De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conflicthantering Week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conflicthantering Week 2."— Transcript van de presentatie:

1 Conflicthantering Week 2

2

3 Programma Bespreken van thema’s van het toetsbemiddelingsgesprek
Thema “Macht” Oefening “Ken je kracht” Evt. hardop nadenkopdracht (bij tijd over) Voorbereiding voor volgende week

4 7 I model Conflict diagnose met 7 vragen:
1. Issues: Wat zijn de kwesties? 2. Individuen: Wie zijn de partijen? 3. Interdependentie: Welke relatie hebben de partijen? 4. Interactie: Hoe gedragen beide partijen zich en hoe reageren ze op elkaar? 7 I model

5 5. Implicaties: Wat zijn de uitkomsten van de interactie in termen van (de) escalatie en concrete oplossingen? Instituties: In welke context speelt dit conflict? Interventies: Welke interventiemogelijkheden zijn aanwezig en al of niet benut? 7 I Model 2

6 casus Rollen: Bouwvakkers Docenten Manager iso
Manager facilitaire dienst

7 Bespreken van thema’s van het toetsbemiddelingsgesprek
Casus bespreken voor eind gesprek Beoordelen van de casussen voor het toetsbemiddelingsgesprek: studenten leveren het in, en benoemen in 1 minuut: onderwerp en tussen wie het conflict zich afspeelt. Het is lastig concreet te zeggen wat wel / niet geschikt is. Niet geschikt: a) conflict tussen mensen met langdurige relatie (familie, vrienden) b) als de student er sterk bij betrokken is, en geen afstand kan nemen.

8 Introductie http://www.youtube.com/watch?v=E84VqqCPI7w
Let op: Wie heeft de macht? Waar blijkt dat uit?

9 Conflicten vinden vaak een oorsprong in een ongelukje, oneerlijkheid, niet kunnen toegeven of miscommunicatie. Het interpreteren wat die ander wel bedoeld zal hebben zonder te checken, gaat een eigen leven leiden. In conflicten spelen macht en afhankelijkheid. Er bestaan verschillende vormen van macht

10 Inleiding Macht: Oefening “samen tekenen”
Maak tweetallen en gebruik 1 pen/potlood. Zorg dat jullie een leeg blaadje voor jullie hebben liggen. Degene die de pen onderaan vasthoudt, gaat tekenen. De ander houdt de pen bovenaan vast. Vervolgens gaan jullie 1 minuut tekenen. Na de minuut wisselen jullie om…..

11 Vraag….. Wat betekende het voor de tekenaar, dat er macht werd uitgeoefend? Hoe was het voor de mensen die de pen/ potlood boven vasthielen om macht te hebben?

12 Gesprek over macht… wat denk jij?
Wat is macht? Wie geeft macht? Wie wil macht? Hoe krijg je het ;hoe raak je het kwijt?

13 Macht in spreekwoorden/ gezegdes
Macht bestaat niet uit hard of dikwijls slaan, maar uit raak slaan Kennis is macht Een druppel tederheid is meer dan geld en macht Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen Laat uw wil niet bulderen, als uw macht slechts fluisteren kan

14 5 vormen macht Formele macht; iemand anders bepaalt de regels;vaak afgesproken ; Zaken paus Sanctiemacht; gebaseerd op straf hoger iemand kan een lager iemand straffen;leger Beloningsmacht; bonus susteem, belonen;vb verzekeringen modelmacht; rolmodel verering;verering Expertmacht; kennis en kunde;ict

15 Referentiemacht Macht op grond van normen, opvattingen, gewoonten, de gedragsregels van een bepaalde groep of de meerderheid. Zo gaat het hier al jaren (dus…je moet je gewoon voegen naar de gewoonte), Dat is onze cultuur nu eenmaal.

16 Macht…. Machtsongelijkheid
eature=related Machtsgelijkheid eature=related

17 Een indeling naar machtsbronnen
Bronnen van macht Uitleg Positiemacht Legitimiteitsmacht Formele autoriteit Beloningsmacht Controle over beloningen Sanctiemacht Controle over straffen Informatiemacht Controle over informatie Persoonlijke macht Expertmacht Vakmanschap Referentiemacht Vriendschap en loyaliteit naar anderen Charisma Persoonlijk overwicht en overtuigingskracht

18 Herkennen van macht - Welke macht wordt weleens ingezet in je werksituatie? - Wie gebruikt die macht tegenover wie? - Wat is je mening t.a.v. deze manier van machtsgebruik? Je kunt hierbij stilstaan bij macht die stil wordt toegekend, zonder dat deze wordt ingezet. Bv. de coördinator “krijgt” het laatste woord van de teamvergadering.

19 Afhankelijkheid Waar afhankelijkheid is, is macht…. Of ????????
Waar zijn jullie afhankelijk van…? Rondje: voorbeelden van afhankelijkheid. De vraag: ben je ook werkelijk afhankelijk van… die persoon? die materie (verslaving, dat dossier) geef je die ander de macht of heeft hij die? Wordt het dan ook als macht door die ander ingezet?

20 “Ken je kracht”: conflictvaardigheden
7 aspecten van conflictvaardig-hanteren: zelfcorrectie , zelfbeheersing, metacommunicatie, durf, zelfmanagement, ontwikkelingsbereidheid, resultaatgericht onderhandelen. Verdeel de groep in subgroepjes, die 1 item bespreken en een voorbeeld geven van het belang van bv. zelfcorrectie in een zelf meegemaakt conflict. Op en docentenhandleiding staan deze conflictvaardigheden uitgewerkt.

21 Opdracht ‘Ken je kracht’
Vul de uitgedeelde vragenlijst in. Bespreek dit in een groepje van 4 studenten waar je mogelijk ook je toetsgesprek mee zou willen voeren Bekijk antwoorden kritisch en kies 1 deelcompetentie waar je dit moduul aan wilt werken en waar je groepsgenoten je bij kunnen ondersteunen. Welke kies je en waarom?

22 Eventueel oefening Macht: het rooster
Nodig: 3 teamleden die een bepaalde rol gaan vervullen voor deze hardop denkopdracht. Evt. situatie uitspelen!

23 Afronding en huiswerk. artikelen “Beren op de weg”, en (tegen-) overdracht. Zie werken aan “Persoonlijke aspecten in een conflictsituatie (zie Kiezen van een conflict / beginnen met de uitwerking van de analyse. Lezen hoofdstuk 3.9: culturele verschillen in conflicthantering en 4.8 culturele verschillen in context.


Download ppt "Conflicthantering Week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google