De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECOLOGIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECOLOGIE."— Transcript van de presentatie:

1 ECOLOGIE

2 Introductie Wat is ecologie Wat is het milieu Levende natuur Relaties
Leefomgeving Levende natuur Biotische factoren Abiotische factoren

3 Niveaus Individu Populatie Levensgemeenschap Ecosysteem Biotoop
Een enkeling Populatie Een groep op zelfde locatie Levensgemeenschap Meerdere populaties Ecosysteem Abiotisch en biotisch Biotoop De aarde

4 Voedselrelaties Voedselketens Voedselwebben
Plant aan het begin, waarom? Voedselwebben

5 Terminologie Producent Consument Reducenten Autotroof Heterotroof
1ste orde 2de orde Reducenten Afval (Detrius) Afvaleter (Detrivoor) Autotroof Heterotroof

6 Ecologische piramides
Piramide van: Aantallen Biomassa Energie Dissimilatie (warmte)

7 Populaties Populatiedichtheid
Hoeveel organisme op een bepaald oppervlak? Populatiedichtheid bepalen Kwadranten Meten en vermenigvuldigen Regelmatige begroeiing vereist. Lijntransect Lijn door het ecosysteem Merken en terugvangen

8 Merken en terugvangen Vallen uitzetten Vangen Merken Terugvangen
Hoeveel % is nog een keer gevangen? Daarop baseer je de schatting Terugvangst x Eerste vangst = Totale pop. Gemerkte terugvangst

9 Populatie evenwicht Beperkende factoren Biologisch evenwicht
Voedsel Temperatuur Etc. Biologisch evenwicht Equilibrium Geboortecijfer Steftecijfer

10

11 Populatiegroei Groeicurves J- curve S- curve Draagkracht K

12 Successie Ecologie 15 min Het proces waarbij een gebied in soortencomplexiteit/biodiversiteit toeneemt. Verwering Pioniersecosysteem Humus Bodemvorming Climaxecosysteem Gelaagdheid Biodiversiteit

13 Successie Gesloten of open kringloop van stoffen Erosie
Primaire successie Secundaire successie

14 Nederland Duinen Loofbossen Heide Plassen

15 Duinen Vasthouden van het zand Bescherming van de laaglanden Dijken
Helmgras Biestarwegras Bescherming van de laaglanden Dijken

16 Loofbossen Natuurlijk climaxecosysteem Lagen Temperatuur Neerslag
Bodemsamenstelling Lagen Strooisel Moslaag Kruidlaag Struiklaag Boomlaag

17 Heide Heidevelden Kunstmatige vastzetting van successie
Volg de gids Heidevelden Kunstmatige vastzetting van successie Schapen en andere grazers.

18 Plassen Verlanding Waterplanten Oeverplanten Moerasplanten

19 Competitie en coöperatie
Relaties binnen soorten Competitie Voedsel Voortplanting Leefruimte Territorium Coöperatie Samen ben je sterker Het individu is veiliger Paren Groepen Staten Territorium Spreeuw

20 Relaties tussen soorten
Symbiose Muggen Competitie lijd tot specialisatie Niche vorming Symbiose Langdurig samenleven van de individuen van verschillende soorten. Mutualisme (+/+) Commensalisme (+/0) Parasitisme (+/-) Gastheer Parasiet Soortenspecifiek Mutualisme Commensalisme

21 Malaria Is de mug de boosdoener? Tussengastheer

22 Abiotische factoren Overzicht Tolerantie Tolerantiegrens
Temperatuur Licht Water Lucht Bodemgesteldheid Tolerantie Tolerantiegrens Verspreidingsgebied Beperkende factor Microklimaat Macroklimaat

23 Vegetatie in de Andes Vegetatiezones in de Andes In het Andesgebergte in Colombia vind je verschillende vegetatiezones. Van laag naar hoog: tropisch bos, bergbos, struikpáramo (een zone met voornamelijk struikgewas) en ten slotte páramo (een soort alpenweide zonder bomen en struiken). Daarboven is geen vegetatie meer, maar bevindt zich eeuwige sneeuw

24 Vraag Abiotische milieufactoren zijn water, licht, bodem, temperatuur, wind en lucht. Welke abiotische factor is vooral verantwoordelijk voor het opschuiven van de verschillende vegetatiezones in de Andes? A bodem B licht C lucht D temperatuur E water F wind


Download ppt "ECOLOGIE."

Verwante presentaties


Ads door Google