De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele communicatie Proef toets artikel en wat meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele communicatie Proef toets artikel en wat meer."— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele communicatie Proef toets artikel en wat meer

2 Proeftoets Maken in tweetallen Doel stof eigen maken en hierover met elkaar in gesprek gaan

3 Proeftoets Vraag 1: Ligt het begrip cultuur en de inhoud, functie en opbouw van cultuur toe. Vraag 2: De heterogeniteit en onbegrensdheid van culturen uitleggen en illustreren. Vraag 3: Verschillende ideeën over assimilatie, integratie, separatie en marginalisatie uitleggen en illustreren met voorbeelden. Vraag 4: De verhoudingen tussen menselijke natuur, cultuur en persoon uitleggen en illustreren. Vraag 5 De thema’s culturele bepaaldheid en wilsvrijheid, en cultuur en macht bespreken en met voorbeelden illustreren. Vraag 6: Rootisme en racisme omschrijven en er de nadelen van bespreken.

4 Vraag 7: Leg de woorden; monisme, relativisme en pluralisme in eigen woorden uit en illustreren met voorbeelden. Vraag 8: Leg uit waarom de Rechten van de Mens geen exclusief westerse aangelegenheid zijn. Vraag 9: Licht de tien kernvaardigheden van de dialoog toe. Vraag 10: Leg uit wat culturaliserende benaderingen zijn en in eigen woorden uitleggen en illustreren welke de gevaren van dit type benaderingen zijn. Vraag 11: In eigen woorden uitleggen wat verstaan wordt onder: - inclusief denken en handelen, - het principe van erkende gelijkheid - de begrippen uit de algemene systeem- en communicatietheorie definiëren. Vraag 12: Beschrijf de drie pijlers om een brug te slaan tussen mensen met verschillende culturele achtergronden en omschrijf dit in eigen woorden.

5 Vragen bij artikel Etienne Vermeersch 1)Noem de twee aspecten die Etienne Vermeersch verstaat onder een democratie? 2) Etienne Vermeersch is voor een verbod op de hoofddoek op scholen. Welke argumenten geeft hij daarvoor? 3) Op welke manier verruimt Vermeersch het verbod, zodat het recht doet aan inclusief denken en handelen? 4) Wat beschouwt Etienne Vermeersch als het begrip rootisme en waarom is hij ertegen? Geef 2 argumenten. 5) Als je het artikel leest, zou je Etienne Vermeersch dan plaatsen in het monistisch, relativistisch of pluralistische ‘kamp’? Geef hiervoor duidelijke argumenten.

6 http://books.google.nl/books/about/Intercult urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y http://books.google.nl/books/about/Intercult urele_gespreksvoering.html?id=HjQ9lxA4Qm MC&redir_esc=y Opzoeken en hulp bij het studeren


Download ppt "Interculturele communicatie Proef toets artikel en wat meer."

Verwante presentaties


Ads door Google