De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond klas 5 2015-2016 8 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond klas 5 2015-2016 8 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond klas 5 2015-2016 8 september 2015

2 Programma Mededelingen Mededelingen Klas 5: jaarprogramma Klas 5: jaarprogramma De rekentoets (mevr. Assink) De rekentoets (mevr. Assink) Internationalisering (dhr. Scheperboer) Internationalisering (dhr. Scheperboer) Gaan studeren voorlichting van de Rijksuniversiteit Groningen Gaan studeren voorlichting van de Rijksuniversiteit Groningen PAUZE 21.00 uur PAUZE 21.00 uur Kennismaken met de tutor Kennismaken met de tutor

3 Kennismaken met de tutor Klas 5Amw. J. Markvoortlok. 11 Klas 5Amw. J. Markvoortlok. 11 Klas 5Bmw. S. Koster lok. 12 Klas 5Bmw. S. Koster lok. 12 Klas 5Cdhr. L. Gaastralok. 13 Klas 5Cdhr. L. Gaastralok. 13 Klas 5Dmw. M. Jungerius lok. 14 Klas 5Dmw. M. Jungerius lok. 14 Klas 5Edhr. J. Abbeneslok. 16 Klas 5Edhr. J. Abbeneslok. 16

4 belangrijke data rond toetsing 1 oktProgramma van Toetsing en Afsluiting 1 oktProgramma van Toetsing en Afsluiting 8 okt - 16 okteerste toetsweek 8 okt - 16 okteerste toetsweek 12 jan - 20 jantweede toetsweek 12 jan - 20 jantweede toetsweek 23 mrt - 4 aprderde toetsweek 23 mrt - 4 aprderde toetsweek 27 juni - 5 juli vierde toetsweek 27 juni - 5 juli vierde toetsweek de rekentoets de rekentoets

5 Overige belangrijke data 30-10 t/m 6-11:Internationaliseringsproject 30-10 t/m 6-11:Internationaliseringsproject (alleen voor deelnemers) vrijdag 20 nov: Propaganda-avond vrijdag 20 nov: Propaganda-avond vrijdag 27 nov: voorlichting vervolgstudie ( verplicht ) vrijdag 27 nov: voorlichting vervolgstudie ( verplicht ) donderdag 7 jan:Romevoorlichtingsavond ( verpl) donderdag 7 jan:Romevoorlichtingsavond ( verpl) donderdag 25 feb:Profielwerkstukavond donderdag 25 feb:Profielwerkstukavond 8 t/m 12 mrtStart PWS-traject 8 t/m 12 mrtStart PWS-traject 9 t/m 15 april:Romereis 9 t/m 15 april:Romereis vrijdag 22 april: PWS-middag vrijdag 22 april: PWS-middag Agenda op www.celeanum.nl www.celeanum.nl

6 Opbouw cijfers Combinatiecijfer; vier vakken Combinatiecijfer; vier vakken Anw, Maat, KCV  combinatiecijfer  diploma  Anw, Maat, KCV  combinatiecijfer  diploma  Combinatiecijfer ANW (klas 4), Maat (klas 4), KCV(klas 5), Profielwerkstuk (klas 6) Combinatiecijfer ANW (klas 4), Maat (klas 4), KCV(klas 5), Profielwerkstuk (klas 6) Combinatiecijfer telt steeds als één vak Combinatiecijfer telt steeds als één vak Eindcijfers uit het combinatiecijfer niet lager dan een 4 Eindcijfers uit het combinatiecijfer niet lager dan een 4 Profielwerkstuk start mrt 2016 Profielwerkstuk start mrt 2016 Vakken laten vallen?  altijd naar de decaan! Vakken laten vallen?  altijd naar de decaan!

7 Herkansen Herkansingsregeling Herkansingsregeling 4 herkansingen per jaar 4 herkansingen per jaar 1 herkansing per periode 1 herkansing per periode meerdere herkansingsmomenten meerdere herkansingsmomenten geen herkansing voor mondelinge toetsen en praktische opdrachten. geen herkansing voor mondelinge toetsen en praktische opdrachten. Bij ziekte in de toetsweek altijd contact opnemen met mw. Van Rhee

8 Bevordering van klas 5 naar 6 Bevordering als voldaan is aan alle onderstaande eisen: geen eindcijfers < 4 geen eindcijfers < 4 niet meer dan 3 tekorten niet meer dan 3 tekorten Max. 2 onvoldoende eindcijfers in profiel(keuze)vakken Max. 2 onvoldoende eindcijfers in profiel(keuze)vakken bij 3 tekorten: één vak met 8, of twee vakken met 7 bij 3 tekorten: één vak met 8, of twee vakken met 7 bij 2 tekorten: één vak met 7 bij 2 tekorten: één vak met 7 bij wi, En, Ne maximaal 2 tekorten bij wi, En, Ne maximaal 2 tekorten alle HD’s afgerond en LO ‘voldoende’ of ‘goed’ alle HD’s afgerond en LO ‘voldoende’ of ‘goed’ vak herexamen bepaald door doc.vergadering vak herexamen bepaald door doc.vergadering

9 Slaag-/zakregeling alle cijfers minimaal een 6 alle cijfers minimaal een 6of 1 x 5, overige cijfers minimaal een 6 1 x 5, overige cijfers minimaal een 6of ‘1 x 4 of 2 x 5’ of ‘1 x 4 en 1 x 5’, overige cijfers minimaal een 6, gemiddelde minimaal 6,0 ‘1 x 4 of 2 x 5’ of ‘1 x 4 en 1 x 5’, overige cijfers minimaal een 6, gemiddelde minimaal 6,0en eindcijfers uit het combinatiecijfer niet lager dan een 4 eindcijfers uit het combinatiecijfer niet lager dan een 4 Gemiddelde CE moet minimaal 5,5 zijn Gemiddelde CE moet minimaal 5,5 zijn Bij wi, Ne, En maximaal 1 x 5 Bij wi, Ne, En maximaal 1 x 5 Opdrachten LO beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en resultaat rekentoets telt mee. Opdrachten LO beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en resultaat rekentoets telt mee.

10 Oriëntatie op vervolgstudie dit jaar al starten met oriënteren dit jaar al starten met oriënteren voorlichting door oud-leerlingen( 27 - 11 ) voorlichting door oud-leerlingen( 27 - 11 ) verlof via ‘groene kaart’ verlof via ‘groene kaart’ 3 à 4 keer per jaar onder schooltijd 3 à 4 keer per jaar onder schooltijd aftekenen bij dhr. Scheperboer aftekenen bij dhr. Scheperboer niet op toetsdagen, herkansingsmomenten of bij andere verplichtingen (mondelingen of presentaties, luistertoetsen e.d.) niet op toetsdagen, herkansingsmomenten of bij andere verplichtingen (mondelingen of presentaties, luistertoetsen e.d.)

11 Rekentoets

12 Rekentoets Verplicht voor alle VWO-leerlingen die eindexamen doen in 2013-2014 of in de jaren daaropvolgend. Verplicht voor alle VWO-leerlingen die eindexamen doen in 2013-2014 of in de jaren daaropvolgend. Rekentoets is geen onderdeel van het SE of CE, het is een apart cijfer. Rekentoets is geen onderdeel van het SE of CE, het is een apart cijfer. Omdat de rekentoets alleen een centraal deel kent, is het cijfer voor de rekentoets tevens het eindcijfer. Omdat de rekentoets alleen een centraal deel kent, is het cijfer voor de rekentoets tevens het eindcijfer. Bij rekentoets hoort een herkansing die los staat van de herexamens. Bij rekentoets hoort een herkansing die los staat van de herexamens. Leerling mag de rekentoets maximaal 4 keer maken. Leerling mag de rekentoets maximaal 4 keer maken.

13 Cijfer rekentoets Vanaf examenjaar 2015-2016 telt rekenen mee bij zak- slaagregeling. Vanaf examenjaar 2015-2016 telt rekenen mee bij zak- slaagregeling. Vanaf examenjaar 2016-2017 telt het cijfer mee in de kernvakkenregel. Vanaf examenjaar 2016-2017 telt het cijfer mee in de kernvakkenregel. Cijfer op rekentoets moet 5 of hoger zijn. Cijfer op rekentoets moet 5 of hoger zijn. Telt niet mee met compensatieregeling Telt niet mee met compensatieregeling De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel en de CE-regel. Hij is immers geen onderdeel van het CE, maar zelfstandig onderdeel van het examen naast CE en SE. En omdat hij geen betrekking heeft op een vak doet de rekentoets ook niet mee in de compensatieregel (eindexamenbesluit).

14 Doubleren/zakken Indien leerling doubleert in klas 5 of zakt in klas 6 vervallen de cijfers behaald op de reeds gemaakte rekentoets(en). Indien leerling doubleert in klas 5 of zakt in klas 6 vervallen de cijfers behaald op de reeds gemaakte rekentoets(en). Indien een leerling naar de vavo gaat gelden er andere regels. Indien een leerling naar de vavo gaat gelden er andere regels. Een leerling die is gezakt kan in het examenjaar nog 3 maal de rekentoets maken. Een leerling die is gezakt kan in het examenjaar nog 3 maal de rekentoets maken.

15 Belangrijke data rond toetsing 17 mrt – 18 mrtEerste ronde rekentoets klas 5 17 mrt – 18 mrtEerste ronde rekentoets klas 5 9 jun – 10 junTweede ronde rekentoets klas 5. 9 jun – 10 junTweede ronde rekentoets klas 5. In 2016-2017 (klas 6) opnieuw twee kansen om de rekentoets te maken en inhaalronde. In 2016-2017 (klas 6) opnieuw twee kansen om de rekentoets te maken en inhaalronde.

16

17 Vragen ?

18 Internationalisering klas 5 2015 - 2016

19 Activiteiten in klas 5  Deelname aan het International Youth Science Congress INVESTIGA I + D+ i in Madrid. Bedoeld voor 5 excellente bèta-leerlingen.  Erasmus+ project in november in Zwolle met deelnemers uit Engeland, Italië, Noorwegen,Polen, Roemenië en Spanje  Vervolg project in Noorwegen, Roemenië en Spanje  Uitwisseling met Polen

20 Erasmus+  Betere verankering internationalisering in het schoolcurriculum → elk vakgebied zal een bijdrage moeten leveren aan internationalisering  Erasmus+ project 2015 – 2017 : My Future  Twee deelthema`s: world of education and world of work

21 Erasmus+ Project Zwolle (1) Data: 30 oktober – 6 november 2015 Deelthema: World of Education Activiteiten: * presentaties onderwijssystemen * onderzoek naar de “ideale les” * workshops * excursie Presentaties bestemmingen op woensdag 16 september van 15.00 – 16.00 uur Inschrijven 16 – 21 september

22 Erasmus+ Project Zwolle (2) Workshops – tekenen – maken van I-books – taal en ICT – dans – survival – krantje

23 Erasmus+ Project Zwolle (3) Globaal programma – 30 oktober – aankomst delegaties – 31 oktober – kennismaking en presentaties onderwijssustemen – 1 november – eigen activiteiten – 2 november – onderzoek onderwijs in Nederland en ideale les – 3 en 4 november – workshops en eindpresentatie – 5 november – excursie – 6 november – vertrek delegaties

24 Financiering  Eigen bijdrage ( 150 – 300 euro)  Subsidies van Europees Platform  Erasmus+ (Europese subsidie)  VIOS (nationale subsidie)

25 Studiekeuze Programma klas 5 Informatiemarkt op vrijdag 27 november van 15.00 uur – 17.00 uur (verplicht) Beroepenavond op woensdag 9 maart van 19.00 uur – 21.00 uur (verplicht) Opdrachten keuzeweb Groene kaart


Download ppt "Voorlichtingsavond klas 5 2015-2016 8 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google