De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Basisonderwijs Provincie Vlaams-Brabant 12/11/2015 Departement Onderwijs en Vorming WAT IS STEM?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Basisonderwijs Provincie Vlaams-Brabant 12/11/2015 Departement Onderwijs en Vorming WAT IS STEM?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Studiedag Basisonderwijs Provincie Vlaams-Brabant 12/11/2015 Departement Onderwijs en Vorming WAT IS STEM?

3 Het mysterie STEM? KERN =  De bestaande disciplines wetenschappen, techniek, wiskunde  + nieuwe speler “engineering” (=het creatief oplossen van problemen)  SAMEN inzetten i.f.v. een (maatschappelijk) uitdagend probleem  + SAMENWERKING tussen leerkrachten, school+ STEM-professionals, leerlingen

4 … In het basisonderwijs Leergebied Wetenschappen en Techniek Maar uiteraard ook: wiskunde Zelfs uitbreidbaar naar bv. geschiedenis, talen, kunst… NIEUW VERHAAL? STEM voor de Basis + BIG IDEAS Lerend Netwerk STEM bao Samen bijscholen, netwerken, uitwisselen van good practices in een flexibel, zeer evoluerend veld Leraar wordt met de leerling onderzoeker

5 Algemene achtergrond  STEM = initiatief Vlaams Parlement STEM Actieplan 2012-2020 = Vlaamse Regering Veelheid aan initiatieven van 6 overheidspartners + vrije tijd + bedrijven/sectoren Stuurgroep en Platform Standpuntbepaling VLOR aan beleid: duidelijkheid! 50 scholen (eind 2014-2015) – nu wellicht meer VTI’s hebben contact gezocht Vooral bezorgdheid over STEM in eerste graad

6 STEM KADER Maar ook in het basisonderwijs: nood aan helderheid Minister brengt STEM KADER uit: Wat is STEM? 10 dimensies Lerende Netwerken STEM Kader is met referentiegroep scholen afgetoetst, Onderwijs Inspectie, VLOR: gedragen initiatief

7

8 Uitgangspunten van het SK Geen set eindtermen “goede STEM” noch een nieuw “vak” Wel: 10 dimensies (ingredïenten van STEM) STEM als eigentijds samenwerkingsmodel: eigenaarschap en kwaliteitsbewaking bij de basis Doorlooplijn bao en sec ond – alle richtingen

9 3.Uitgangspunten SK vervolg  Referentiekader, inspiratiekader, i.f.v. bevraging en verscherping Waarom STEM? Economie – transities – ontwikkelingen – vormend op zich (21 ste eeuwse vaardigheden) STEM geletterdheid + STEM bij specialisatie Niet statisch, noch alleen voor “STEM scholen” Groeimodel staat voorop, niet projecten om de projecten

10 De 10 dimensies van STEM 1. Integreren van de componenten van het letterwoord (interdisciplinariteit) met respect voor de eigenheid van elke component 2. Probleemoplossend leren 3. Vaardig en creatief onderzoeken en ontwerpen 4. Denken & redeneren, modelleren & abstraheren 5.Strategisch gebruiken & ontwikkelen van technologie

11 10 dimensies: vervolg 6. Inzicht verwerven in de maatschappelijke relevantie van STEM 7. Verwerven en interpreteren van informatie en communiceren over STEM 8. Samenwerken in team 9. Verwerven van 21 ste eeuwse competenties 10. Innovatie

12

13 Kader erkent Lerende Gemeenschappen STEM Achtergrond: STEM VOOR DE BASIS: STEM didactiek voor het basisonderwijs: december 2015 klaar onderdeel: Community of Practice Basisonderwijs: scholen, lerarenopleidingen, pedagogische begeleidings- diensten Meer dan 60 basisscholen ondertussen lid Initiatieven van de basis erkennen en inzetten als navorming en kwaliteitsinstrument binnen evolutief kader

14

15 Verdere stappen STEM vanuit Beleid Medio november 2015 lanceert Minister het STEM Kader 2016-2020: nadruk op doelgroepen meisjes en kansengroepen Nadruk op maatschappelijk belang van STEM Verdere afstemming beleid, operationalisering bij werkveld

16 Vragen? STEM Afdeling Horizontaal Beleid Departement Onderwijs en Vorming 02 553 98 97 Rita Dunon Christel Op de beeck Christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Studiedag Basisonderwijs Provincie Vlaams-Brabant 12/11/2015 Departement Onderwijs en Vorming WAT IS STEM?"

Verwante presentaties


Ads door Google