De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg"— Transcript van de presentatie:

1 Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg
Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor P&O, leidinggevenden, teams Info voor de gebruiker: Deze presentatie is een hulpmiddel voor interne communicatie over het IKB Gebruik de presentatie in bijeenkomsten met leidinggevenden, OR of PVT of in teamoverleg met medewerkers Inhoud: algemene en achtergrond informatie over de cao, detail informatie over het IKB, stellingen om de dialoog aan te wakkeren Voorbeelden om medewerkers te triggeren om na te denken over keuzes Do’s en Don’ts voor zowel Het is een basis-presentatie dus verwijder desgewenst dia’s of vul aan met eigen informatie, stellingen of ander materiaal Kijk ook op voor allerlei andere ondersteunende materialen Vragen? Stel ze via

2 Inhoud Waarom deze cao Vooruitzicht Oude versus huidige cao
Het IKB in detail Wat kies jij – interactie Do’s & Don’ts Dialoog werkgeversrollen Afsluiting

3 Waarom deze cao? Meer achtergrondinformatie 18-06-15
Maatschappelijke ontwikkelingen Structurele verandering arbeidsmarkt Versobering sociale zekerheid Werknemers meer verantwoordelijk voor zorg Toename 1-persoonshuishoudens Arbeidsverhoudingen veranderen Trends in de sector Markt groeit, budget onder druk Branchegrenzen vervagen Grote diversiteit in de sector Aantal steakholders neemt toe Meer vrijwilligers Opkomst van ZZP’ers Eis om zichtbare resultaten Opkomst maatschappelijk ondernemerschap CAO-ontwikkeling Verleiden: sector aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers Differentiëren: tegemoetkomen aan diversiteit in de sector Dereguleren: van individuele rechten naar faciliteren Ontzorgen: uitgaan van wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid Aan het tot stand komen van deze cao ligt een intensief ontwikkeltraject ten grondslag, waarin vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers uit W&MD maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de sector hebben vertaald naar een nieuwe set van arbeidsvoorwaarden. Belangrijkste uitgangspunten voor deze cao: Verleiden Differentiëren Dereguleren Ontzorgen Voor meer informatie over de ontwikkeling en achtergronden van deze cao, inclusief de uitleg van dit schema: Kijk op https://www.fcb.nl/ontwikkeling-van-de-cao Meer achtergrondinformatie

4 Stip op de horizon CAO-tafel
Stip op de horizon CAO-tafel Organisaties die … proactief meebewegen met veranderingen medewerkers betrekken bij ontwikkelingen: gedeelde verantwoordelijkheid met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Medewerkers die … werk en persoonlijke situatie zo optimaal mogelijk afstemmen verantwoordelijkheid nemen blijven ontwikkelen met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Faciliteren en stimuleren vanuit de cao met Loopbaanbudget en Individueel Keuzebudget

5 Oude versus huidige cao
donderdag 18 juni 2015 Verleden vangnet i.p.v. stimulans beperkte keuzevrijheid en beperkte invloed om pakket af te stemmen op persoonlijke situatie, werk en ambities voor de toekomst afzonderlijke regelingen Heden proactief en voor iedereen open dialoog over ontwikkelingen organisatie en werknemer (Jaargesprek) mogelijkheid om individuele pakket optimaal af te stemmen op ontwikkelingen in werk, ambities en persoonlijke situatie individueel totaal-budget 5

6 Oude versus huidige cao
Verleden Jij krijgt ... vakantietoeslag in mei eindejaarsuitkering in dec 26 uur bovenwettelijk verlof € 10,00 tegemoetkoming ziektekostenverzekering Heden Jij bepaalt… hoe je je IKB verdeelt: verlof, vakantiedagen, extra geld, ander moment van uitbetaling, opleiding de ontwikkeling in je werk de optimale balans tussen werk en persoonlijke situatie beperkt uit te ruilen: het een voor het ander volop keuzemogelijkheden

7 Het IKB in detail - 1 Opbouw IKB start per 1 januari 2016
Opbouw IKB start per 1 januari 2016 Zichtbaar op salarisstrook Vanaf 2017 jaarlijks 2 keuzemomenten: december (2016) voor 1e halfjaar, juni voor 2e halfjaar Extra keuzemoment mogelijk in bijzondere omstandigheden, bij indiensttreding medewerker Andere/ meer keuzemomenten in overleg met OR/ PVT IKB opname in het jaar waarin het is opgebouwd Collectieve afspraken over inzet bovenwettelijk verlof op vast moment blijven gelden. In overleg met OR of PVT Bij beëindiging dienstverband wordt het resterende IKB uitbetaald Deze en de volgende dia’s gaan in detail in op de samenstelling en mogelijkheden van het IKB. 7

8 Het IKB in detail - 2 Bij aangekocht verlof geldt: een uur blijft een uur Om aangekocht verlof mee te nemen naar een volgend jaar bespreekt werknemer de opname met werkgever Opname verlof altijd in overleg Aangekocht verlof kan niet teruggezet worden naar geld Bij uitbetaling geldt wettelijk verplichte loonheffing IKB en Loopbaanbudget kunnen samen ingezet worden voor opleiding met fiscale vrijstelling Nieuwe medewerkers maken keuze bij indiensttreding voor het deel tot aan het volgende keuzemoment Bij korte tijdelijke contracten waarschijnlijk alleen uitbetaling mogelijk

9 Extra informatie Samenvattend overzicht IKB
Samenvattend overzicht IKB Volledige cao-tekst, incl. IKB Website CAO W&MD en Dossier IKB met info en materialen voor Directie, Leidinggevenden, P&O, salarisadministratie, OR en PVT, werknemers Praktijkverhalen invoering Loopbaanbudget en IKB Relevante trainingen , zoals seminar en masterclass leidinggevenden nieuwsbrief met updates over de cao Website MOgroep en CNV Zorg & Welzijn voor leden De wesite wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en hulpmiddelen, zoals deze presentatie, rekenvoorbeelden en een format voor het keuzeformulier. Check – zeker begin 2016 – regelmatig de website.

10 Wijziging op de salarisstrook
Vanaf januari: Nettosalaris verandert niet, m.u.v. € 10,- tegemoetkoming ziektekostenverzekering: dit gaat uit het ‘salaris’ en is opgenomen in IKB (Reservering voor) Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering staan niet meer apart op de salarisstrook, maar zijn opgenomen in IKB IKB als reservering vanaf januari 2016 op de salarisstrook Verlofopbouw zonder bovenwettelijk verlof

11 En dan Vakantietoeslag 7 maanden uit 2015 uitbetalen in mei 2016
Vakantietoeslag 7 maanden uit 2015 uitbetalen in mei 2016 Keuzes IKB voor 1 mei 2016, zoals: Wanneer laten uitbetalen: einde van het jaar, enkele momenten, elke maand Verlof (terug-)kopen of meer: opname in dit jaar of een volgend jaar Opgebouwde IKB (reservering) neemt op de salarisstrook af bij uitbetaling en/of aankoop verlof Verlofregistratie neemt toe bij aankoop verlof Niet kiezen betekent uitbetaling in december

12 Voorbeeld full time (±)
Oud: losse potjes Bruto salaris: € 2.000,- Vakantietoeslag: € 160,- Eindejaarsuitkering: € 179,28 Tegemoetkoming ziektekosten- verzekering: € 10,00 Bovenwettelijk verlof (BWV) 26 uur per jaar Nieuw: 1 pot Bruto IKB Per maand: € 383,93 Inclusief 0,1% extra (€ 2,16) en € 32,49 waarde BWV Per jaar: € 4.607,16 Totaal: minimaal 18,81% van jaarsalaris (ruim 2 maandsalarissen) Dit voorbeeld gaat uit van een fulltime dienstverband en een bruto maandsalaris van € 2.000 In de oude situatie had je de volgende losse potjes: Vakantietoeslag (vt): € 160 Eindejaars uitkering (eju): € 179,28 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering (zk) € 10 Bovenwettelijk verlof (bwv): uur/jaar In de nieuwe situatie heb je 1 pot, het IKB! Per maand bedraagt het IKB: € 383,93 Dat is de optelsom van vt+eju+zk, plus 0,1% extra (€ 2,16) en de waarde van het bwv (€ 32,49) Per jaar is het IKB: € 4.607,16 Totaal is 18,81% van je jaarsalaris: ruim 2 maandsalarissen!

13 Wat kies jij? Wat vind je het belangrijkst? Meer verlof Meer geld
Wat vind je het belangrijkst? Meer verlof Meer geld Ga zoveel mogelijk de dialoog aan. Praten en keuzes maken, betekent nadenkt en doordacht kiezen. Dat is waar het in essentie allemaal om draait: doordachte keuzes in het kader van iedere individuele inzetbaarheid. Nu en in de toekomst.

14 Wat kies jij? Is je keuze vooral gericht op…
Is je keuze vooral gericht op… De balans tussen werk en persoonlijke situatie nu Balans en ontwikkeling in de toekomst Het IKB biedt volop keuzemogelijkheden. Veel meer dan voorheen. Twee aspecten spelen een belangrijke rol bij je keuze: Hoe draagt jouw keuze bij aan je huidige situatie? Zodat je zowel in je werk als in je persoonlijke situatie goed in je vel zit. Hoe draagt je keuze eraan bij dat je ook in de toekomst krachtiger in het leven staat, zowel in je persoonlijk situatie als het creëren van kansen om aan het werk te blijven in een baan die past bij je talenten. Hierna volgen enkele voorbeelden van keuzes en de gedachte erachter.

15 augustus Als je een dure maand of periode verwacht, dan kan uitbetaling in die periode een prima keuze zijn. Het maakt dat je je daarover wat minder zorgen hoeft te maken. En daar hebben je collega’s en cliënten ook voordeel bij.

16 donderdag 18 juni 2015 De ene keer kies je misschien voor uitbetalen, de volgende keer voor sparen en weer een andere keer voor extra verlof of een zelfgekozen opleiding. Twee keer per jaar kun je een nieuwe keuze maken. Een keuze die het beste aansluit bij jouw situatie in die periode, of die te maken heeft met toekomstige ontwikkelingen. 16

17

18 Als je het echt niet weet, kun je jezelf nog wat uitstel geven. Let wel op: je kunt niet onbeperkt blijven uitstellen. Doe je niets, dan krijg je je hele IKB aan het einde van het jaar uitbetaald.

19 ... En die energie komt weer ten goede in het werk. Daar hebben zowel hij als zijn werkgever, collega’s en clienten voordeel van. TIP: bij het omzetten van je IKB in verlof, is altijd overleg nodig met je werkgever/collega’s, zoals nu ook al gebeurt bij verlofopname. Zorg in ieder geval dat je beide, in gedeelde verantwoordleijkheid, nadenkt over het oplossen van eventuele bezettingsproblemen. NB: in sommige organisaties zijn met de OR of PVT afspraken gemaakt over verplichte verlof-opname. Bijvoorbeeld bij de Peuterspeelzalen ivm de collectieve sluiting tijdes de vakantieperiode. In dat geval kun je niet alles van je IKB vrij besteden.

20 TIP: Als je (een deel van) je IKB aanwendt voor hetzelfde doel als je Loopbaanbudget - zoals in dit geval voor een zelfgekozen opleiding - dan heb je veel meer te besteden en het is ook nog fiscaal vriendelijk.

21

22 Do’s - werkgevers Weet de omvang en opbouw van het IKB
Weet de omvang en opbouw van het IKB Stel vragen om doordachte keuzes te stimuleren. Benut het Jaargesprek hiervoor Geef inzicht in fiscaalvriendelijke mogelijkheden Bespreek IKB mogelijkheden in teamoverleg Kijk op en maak gebruik van de info en materialen De toekomst creëer je samen > als werkgever en werknemer. De toekomst creëren we samen > als uitvoerders van deze nieuwe cao, gericht op de duurzame ontwikkeling van het werk en van de werknemers in de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 22

23 Don’ts - werkgevers De werknemer vertellen hoe hij zijn IKB moet besteden; ondersteun en stimuleer doordachte keuzes, maar neem het niet over. Het IKB is van de werknemer zelf! Keuzemoment voorbij laten gaan en/of keuzes niet goed vastleggen

24 Do’s - werknemers Check de opbouw op je salarisstrook en weet wat de hoogte van je budget is Denk aan nu én aan de toekomst Maak gebruik van ondersteunende info Denk goed na over de verdeling van je budget en overleg eventueel met collega’s en leidinggevende, bijvoorbeeld tijdens je Jaargesprek De toekomst creëer je samen > als werkgever en werknemer. De toekomst creëren we samen > als uitvoerders van deze nieuwe cao, gericht op de duurzame ontwikkeling van het werk en van de werknemers in de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 24

25 Don’ts - werknemers Het keuzemoment voorbij laten gaan
Wachten op het initiatief van je werkgever Niet(s) kiezen: je hele IKB wordt dan aan het einde van het jaar uitbetaald (dus geen geld in mei, zoals voorheen met de vakantietoeslag)

26 Dialoog werkgeversrollen
Wat kies je zelf? Hoe ondersteun en stimuleer je je werknemers? Hoe neem je elkaar mee in het overkoepelende gedachtengoed: duurzame individuele inzetbaarheid Hoe ga je met elkaar de open dialoog aan, in gedeelde verantwoordelijkheid? Deel je ervaringen via en @caowelzijn Meer informatie? Kijk op 26

27 De toekomst creëer je samen > als werkgever en werknemer. De toekomst creëren we samen > als uitvoerders van deze nieuwe cao, gericht op de duurzame ontwikkeling van het werk en van de werknemers in de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 27


Download ppt "Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg"

Verwante presentaties


Ads door Google