De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdcultuur Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdcultuur Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdcultuur Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat

2 Maatschappelijke veranderingen en de leefwereld van jongeren Vorige week hebben we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de leefwereld van jongeren b.v. op Hun relaties met leeftijd genoten Henzelf als persoon Duur schoolloopbaan De keuzes die ze moeten maken Mate van zelfsturing die van hen wordt verwacht Hun mobiliteit De financiële bestedingsruimte De wijze waarop de commercie hen benaderd.

3 Vriendschappen Vriendschap aangaan is een keuze Vriendschappen zijn nodig om ervaringen uit te wisselen en om dingen samen te doen En wat als je geen vrienden hebt? Virtuele vriendschappen ( week 4) Interetnische vriendschappen Verkeerde vrienden

4 Zwakke en sterke banden Weak ties leiden tot informatie en zijn bronnen die niet in de eigen sociale omgeving voor handen zijn. Het bindt jongeren aan de samenleving in al zijn diversiteit

5 Vriendengroepen zijn voor jongeren: Een leeromgeving Beschermend Geeft hen een sociale identiteit Groepsdruk van vrienden

6 Invloed van Media Commercie, markt op de jeugdcultuur.

7 Peers Straatcultuur (week 5,6,7,8) Anti-schoolcultuur Op school zijn middenklasse waarden dominant Jeugdcultuur kan positief en negatief effect hebben op schoolprestaties

8 Seksualiteit en lichaamsbeleving Sociaal seksuele ontwikkeling Lichamelijkheid en lichaams cultuur

9 Sociaal seksuele ontwikkeling Seksualiteit bekeken vanuit een interactief en relationeel proces ( i.p.v. biologisch proces)

10 Verschillen in seksuele ontwikkeling Tussen sociale milieu’s Tussen jongens en meisjes

11 Seksueelgdrag van jongeren is veranderd o.i.v. Anticonceptie pil ( daardoor loskoppeling van seksualiteit en voorplanting) Verlenging jeugd periode Vrouwen emancipatie Opvattingen over seksualiteit

12 Seksuele socialisatie In gezin ( 1 e opvoed milieu) Op school ( 2 de opvoed milieu) Peergroup (3 de opvoedmilieu) Massa media ( 4 de opvoedmilieu) In deze module licht accent op 3 de en 4 de opvoed milieu

13 homoseksualiteit Sensitatie Dissociatie Identiteitsname Commitment

14 interactiecompetentie Is assertiviteit en zelfverzekerdheid in contact met partner Soa’s (geen) vrije wil en seks

15 Lichaamsbeeld en lichaamscultuur Lichaamsbeeld bij jongens en bij meisjes Schoonheidsideaal Lichaamsversieringen ( tatoe,piercing) Sport (sportschool, fitness) Lichaam en identiteit

16 Risicogedrag van de adolescent Experimenteren Zoeken naar thrill Indruk maken op peergroup Optimistisch egocentrisme Adolescenten kunnen ook vaak meer risico nemen omdat ze nog geen duurzame bindingen hebben (partner, werk, huis, kind) Ze hebben niets te verliezen.

17 Probleem gedrag bij adolescenten Externaliserend probleem gedrag Internaliserend probleem gedrag

18 Het experimenteer gedrag voorbij Van lijnen naar eetstoornis Van vandalisme naar criminaliteit Van afzetten tegen ouders naar zwerven/weglopen Van spijbelen naar drop-out Van conflict naar agressie Van een beetje down naar depresie/suicide Van een blowtje/pilsje/sigaretje naar verslaafd

19 Invloed jeugdcultuur op probleemgedrag Jeugdcultuur als context voor risico gedrag Ontbreken van omgang met leeftijdsgenoten Grote afhankelijkheid waardoor de grenzen van de realiteit worden overschreden NB Probleem gedrag wordt niet alleen veroorzaakt door jeugdcultuur Intrapsychologische factoren en de specifieke gezinssituatie spelen hierbij ook een rol

20 Up date:belang van thuis/ouders voor adolescent Deze module legt het accent op 3 de en 4 de opvoedmilieu, maar even een kleine update Thuis/ouders (1 ste opvoedmilieu) is van belang als Referentiepunt Vertrouwensfiguren Invloed ouderlijk mileu verschilt per domein Hoe het ouderlijk milieu functioneert in de adolescentie hangt ook af van de basis die voor de adolescentiefase is gelegd


Download ppt "Jeugdcultuur Week 2 jongeren,peergroup en als het even anders gaat."

Verwante presentaties


Ads door Google