De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spreken over de ziel Gert Jan van der Steen gert@palstar.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spreken over de ziel Gert Jan van der Steen gert@palstar.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Spreken over de ziel Gert Jan van der Steen

2 Het thema “De Ziel” is in
Is “de ziel” een ding buiten jezelf? Een ballonnetje aan een draadje? De ziel, dat ben je zelf. Lezing: manieren nagaan waarop men binnen de VKK over de ziel kan spreken.

3 Innerlijke ervaring New Age: de ziel is alles voorbij het lichamelijk bewustzijn Vanuit de ziel vloeit liefde naar de persoonlijkheid en naar de wereld. Dieptepsychologie: over het onderbewuste waarin de ziel geworteld is. Transformatieprocessen: over wezenlijke heroriëntatie van de ziel.

4 Innerlijke ervaring (vervolg)
Mystiek: streven naar een rechtstreekse verbinding met God, zonder tussenkomst Inwijdingsprocessen voor de ziel, uiterlijk en innerlijk. Buitenlichamelijke reizen van de ziel, onder begeleiding van gidsen of engelen Parapsychologie: contact met overgegane zielen.

5 Innerlijke ervaring (vervolg)
Typen ervaringen van de menselijke ziel tijdens de kringloop door in- en excarnaties: Ervaringen van en met nog niet geborenen Spontane ervaringen met stervenden en overledenen Postume communicatie Bijna dood ervaringen (BDE) Life between Life regressies (LBL) - zielsregressies. Ervaring als ziel in het tussenbestaan.

6 De gemeenschap Volksziel Ziel van een kerkgemeente.

7 De liturgie Actieve verbinding met God. Hoogste uitingsvorm van de ziel, overgaande in de geest H. Mis “Aan God de (Vader / Zoon / Heilige Geest) wijd ik geest, ziel en lichaam“ “als Uw eigen leven te herkennen, dat alles bezielt“ “hier geven wij en offeren wij ons zelf, onze zielen en lichamen, als een heilige en voortdurende offergave aan U“ “geef dat wij de heilige mysteriën van Uw Lichaam en Uw Bloed zó mogen ontvangen, dat onze zielen worden opgeheven tot in de onmetelijkheid van Uw liefde“

8 De liturgie (vervolg) Graduale van Onze Lieve Vrouwe Genezingsdienst
“Mijn ziel maakt groot de Here: en in God mijn Zaligmaker verheugt zich mijn geest“ Genezingsdienst “opdat zij mogen worden genezen naar ziel en naar lichaam“ H. Lof “Die bezielt het gans heelal“

9 Natuur- en goddelijk leven
Natuurvolkeren: rivieren, heuvels, planten, bomen en dieren zijn bezield Bewust, maar nog niet zelfbewust. Hun zelf ligt in een groepsziel waaruit zij voortkomen en terugkeren. De menselijke ziel kan zich verbinden met de natuurzielen. Moderne apparaten, van auto’s tot computers, kunnen óók bezield raken bij langer gebruik.

10 Menselijk leven: de ziel groeit door nieuwe ervaringen.
Patronen van reacties opgeslagen in geheugen en later opnieuw gebruikt. Het gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid, onze overziel, groeit. Wij voegen de patronen die wij ontwikkelen toe aan deze overziel en putten daar ook weer uit. Engelenhiërarchieën geven patronen voor de toekomst in onze ziel.

11 Esoterische filosofie: lagen van werkelijkheid
binnen en buiten ons van het leven in die lagen van de zin van alles. Rudolf Steiner: “De wetenschap van de geheimen van de ziel”.

12 Esoterische filosofie (vervolg)
Hans Poortman, “Ochêma”, filosofisch beeld van de ziel Hein van Dongen en Hans Gerding: “Het voertuig van de Ziel; filosofische en religieuze zienswijzen door de eeuwen heen”. het werken van de ziel door haar voertuigen centraal. Charles Leadbeater: meest complete beeld van de ziel precieze plaatsbepaling van de persoonlijkheid, de ziel en de geest van een mens. ontwikkelingsgang van mens en wereld als gevolg van de werking van de Heilige Drievuldigheid. Schema’s Leadbeater ook door andere esoterische auteurs gebruikt, zoals Alice Bailey.

13 gebieden in de schepping
beginselen van de mens goddelijk monadisch Goddelijk Zelf of Godsvonk; of monade geestelijk (atmisch) ziel of Ego of Hoger Zelf wil (atma) intuitief (buddhisch) intuïtie (buddhi, alles overzien) mentaal hoger abstract denken (manas, causaal) lager persoonlijkheid of ego of lager zelf concreet denken (kama-manas) astraal voelen (kama, emoties) fijnstof-felijk atomisch sub-atomisch super-etherisch etherisch lichaam vitaal- of levenslichaam stoffelijk gasvormig vloeibaar vast stoffelijk lichaam 6. Esoterisch en Religieus 13

14 Leadbeater: de drie uitstortingen van de Logos

15 OPENBARING IN DE GEBIEDEN IN DE SCHEPPING
Emanatie door de HdV OPENBARING IN DE GEBIEDEN IN DE SCHEPPING 3e aspect HDV: DE HEILIGE GEEST 1e emanatie 2e aspect HDV: DE ZOON 2e emanatie 1e aspect HDV: DE VADER 3e emanatie goddelijk monadisch geestelijk intuitie hoger mentaal lager mentaal astraal fijnstoffelijk stoffelijk 15

16 Formation of the Five Lower Planes
6. Esoterisch en Religieus 16

17 Esoterische kosmogonie.
Oorsprong schema uitstortingen van Leadbeater niet bekend Verschillende benaderingen. “The Cosmic Doctrine” van Dion Fortune. Veronderstelt kennis van de theosofie Abstract en bij eerste lezing ondoorgrondelijk. Is een bovenliggend model voor de drie uitstortingen van Leadbeater Wetenschappelijke methode: proberen te unificeren. Unificatie van “The Cosmic Doctrine” met het werk van Leadbeater.

18 Kosmogonie: vorming Kosmos
Het Ongemanifesteerde is de enige Eenheid Manifestatie begint wanneer dualiteit plaats vindt. De primaire dualiteit is “ruimte” en “beweging”. De eerste manifestatie was een beweging in ruimte. De beweging buigt af en wordt een cirkel: gesloten circulerende ruimte met een ritme.

19 Kosmogonie: vorming Kosmos (vervolg)
*Emanatie uit het ongeopenbaarde tot ring-niet-verder *Basis ritme van samentrekking en uitzetting Daardoor *vorming van zeven lagen van ruimte instroom van energie (“geest”) uit het ongeopenbaarde *vorming van “atomen” / “wervelingen” in alle lagen

20 Kosmogonie: chaos en natuurlijke evolutie
*Chaotische beweging van atomen Bij samentrekking Kosmos bewegen atomen naar centrum Bij uitzetting Kosmos bewegen atomen naar ring-niet-verder *Atomen vormen, bij toeval, combinaties (“holonen”) Combinaties van langere duur worden onthouden in geheugen *Succesvolle holonen reizen door gehele Kosmos en ontwikkelen, door het geheugen, reactievermogen op alle situaties in de Kosmos (“grootholon”). Uiteindelijk kennen zij alles en worden daardoor stabiel. Duurt heel lang, maar kan versneld worden door contact met Logoï (zie hierna).

21 Kosmologie: de Logos *Bij een nieuwe uitzetting van de Kosmos neemt een grootholon zijn vorige positie weer in *Is nu een Logos omdat Hij de gehele Kosmos kent. Is daardoor onbewogen. *De Logos emaneert in Zijn gebied, vanwege de uitzetting, tot aan een eigen ring-niet-verder. De emanatie gebeurt vanzelf; het bewustzijn is subjectief. Ontwikkelt daarmee 7 ondergebieden, als spiegelbeeld van de Kosmos

22 Kosmologie: de Geest, 1e uitstorting
De emanatie vitaliseert alle holonen in Zijn invloedssfeer. Dit is de Geest van de HdV. Dit geeft een impuls tot zich richten en willen groeien. De holonen worden zich van elkaar bewust, “wij” ontstaat. De holonen, in verschillende lagen, ontwikkelen alle soorten van voorheen latente combinaties. Daarmee brengen zij tot bestaan alle deelgebieden. Geloofsbelijdenis Nicea: “De Heilige Geest is de Heer en Gever van het leven.” 3e aspect HDV: DE HEILIGE GEEST 22

23 Kosmologie: de Zoon, 2e uitstorting
De onveranderlijke Logos, de Vader, wordt het veld van het gemeenschappelijk bewustzijn gewaar. Deze gewaarwording is voor Hem objectief. De wet van compensatie doet van Hem uitgaan een stroom van Liefde: de Zoon. Dit is monadische kernstof. Deze verzamelt om zich heen de verschillende soorten van materie in de ondergebieden, zodat alle stof geschikt gemaakt wordt om te dienen als voertuigen. Hierdoor worden de ondergebieden met elkaar verbonden. 2e aspect HDV: DE ZOON 23

24 Kosmologie: de Zoon (vervolg)
Na bereiken laagste punt begint de opwaartse boog van ontwikkeling naar goddelijkheid. Gevolg: bewustzijn ontwikkelen in elk van de graden van materie, te beginnen met de laagste. In opvolgende tijdperken wordt elk van de natuurrijken belevendigd: elementaal, mineraal, plantaardig, dierlijk en menselijk. De mens heeft latente condities die pas na lange tijd volledig bewust worden, eerst fysiek, dan astraal en later verstandelijk. Door dit proces deelt de Zoon de Vader mede aan de schepping: "schenkt zich". Daalt af. Vernauwt/concretiseert Zijn bewustzijn om op gelijk bewustzijnsniveau te komen. “Is mens geworden hier op aard.” 2e aspect HDV: DE ZOON

25 Kosmologie: de Vader, 3e uitstorting
Uitstorting van monadische kernstof t/m het buddhisch gebied, wachtend op de ontwikkeling van geschikte voertuigen om een stap lager te kunnen afdalen en individuele mensenzielen te worden. Het oorzakelijk lichaam ontstaat daarmee op het hoger verstandsgebied. Een dier kan door toewijding en inspanning om te begrijpen zich zo verheffen dat het een geschikt voertuig wordt voor de 3e uitstorting. Het oorzakelijk lichaam blijft verbonden met de Logos, ook in een pralaya. Het is daarmee onsterfelijk. De ziel ontwikkelt zich verder naar het intuitief (buddhisch) niveau. Schenking van de godsvonk, “de gedachtenrichter” Ontwikkelt steeds meer de wil om de Vader te ontmoeten. De ziel gaat zich steeds meer inzetten voor het werk van de Geest en van de Zoon. 1e aspect HDV: DE VADER 3e emanatie

26 Kosmologie: de Moeder In de ruimte van de Moeder vindt alles plaats.
Zij onthoudt alles (geheugen van reactiepatronen op alle gebieden). Zij is het balanspunt van uitzetting en samentrekking. Zij compenseert. “Neemt alles wat afvalt op en geeft nieuwe kansen.” Zij zet aan tot nieuwe schepping ten behoeve van compensatie. 26

27 Verfijning: vorming van de Hiërarchieën

28 Hiërarchieën 1e zwerm van vonken
Door getijdenwerking verlaten zij een laag en gaan naar een lagere globe. Tijdens hun terugkeer: loslaten, met behoud van capaciteit van reactie. Zij beïnvloeden de evoluerende Levensvonken op elke globe die zij bezoeken, via hun groepsgeest.

29 Hiërarchieën (vervolg)
De Goddelijke vonken zijn naar buiten gevorderd zover als de 6e laag. Door hun roterende beweging verzamelen zij rond zichzelf nieuwe lichamen van materie van de 6e laag. Het proces wordt herhaald precies zoals daarvoor De resynthese van de Vonken Het instellen van compenserende reacties die groepsbewustzijn vormen De reciproce reacties van het groepsbewustzijn en het Logoisch bewustzijn Het inkeren van de Zonnelogos om het nieuwe idee te assimileren Het stereotiep maken van de reacties van de satelliet door herhaling.

30 Hiërarchieën (vervolg)
Na het bereiken van de 1e laag zijn de vonken volleerd en keren terug. Op einde evolutie handhaven zij een gebalanceerde actie en reactie tussen het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. Zij verlaten de lagen. Zij zijn één met de Geest van de Zonnelogos en kunnen diens wil uitvoeren. Worden genoemd de Heren van Vlam.

31 Hiërarchieën (vervolg)
2e zwerm van vonken: Gaan neer en op de lagen, steeds één lager. Tijdens hun terugkeer: dragen op elke globe bij aan de vormkrachten van manifestatie. Zij beïnvloeden niet de Vonken. Op einde evolutie: wanneer de Zonnelogos een nieuw concept wil overdragen (dat hij heeft ontvangen van een evoluerende zwerm) dan gebruikt Hij hen. Worden genoemd de Heren van Vorm.

32 Hiërarchieën (vervolg)
3e zwerm van vonken: dalen af, hergebruiken archetypen, hebben vrije tijd over -> vrije wil. Tijdens hun terugkeer beïnvloeden zij individuele vonken. Op einde evolutie: zij worden gebruikt als bemiddelaars tussen de Zonnelogos en Zijn universum op individueel niveau. Zij kunnen reageren op alle lagen van manifestatie en kunnen aanpassingen maken wanneer door epigenese de evolutie uit balans raakt. Zij manifesteren zich als eenvoudige krachtcentra. Worden genoemd de Heren van Verstand.

33 Hiërarchieën (vervolg)
Zwermen van Goddelijke vonken worden uitvoerders van compenserend werk in de evolutie. Want, met de komst van epigenese, komt ook het risico van ontwikkeling in disharmonie met de natuur van de Zonnelogos. Ook worden zij gebruikt om aan de uitgaande vonken de vruchten van evolutie die er al zijn over te brengen Om zo een onnodige recapitulatie van reacties die al stereotiep zijn in het universum te voorkomen. Inwijding is sympathische inductie. Een ingewijde zal zich dan sneller met materie kunnen verbinden.

34 Hiërarchieën (vervolg)
3e zwerm van vonken: dalen af, hergebruiken archetypen, hebben vrije tijd over -> vrije wil. Tijdens hun terugkeer beïnvloeden zij individuele vonken. Op einde evolutie: zij worden gebruikt als bemiddelaars tussen de Zonnelogos en Zijn universum op individueel niveau. Zij kunnen reageren op alle lagen van manifestatie en kunnen aanpassingen maken wanneer door epigenese de evolutie uit balans raakt. Zij manifesteren zich als eenvoudige krachtcentra. Worden genoemd de Lords of Mind.

35 Samenvatting: Kosmische krachten die in de ziel werken.
Bij de vorming van de Kosmos worden drie “Ringen” gevormd (dit is een metafoor) die gedurende de levensduur van de Kosmos ronddraaien. Zij hebben actieve en passieve fasen. De werking van de Ringen beïnvloedt alles in de Kosmos, op elk niveau. De Ring-Chaos (vgl. de Heilige Geest) zorgt voor een uitgaande, emanerende werking

36 Samenvatting: Kosmische krachten die in de ziel werken (vervolg)
De Ring-Kosmos (vgl. de Zoon) zorgt voor een terugkerende, loslatende werking, waarbij de essentie van handeling wordt opgenomen De Ring-niet-verder (vgl. de Moeder) zorgt voor stabilisatie, harmonisatie en compensatie. Door de werking van de Ringen ontstaan perioden van activiteit en passiviteit op elk niveau.

37 Samenvatting: Kosmische krachten die in de ziel werken (vervolg)
Niveaus zijn binnen elkaar genest, waarbij het ene niveau op het andere inwerkt. De hiërarchieën zijn op deze manier in elkaar vervat en werken op elkaar en op de ons bekende levende organismen, zij het in in- of excarnatie. Periodiciteit op een hoger niveau synchroniseert periodiciteit op een lager niveau.

38 Samenvatting: Kosmische krachten die in de ziel werken (vervolg)
Vooral bij uitgaande werking treedt spanning en disbalans op. Deze wordt gaandeweg geharmoniseerd. Daartoe kan nieuwe schepping nodig zijn. De Kosmos is voortdurend in ontwikkeling. Daardoor toenemende complexiteit van organismen tot gevolg totdat de Kosmos één groot organisme is geworden het evenbeeld van God

39 Hebben we het nog steeds over dezelfde ziel?
Kosmologische beschrijvingen lijken abstract en dor. Maar zij betreffen het leven zelf dat, hoe hoger het niveau, uitbundiger en verfijnder is. Het leven van de ziel in haar hogere aspecten is voor onze aardse persoonlijkheid niet te bevatten. En dat is nog maar een fractie van wat in nog hogere regionen mogelijk is.

40 Meditatie op de kosmische werkzaamheid in onze ziel
zal tot een onvoorspelbare respons leiden en aanzetten tot nieuwe innerlijke ontwikkeling. Door een groeiend zelfbewustzijn van de ziel wordt de Kosmos zelfbewuster.

41 Beleving van de ziel Voor de ziel gaan wijsheid en innerlijke beleving in elkaar over, met een doorwerking in het leven en de gemeenschap, gevoed door de liturgie. De ziel is creatief, compenserend waar nodig en omhoog strevend naar God, lof en dank zeggend. De ziel, dat ben ik.

42 Spreken over de ziel Einde


Download ppt "Spreken over de ziel Gert Jan van der Steen gert@palstar.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google