De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductiebijeenkomst vrijwilligers De Hart&Vaatgroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductiebijeenkomst vrijwilligers De Hart&Vaatgroep"— Transcript van de presentatie:

1 Introductiebijeenkomst vrijwilligers De Hart&Vaatgroep
Soesterberg, 24 september 2015 Margo Weerts

2 De Hart&Vaatgroep In 2009 ontstaan uit fusie van 5 patiëntenorganisaties Van en voor álle hart- en vaatpatiënten én hun naasten Motto: Leef je leven met een hart- of vaatziekte! Intensieve samenwerking met de Hartstichting

3 Tijd voor Patiënten Tijd voor Patiënten (NPCF, 1993)
Tijd (om te beslissen) Regie (om een verantwoordelijk patiënt te kunnen zijn) Wat zien patiënten als belangrijkste probleem van hun ziekte: 3. Pijn 2. Lichamelijke beperkingen 1. Afhankelijk zijn van anderen

4 Citaat patiënt “Het is niet in de eerste plaats de aandoening zelf, het is de omgeving –de mensen, de instanties met hun regels en protocollen- die een chronische patiënt diep ongelukkig kunnen maken.”

5 Wat willen patiënten? (Gezondheidsraad, 2011) Genezende behandeling
Kwaliteit van het dagelijkse leven Informatie, betrokkenheid, begeleiding!!!

6 Informatie, betrokkenheid, begeleiding
“Het was heel klinisch, heel technisch. Met gevoelsvragen kun je niet terecht.” “Mijn vrouw heeft meer meegemaakt dan ik. Zij heeft alles zien gebeuren en ik was weg.” “Ik manage het project van mijn leven.”

7 Patiëntenorganisaties
Meer dan 200 ‘erkende’ organisaties De meeste georganiseerd rond een ziekte (ook DH&VG) Landelijke koepel: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Regionale koepel: Zorgbelang Landelijke ondersteuning: PGO Support

8 Kerntaken De Hart&Vaatgroep
Lotgenotencontact Informatie en voorlichting Leefstijlbegeleiding Belangenbehartiging Doelen Steunen en sterken van de patiënt en zijn naasten Het bevorderen van goede kwaliteit van behandeling en zorg

9 Uitgangspunten Fasen in het ‘ziek zijn’ en het leven:
- je krijgt wat (kwaliteit, beschikbaarheid) - je houdt wat (zelfmanagement, regie) - je moet er mee leren leven (deelname aan het maatschappelijk leven) Elke fase kent andere behoeften en rollen

10 De organisatie DH&VG Vereniging - leden en donateurs (6600 mensen)
- buitengewone leden (230 sportorganisaties) Ledenraad (25) en Bestuur (7) Bureau (samen met de Hartstichting) Vrijwilligersgroepen

11 Vrijwilligersgroepen
Regioteams (13) Diagnosegroepen (7) Themagroepen (2) College van Ervaringsdeskundigen (1) Vrijwilligers vakantieweken Contactpersonen voor telefonisch lotgenotencontact Hartenwijzers

12

13 Concrete activiteiten regio
Themabijeenkomsten in ziekenhuizen Kookworkshops Leefstijlactiviteiten via de aangesloten sportorganisaties Deelname aan cliëntenraden ziekenhuizen Regiomagazine Huiskamerbijeenkomsten Beurzen, evenementen, folders in ziekenhuizen Zorgverbeteringstraject met ziekenhuizen ….

14 Concrete activiteiten diagnosegroepen
Landelijke contactdag Bijdrage aan regionale informatiebijeenkomsten Digitale nieuwsbrieven Facebook, fora, etc. Specifiek lotgenotencontact Specifieke belangenbehartiging ….

15 Concrete activiteiten themagroepen Waarschijnlijk naamsverandering
Themagroep BOL (bewegen, opleidingen, leefstijl): Organisatie (en uitvoering) van opleidingen Beoordeling aanvragen buitengewone leden Coördineren contacten buitengewone leden Adviezen aan bestuur Themagroep (jong) volwassenen: Meerjarenprogramma I-statements Landelijke contactdag Facebook

16 Concrete activiteiten landelijk
Infolijn Hart en Vaten Vaatkeurmerk en keuze-website Lobby introductie geneesmiddelen en behandelingen Beïnvloeden zorginkoop Magazine Vida Brochures, folders, informatiemateriaal Patiëntenperspectief in richtlijnen ….

17 Hartstichting Opgericht in 1964 Kerntaken (tot vorig jaar)
Investeren in wetenschap Verzorgen van voorlichting Mogelijk maken van patiënten-belangenbehartiging Recente speerpunten: hartstilstand, vrouwen, jeugd De Hartstichting richt zich op alle Nederlanders

18 Gezamenlijke droom van Hartstichting en De Hart&Vaatgroep

19 Samen willen we 3x minder
Minder mensen die hart- en vaatziekten krijgen Minder mensen die aan hart- en vaatziekten overlijden Minder mensen die last hebben van hart- en vaatziekten Samen het verschil maken!

20 Afdelingshoofd Patiënt: Margo Weerts (1,0)
Directiesecretaresse: Emilie d’Abo (0,5) Verenigingscoördinator: Liesbeth Baldee (0,8) Controller: Leonard de Koning (0,7) Regioconsulenten: Annelies Hofman (0,6) Jeanette Stamps (0,6) Maaike Ligtvoet (0,7) Maryke van der Kam (0,6) Teammanager Individuele Belangenbehartiging: Sandra Bon (0,8) Teammanager Collectieve Belangenbehartiging: Hans van Laarhoven (1,0) Secretaresse: Janey Puijk (1,0) Secretaresse: Jennifer Lacroes (0,8) Voorlichters Infolijn: Quirine Geeraerts (0,8) Hermien Kalkman (0,7) Colinda Koppelaar (0,7) Tineke Parlevliet (0,9) Mara Verdonschot (0,8) Ina Weissglas (0,5) Bianca Abutan (0,6) Beleidsadviseur Patiënt: Annemarie Auwerda (0,6) Karin Idema (0,7) Inge van den Broek (0,8) Daphne Bloemkolk (0,8) Anne Kors-Walraven (0,7) Jos van Erp (0,75) Communicatieadviseur: Ilse Eijkmans (0,7) Relatiemanager Patiëntengroepen: Marlieke Janssen (0,7) Anjo Kersbergen (0,6) Communicatiemedewerkers: Monique Helderman (0,6) Marinka Sloof (0,7) Britt Nieuwenhuijse (0,8) Relatiemanager Zorgprofessionals: Anne-Margreet Strijbis (0,8) Eventmanager: Bert-Jan van Veen (0,8) Medewerker Scholing & Begeleiding: Nensi Janssen (0,8)

21 Budget 2015 (globaal) Bron Bedrag Hartstichting regulier
(= excl. medew. Payroll HS) Hartstichting: Projecten algemeen Vakantieweken Fonds PGO Contributie/donaties Projecten: KIDZ (VWS) Vaardig in Zelfzorg (PGO) Overige bijdragen (divers) ± TOTAAL

22 Communicatie

23 Het team Britt Nieuwenhuijse Marinka Sloof Monique Helderman
Britt Nieuwenhuijse Marinka Sloof Monique Helderman Ilse Eijkmans

24 Communicatiemiddelen
Vrijwilligersnieuwsbrief 1 x per maand Er zijn verschillende communicatiemiddelen voor handen. Waaronder de vrijwilligersnieuwsbrief, intranet, VIDA, flyers etc.

25 Intranet www.hartenvaatgroep.nl/intranet

26 Intranet – informatievoorziening en templates
Op intranet zijn er ook hulpmiddelen voor jullie te vinden. Zoals templates voor nieuwsberichten, huisstijlhandboek of een checklist voor het organiseren van themabijeenkomsten.

27 Vida 5 x per jaar komt ons lifestylemagazine Vida uit.
Een blad vol met: Nieuws Achtergrondinformatie Ervaringsverhalen Recepten En meer… Gratis voor leden

28 Voorlichtingsmateriaal

29 Website www.hartenvaatgroep.nl

30 Regionale websites

31 YouTube kanaal De Hart&Vaatgroep

32 Facebook Naast onze eigen facebookpagina HartenVaatgroep zijn er ook diverse facebookgroepen voor diagnosegroepen. Zoals erfelijke hartaandoeningen, vakantieweken, Trombose, Hartfalen Cardiomyopathie Hartkleppen, Hartritmestoornissen, Raynaud en Erfelijk Hoog Cholesterol en Familiare Hypercholesterolemie (FH)

33 Twitter

34 Vragen Over website en intranet: webmaster@hartenvaatgroep.nl
Overige vragen: de regioconsulenten, de relatiemanagers of de eventmanager

35 Huishoudelijke zaken

36 Wegwijzer vrijwilligers
- Lidmaatschap Declaratiebeleid Bestellen foldermateriaal Handleidingen Intranet Verzekering Vrijwilligersnieuwsbrief

37 Verplicht lidmaatschap
Kosten bedragen € 20,00 per jaar en kunnen na betaling gedeclareerd worden. Diverse declaratiemogelijkheden: U declareert het bedrag bij De Hart&Vaatgroep U declareert het bedrag bij uw ziektekostenverzekeraar als dat mogelijk is. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden.

38 Declareren Declaraties:
Landelijke en regionale activiteiten : formulieren zijn te vinden op het intranet. Het declaratieformulier kan ook op aanvraag digitaal worden toegezonden. Het formulier kan retour gezonden worden naar: (landelijke activiteiten) of naar de regionale penningmeester (regionale activiteiten) Alleen werkelijk gemaakte kosten mogen worden gedeclareerd.

39 Declareren vervolg Kilometervergoeding: € 0,28 per km
Openbaar vervoer: 2e klasse (bon!) Parkeren: daadwerkelijke kosten (bon!) Maaltijd: max. € 10,00 (bon) Porto, cartridges: daadwerkelijke kosten (bon) Telefoonkosten tot € 5,00 per maand (zonder bon, mits gemaakt) Telefoonkosten boven € 5,00 per maand (met bon) Internet kosten: max. € 5,00 (zonder bon, mits gemaakt) Declaraties uiterlijk aan het eind van elk kwartaal indienen

40 Bestellen foldermateriaal
Bestellen foldermateriaal kan alleen via het bestelformulier op het intranet van De Hart&Vaatgroep: Hou rekening met een levertijd van minimaal één week. Bestellingen worden een keer per week afgehandeld door een extern verzendhuis waar alle voorraden informatiemateriaal opgeslagen zijn.

41 Verzekeringen Voor haar vrijwilligers heeft De Hart&Vaatgroep
collectieve verzekeringen afgesloten: Collectieve ongevallenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor onderweg Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden Meer info: intranet

42 Scholing vrijwilligers
Er zijn 3 scholings- en trainingsmogelijkheden voor vrijwilligers: De Hart&Vaatacademie Trainingen via PGO Support* Incompany training * Aanmelding voor trainingen van PGO Support gaan altijd in overleg met de voorzitter van de desbetreffende vrijwilligersgroep en de medewerker Scholing & Begeleiding (Nensi Jansen)

43 Handleidingen op het intranet
Onder andere: Checklist hoe organiseer je een themabijeenkomst Handleiding hoe organiseer je een kookworkshop in de regio Vrijwilligersbeleid Communicatie handbook Hart&Vaatcafé

44


Download ppt "Introductiebijeenkomst vrijwilligers De Hart&Vaatgroep"

Verwante presentaties


Ads door Google