De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starr methode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starr methode."— Transcript van de presentatie:

1 Starr methode

2 Starr Situatie Taak Actie Resultaat Reflectie

3 situatie Beschrijf de o.a. situatie. Wat is er gebeurd?
Wie waren de betrokkenen? Waar speelde het zich af? Waarover ging het precies? Wat was de aanleiding?

4 taak Wat was jouw taak als pem’er in de situatie?
Wat was je rol? Wat was je functie? Wat moest je doen als pem’er? Wat werd er van je verwacht? Wat was je doel? Wat waren je doelen? Wat was je voornemen? Had je een plan?

5 actie Wat heb je werkelijk gedaan? Hoe heb je het aangepakt?
Welke afwegingen hebben daarin op dat moment een rol gespeeld? Wat dacht je? Wat voelde je? Wat zag je voor je? Wat was precies jouw aandeel of inbreng?

6 resultaat Wat was het gevolg van jouw actie bij jezelf en wat was het gevolg bij andere betrokkenen? Wat was het gevolg op de sfeer? Wat was de invloed op het proces? Konden jullie nog goed verder werken? Wat was de invloed van jouw aandeel (van je actie) op het resultaat dat je wilde bereiken.

7 reflectie Was het resultaat van je actie dat wat je er mee wilde bereiken? Heb je er iets van geleerd als pem’er? Kun je deze situatie en je handelen daarin koppelen aan een competentie uit het profiel van de beroepsbeoefenaar? Als je dat kan, hoe scoorde je dan voor deze competentie?

8 Voorbeeld van verslag volgens de starr methode:
Als voorbeeld een verslag uitgewerkt voor competentiegebied 3, kerntaak 3.1 prestatie-indicator E: Prestatie-indicator E luidt als volgt: Zorgt ervoor dat er voldoende tijd/gelegenheid is voor teamoverleg en dagelijkse afstemming tussen de medewerkers.

9 Situatie Op mijn huidige praktijkplek loop ik nu een half jaar stage. Al snel merkte ik op dat er niet eenduidig met de richtlijnen rondom de begeleiding die er voor de vve methode geldt wordt omgegaan. (je kan hier een duidelijk voorbeeld beschrijven) Daarbij merkte ik op dat de ouders vaak met negatieve feedback of onduidelijkheid ons benaderden. Door de werkdruk die er heerst op mijn praktijkplek en het feit dat er veel medewerkers parttime werken, zijn er bij een werkbespreking of vergadering meestal maar een aantal medewerkers aanwezig. Het komt zelden voor dat iedereen aanwezig is. Dit is de oorzaak waardoor iedereen zijn eigen werkwijze heeft en waardoor we als team zijnde niet op één lijn liggen met elkaar.

10 Taak Als rol van Pem’er zie ik het als mijn taak om hier iets mee te doen. Nadat ik op de werkvloer meerdere situaties heb gezien waarin ik merkte dat medewerkers niet op één lijn liggen voor wat betreft de werkwijze naar de kinderen toe, had ik me voorgenomen om naar mijn leidinggevende (praktijkbegeleider) te gaan en dit onderwerp te bespreken. Ik had een voorstel bedacht wat ik graag in dit gesprek toe wilde lichten. Het voorstel luidt als volgt: dat we in een teamavond onze bevindingen uitleggen en vervolgens aangeven dat er iedere dag een half uur werkoverleg plaatsvindt. Daarnaast geven we in de bijeenkomst aan dat er iedere week een vergadering wordt ingepland waarbij alle medewerkers verplicht zijn om naar toe te komen.

11 Actie Naar aanleiding van mijn bevindingen en voorstel heb ik een afspraak gemaakt met mijn leidinggevende om dit te bespreken. In het gesprek heb ik feitelijk aangegeven wat ik heb gezien op de werkvloer en mijn voorstel toegelicht. Mijn leidinggevende ging akkoord met het voorstel en ik mocht de teamavond en de organisatie hierop volgend (werkoverleg, planning teamvergadering) op me nemen. Tijdens de teamavond heb ik middels een powerpoint presentatie aangegeven wat ik feitelijk heb waargenomen op de werkvloer: wat de verschillen zijn v.w.b. het handelen naar de kinderen toe. Over dit onderwerp heb ik opdrachten/ oefeningen met het team uitgevoerd en collectief hebben we een besluit genomen hoe onze werkwijze behoort te zijn. Daarbij hebben we afgesproken dat per dit jaar iedereen zich dient te houden aan de afgesproken werkwijze. Vervolgens heb ik uitgelegd dat er een half uur eerder gestart wordt met werken en dat er in dat half uur een werkoverleg plaatsvindt. Daarnaast heb ik de planning gemaakt van de teamvergaderingen en deze op eenzelfde dag ingepland waarop iedereen werkzaam is en deze doorgenomen met het team. Tot slot heb ik benadrukt dat dit verplichte werkuren zullen zijn vanaf dit jaar.

12 resultaat Vanaf het moment dat de teamavond heeft plaatsgevonden, is er meer rust in het team gekomen. De collega’s weten waar ze aan toe zijn. Doordat er meerdere overlegmomenten zijn, kan onduidelijkheid die er heerst bij medewerkers gemakkelijk weggenomen worden. Behalve het bovenstaande resultaat merk ik dat er tegelijkertijd meer rust ontstaat bij de ouders. Ouders komen met minder negatieve feedback/ vragen naar ons toe. Tot slot heeft de actie geleid tot een duidelijke structuur v.w.b. de overlegmomenten en wordt de structuur positief opgepakt door de medewerkers. We liggen als team zijnde meer op één lijn v.w.b onze werkwijze, maar dit kan nog beter.

13 Reflectie Ik vind dat ik actief heb gehandeld in deze situatie. Ik heb iets gesignaleerd op de werkvloer en ik vind dat ik vanuit mijn rol als PEM’er hier iets mee moest doen. Het was zinvol om eerst een gesprek aan te gaan met mijn leidinggevende. Dit heeft mij de bevestiging gegeven dat datgene wat ik gesignaleerd hebt, daadwerkelijk wordt ondersteund door haar/ hem. Daarbij heb ik bruikbare tips gekregen hoe ik deze situatie kan aanpakken en hoe ik het best de teamavond kan organiseren. Door mijn actie heb ik ervoor gezorgd dat er voldoende tijd/gelegenheid is voor teamoverleg en dagelijkse afstemming tussen de medewerkers.

14 Omvang van starr verslag
Omvang: Ongeveer 1 tot 1 ½ A 4


Download ppt "Starr methode."

Verwante presentaties


Ads door Google