De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsnotitie De VR heeft op voordracht van de afdeling Twente een voorstel aangenomen tot het schrijven van een beleidsnotitie. In samenwerking met de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsnotitie De VR heeft op voordracht van de afdeling Twente een voorstel aangenomen tot het schrijven van een beleidsnotitie. In samenwerking met de."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsnotitie De VR heeft op voordracht van de afdeling Twente een voorstel aangenomen tot het schrijven van een beleidsnotitie. In samenwerking met de afdeling Twente is deze notitie uitgewerkt Tijdens deze Regionale Bijeenkomst worden de fundamenten van deze notitie gepresenteerd Zij vormen de basis van de uiteindelijke beleidsnotitie

2 Beleidsnotitie Het hebben van een beleidsnotitie is niet een op zich zelf staand doel, pas wanneer een beleidsnotitie een toegevoegde waarde voor de vereniging in zich mee draagt is het hebben van een beleidsnotitie zinvol. Een beleidsnotitie dat alleen door het bestuur wordt gedragen zal gedoemd zijn te mislukken, de leden zullen het plan moeten omarmen en een wezenlijke bijdrage moeten willen leveren om de gestelde doelen te bereiken. Tijd en geld spreken hier geen rol maar wel betrokkenheid van de leden.

3 Wat is beleid Beleid is werken aan de toekomst. – Kenmerk: toekomst gericht richting bepalend. Beleid is ontwikkelen. – Kenmerk: we zijn er nooit klaar mee. Beleid is weten wat je wilt. – Kenmerk: doel bewust. Beleid is samen willen. – Kenmerk: je kunt het als Hoofd Bestuur niet alleen.

4 Voor het schrijven van de beleidsnotitie is gebruik gemaakt van het onderstaand model. Het is van groot belang dat de Missie, Visie en Strategie door allen worden gedragen.

5 Het Hoofdbestuur heeft de volgende onderwerpen uitgewerkt en wil deze aan de afdelingsbesturen voorleggen. * Missie * Visie * Strategie Zij zijn van groot belang voor het te ontwikkelen beleid. Het uitvoeren van het beleid is hierop gebaseerd.

6 Missie van de VERON. Wat willen we zijn? De VERON maakt het mogelijk dat in Nederland de hobby van radioamateur met plezier door leden uitgeoefend kan worden.

7 Visie van de VERON Om te zorgen dat radioamateurs hun hobby met plezier kunnen uitoefenen is een grote, sterke VERON nodig. Zij informeert leden over alles waarmee zij de hobby plezierig kunnen uitoefenen en behartigt hun belangen op nationaal en internationaal niveau.

8 Strategie Om de grootste en invloedrijkste belangenbehartiger voor de Nederlandse radiozend- en luisteramateur te zijn, zal de VERON de komende 5 jaar inzetten op de volgende activiteiten: 1. Informatie aan leden verstrekken waarmee zij hun hobby van radioamateur met plezier kunnen uitoefenen. Acties: Verzamel relevante informatie en redigeer die naar bruikbare content Mensen: Radioamateurs met redactionele kwaliteiten Middelen: Electron, website, PI4AA, social media, Regionale Bijeenkomsten, Verenigings Raad, Dag Voor de RadioAmateur, lokale websites

9 3. Aan de leden vragen of zij hun hobby met plezier kunnen uitoefenen en welke belemmerende factoren hen ervan weerhouden om de hobby (met plezier) uit te kunnen uitoefenen. Acties: (regelmatige) peilingen (streekproef) onder leden Mensen: Externe expertise voor het opzetten en uitwerken van de vragenlijst Middelen: VERON Automatiserings Systeem, Forums 2. Met de overheden en instanties praten over acties die ze wel/niet moeten doen om onze hobby mogelijk te maken Acties: Periodiek overleg met overheden en instanties Mensen: Radioamateurs met diplomatieke en politieke kwaliteiten die kunnen overtuigen Middelen: Amateuroverleg, NFO, IARU meetings, WRC, etc.

10 5. De maatschappij, burgers en overheden, informeren over het goede werk en economisch belang van radioamateurs. Acties: Verzamel cases waarin radioamateurs belangrijk waren (Watersnoodramp, 09/11, orkaan Katrina )voor de samenleving en publiceer deze Mensen: Radioamateurs die kunnen speuren naar cases Middelen: Oproepen aan leden voor input, monitoring programma’s voor publicatie op internet, Consulteren van afdelingen 4. Deze belemmerende factoren wegnemen door ze kenbaar te maken bij de verantwoordelijk personen en/of instanties. Acties: Periodiek overleg met overheden en instanties Mensen: Radioamateurs met diplomatieke en politieke kwaliteiten die kunnen overtuigen Middelen: Contacten onderhouden met lokale en nationale beleidsmakers

11 7. Zorgen dat het ledental zo groot blijft/wordt dat de VERON als dé logische vertegenwoordiger van amateur radio gezien blijft/wordt Acties: VERON moet aanvoelen als een warm bad, leden werven en leden behouden, peilen onder leden of we aan hun verwachtingen voldoen, bindende services en diensten ontwikkelen Mensen: Radioamateurs met een PR en/of marketing achtergrond Middelen: Afdelingsbijeenkomsten, DvdRA, DQB, Electron, ledenkortingen, exclusieve events, online peilingen, etc. 6. Mensen inspireren om radioamateur te worden Acties: In contact komen met het publiek Mensen: Radioamateurs die een inspirerend verhaal kunnen vertellen Middelen: Website, folders, open dagen, themadagen, beurzen, social media, eigen VERON Youtube kanaal, velddagen, actie “Open deur bij de Zendamateur”

12 De beleidsnotitie zal in januari/februari 2016 aan de afdelingen gestuurd voor verdere discussie tijdens de huishoudelijke vergaderingen. Afstemming van het document zal tijdens de VR 2016 plaatsvinden


Download ppt "Beleidsnotitie De VR heeft op voordracht van de afdeling Twente een voorstel aangenomen tot het schrijven van een beleidsnotitie. In samenwerking met de."

Verwante presentaties


Ads door Google