De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onthaaldag AA Fiscaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onthaaldag AA Fiscaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Onthaaldag AA Fiscaliteit

2 Agenda Uw nieuwe organisatie Uw nieuwe tewerkstelling bij AAFisc
AAFisc binnen onze FOD - enkele cijfers Het huis van AAFisc Wij veranderen binnenkort Processen Informatiebronnen Uw nieuwe tewerkstelling bij AAFisc Uw gewestelijke directie Uw rol in uw dienst Uw instrumenten Praktische aspecten Uw toekomst Uw opleiding Naar onze nieuwe structuur – fasering Uw evaluatie

3 UW NIEUWE ORGANISATIE AAFisc binnen onze FOD - enkele cijfers
Het huis van AAFisc Onze modernisering en nieuwe structuur Processen Informatiebronnen

4 AAFisc Binnen ONZE fod Organigram FOD Financiën Context Onze missie
Enkele cijfers

5 FOD FINANCIEN

6 AAFisc binnen onze FOD – enkele cijfers (2014)
Eind 2014 Leeftijd 56% 8.970 Personeelsleden 43% 1% Personeelsleden + 55 jaar: 35% A3/A4/A5 + mandaten 52% B + A1/A2 C + D 48%

7 AAFisc binnen onze FOD – enkele cijfers (2014)
8.764 medewerkers op (40%) Waar vind je onze kantoren terug? 279 lokalisaties in 2014 182 lokalisaties in 2016 Uiteenlopende en verschillende opdrachten

8 AAFisc binnen onze FOD – enkele cijfers (2014)
Fiscale inkomsten in € Inkomstenbelasting : 55 miljard waarvan 44 miljard uit personenbelasting BTW : 27,5 miljard belastingplichtigen=klanten=doelgroepen=onze bestaansreden Natuurlijke personen Loontrekkenden Bedrijfsleiders Zelfstandigen Niet-inwoners TOTAAL

9 AAFisc binnen onze FOD – enkele cijfers (2014)
belastingplichtigen=klanten=doelgroepen=onze bestaansreden Vennootschappen onderworpen aan: Vennootschapsbelasting Rechtspersonenbelasting (vzw’s) Belasting niet-inwoners TOTAAL Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte indienen die driemaandelijks een aangifte indienen TOTAAL

10 AAFisc binnen onze FOD – enkele cijfers (2014)
Voorheffingen en belastingen Onroerende voorheffing Aantal aanslagbiljetten Belcotax-fiches Aantal fiches Bedrijfsvoorheffing Aangiften

11 Het huis van aafisc Wat doen we? Ons huis Centrale Diensten
Regionale diensten

12 Wat doen we? (MISSIE) De dienst verzekeren inzake inkomstenbelastingen en BTW met het oog op een rechtvaardige en juiste heffing van de belastingen en heffingen verschuldigd door particulieren, KMO's en grote ondernemingen. 12

13 Wat doen we? (MISSIE) Overheidsbeslissingen, wetten en reglementen vertalen naar duidelijke instructies en werkmethodes Ondersteuning bij het vervullen van fiscale verplichtingen Verwerken van aangiftes Gerichte controles en opsporingen Behandelen van geschillen. Verzekeren van de bescherming van de privacy 13

14 Ons huis

15 Ons management AAFisc Philippe Jacquij Administrateur-generaal
Didier Leemans Administrateur P Satoko Nakayama Administrateur KMO Philippe Jacquij Administrateur GO

16 AAFisc - Centrale & regionale diensten
Niveau N-1 Niveau N-2 Centrale diensten Toelichten van de centrale diensten N1 en N2 en de opdrachten van deze diensten. Overlopen van het organigram Regionale diensten Niveau N-3

17 AAFisc – onze regionale diensten

18 Onze regionale diensten
Gewestelijke directies directe belastingen Belast met de ontvangst, de behandeling en de controle van de aangiften en de behandeling van de geschillen. Dienstverlening aan de burger: vragen beantwoorden, aangiften invullen, …

19 Onze regionale diensten
Gewestelijke directies directe belastingen Wat doen ze? Personenbelasting (PB) Vennootschapsbelasting (VenB) Belasting niet inwoners VenB en PB Rechtspersonenbelasting (RPB) Specifieke materies ( roerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing,...) Waar zijn ze gevestigd? Wallonie (5) Vlaanderen(6) Brussel (4) Aarlen Antwerpen I Brussel I PB Charleroi Antwerpen II Brussel I Venb Luik Brugge Brussel II PB Bergen Gent Brussel II Venb Namen Hasselt Leuven

20 Onze regionale diensten
Gewestelijke directies BTW Belast met de ontvangst, het beheer, de behandeling en de controle van de btw-aangiften en de behandeling van geschillen. Dienstverlening aan de burger: vragen beantwoorden, hulp bij invullen van aangiften, …

21 Onze regionale diensten
Gewestelijke directies BTW Wat doen ze BTW = Belasting over de toegevoegde waarde = belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen Waar zijn we gevestigd Wallonië (3) Vlaanderen(5) Brussel (2) Luik Antwerpen Brussel I Bergen Brugge Brussel II Namen Gent Hasselt Mechelen

22 WIJ VERANDEREN BINNENKORT
Waarom veranderen we? Ons nieuw huis!

23 Waarom veranderen we? Coperfinhervorming Huidige context
Initiatief van de federale regering Modernisering en effectiviteit van de administratie Betere dienstverlening Betere werkgever 4 trajecten Beter personeelsbeheer Nieuwe structuur Nieuw controlesysteem Betere communicatie Huidige context Minder personeel Budgettaire beperkingen Strategische doelstellingen

24 DOELGROEP GEORIENTEERD Inkomsten belastingen
Waarom veranderen we? DOELGROEP GEORIENTEERD PARTICULIEREN KMO GROTE ONDERNEMINGEN MATERIE GEORIENTEERD Inkomsten belastingen BTW

25 Ons nieuwe huis AAFisc Regionale diensten N3 L’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) se composera de : services centraux N-1 administrateur général N-2 administrateurs P, PME et GE services opérationnels centres Particuliers centres Petites et Moyennes Entreprises centres Grandes Entreprises

26 Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen
ADMINISTRATEUR KMO MANAGEMENT ONDERSTEUNING CC BRUSSEL 4 (PARLEMENTAIREN) 14 KMO CENTRA I.E.O.I. (INT. UITWISSELINGEN) CENTRUM BUITENLAND OPERATIONELE ONDERSTEUNING OPERATIONELE ONDERSTEUNING AFDELING BEHEER & DIENSTVERLENING AFDELING CONTROLE AFDELING EXPERTISE AFDELING BEHEER & DIENSTVERLENING AFDELING CONTROLE A AFDELING CONTROLE B AFDELING EXPERTISE Team(s) BEHEER Team(s) CONTROLE Team(s) CONTROLE Team(s) EXPERTISE

27 Doelgroep KMO KMO Bepaalde natuurlijke personen - handelaars
Ondernemingen en vzw’s

28 Administratie Particulieren
ADMINISTRATEUR P MANAGEMENT ONDERSTEUNING NCO 13 P CENTRA Polyvalent Centrum Eupen OPERATIONELE ONDERSTEUNING OPERATIONELE ONDERSTEUNING AFDELING E-AUDIT AFDELING OPSPORINGEN AFDELING CONTROLE AFDELING BEHEER & DIENSTVERLENING AFDELING CONTROLE AFDELING BEHEER & DIENSTVERLENING Team(s) CONTROLE Team(s) EXPERTISE Team(s) BEHEER Team(s) CONTROLE Team(s) EXPERTISE Team(s) BEHEER Antenne

29 Doelgroep Particulieren (P)
alle natuurlijke personen behoren automatisch tot de doelgroep Particulieren BEHALVE wanneer zij een KMO zijn P

30 Administratie Grote Ondernemingen (GO)
ADMINISTRATEUR GO MANAGEMENTONDERSTEUNING 7 CENTRA GO 1 Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde controles Afdeling Beheer Afdeling Gespecialiseerde Controles Afdeling Sector- coördinatie Teams Controle Team Expertise Teams Controle Team Expertise

31 Doelgroep GO Vennootschappen en rechtspersonen gekwalificeerd als grote onderneming GO

32 Operationele ondersteuning
Wat doen de teams ? Operationele ondersteuning Ondersteunend team voor het management van een centrum Technische bijstand aan het management van het centrum Opmaak & opvolgen werkplan Ondersteuning voor de opvolging van de doelstellingen Ondersteuning kennisbeheer Organisatie & voorbereiding vergaderingen, vorming, workshops,… Secretariaat, scanning, klassement & archivering Administratieve ondersteuning & praktische vragen P&O/ICT/Logistiek

33 Beheer & Dienstverlening
Wat doen de teams ? Beheer & Dienstverlening “Frontoffice” activiteiten = rechtstreeks contact met de burger/onderneming helpen bij invullen aangiften informatie geven over dossiers attesten uitreiken informatie geven over de aangifte rechtzetten van kleine vergissingen of vergetelheden “Backoffice” activiteiten = “achter de schermen” nazien en verbeteren van fouten in aangiften

34 Wat doen de teams ? Controle Controleren van de aangiften = inhoudelijk meer grondig controleren of de gegevens van de aangiften juist zijn Rechtbankdossiers voorbereiden en pleiten Zijn alle inkomsten opgenomen? Zijn de kosten aftrekbaar? Zijn de gevraagde vrijstellingen en belastingverminderingen juist? …..

35 Wat doen de teams ? = behandelen van geschillen
Expertise = behandelen van geschillen eerste fase = binnen onze organisatie volgende fases = voor de rechtbank

36 Naar onze nieuwe structuur - fasering
1 juli 2016 1 januari 2016 Juli-december 2015 VOORBEREIDEN OPRICHTING Aanduiden teamchefs Samenstellen teams Logistieke voorbereiding Hergroeperingen in As IS START centra P & KMO afdelingen controle en expertise operationele ondersteuning EINDE controlecentra BEPERKTE KLASSIEKE DIRECTIES Beheer Afhandelen stock administratieve geschillen VOLLEDIGE OPRICHTING CENTRA P & KMO Integreren BEHEER Overzichtsslide die de belangrijkste krachtlijnen bevat. 1e fase loopt = betrokkenheid teamchefs. Voorbereiden impact op as is ; bepaalde functies zullen overbodig worden, bepaalde diensten groeperen, etc…. 2e fase = start van de centra Oprichting teams controle Oprichting teams expertise Afschaffen van de controlecentra (gaan voor 99% naar de centra KMO controle of expertise). De facto zullen ze meteen hun plaatsen innemen. De stocks geschillen van de CC’s zullen volledig kantelen naar de nieuwe centra. Vanuit de klassieke directie kantelen de stocks gerechtelijke geschillen. Tijdens de tweede fase blijft alles wat te maken heeft met beheer verder werken in de klassieke directie (te bekijken of bepaalde teams moeten gehergroepeerd worden ifv grootte/vertrek teamchef etc….) Uitgangspunt = wie een ticket controle of expertise heeft moet vertrekken. Uitzonderlijk en enkel en alleen om continuiteit beheer te garanderen kunnen mensen behouden blijven. Fase 3 : Volledige oprichting van de centra : beheer gaat eveneens over naar de nieuwe centra Vermoedelijk geen big bang maar gespreid over een bepaalde periode

37 De administratie GO is al operationeel
FASE 2 FASE 1 1 juli 2016 1 juli 2015 Oprichting van de 8 centra GO Oprichting van de 7 regionale centra Teams controle Teams expertise Oprichting van het centrum GO – Beheer en Gespecialiseerde Controles Afdeling gespecialiseerde controle Afdeling sectorcoördinatie Oprichting van de afdeling Beheer van het centrum GO – Beheer en Gespecialiseerde Controles Overzichtsslide die de belangrijkste krachtlijnen bevat. 1e fase betrokkenheid teamchefs. Voorbereiden impact op as is ; bepaalde functies zullen overbodig worden, bepaalde diensten groeperen, etc…. 2e fase = start van de centra Oprichting teams controle Oprichting teams expertise Afschaffen van de controlecentra (gaan voor 99% naar de centra KMO controle of expertise). De facto zullen ze meteen hun plaatsen innemen. De stocks geschillen van de CC’s zullen volledig kantelen naar de nieuwe centra. Vanuit de klassieke directie kantelen de stocks gerechtelijke geschillen. Tijdens de tweede fase blijft alles wat te maken heeft met beheer verder werken in de klassieke directie (te bekijken of bepaalde teams moeten gehergroepeerd worden ifv grootte/vertrek teamchef etc….) Uitgangspunt = wie een ticket controle of expertise heeft moet vertrekken. Uitzonderlijk en enkel en alleen om continuiteit beheer te garanderen kunnen mensen behouden blijven. Fase 3 : Volledige oprichting van de centra : beheer gaat eveneens over naar de nieuwe centra Vermoedelijk geen big bang maar gespreid over een bepaalde periode

38 WAT houdt JE JOB IN? Processen Meer informatie

39 Processen? Beschrijving van alle activiteiten die we uitvoeren
Proces = werkhandleiding Wat moet je doen Wanneer of binnen welke termijn Wie moet je betrekken Welke documenten moet je gebruiken Wat is het verwachte resultaat …….

40

41

42 Processen Onder “documentatie en informatie” werd een nieuwe rubriek processen gecreëerd. Als u daar op klikt, dan komt u op onze intranet pagina over de processen. U vindt er wat algemene informatie, de procesmap van AAFisc en de processen. Deze zijn onderverdeel in 3 secties: operationele, centrale en managementprocessen In de sectie ‘operationeel’ vindt u de lijst met de processen. Bij elk proces vind u een korte uitleg en de verschillende documenten: de beschrijvingen van niveau 3 (algemene beschrijving van het proces + alle processtromen), het niveau 4 die de tekstuele omschrijving bevat van alle stappen die moeten gevolgd worden bij de uitvoering van het proces het opleidingsmateriaal

43 Processen Onder “documentatie en informatie” werd een nieuwe rubriek processen gecreëerd. Als u daar op klikt, dan komt u op onze intranet pagina over de processen. U vindt er wat algemene informatie, de procesmap van AAFisc en de processen. Deze zijn onderverdeel in 3 secties: operationele, centrale en managementprocessen In de sectie ‘operationeel’ vindt u de lijst met de processen. Bij elk proces vind u een korte uitleg en de verschillende documenten: de beschrijvingen van niveau 3 (algemene beschrijving van het proces + alle processtromen), het niveau 4 die de tekstuele omschrijving bevat van alle stappen die moeten gevolgd worden bij de uitvoering van het proces het opleidingsmateriaal

44 Informatiebronnen Intranet FOD en intranet AAFisc Fisconet + Fisc 2.0

45 Intranet FOD fin

46 Intranet AAFisc

47

48

49

50 FISCONET+ Fisconet +

51 Fisc FiscORG

52 Uw NIEUWE TEWERKSTELLING
Onze verwachtingen Uw toepassingen Praktische aspecten

53 Onze verwachtingen Je respecteert onze waarden
Enkele voorbeelden je gebruikt onze toepassingen met respect voor de privacy je gaat correct om met collega’s & belastingplichtigen Je aanvaardt geen geschenken ….. Je werkt op een constructieve en positieve manier Je werkt goed samen met je nieuwe collega’s (team) Je bent leergierig en proactief Je investeert je in de opleidingen die je volgt ……..

54 Uw toepassingen - personenbelasting
Taxi Entiteit PB Sitran Stirco

55 Uw toepassingen – VenB/RPB
Biztax Sitran Stirco

56 Uw toepassingen - BTW STIR STIR TVA STIRON SITRAN ….

57 Uw toepassingen - Venb Sitran Stirco Biztax Workflow geschillen

58 Praktische aspecten computer telefoon bureau badge / “tikkaart”
In overleg met uw dienstchef In functie van gebouw waar tewerkgesteld In samenwerking met S&L

59 Uw TOEKOMST Uw opleidingstraject Uw evaluatie

60 OPLEIDINGSTRAJECT GO en KMO
BASISOPLEIDING BTW EN BASISOPLEIDING VENB 3 Delen: Wetgeving 20 dagen ½ dag test Boekhouden 10 dagen Manutentie 5 dagen 1 dag workshop 1 dag applicaties: stir btw + stirco 3 Delen: Boekhouden 10 dagen Deel I PB : 3 dagen Deel I VENB: 17 dagen ½ dag test Deel II VENB: 11 dagen 1 dag workshop 1 dag applicaties: stirco + biztax + sitran

61 OPLEIDINGSTRAJECT P AANVANGSCURSUS PB 2 Delen: Deel I PB: 14 dagen
1 dag workshop ½ dag test Deel II PB: 11 dagen 1 dag applicaties: Taxi + Sitran

62 Uw evaluatie Tijdens de stageperiode Na uw stage = evaluatiecirkel
Specifieke evaluatie Na uw stage = evaluatiecirkel Prestatie Beschikbaarheid voor de gebruikers van de dienst Bijdragen aan de teamprestaties Ontwikkelingsdoelstellingen

63 VRAGEN

64 Veel succes in uw nieuwe job!
Dank voor uw aandacht Veel succes in uw nieuwe job!


Download ppt "Onthaaldag AA Fiscaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google