De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor P&O, leidinggevenden, teams www.fcb.nl/welzijn/cao.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor P&O, leidinggevenden, teams www.fcb.nl/welzijn/cao."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor P&O, leidinggevenden, teams www.fcb.nl/welzijn/cao

2 Inhoud 1.Waarom deze cao 2.Vooruitzicht 3.Oude versus huidige cao 4.Het IKB in detail 5.Wat kies jij – interactie 6.Do’s & Don’ts 7.Dialoog werkgeversrollen 8.Afsluiting

3 Waarom deze cao? Meer achtergrondinformatieachtergrondinformatie Trends in de sector Markt groeit, budget onder druk Branchegrenzen vervagen Grote diversiteit in de sector Aantal steakholders neemt toe Meer vrijwilligers Opkomst van ZZP’ers Eis om zichtbare resultaten Opkomst maatschappelijk ondernemerschap Maatschappelijke ontwikkelingen Structurele verandering arbeidsmarkt Versobering sociale zekerheid Werknemers meer verantwoordelijk voor zorg Toename 1-persoonshuishoudens Arbeidsverhoudingen veranderen CAO-ontwikkeling Verleiden: sector aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers Differentiëren: tegemoetkomen aan diversiteit in de sector Dereguleren: van individuele rechten naar faciliteren Ontzorgen: uitgaan van wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid

4 Organisaties die … proactief meebewegen met veranderingen medewerkers betrekken bij ontwikkelingen: gedeelde verantwoordelijkheid met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Medewerkers die … werk en persoonlijke situatie zo optimaal mogelijk afstemmen verantwoordelijkheid nemen blijven ontwikkelen met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Stip op de horizon CAO-tafel  Faciliteren en stimuleren vanuit de cao met Loopbaanbudget en Individueel Keuzebudget

5 Oude versus huidige cao Verleden vangnet i.p.v. stimulans beperkte keuzevrijheid en beperkte invloed om pakket af te stemmen op persoonlijke situatie, werk en ambities voor de toekomst afzonderlijke regelingen Heden proactief en voor iedereen open dialoog over ontwikkelingen organisatie en werknemer (Jaargesprek) mogelijkheid om individuele pakket optimaal af te stemmen op ontwikkelingen in werk, ambities en persoonlijke situatie individueel totaal-budget

6 Oude versus huidige cao Verleden Jij krijgt... vakantietoeslag in mei eindejaarsuitkering in dec 26 uur bovenwettelijk verlof € 10,00 tegemoetkoming ziektekostenverzekering Heden Jij bepaalt… hoe je je IKB verdeelt: verlof, vakantiedagen, extra geld, ander moment van uitbetaling, opleiding de ontwikkeling in je werk de optimale balans tussen werk en persoonlijke situatie  beperkt uit te ruilen: het een voor het ander  volop keuzemogelijkheden

7 Opbouw IKB start per 1 januari 2016 Zichtbaar op salarisstrook Vanaf 2017 jaarlijks 2 keuzemomenten: december (2016) voor 1 e halfjaar, juni voor 2 e halfjaar Extra keuzemoment mogelijk in bijzondere omstandigheden, bij indiensttreding medewerker Andere/ meer keuzemomenten in overleg met OR/ PVT IKB opname in het jaar waarin het is opgebouwd Collectieve afspraken over inzet bovenwettelijk verlof op vast moment blijven gelden. In overleg met OR of PVT Bij beëindiging dienstverband wordt het resterende IKB uitbetaald Het IKB in detail - 1

8 Het IKB in detail - 2 Bij aangekocht verlof geldt: een uur blijft een uur Om aangekocht verlof mee te nemen naar een volgend jaar bespreekt werknemer de opname met werkgever Opname verlof altijd in overleg Aangekocht verlof kan niet teruggezet worden naar geld Bij uitbetaling geldt wettelijk verplichte loonheffing IKB en Loopbaanbudget kunnen samen ingezet worden voor opleiding met fiscale vrijstelling Nieuwe medewerkers maken keuze bij indiensttreding voor het deel tot aan het volgende keuzemoment Bij korte tijdelijke contracten waarschijnlijk alleen uitbetaling mogelijk

9 Samenvattend overzicht IKB Volledige cao-tekst, incl. IKB Volledige cao-tekst, incl. IKB Website CAO W&MD en Dossier IKB met info en materialen voor Directie, Leidinggevenden, P&O, salarisadministratie, OR en PVT, werknemers Website CAO W&MD en Dossier IKB met info en materialen voor Directie, Leidinggevenden, P&O, salarisadministratie, OR en PVT, werknemers Praktijkverhalen invoering Loopbaanbudget en IKB Praktijkverhalen invoering Loopbaanbudget en IKB Relevante trainingen, zoals seminar en masterclass leidinggevenden Relevante trainingen, zoals seminar en masterclass leidinggevenden E-mailnieuwsbrief met updates over de cao E-mailnieuwsbrief met updates over de cao Website MOgroep en CNV Zorg & Welzijn voor leden Website MOgroep en CNV Zorg & Welzijn voor leden Extra informatie

10 Wijziging op de salarisstrook Vanaf januari: Nettosalaris verandert niet, m.u.v. € 10,- tegemoetkoming ziektekostenverzekering: dit gaat uit het ‘salaris’ en is opgenomen in IKB (Reservering voor) Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering staan niet meer apart op de salarisstrook, maar zijn opgenomen in IKB IKB als reservering vanaf januari 2016 op de salarisstrook Verlofopbouw zonder bovenwettelijk verlof

11 En dan Vakantietoeslag 7 maanden uit 2015 uitbetalen in mei 2016 Keuzes IKB voor 1 mei 2016, zoals: Wanneer laten uitbetalen: einde van het jaar, enkele momenten, elke maand Verlof (terug-)kopen of meer: opname in dit jaar of een volgend jaar Opgebouwde IKB (reservering) neemt op de salarisstrook af bij uitbetaling en/of aankoop verlof Verlofregistratie neemt toe bij aankoop verlof Niet kiezen betekent uitbetaling in december

12 Voorbeeld full time (±) Oud: losse potjes Bruto salaris: € 2.000,- Vakantietoeslag: € 160,- Eindejaarsuitkering: € 179,28 Tegemoetkoming ziektekosten- verzekering: € 10,00 Bovenwettelijk verlof (BWV) 26 uur per jaar Nieuw: 1 pot Bruto IKB Per maand: € 383,93 Inclusief 0,1% extra (€ 2,16) en € 32,49 waarde BWV Per jaar: € 4.607,16 Totaal: minimaal 18,81% van jaarsalaris (ruim 2 maandsalarissen)

13 Wat kies jij? Wat vind je het belangrijkst? Meer verlof Meer geld

14 Wat kies jij? De balans tussen werk en persoonlijke situatie nu Balans en ontwikkeling in de toekomst Is je keuze vooral gericht op…

15 augustus

16

17

18

19

20

21

22 Do’s - werkgevers Weet de omvang en opbouw van het IKB Stel vragen om doordachte keuzes te stimuleren. Benut het Jaargesprek hiervoor Geef inzicht in fiscaalvriendelijke mogelijkheden Bespreek IKB mogelijkheden in teamoverleg Kijk op www.fcb.nl/welzijn/cao en maak gebruik van de info en materialenwww.fcb.nl/welzijn/cao

23 Don’ts - werkgevers De werknemer vertellen hoe hij zijn IKB moet besteden; ondersteun en stimuleer doordachte keuzes, maar neem het niet over. Het IKB is van de werknemer zelf! Keuzemoment voorbij laten gaan en/of keuzes niet goed vastleggen

24 Do’s - werknemers Check de opbouw op je salarisstrook en weet wat de hoogte van je budget is Denk aan nu én aan de toekomst Maak gebruik van ondersteunende infoondersteunende info Denk goed na over de verdeling van je budget en overleg eventueel met collega’s en leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens je Jaargesprek

25 Don’ts - werknemers Het keuzemoment voorbij laten gaan Wachten op het initiatief van je werkgever Niet(s) kiezen: je hele IKB wordt dan aan het einde van het jaar uitbetaald (dus geen geld in mei, zoals voorheen met de vakantietoeslag)

26 Wat kies je zelf? Hoe ondersteun en stimuleer je je werknemers? Hoe neem je elkaar mee in het overkoepelende gedachtengoed: duurzame individuele inzetbaarheid Hoe ga je met elkaar de open dialoog aan, in gedeelde verantwoordelijkheid? Deel je ervaringen via caowelzijn@fcb.nl en @caowelzijncaowelzijn@fcb.nl Dialoog werkgeversrollen Meer informatie? Kijk op www.fcb.nl/welzijn/cao

27


Download ppt "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor P&O, leidinggevenden, teams www.fcb.nl/welzijn/cao."

Verwante presentaties


Ads door Google