raad van State Doet geen uitspraken over de asielprocedure zelf Bij beschikking van toelaatbaarheid herleeft het recht op opvang School en leerkrachten worden niet gehoord tijdens het beroep.

14 De terugkeer Vrijwillige terugkeer Bijstand Vervoerskosten Statuut terugkeerder Re-integratiesteun o Eigen zaak o Huren o Medisch kosten o … Gedwongen terugkeer Ultiem middel Gesloten centra o Politie zet met dwang op het vliegtuig o Verbod na uitwijzing naar Europa komen o Gezinnen met kinderen niet opgesloten Vrijwillige terugkeer heeft programma’s waarin ook aandacht is voor het afscheid in de school. Gezinnen gaan bij gedwongen terugkeer naar een terugkeerwoning. Afwezigheid op school is mogelijk.

15 De asielprocedure: in beeld

16 Meer informatie nodig? Contacteer… Asielprocedure, pedagogische vragen: koenraad.vandenbussche@g- o.be (PBD)koenraad.vandenbussche@g- o.be Cijfers, uitgangspunten en standpunten, signaleren noden: elisabeth.de.vleesschauwer@g-o.be (B&S) elisabeth.de.vleesschauwer@g-o.be Regelgeving onthaalonderwijs basisonderwijs: ingrid.verstrepen@g- o.be (OOP)ingrid.verstrepen@g- o.be Aanvragen onthaalonderwijs secundair onderwijs: els.supply@g-o.be (OOP)els.supply@g-o.be Volwassenenonderwijs: daisy.denolf@g-o.be (OOP)daisy.denolf@g-o.be CLB: marjolein.petit@g-o.be (POC)marjolein.petit@g-o.be Algemeen contact voor alle vragen en opmerkingen, suggesties en signalen: vluchtelingen@g-o.bevluchtelingen@g-o.be


Download ppt "Toelichting van de asielprocedure Hoe zit de asielprocedure in elkaar en waar liggen de linken met onderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google