De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegebied 2 Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegebied 2 Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegebied 2 Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind

2 Kerntaak Ouders en opvoeders ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen in dagelijkse situaties. 1a. Betrekt de ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van hun kind - ouder-kind activiteiten (inloop) - ouders/opvoeders op de hoogte brengen van voortgang/ontwikkeling van het kind. b. Ondersteunt ouders/opvoeders bij dagelijkse opvoedvragen -Bij binnenkomst interesse tonen in gezondheid van het kind. c. Levert een inhoudelijke bijdrage aan ouderavonden. -Informatie geven over het onderwerp (informatieboekjes).

3 Kerntaak Ouders en opvoeders ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen in dagelijkse situaties. 2d. Adviseert collega’s in het afstemmen van het pedagogisch/didactische handelen op de behoeften van het ontwikkelingsniveau van de groep / het individuele kind. -Collega attenderen op taalgebruik. Aanpassen aan het niveau van het kind. e. Adviseert collega’s bij het vormgeven van een goed contact met de ouders/opvoeders op basis van de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/VVE-methode. -Afwisseling in het ontvangen van de kinderen en ouders. f. Kent de manieren van de noodzaak om de ouders/opvoeders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. - Afronden binnen de opleiding.

4 Kerntaak Ouders en opvoeders ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen in dagelijkse situaties. 3g. Analyseert het pedagogisch/didactisch handelen van collega’s en ouders/opvoeders en adviseert hen hierbij vanuit de binnen de organisatie gehanteerde pedagogische visie/VVE-methode. -Collega’s observeren bij het uitvoeren van een activiteit. Aan de hand van de observaties vragen stellen. Eventueel bespreken wat beter kan.

5 Kerntaak 2.2 Begeleiding, ondersteuning en interventie bij problematische opvoedingssituaties en ontwikkelingsproblemen. 1a. Weet wanneer de ontwikkeling/het gedragen van kinderen ontwijkend/opvallend is, gezien hun leeftijd/ontwikkelingsfase, en biedt hierbij passende ondersteuning. -Afronden binnen de opleiding b. Voert gesprekken met de ouders/opvoeders over de ontwikkelingsproblemen van hun kind. -Ontwikkelingsprobleem signaleren. Dit overleggen met collega’s en toestemming vragen om het gesprek met ouders/opvoeders te voeren.


Download ppt "Competentiegebied 2 Ouders en opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind."

Verwante presentaties


Ads door Google