De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerdaagse Conflicthantering Dag 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerdaagse Conflicthantering Dag 3"— Transcript van de presentatie:

1 Meerdaagse Conflicthantering 2015-2016 Dag 3

2 Conflicthantering bijeenkomst 3
Aanwezigheid/ inleveren: conflict-onderhandel.-situatie. Terugblik / inleiding Wat is agressie, vormen van - , omgaan met agressie (Mijn) rode knop… De boksbal (loslaten van agressie-gevoelens) De gedragsinstructie Agressiebevorderende (geïnstitutionaliseerde) situaties. Hanteren van eigen agressie (thermometergesprek). Groepen verdelen voor onderhandelingscasus

3 Inleveren persoonlijke aspecten

4 Wat is agressie Eigen voorbeelden van agressief gedrag
In of naar jezelf Tegenover anderen Van anderen naar jou. Impact van agressie.

5 Vormen van agressie Frustratieagressie (bv. iets verwacht, maar niet gekregen). Instrumentele/functionele agressie ( (bv. dreigen, afreageren, pesten, intimidatie om iets gedaan te krijgen) agressie o.i.v. alcohol, drugs, stoornis, groepsdruk e.d. https://www.youtube.com/watch?v=QBhZCmJLEZA (ook op I-schijf)

6 a) Herkenning van jouw “manipulatie”
a) Herkenning van jouw “manipulatie”?? (2 drietallen) B) wat doet het als iemand dit bij jou doet? Je reactie?? Opsparen van irritaties en dan ontploffen? Psycho-analyse: “Je zegt dat wel, maar volgens mij…” Er van afmaken: “Ok, goed hoor, je hebt gelijk” Etiketteren: “Ach ja, jij bent nou eenmaal…” Dreigen met atoombom:”als je niet..,dan.....” Negeren/mokken. Vastpinnen: “Je zei toen…, dus…!!” Stekels opzetten: “Jij moet mij toch altijd hebben” Schuldgevoel oproepen:” Door jou kan ik nooit…” Slachtoffertje:”ik kon er niets aan doen…” Bliksemafleiden: ander issue, of het belachelijk maken Iets anders?

7 Agressie is niet altijd agressie
Filmpje ‘kinderen van de Hondsberg” (I-schijf)

8 Omgaan met… Wat is nodig bij frustratie-agressie?
Bij functionele / instrumentele agressie? Bij agressie ‘onder invloed’?

9 (trio) Instrumentele agressie
Uitwisseling van manipulaties / dreigen / chantage…. Is dat wat je wilt doen / ervaren? Wat is een eerlijker alternatief? Wat houd je tegen?

10 ‘Onder invloed’ (middelen, groepsdruk etc).
Uitwisseling. Invloed van de omgeving.

11 Mijn rode knop (in 2 trio’s)
Welke herken je? Frustratieagressie? Hoe reageer je op: * steeds iets goed maken * ongevraagd iets “lenen”, de beterweters, * afspraken niet nakomen belachelijk maken * alsmaar uit willen praten oneerlijkheid, * zuchten, * klikken, * slijmen roddelen, * smoezen * dreigen, * vloeken vooroordelen * ongeduld * afkraken, * liegen, Samenspannen * luie reters, * …. Lijkt je reactiegedrag op teddyberen, haaien, schildpadden, uilen, kwallen. Effect (voor jou en de ander)? Alternatief?

12 De boksbal Frustraties zetten zich vast in je lijf... Zoeken ontlading... Hoe doe jij dat? Is het op je werk georganiseerd?

13 Agressie-bevorderende omstandigheden
- wat maakt je onmachtig en opstandig op bijvoorbeeld stage, school? wat maakt cliënten onmachtig? Hoe uiten ze dat? Wordt daar (bv. beleid, klachtenregeling etc.) iets aan gedaan? Uitwisseling van opvallend heden.

14 Maak contact op een positieve manier. 2. Zeg wat bv. de leerling
Eric van Bruggen: de STAPPEN vd CORRIGERENDE INSTRUCTIE (toon van de ‘volwassene’): Maak contact op een positieve manier. 2. Zeg wat bv. de leerling goed deed. 3. Zeg wat de leerling niet 4. Zeg wat goed is in deze situatie (noem gewenst gedrag). 5. En waarom dat zo is. 6. Vraag of de leerling het heeft begrepen. He Joop, wacht eens. Goed dat je laat merken dat je ‘t er niet mee eens bent. De manier waarop: met schreeuwen maakt dat ze niet gaat luisteren. Probeer ‘t rustiger te zeggen. Van jouw kant… met argumenten… Snap je?

15 de STAPPEN v.d. WAARSCHUWINGS- of STOP INSTRUCTIE: (toon volwassen-leidend)
He Joop. (wacht op oogcontact), (wil je) even stoppen?! Nu! 2. Je scheldt en schreeuwt. 3. Zo doen we dat hier niet! 4. Als je ‘t ergens niet mee eens bent, dan zorg je dat je rustig wordt en dan zeg je ‘t met argumenten. 5. OK? 1 Maak contact. 2 Zeg wat de leerling niet goed doet of nalaat. 3 Zeg dat dit gedrag onacceptabel is. 4 Noem het adequate gedrag In deze situatie. 5 Sluit af.

16 TIPS T.A.V. HET HANDELEN van de DOCENT BIJ INCIDENTEN en CRISES
Straal zoveel mogelijk rust uit, Stop ongewenst gedrag aan ‘t begin van een keten Geef duidelijke gedragsinstructies, Ga bij herhaling over naar de verkorte gedragsinstructie beloon kleine stapjes gewenst gedrag (bijv. even stil zijn, oogcontact, ‘t lopen richting de gewenste plaats) Geen bestraffende toon, maar vriendelijk doch autoritair Bij bedreiging; seintje naar collega (bijv. een leerling hulp laten halen) Bij het niet oplossen van incident/crises; seintje naar collega

17 BIJ HET OPTREDEN VAN LICHAMELIJKE DREIGING/GEWELD:
Ga nooit terug vechten, weer enkel af Blijf rustig praten Geef duidelijke gedragsinstructies Vermijd stiltes, blijf gedragsinstructies herhalen Ga tussen leerling + de bedreigde persoon of voorwerp staan 'Volg‘ de leerling (op 1 meter) en blijf gedragsinstructies herhalen Probeer de leerling niet aan te raken Geef complimentjes voor het opvolgen van de gedragsinstructie Laat leerling tot rust komen Bron: “Werken met het sociaal competentiemodel in het onderwijs” door Erik van Bruggen.

18 5-stappenplan Ury Benader d’ander rustig,neem afstand,tel tot 10
‘Ontwapen’ de ander, ga ernaast staan. (niet in discussie, toon begrip, erken en vraag door). Herframen: Vraag door naar oplossingen die de ander voor het gezamenlijk probleem ziet. De brug: creatieve benadering van mogelijke oplossingen voor alle belangen. Bespreek voor- en nadelen, kom tot beste opties.

19 Omgaan met agressie Film 30 minuten
pedagogiek-DT-studenten over hun ervaringen Na min.: Uitwisseling in trio: ervaringen met agressie op jullie werk/stage…. Wat het met je doet…. Hoe er met die ander + jou wordt omgegaan... Vervolg film (15.10 – 23.40) een moeder over omgaan agressie van haar zoon (oa PMT-training). 23.40 – discussievragen. : een klacht….

20 Desgewenst voor thuis:
Over PMT: ychomotorische-therapie Over radar: controle-fysieke-beheersing-agressiepreventie-in-de-zorg.html

21 In gesprek over je eigen agressie (voor meer beheersing en respectvol omgaan met elkaar) voorbeeldfilmpje op I-schijf. de thermometer. Explosie Woede Boos RET: Herken het patroon Irritatie en je kunt Frustratie (als volwassene) Relaxed kiezen voor een Boosheid in andere reactie!

22 Een voorbeeld…begin bij neutraal “waaraan kan iemand zien dat je het redelijk naar je zin hebt?”
emotie gedrag gedachte woede Met vuisten er op inslaan, ondertussen verrot schelden. Ik maak ‘m helemaal… Erg boos Dodende blik, gebalde vuisten, harde stem met dreiging. Nog 1 woord, en ik pak ‘m boos Dreigende blik, priemende vinger, harde stem, kan de ander nog wel ontvangen. Hij moet nu echt !! goed naar me luisteren irritatie Wegkijken, hard praten, alert luisteren, vingertikken, Hij beseft niet wat hij me aandoet, dat moet ik m dus duidelijk maken! neutraal Samen iets doen en overleggen Het is oke om iets samen te doen. Meningsverschillen kunnen. baal Stil, teruggetrokken. Stom dat ik zo heb gedaan schuld groots goedmaakgedrag, zichzelf pijn doen, afzonderen. Depressieve gedachten: ik faal in alles.

23 Explosie Woede Boos Irritatie Frustratie Relaxed Boosheid in
Thermometer- ‘fasen’. welk gedrag herken je in de fasen? B) Welk non verbaal gedrag zien anderen (bv houding, stem, blik) C) Welk gedrag is slecht voor jou, de ander, de relatie, de oplossing? D) Handelingsalternatief: hoe kun je de signalen eerder herkennen, en wat kun je dan doen? Zie studiehandleiding-bijlage (in groepje 3) Leg deze begrippen in volgorde oplopend van ontspannen tot explosie. Explosie Woede Boos Irritatie Frustratie Relaxed Boosheid in

24 stap c en d. welk gedrag is niet wenselijk, zoeken naar alternatieven: het opstellen van de eerste hulpkaart Bedenk samen met de cliënt zoveel mogelijk alternatieven (1e hulp). De cliënt kiest vervolgens een volgorde van de meest behulpzame tot minst behulpzame alternatieven en nummert deze. Het is belangrijk een divers aanbod aan alternatieven voorhanden te hebben. Gebruik je creativiteit en helpende gedachten!

25 Oefenen in gesprek. duo’s.
Maak je eigen thermometer + EHBO. Voer een gesprek met iemand buiten de lesgroep over boosheid beheersen (of voor de “inhouders” irritaties laten merken. Beoordelingsformulier 4

26 Voor volgende week Bestudeer Hoofdstuk 5 en pp dag 4.
Kijk naar verdere pp van deze les ivm projectie van agressie en positie als derde persoon. Gesprek over ‘omgaan met agressie’ (bijl.3). Werk m.b.v. bijlage 4 je conflict-/ onderhandelingscasus uit (en mail naar je maatjes voor feedback). Groepen verdelen voor onderhandelingscasus


Download ppt "Meerdaagse Conflicthantering Dag 3"

Verwante presentaties


Ads door Google