De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trends 2 Algemene trends Hafida El- Gharbaoui. De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam Pul1Ja8gWBg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trends 2 Algemene trends Hafida El- Gharbaoui. De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam Pul1Ja8gWBg."— Transcript van de presentatie:

1 Trends 2 Algemene trends Hafida El- Gharbaoui

2 De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam http://www.youtube.com/watch?v= Pul1Ja8gWBg

3 Delen is het nieuwe hebben (zie: http://www.trendrede.nl/trendrede )http://www.trendrede.nl/trendrede ‘Delen’ gaat uit van ‘vertrouwen in anderen’ http://lowimpactman.wordpress.com/tag/sharing/

4 Bron: Dutch Research Institute For Transitions BUREAU FRONTLIJN Scholen, educatie, kooklessen, ecosofie, creativiteit, ouderparticipatie www.vakmanstad.nl Multi-probleem gezinnen, scholen, integrale aanpak www.rotterdam.nl/frontlijn Tuinen, parken, stadsnatuur, kinderen, participatie, herovering openbare ruimte www.creatiefbeheer.nl Innovatieve participatie van bewoners, instellingen en overheid www.drift.eur.nl

5  De wijk  Participatie  Vertrouwen in (de veerkracht van) anderen  Creativiteit, innovatie  Integraliteit, netwerken, generalist

6 Algemene trends:  Toenemende ongelijkheid  Verdere uitbouw participatiesamenleving: Eigen Kracht, eigen verantwoordelijkheid  Informatisering / digitalisering (sociale media)  Minder geld: Economische crisis / Bezuinigingen  Globalisering  Meer lokale aanpak (gemeente, wijk, transitie jeugdzorg) Dit alles vraagt om ander soort professional onderzoekend, met vertrouwen, creativiteit, passie en betrokkenheid erop af!

7 Toenemende ongelijkheid http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/29/obama-kloof- tussen-arm-en-rijk-verkleinen-scherp-tegen-republikeinen/ (filmpje) http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/29/obama-kloof- tussen-arm-en-rijk-verkleinen-scherp-tegen-republikeinen/  In welvaart/opleiding (diplomademocratie)  verschillende levensstijlen, ongelijkheid in gezondheid etc.  twee parallelle samenlevingen http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/07/16/niet- alleen-een-kloof-ook-een-sociale-rangorde/ http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/07/16/niet- alleen-een-kloof-ook-een-sociale-rangorde/  In woonomgeving: stad – platteland  groei van steden & ontvolking platteland Rotterdam: vergroeiing: veel jongeren verkleuring: 55% van de jongeren is van niet-westerse afkomst veel armoede en ongelijkheid

8 Ongelijkheid in levensstijl  Mensen gaan steeds meer om met mensen met dezelfde levensstijl (ons kent ons): meer horizontaal georiënteerde netwerken (op basis van opleiding en sociaal-culturele voorkeuren) (bonding)  Extreem voorbeeld: ‘gated communities’ : http://www.vastgoedactueel.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1453 %3Aregio-rotterdam-krijgt-omheind-villadorp http://www.youtube.com/watch?v=q3HPowGzTls

9 Gezondheidsrisico’s  Diverse risicofactoren voor gezondheidsschade, (roken, diabetes, bewegingsarmoede en overgewicht) komen veel vaker voor bij laag opgeleiden dan bij hoog opgeleiden.  Dit kan weer nadelige effecten hebben: meer schooluitval en werkloosheid bij lager opgeleiden, en dus weer meer ongelijkheid (vicieuze cirkel ! ) Groeiende ongelijkheid leidt tot meer criminaliteit

10 De participatiesamenleving  Iedereen moet meedoen naar vermogen  Eigen kracht – zelfredzaamheid http://www.youtube.com/watch?v=eqMjCugLBIE  Verantwoordelijkheid bij de burger zelf http://www.youtube.com/watch?v=vVWL3G4Coa0 Ook kritische geluiden: http://www.youtube.com/watch?v=V1EAkbrUG5E http://www.youtube.com/watch?v=V1EAkbrUG5E

11 Informatisering/digitalisering Andere rol van kennis door informatisering: iedereen kan via internet kennis opdoen en verspreiden Hierdoor is het natuurlijke gezag van de overheid en de wetenschap (én van de professional !) afgenomen en kan iedereen gezag krijgen. Gevolg: toenemend populisme & intolerantie: http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2014/toch-demonstranten- bij-woning-benno-l/ http://www.guardian.co.uk/uk/2011/dec/06/why-is-britain-becoming- intolerant

12

13 Minder geld Door economische crisis: toenemende jeugdwerkloosheid http://www.oneyoungworld.com/blog/another-global-trend-2014-youth-unemployment-will-remain-high ILO (2013) : ‘In Europe, 5.5 million youth are unemployed. That represents 22 per cent, more than double the rate for adults’ ( http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_201233/lang--en/index.htm ) http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_201233/lang--en/index.htm  Protesten: Spanje: http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/nov/17/spain-eurozone-indignados-protest-unemployment http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/nov/17/spain-eurozone-indignados-protest-unemployment Griekenland: http://www.youtube.com/watch?v=cGwAdTddAA0&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=cGwAdTddAA0&feature=player_embedded Door bezuinigingen: zorg wordt anders onbetaalbaar

14 Globalisering Grote trends als multiculturalisering en globalisering scheppen mogelijkheden: nieuwe cultuurimpulsen, carrières over de grens. Maar ze eisen ook veel van de kwaliteiten en van het (sociaal, cultureel, economisch, psychologisch) kapitaal van burgers: flexibiliteit, tolerantie, culturele sensitiviteit

15  Dit leidt tot een kloof tussen kosmopolieten (hoger opgeleide stedelijke elite) en niet-kosmopolieten (randgemeenten en het platteland, vaak lager opgeleid)  Globalisering  Localisering (eigen wijk, eigen dorp, gated community)

16 Lokale aanpak: Wijkgericht Vernieuwende instellingen en hun werkers kiezen bij voorkeur een werkplek midden in de wijk, van waaruit ze niet alleen toegankelijker zijn voor cliënten, maar ook nauwer kunnen samenwerken met andere disciplines in de wijk Ook de komende transitie jeugdzorg (decentralisatie) legt meer nadruk op lokale aanpakken

17 Een ander soort professional  Vraaggericht: maatwerk, burgerinitiatieven  Resultaatgericht, maar met minder protocollen, minder ‘meten is weten’, minder controle (?), maar meer vertrouwen, passie & onderzoekende houding  Gebiedsgericht (wijkteams)  Innovatief, creatief, ondernemend  Generalist, netwerker

18 Belang van de vertrouwensrelatie: Vertrouwen in anderen veronderstelt passie, betrokkenheid, solidariteit, ‘er zijn’, de ander ‘zien’ http://www.youtube.com/watch?v=vHwLfBsmwk8 http://www.sozio.nl/stel-bijzonder-lectoraat-voor- professionele-passie-in/1025534#.Uwc7bbCYa1s http://www.zorgwelzijn.nl/Welzijnswerk/Nieuws/2014/2/ Andries-Baart-Helpt-de-transitie-mensen-echt- 1458098W/

19 Belang van onderzoekende houding http://www.youtube.com/watch?v=OgCRzH2h0Pohttp://www.youtube.com/watch?v=OgCRzH2h0Po ( 7 min.) Meer toepassen van wetenschappelijke kennis bij begeleiden van kinderen Inmiddels ook kritiek (het evidence based, o.a. Micha de Winter) : http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/maak-jeugdzorg-overbodig-tip-15-kijk-uit-voor- het.2182449.lynkx http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/maak-jeugdzorg-overbodig-tip-15-kijk-uit-voor- het.2182449.lynkx - Problematiek is vaak te complex voor methodische toepassing -Inzet van het sociale netwerk en de vertrouwensrelatie met één vaste hulpverlener (presentiebenadering) zijn veel belangrijker

20 Belang van innovatie en creativiteit  Belang ook van ‘falen mag’ ! http://www.23leerwerkdingeninwelzijn.nl/?p=620http://www.23leerwerkdingeninwelzijn.nl/?p=620 (2 e en 3 e filmpje)

21 Lezing over de nieuwe professional door Jos van der Lans http://www.youtube.com/watch?v=ubZN9KTYmzUhttp://www.youtube.com/watch?v=ubZN9KTYmzU (20 min.) Jos van der Lans is cultuurpsycholoog en journalist/publicist. Hij was redacteur bij onder meer de Volkskrant en TSS en schreef tal van artikelen en boeken

22 Volgende keer:  Lees literatuur week 3 (9 pagina’s) over trends in Kinderopvang en Opvoeding  Bedenk een bevlogen discussieonderwerp, een creatieve stelling of een onderzoekende vraag over het thema van deze week


Download ppt "Trends 2 Algemene trends Hafida El- Gharbaoui. De truien van Loes uit de Carnissestraat in Rotterdam Pul1Ja8gWBg."

Verwante presentaties


Ads door Google