De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Dhr. J. Marissen Ouderling van dienst: K. Muis Organist: A. Kroeze Schriftlezing:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Dhr. J. Marissen Ouderling van dienst: K. Muis Organist: A. Kroeze Schriftlezing:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Dhr. J. Marissen Ouderling van dienst: K. Muis Organist: A. Kroeze Schriftlezing:

2 Liedboek 435

3

4

5

6 Welkom Voorganger: Dhr. J. Marissen Ouderling van dienst: K. Muis Organist: A. Kroeze Schriftlezing:

7 Mededelingen

8 Aansteken Adventskaars

9

10

11

12

13 Votum

14 Groet

15 Gebed

16 allen: O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld

17

18

19

20

21

22 Liedboek 317

23

24

25

26

27

28 Opstap

29 Projectlied 4. De baby is geboren. Zacharias heeft een zoon! Verbaasd zijn alle mensen, want Johannes is zijn naam. Zach’rias krijgt zijn stem weer en vol blijdschap – roept hij uit: ‘De Here zij geprezen, Hij ziet altijd naar ons om’.

30 Refrein: God kent je als geen ander Hij heeft je zelf gemaakt. Hij weet wat in je hart leeft aan twijfels angst en pijn. God laat je niet alleen staan, ziet altijd naar je om. Omdat Hij jou zo liefheeft raakt Hij jou met liefde aan.

31 Kinderen naar de nevendienst

32 Schriftlezing Mi. 5: 1 t/m 4 1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

33 Schriftlezing Mi. 5: 1 t/m 4 2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten.

34 Schriftlezing Mi. 5: 1 t/m 4 3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,

35 Schriftlezing Mi. 5: 1 t/m 4 4 En hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen.

36 7even zingt: 1. “Uns ist ein Kindlein heut geborn” 2. “Puer natus in Bethlehem”

37 Uns ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrauen auser korn; des freuen sich die Engelein, sollten wir Menschen nicht frӧhlich sein? Lob, Preis und Dank sei Gott bereit für solche Gnad in Ewigkeit.

38 Er hat erlӧset uns vom Tod und wieder bracht zu Gnad bei Gott; Er heilt der giftgen Schlange Biβ, den wir bekamen im Paradies. Lob, Preis und Dank sei Gott bereit für solche Gnad in Ewigkeit.

39 Drum preiset dieses Kindelein mit allen heilgen Engelein, das freundlich aus sein‘ Windelein uns lachet an im Krippelein. Lob, Preis und Dank sei Gott bereit für solche Gnad in Ewigkeit.

40 Puer natus in Bethlehem Puer natus in Bethlehem, zu Bethlehem, des de gaudet Jerusalem, Alleluja! (een kind geboren in Bethlehem, Jeruzalem verheugd zich, Halleluja)

41 Hic iacet in praesepio, praesepio qui regnet sine termino, Alleluja! (Hier ligt het in de kribbe, voor altijd is Gods heerschappij)

42 Cognovit bos et asinus, et asinus, quod puer erat Dominus, Alleluja! (de os en de ezel erkennen hem als Heer)

43 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader.

44 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 60 Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' 61 Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in je familie die zo heet.' 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 'Johannes is zijn naam.' Iedereen was verbaasd.

45 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken.

46 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 66 Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie:

47 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 68 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, 70 Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

48 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 71 Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. 72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 73 De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, 74 Ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen,

49 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 75 Toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. 76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, 77 En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden.

50 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 En verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

51 Schriftlezing Luc. 1: 57 t/m 80 80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

52 NLB 0158a

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Overdenking

62 NLB 442

63

64

65

66 4. Als je veel van iemand houdt 1.Als je veel van iemand houdt geef je ‘t mooiste wat je hebt, da’s heel gewoon. Omdat God van mensen houdt gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had, Zijn eigen Zoon.

67 Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

68 2.Als je veel van iemand houdt geef je ‘t mooiste wat je hebt, da’s heel gewoon. En de wijzen brachten goud, Mirr’ en wierook voor het kind, als eerbetoon.

69 Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

70 3.Als je veel van iemand houdt geef je ‘t mooiste wat je hebt, da’s heel gewoon. En als jij de Heer vertrouwt, leg je leven in Zijn hand, Hij is Gods Zoon.

71 Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

72 Gebed

73 Collecte 7even zingt

74 NLB0438

75

76

77

78

79

80 Zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: Dhr. J. Marissen Ouderling van dienst: K. Muis Organist: A. Kroeze Schriftlezing:"

Verwante presentaties


Ads door Google